Koop dit boek op Bol.com

Girl in Translation
4 stemmen
Niveau:
GENRE: autobiography THEMA: coming-of-age
Tagged on:             Boekbeschrijving

Girl in Translation

Het begin

A sheet of melting ice lay over the concrete. I watched my rubber boots closely, the way the toes slid on the ice, the way the heels splintered it. Ice was something I had known only in the form of small pieces in red bean drinks. This ice was wild ice, ice that defied streets and buildings.
‘We are so lucky that a spot in one of Mr. N.’s buildings opened up,’ Aunt Paula had said as we drove to our new neighborhood. ‘You will have to fix it up, of course, but real estate in New York is so expensive! This is very cheap for what you’re getting.’
I could hardly sit still in the car and kept twisting my head, looking for skyscrapers. I didn’t find any. I longed to see the New York I had heard about in school: Min-hat-ton, glistening department stores, and most of all, the Liberty Goddess, standing proud in New York Harbor. As we drove, the highways turned into impossibly broad avenues, stretching out into the distance. The buildings became dirtier, with broken windows and English writing spray-painted over the walls. We made a few more turns, passing people who were waiting in a long line, despite the early hour, and then Uncle Bob parked next to a three-story building with a boarded-up storefront. I thought he was stopping to make a pickup of some sort, but then everyone had gotten out of the car onto the icy pavement.
The people in line were waiting to go into the doorway to our right, with a sign that said ‘Department of Social Services.’ I wasn’t sure what that was. Almost everyone was black. I’d never seen black people before, and a woman near the front, whom I could observe most clearly, had skin as dark as coal and gold beads gleaming in her cloudlike hair. Despite the frayed coat she wore, she was breathtaking. Some people were dressed in regular clothes but some looked exhausted and unkempt, with glazed eyes and unwashed hair.
‘Don’t stare,’ Aunt Paula hissed at me. ‘You might attract their attention.’

^ Terug naar bovenAlgemeen

Als de vader van Kimberly (Ah-Kim) Chang overlijdt, zorgt de zuster van mevrouw Chang ervoor dat moeder en dochter Chang naar New York kunnen komen. Maar dan moeten ze wel werken in het kledingatelier (de ‘sweatshop’) die door Aunt Paula en Uncle Bob wordt gerund in Chinatown. Het is illegaal werk, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat en Kims moeder wordt per kledingstuk betaald: 1½ dollarcent voor een afgemaakte rok, 1 cent voor een jas. Het zal jaren duren voordat de aanvraag van het visum, de medicijnen voor Kims moeder en de overtocht zijn afbetaald (met rente). Aunt Paula zorgt wel voor onderdak: een appartement in Brooklyn, zonder verwarming, telefoon of airco, maar met kapotte ramen, ratten, muizen en kakkerlakken.
Kim leert al snel Engels, maar haar moeder zal dat nooit lukken. In de sweatshop waar Kim na schooltijd ook moet werken, ontmoet ze Matt, een aardige hardwerkende jongen, die zijn moeder en zwakzinnige broertje helpt. Op school is het moeilijker: ze verstaat in het begin niemand, ze heeft een slechte leraar, haar kleren zijn zelfgemaakt, en haar echte adres mag ze van haar tante niet opgeven. Toch heeft Kim een paar pluspunten: ze werkt keihard, ze is optimistisch en ze is een briljante leerling, met name in exacte vakken. Samen met haar moeder, met Matt en met haar enige vriendin Annette probeert ze iets van haar leven te maken.

^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Jean Kwok

Jaar van uitgave:
2010

Aantal pagina's:
290

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Ongeveer 1990 – 2010

Plaats van handeling:
USA, NY, New York City, voornamelijk Brooklyn

Bijzonderheden:
Een autobiografie in 14 hoofdstukken

^ Terug naar boven


Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Voor de lezer die geïnteresseerd is in mensen die zich in een ander land vestigen, is Girl in Translation een aantrekkelijk boek.

Een interesse in New York, Chinatown, school en in verhalen over overleven in moeilijke omstandigheden is een voordeel.

WAT MOET JE WETEN?

Veel algemene kennis is er niet nodig voor het begrijpen van dit verhaal: de lezer leert mee als Kim ook leert over haar nieuwe land.

Specifieke culturele en literaire kennis is voor dit verhaal niet nodig. Chinezen spreken anders dan Amerikanen en ze hebben andere gebruiken, maar het feit dat die verschillen aan de orde komen is juist één van de charmes van het boek.


Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is nergens lastig. De lezer leert als het ware mee met Kimberly.

De alinea’s zijn soms lang. De zinnen zijn van een gemiddelde lengte. Er zijn veel dialogen.

DE TAAL EN HET VERHAAL

Girl in Translation is een zeer leesbaar boek. Het verhaal volgt ongeveer 20 jaar uit het leven van een Chinees meisje, dat als 11-jarige samen met haar moeder van Hong Kong naar New York verhuist. Het meisje vertelt zonder enige opsmuk over haar zware leven, met name over haar eerste zeven jaar in New York. De schrijfster Jean Kwok spreekt uit ervaring; ook zij verhuisde van Hong Kong naar New York. Haar schrijfstijl is helder en informatief. Ze weet de lezer regelmatig te ontroeren (en soms te shockeren als ze over de erbarmelijke omstandigheden vertelt waarin sommige Chinezen in New York verkeren (vaak mede veroorzaakt door Chinezen die al langer in de USA wonen). Het literaire niveau van het boek is niveau C 3a.

De taal is zeer begrijpelijk. Met Kim leert de lezer beter Engels begrijpen: gaandeweg worden haar woorden moeilijker, terwijl ze in het begin sommige woorden alleen op hun klank kan opschrijven waarvan ze de betekenis niet kent (‘You were born in the get dough, were you not, Tyrone?’). Het boek is boeiend maar vaak ook ontroerend en humoristisch. De alinea’s zijn soms lang, de zinnen zijn van een gemiddelde lengte, er staan veel dialogen in het verhaal. Dit alles maakt dat het taal-(ERK-)niveau van het boek B2 is.


Schrijfstijl:

Jean Kwok heeft een vaardige pen. Ze kan de zaken scherp beschrijven. Ze gebruikt ironie, maar vooral veel humor, dat laatste vooral wanneer Kimberly Amerikaanse gebruiken, woorden en uitdrukkingen tegenkomt die ze niet begrijpt.


Het boek - het verhaal

Actie:

De gebeurtenissen volgen elkaar in een snel tempo op. Veel spectaculairs gebeurt er niet in het boek; toch blijft het verhaal tot op de laatste pagina boeien.

Tijd:

Girl in Translation wordt chronologisch verteld. Er zijn geen flashbacks; een heel enkele keer denkt Kimberly aan Hong Kong en aan haar vader die ze zich nauwelijks nog herinnert.

Plaats:

De roman speelt zich af in New York City, en dan voornamelijk in het stadsdeel Brooklyn.

Verhaallijn:

Er is één verhaallijn: hoe overleven Kimberly en haar moeder in een moeilijke situatie in een land waarvan ze de taal niet spreken?

Verteller:

Het verhaal wordt verteld door Kimberly Chang zelf, dus vanuit een eerste-persoon-perspectief. Het maakt het verhaal persoonlijker; daarnaast zijn er Amerikaanse gebruiken, uitdrukkingen en woorden die het 11-jarige meisje niet begrijpt, maar de lezer wel, wat zorgt voor humor (een soort comic relief).

De moraal van het verhaal is dat doorzetters alles zal lukken in het leven. Kimberly en haar moeder zijn geboren optimisten, en ze gaan door, ongeacht de tegenslagen die ze hebben.


Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdpersonages zijn Kimberly Chang en haar moeder, een weduwe.

Bijfiguren:

In New York ontmoeten Kimberly en haar moeder veel mensen die hen helpen een nieuw leven op te bouwen. Allereerst zijn daar de zus van de moeder, Aunt Paula en haar man, Uncle Bob en hun kinderen Nelson en Godfrey: Chinezen die al langer in New York wonen en daar een sweatshop (een illegale kledingfabriek) exploiteren. In de sweatshop leren ze verschillende mensen kennen, waaronder de sympathieke jongen Matt.

Op school raakt Kimberly bevriend met Annette, die later ook met haar naar een deftige private school zal gaan. Op beide scholen ontmoet Kimberly vrienden, maar ook pestkoppen en arrogante figuren.

Kimberly heeft een aardige mensenkennis ondanks haar jeugdige leeftijd. Ze weet al snel dat ze in de sweatshop Matt, en op haar school Annette en Tyrone kan vertrouwen.


Het boek - verder

Film:

Girl in Translation is niet verfilmd.

Overig:

Girl in Translation is één van de talloze boeken waarin de niet te benijden rol van (illegale) immigranten in de westerse wereld (hier in de USA) wordt beschreven. Vaak zijn het semi-autobiografische verhalen over mensen uit Azië, Afrika, Latijns-Amerika of uit een minder bedeelde streek en tijd in Europa (Ierland, Polen).


^ Terug naar boven


Auteur en Werken

Informatie over Jean Kwok.


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Joy Luck Club van Amy Tan
• Angela’s Ashes van Frank McCourt
 If You Leave Me van Maureen Wartski

 


Citaat:
Her tone was indulgent. ‘Ah-Kim, you should be so sensitive. I’m sure all of the nice girls are changing where they cannot be seen. The whole world is not looking at you.’ She gave me a quick squeeze and turned back to her work. (p.130)

Vragen over het boek:

1. Aan welke vier personen – behalve aan haar moeder – heeft Kimberly het meeste gehad in deze fase (van 11 tot 18 jaar) van haar leven? Waarom vind je dat?
2. Wat vind je van het besluit dat Kimberly neemt aan het eind van haar middelbare schooltijd (met betrekking tot Matt)? Licht je antwoord toe aan de hand van voorbeelden uit de tekst.
3. Verklaar de band tussen de moeder en Aunt Paula. Waarom blijft die verhouding zo lang zoals hij wordt beschreven? Geef voorbeelden uit de tekst die het gedrag van de moeder en van Aunt Paula verklaren.
4. Welk beeld geeft het boek van de Verenigde Staten als immigratieland? Geef voorbeelden uit de tekst om je antwoord toe te lichten. Is dat een reëel beeld of denk je dat de werkelijkheid anders is?^ Terug naar boven