The Baby and Fly Pie

Niveau:
Genre: dystopia
Thema: coming-of-age

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
Koop dit boek op Bol.com


SNEL NAAR...

Het begin

It began with a lorry load of fish. It was a Tuesday afternoon – Whitechapel, so the fish shouldn’t have been there at all. The lorry came lumbering up and we were just closing in when it upped and tipped – tons and tons of fish, slithering silver under the clouds. We all stared like dummies and then the stink hit us. We started choking and hit the ground. We hid our faces and tried not to breathe with our noses but you could taste it in your mouth, the smell was that bad!
Then the gulls came. I think every gull on Farthing Down must have seen it or smelt it, and they all told one another the way they do – by screaming their heads off. Down they came, screeching and yelling and fighting, even though there was enough for everyone. It was stink and racket and the gulls whizzing just past us – we all held our heads and ran like rats. Mother’s Big Boys, Duck and Shiner, started chasing kids and yelling at them to get back to it, but it was all show; they were running faster than anyone.
No one was too bothered on Tuesdays. Not much good comes out of Whitechapel. There’s a market there; you can get a box of bruised fruit or stale rolls to eat, but as far as Mother Shelly’s concerned there’s not much worth selling on. That’s why the Big Boys weren’t worried. On days like that they just find themselves a quiet place and smoke and talk while the rest of us work. So when someone came along and dumped all that stinking fish right next to us, well …

© Penguin Random House Company / Puffin Books, 1993.^ Terug naar boven

Algemeen

Fly Pie woont met zijn oudere zus Jane en nog ongeveer honderd andere kinderen in een oud kantoorgebouw in Londen, aan de rand van een vuilnisbelt. Overdag sorteert hij die vuilnis: voedsel bij voedsel, kleding bij kleding en dan de rest. Alles van waarde wordt gedragen, opgegeten of verkocht. Mother Shelly, de vrouw die deze vele kinderen onderdak geeft, zorgt voor veiligheid, een beetje eten en een slaapplek. Maar dan moet iedereen wel doen wat Mother Shelly wil, anders worden de Big Boys ingeschakeld: grote kerels die hun handen gebruiken wanneer er niet snel wordt gedaan wat er gevraagd werd.
Op een dag vinden Fly Pie en zijn nieuwe vriend Sham een zwaargewonde man tussen de rommel op de vuilnisbelt. De man is er slecht aan toe. Wel is hij bewapend en hij heeft heel veel geld bij zich. En naast hem ligt een baby.
Wanneer de man vertelt dat er met die baby nog veel meer geld te verdienen valt, bedenken Fly Pie en Sham een plan. En daarbij hebben ze de hulp van Jane nodig.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
A2

Schrijver:
Melvin Burgess

Jaar van uitgave:
1993

Aantal pagina's:
189

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een periode in de toekomst

Plaats van handeling:
GB, voornamelijk de stad Londen

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in 14 genummerde hoofdstukken
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De jeugdroman ‘The Baby and Fly Pie’ is een heel spannend verhaal. Het gaat over kansloze jongeren, weeskinderen die een zwaar leven hebben als sorteerders op een vuilnisbelt. Twee jongens beleven samen met de zuster van de één een nare tijd waarbij ze hopen dat hun problemen door een grote meevaller in één keer opgelost zullen zijn. Maar ze werken zichzelf steeds verder in de nesten.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Baby and Fly Pie’ is een roman over ouderloze kinderen bij een vuilstortplaats in Londen. Het is een soort toekomstverhaal, maar dan een verhaal over een heel nare toekomst (een dystopie): mensen zijn soms rijk, maar bijna altijd arm, het is ieder voor zich in deze harde wereld. Hoewel het verhaal in Londen in een soort toekomst speelt, zou het net zo goed een verhaal over een groep ouderloze kinderen uit een stad in Afrika, Zuid-Amerika of Azië kunnen zijn.
‘The Baby and Fly Pie’; de titel klinkt misschien wel wat liefelijk. Maar dat is deze jeugdroman zeker niet. Het is een behoorlijk hard verhaal.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Baby and Fly Pie’ zijn nergens echt moeilijk te noemen. Melvin Burgess schrijft heel duidelijk en rechttoe-rechtaan. De alinea’s zijn nooit lang, er zijn 14 hoofdstukken en het verhaal heeft heel veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘The Baby and Fly Pie’ is heel begrijpelijk. Nergens wordt het verhaal moeilijk, ingewikkeld of saai.
Maar het verhaal is het meest interessante van deze roman. Het verhaal begint nogal uitzichtloos en deprimerend, maar langzamerhand putten de hoofdpersonen moed uit de meevallers die ze hebben en het geld dat ze misschien zouden kunnen krijgen. En vanaf dat moment word je – samen met de hoofdpersonen – heen en weer geslingerd tussen hoop en vrees. Het verhaal blijft spannend en verrassend tot de laatste bladzijde.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Baby and Fly Pie’ een boek met een literair niveau B 3c en een taal-(ERK-)niveau A2.


Schrijfstijl:

De young adult novel ‘The Baby and Fly Pie’ is heel spannend en helder geschreven. Melvin Burgess is een meester in dit soort verhalen: vooral in verhalen die gaan over een onbekende toekomst in een soort onwerkelijk land (dat toch Engeland heet). Het is een soort science fiction (een anti-utopisch verhaal) die niet gaat over raketten en verre planeten, maar een verhaal over een mogelijke (angstaanjagende) toekomst.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De jeugdroman ‘The Baby and Fly Pie’ is een verhaal met heel veel actie (en regelmatig vrij harde actie). Samen met Fly Pie rol je van het ene avontuur in het andere. En die avonturen zijn vaak nogal heftig …


Tijd:

‘The Baby and Fly Pie’ speelt zich af over een periode van een aantal weken. Het jaar waarin dit alles zich afspeelt wordt niet gegeven, maar het is duidelijk dat dit verhaal moet gaan over een behoorlijk angstaanjagende toekomst: een tijd waarin heel weinig mensen heel veel geld hebben en waarin de levens van de meeste mensen vrijwel niets waard zijn.
Het verhaal wordt chronologisch verteld.


Plaats:

De plaats die in ‘The Baby and Fly Pie’ vooral wordt beschreven, is de Engelse hoofdstad Londen. Londen is een kille, onvriendelijke stad in deze toekomst: een zeer dichtbevolkt gebied met een kleine groep zeer rijken en miljoenen armen. De grote groep mensen waartoe Fly Pie behoort heeft helemaal niets …


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Baby and Fly Pie’: zullen Fly Pie en zijn vrienden erin slagen een gelukkiger leven te krijgen?


Verteller:

De roman ‘The Baby and Fly Pie’ heeft een alwetende verteller. Deze beschrijft de gebeurtenissen vanuit het perspectief van de jongen, Fly Pie.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Baby and Fly Pie’ zijn:
• Fly Pie (echte naam: Davey): net als zijn metgezellen heeft hij geen achternaam. Soms worden ze aangeduid met de naam van de ‘Mother’ die hen bezit: in dit geval is dat Mother Shelly;
• Jane: de 14-jarige zus van Fly Pie. Ze doet haar uiterste best om eerlijk te leven en zichzelf goed te verzorgen, maar dat lukt maar ten dele;
• Sly Sham: een vriend van Fly Pie. Hij is vaak maar heel kort iemands vriend omdat hij –net als de meeste andere kinderen trouwens – niemand vertrouwt.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Baby and Fly Pie’ zijn:
• Luke Barker: een bakker. Eén van de weinig echte vrienden die Fly Pie heeft. Fly Pie wil graag bakker worden, net als de eerlijke en hardwerkende Luke;
• Mother Shelly: een al wat oudere vrouw die de leiding heeft over vaak honderden zwerfkinderen. Ze regeert met harde hand en heeft oudere jongens in dienst die haar opdrachten uitvoeren;
• Shiner: een ‘Big Boy’, een al wat oudere (16-jarige) jongen die de leiding heeft over de jongere kinderen (in naam van de ‘Mother’);
• Duck: een ‘Big Boy’, een al wat oudere jongen die de leiding heeft over de jongere kinderen (in naam van de ‘Mother’);
• Mother Jenny, Anne en Malone: andere ‘Mothers’;
• Phillip Malone, Shiraz, Mike, Tamsin, Yo-Bo, Kim, Iska, Ben, Daffy: kinderen die voor een ‘Mother’ werken;
• Mr en Mrs Tallus: de ouders van de ontvoerde baby Sylvie;
• Scousie: een gepensioneerde zeeman (en dief) die in een krottenwijk woont;
• Sam: de zoon van Scousie. Hij werkt voor de gangsterleider Danny Monroe.

 

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Baby and Fly Pie’ is niet verfilmd.


Overig:

De jeugdroman ‘The Baby and Fly Pie’ is een soort dystopie: een verhaal over een vaak angstaanjagende en kille wereld. Het zijn vaak onwerkelijke verhalen (gelukkig wel), maar ze zouden ooit werkelijkheid kunnen worden. Wanneer de toekomst er iets minder rooskleurig uitziet …
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Melvin Burgess.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Street Child van Berlie Doherty
• Bottle Boy van Stephen Elboz
• Plague 99 van Jean Ure


Citaat:
But Sham was in agony. ‘Fly Pie,’ he groaned. ‘Make her see sense – she’s your sister ...’
I wanted to be on her side. Maybe a few years back, when I was small … But now – I mean, I was impressed by the way she was handling it. I was impressed by what she said. But there was Sham watching and I knew the world wasn’t like that. All that talk about people giving things away – that was just pie in the sky. I was thinking about the money. There was the wallet, and the wallet was full of dreams … (p.52)

Vragen over het boek:

1. Hoe komt Fly Pie aan zijn naam?
2. Wat weten Fly Pie, Jane en Sham van hun ouders?
3. Welke personen met wie Fly Pie en de zijnen omgaan zijn te vertrouwen? Waarom denk je dat?
4. Heeft dit verhaal een happy end? Waarom vind je dat?

^ Terug naar boven

No Comments

Leave a reply