Koop dit boek op Bol.com

There Was an Old Man
2 stemmen
Niveau:
GENRE: poetry THEMA: various
Tagged on:                 



Boekbeschrijving

There Was an Old Man

Het begin

There Was an Old Man

There was an old man with a beard,
Who said, ‘It is just as I feared!
Two owls and a hen,
Four larks and a wren
Have all built their nests in my beard!’

^ Terug naar boven



Algemeen

De bundel bestaat uit 230 limericks. Alle limericks hebben een plaatsnaam (of een andere geografische aanduiding) in de eerste regel (en vaak ook nog in de laatste regel).

^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Edward Lear

Jaar van uitgave:
1888

Aantal pagina's:
77

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1850-1900

Plaats van handeling:
GB en een aantal Europese steden (waaronder Den Haag)

Bijzonderheden:
Een dichtbundel met 230 limericks

^ Terug naar boven


Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dichtbundel ‘There Was an Old Man’ bevat uitsluitend limericks. Een verzameling gedichten in één en dezelfde vorm maakt duidelijk hoe knap het is om zoiets te maken; aan de andere kant laat het ook zien dat het schrijven van limericks ook een maniertje kan worden. Zo zijn sommige plaatsnamen wel heel gemakkelijk te rijmen, terwijl Mr Lear in de laatste regel grotendeels de eerste regel herhaalt. Toch was Edward Lear een dichter die de oude dichtvorm van de limerick weer nieuw leven inblies – en dit soort gedichten daarmee zeer populair maakte.

WAT MOET JE WETEN?

De limericks in de bundel ‘There Was an Old Man’ zijn grappig en ze zijn ook knap geschreven. Maar ze zijn wel allemaal heel netjes. De limerick zou na de populariteit van Edward Lears gedichten vaak worden geïmiteerd en resulteren in ‘tongue-in-cheek’ of ondeugende, ja soms zelfs schunnige gedichtjes.
Eén voorbeeld. Het origineel van Mr Lear was:

There was an old man of Madras,
Who rode on a cream-coloured ass;
But the length of its ears,
So promoted his fears,
That it killed that old man of Madras.

Het inspireerde een anonieme dichter tot de volgende limerick:

There once was a lady in Madras,
Who had a most marvellous ass;
Not rounded and pink,
As you probably think –
But grey; had long ears and ate grass.


Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘There Was an Old Man’ zijn meestal goed te volgen. De gedichten stammen al uit het midden van de negentiende eeuw; toch is de taal geenszins verouderd.

DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘There Was an Old Man’ is nergens echt lastig en – enkele woorden daargelaten – je zult weinig problemen hebben met het begrip van een gedicht.
De gedichten zijn regelmatig grappig, maar ook wel eens flauw of oubollig – soms lijkt het slechts een maniertje te zijn. Het is dan ook niet wenselijk om ze allemaal achter elkaar te lezen …
Op basis van deze eigenschappen is ‘There Was an Old Man’ een boek met een literair niveau B 3a en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De schrijfstijl van Edward Lear is in deze gedichtjes zeer herkenbaar – en dat komt vooral door de strakke vorm van de limerick. Het rijm is altijd hetzelfde: A – A – B – B – A. De eerste regel – met meestal een plaatsnaam of een geografische aanduiding – wordt voor een deel herhaald in de laatste regel. Er zit een – vaak grappig – idee in het gedichtje.


Het boek - het verhaal

Actie:

De dichtbundel ‘There Was an Old Man’ is een verzameling limericks. Veel actie zit er niet in: meestal wordt een gebeurtenis beschreven die al heeft plaatsgevonden: ‘There was …’ en dan komt wat deze persoon heeft gedaan en waartoe dat geleid heeft.

Tijd:

‘There Was an Old Man’ speelt zich af in de jaren 1850-1900.

Plaats:

De setting van ‘There Was an Old Man’ is meerdere plaatsen – met name in Groot-Brittannië. Maar er komen ook steden en streken voor in Europa: zoals Parijs, Praag, San Remo en zelfs Den Haag (The Hague).

Verhaallijn:

Er zijn nauwelijks verhaallijn in ‘There Was an Old Man’ te onderscheiden. Dat kan ook moeilijk met een bundel over zo veel verschillende onderwerpen.

Verteller:

De dichtbundel ‘There Was an Old Man’ heeft een auctoriale verteller.


Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘There Was an Old Man’ zijn:
• (Meestal) niet al te slimme mannen of vrouwen. Ze hebben iets gedaan waardoor hen iets is overkomen – of waardoor anderen een hekel aan hen hebben gekregen.

Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘There Was an Old Man’ zijn:
• Anonieme mannen en vrouwen die reageren op het hoofdkarakter uit een limerick.


Het boek - verder

Film:

De limericks uit ‘There Was an Old Man’ weren regelmatig de inspiratie voor andere dichters. De limerick mag zich nog altijd verheugen in een grote populariteit.

Overig:

De dichtbundel ‘There Was an Old Man’ is een verzameling van alle limericks die Edward Lear schreef. Zelf zag hij die bundel nooit: zijn limericks stonden verspreid over tijdschriften, anthologieën en andere bundels (soms van hem, soms van anderen), al of niet geïllustreerd door hemzelf of door iemand anders.


^ Terug naar boven


Auteur en Werken

Informatie over Edward Lear.


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Hard Lines van Ogden Nash
Sporting Relations van Roger McGough
• ‘The Owl in the Attic and Other Perplexities’ van James Thurber


Citaat:
There Was an Old Person

There was an old person whose habits,
Induced him to feed upon rabbits,
When he’d eaten eighteen,
He turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits.

Vragen over het boek:

1. In welke opzichten zijn de limericks van Edward Lear perfecte voorbeelden van een limerick?
2. In welke opzichten zijn de limericks van Edward Lear soms minder geslaagd?
3. Geef drie voorbeelden waaruit blijkt dat de limericks van Edward Lear al tamelijk oud zijn.
4. Schrijf zelf een Engelstalige limerick.



^ Terug naar boven