Debbie Go Home

Niveau:
Genre: coming-of-age
Thema: discrimination

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

It was too late to do anything or hide anything. There was the front gate clicking and Jim de Villiers walking up the path, one hour before his time. The room was strewn with paper and pins, and there was Janie in the new white dress, that cost more than any dress had ever cost in that house, or in most other houses that they knew.
Janie was in a panic because she saw her father walking up the front path, an hour before his time. She was a docile child, and obeyed her father in almost everything. Now she and her mother were deceiving him, and they were going to be caught in the act. She wanted to run, hide, anything but stand there and wait.

© Penguin Random House Company, 1965.^ Terug naar boven

Algemeen

De verhalenbundel ‘Debbie Go Home’ bestaat uit de verhalen:
• ‘Debbie Go Home’ (16 pagina’s): Hoe moet je je gedragen als zwarte familie wanneer je door blanken uitgenodigd wordt?
• ‘Ha’penny’ (28 pagina’s): Een schooldirecteur realiseert zich hoe zwaar het leven van sommige zwarte leerlingen is;
• ‘The Divided House’ (10 pagina’s): Het verhaal van een dwarse leerling;
• ‘Life for a Life’ (18 pagina’s): Wie is er schuldig aan de dood van een zwarte man?
• ‘Death of a Tsotsi’ (12 pagina’s): Een verhaal over de dood van een lastige leerling;
• ‘The Worst Things of His Life’ (8 pagina’s): De zoon van een zwarte werknemer van de school misdraagt zich;
• ‘The Waste Land’ (6 pagina’s): Een man gaat met zijn loon naar huis, waar hij wordt opgewacht door een aantal jongens;
• ‘A Drink in the Passage’ (12 pagina’s): Een beeldhouwer wint een belangrijke prijs;
• ‘Sponono’ (22 pagina’s): Een leerling verwacht te veel van zijn opleiding;
• ‘The Elephant-shooter’ (8 pagina’s): Een Afrikaanse jongeman zoekt een baan.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B1

Schrijver:
Alan Paton

Jaar van uitgave:
1961

Aantal pagina's:
127

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1960-1970

Plaats van handeling:
Zuid-Afrika, het platteland

Bijzonderheden:
De verhalenbundel ‘Debbie Go Home’ bestaat uit de verhalen:
• ‘Debbie Go Home’
• ‘Ha’penny’
• ‘The Divided House’
• ‘Life for a Life’
• ‘Death of a Tsotsi’
• ‘The Worst Things of His Life’
• ‘The Waste Land’
• ‘A Drink in the Passage’
• ‘Sponono’
• ‘The Elephant-shooter’
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De verhalenbundel ‘Debbie Go Home’ gaat over de manier waarop zwarte mensen in hun eigen land – Zuid-Afrika – lang werden behandeld door de blanken tijdens het apartheidsregime. De korte verhalen worden verteld door een blanke schrijver; maar het is duidelijk dat hij altijd de partij van de zwakke, zwarte underdog kiest.
Als je mooie verhalen wilt lezen over discriminatie, dan moet je deze bundel lezen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het kunnen waarderen van ‘Debbie Go Home’ is het nodig dat je je verdiept in de problematiek van Zuid-Afrika, zo in de jaren 1950-1990. Blanken waren de leiders, de ontwikkelde bazen; zwarte mensen waren de arbeiders, ongeschoold, arm, uitgebuit. Deze verhalen gaan over de kansloosheid van deze zwarte Afrikanen (zonder dat het nare, klagerige verhalen worden).

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Debbie Go Home’ zijn over het algemeen erg kort. Er zijn veel alinea’s en de verhalen zijn vaak ook erg kort. Er zijn veel dialogen.
Soms wordt er Afrikaans gesproken, maar dat zal voor Nederlandse lezers weinig problemen opleveren (‘baas’, ‘meneer’, ‘veld’).


DE TAAL EN HET VERHAAL

De bundel ‘Debbie Go Home’ is heel toegankelijk wat betreft de taal: zinnen, alinea’s en verhalen zijn vaak kort. De verhalen kennen weinig moeilijke woorden.
Ook qua verhalen is de bundel heel leesbaar. De meeste verhalen zijn erg indringend (zonder wrang of gewelddadig te worden). Paton maakt heel goed duidelijk hoe zwaar het leven voor de zwarte Afrikanen in deze tijd was.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Debbie Go Home’ een boek met een literair niveau C 3a en een taal-(ERK-)niveau B1.


Schrijfstijl:

Alan Paton is een heel betrokken schrijver. Hij kan met weinig woorden een heldere situatie schetsen. Dat heeft hij al bewezen met zijn belangrijkste roman, Cry, the Beloved Country, en met ‘Debbie Go Home’ is dat nog duidelijker: de verhalen zijn nog indringender en toegankelijker dan die eerste roman van Paton.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De verhalen in ‘Debbie Go Home’ kennen vrij veel actie. Vaak is deze actie buiten beeld en wordt ze gesuggereerd. Maar de spanning is er niet minder om.


Tijd:

‘Debbie Go Home’ speelt in de jaren 1950-1970. De verhalen bestrijken niet meer dan een paar dagen per verhaal.


Plaats:

Het land dat in ‘Debbie Go Home’ wordt beschreven – en vaak wordt bekritiseerd – is Zuid-Afrika. De verhalen spelen zich allemaal af op het platteland, vaak in of bij een (tucht)school.


Verhaallijn:

De verhaallijnen in ‘Debbie Go Home’ hebben allemaal te maken met discriminatie, met de stuitende manier waarop zwarte mensen in Zuid-Afrika vaak door blanken werden behandeld. De bundel is een aanklacht tegen apartheid.


Verteller:

De bundel heeft een soms een auctoriale en soms een ik-verteller. De ik-verteller is meestal de directeur van een (tucht)school, een hoofddocent die de verhalen van en over zijn pupillen aanhoort.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Debbie Go Home’ zijn:
•  ‘Debbie Go Home’: Mr en Ms de Villiers en hun dochter Janie;
• ‘Ha’penny’: Ha’penny zit op school bij de Principal;
• ‘The Divided House’: Jackie en de schooldirecteur;
• ‘Life for a Life’: Sara Maarman, Hendrik Baadjies en Baas Gysbert;
• ‘Death of a Tsotsi’: een lastige leerling, Spike, en zijn docenten;
• ‘The Worst Things of His Life’: Jonkers, zijn zoon en het onderwijzend personeel;
• ‘The Waste Land’: Freddy en zijn criminele vrienden;
• ‘A Drink in the Passage’: de beeldhouwer Edward Simelane;
• ‘Sponono’: Sponono, een leerling met veel verwachtingen;
• ‘The Elephant-shooter’: de werkzoekende jongere Richard Coetzee.


Bijfiguren:

De bundel ‘Debbie Go Home’ heeft  weinig – en vaak anonieme – bijfiguren.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De verhalen uit de bundel ‘Debbie Go Home’ zijn niet verfilmd.


Overig:

De verhalenbundel ‘Debbie Go Home’ is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen die Alan Paton had op de ‘Diepkloof Reformatory for delinquent African lads’, een tuchtschool-bewaarschool-jeugdgevangenis voor criminele (zwarte) jongeren. Met deze verhalen maakte hij duidelijk hoe uitzichtloos de positie van kansarme, slecht-opgeleide, arme, zwarte Afrikaanse jongeren was.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Alan Paton.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• A Good Man in Africa van William Boyd
• A Cageful of Butterflies van Lesley Beake
• No Tigers in Africa van Norman Silver


Citaat:
He turned on his side, so that he would not need to touch the body of the young man. He buried his face in his arms, and said to himself in the idiom of his own language, ‘People, arise! The world is dead.’ The he arose himself, and went heavily out of the waste land. (p.84)

Vragen over het boek:

Analyseer de onderstaande verhalen:
1. ‘Ha’penny’
2. ‘The Divided House’
3. ‘The Worst Thing in His Life’
4. ‘The Waste Land’

^ Terug naar boven

Comments are closed.