Fascination

Niveau:
Genre: short stories
Thema: miscellaneous

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Springtime in Oxford is vulgar, anyway, but something about this particular spring in Oxford is having me on. Really, these cherry trees are absurd. One wonders if just quite so many flowers are necessary. It is almost as if the cherry trees on the Woodstock Road are trying to prove something – some sort of floral brag, swanking to the other, less advanced vegetation. Very Oxford in a way. Could I work this observation into the novel? ‘Only in Oxford do the cherry trees try too hard.’ Good opening for the Oxford sequence?

My meeting with my new supervisor was not a success. Dr. Alexander Cardman. ‘Call me Alex,’ he invited almost immediately. He referred to me as Edward without permission.
‘How old are you?’ he asked.
‘Thirty-one. How old are you?’
‘Thirty-three. And you've been writing this thesis for ...?’
‘For, oh, six years. Seven. Seven and a bit. I left Oxford for three to teach. Then came back.’
‘Teach? Where was that?’
‘Abbey Meade. It's a prep school in Wiltshire.’
‘Ah.’ I could hear the sneer forming in his brain. ‘And you came back –’
‘To finish my thesis.’
‘I see ...’ I was disliking him quite intensely by now. He looked as if he had gel in his hair. The small, trimmed goatee was rebarbative, and the faint west country burr in his voice struck me as an affectation.

© Hamish Hamilton, 2004.^ Terug naar boven

Algemeen

De bundel bevat de onderstaande verhalen:
1. ‘Adult Video’ (14 pp.): een man die een blinde voorleest ontmoet de zus van de blinde man;
2. ‘Varengeville’ (15 pp.): een jongen wordt altijd op een fietstocht gestuurd wanneer zijn moeder bezoek ontvangt;
3. ‘Notebook No.9’ (10 pp.): een man gaat overal en nergens eten;
4. ‘A Haunting’ (30 pp.): een architect gedraagt zich plotseling heel vreemd waardoor hij problemen krijgt, zowel met zijn werk als met zijn huwelijk;
5. ‘Fascination’ (16 pp.): een man raakt gefascineerd door een vrouw die hij ontmoet;
6. ‘Beulah Berlin, an A-Z’ (12 pp.): een vrouw beschrijft de plaatsten waar zij woont (zoals Berlijn en Amsterdam);
7. ‘The Woman on the Beach with a Dog’ (12 pp.): een man ontmoet een vrouw op het strand en hij wil haar beter leren kennen;
8. ‘The View from Yves Hill’ (9 pp.): een bejaarde schrijver beschrijft een paar weken uit zijn rustige leven;
9. ‘Lunch’ (7 pp.): gasten in een restaurant keuvelen over eten, restaurants en geld;
10. ‘Loose Continuity’ (20 pp.): een tweetal verhalen over werk en relaties die in de USA en in Europa spelen;
11. ‘Incandescence’ (15 pp.): mensen uit de hogere kringen beschrijven een paar dagen op een landgoed;
12. ‘Visions Fugitives’ (17 pp.): een filmscenario over een oorlogsfilm die in Frankrijk speelt;
13. ‘Fantasia on a Favourite Waltz’ (8 pp.): een vrouw denkt al wandelend na over haar leven;
14. ‘The Ghost of a Bird’ (16 pp.):
15. ‘The Mind/Body Problem’ (15 pp.): een jongeman besluit een jonge vrouw te helpen;
16. ‘The Pigeon’ (12 pp.): een rijke man beschrijft een episode uit zijn leven.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Boyd

Jaar van uitgave:
2004

Aantal pagina's:
209

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1940-2010

Plaats van handeling:
Meerdere plaatsen

Bijzonderheden:
De bundel bestaat uit 16 korte verhalen.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De bundel ‘Fascination’ bevat short stories die wisselend van onderwerp, maar ook van kwaliteit zijn. Als je op zoek bent naar verhalen met een sterke en/of verrassende plot, is dit boek niet een aanrader. De verhalen gaan heel vaak over de psychische gesteldheid van de hoofdpersoon.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Fascination’ heb je weinig specifieke kennis nodig. Wel een goede kennis van de Engelse taal.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Fascination’ stellen grote eisen aan de taalkennis van de lezer: Mr Boyd gaat uit van een erudiet publiek. Dat maakt de verhalen soms moeilijk om te lezen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Fascination’ vrij moeilijk te lezen. De verhalen kabbelen een beetje voort. Er zijn een paar die een spannende plot hebben, maar veel verhalen beginnen ergens en stoppen dan vrij abrupt.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Fascination’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘Fascination’ is verschillend van schrijfstijl: sommige verhalen lezen als scenario’s, andere als een soort stream-of-consciousness. Dit zorgt voor veel variatie, maar ook voor een zekere onevenwichtigheid.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De bundel ‘Fascination’ bevat verhalen met vrij weinig actie.


Tijd:

‘Fascination’ speelt zich af in de jaren 1940 (de tijd van de Tweede Wereldoorlog) tot 2004 (het jaar waarin de verhalen werden geschreven).


Plaats:

De setting van ‘Fascination’ is meerdere plaatsen: Londen, het Britse platteland, Los Angeles, Berlijn, Parijs, Amsterdam en andere.


Verhaallijn:

Er zijn veel verschillende verhaallijnen in ‘Fascination’.


Verteller:

De roman ‘Fascination’ heeft verschillende soorten vertellers, auctoriale en ik-vertellers.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Fascination’ zijn:
• ‘Adult Video’: een Engelsman, een blinde Italiaan en zijn zus;
• ‘Varengeville’: een 11-jarige jongen, zijn moeder en een oude kunstschilder;
• ‘Notebook No.9’: een bezoeker van restaurants;
• ‘A Haunting’: een architect die vreemd gedrag gaat vertonen;
• ‘Fascination’: een man, zijn echtgenote en een vriendin die de man leert kennen;
• ‘Beulah Berlin, an A-Z’: een vrouw die op meerdere plaatsen woont;
• ‘The Woman on the Beach with a Dog’: een vertegenwoordiger en een vrouw met een hond;
• ‘The View from Yves Hill’: een oude schrijver;
• ‘Lunch’: gasten in een restaurant;
• ‘Loose Continuity’: collega’s die in Los Angeles en in Europa werken;
• ‘Incandescence’: adellijke mensen die over zichzelf schrijven;
• ‘Visions Fugitives’: medewerkers aan een film;
• ‘Fantasia on a Favourite Waltz’: een jonge moeder;
• ‘The Ghost of a Bird’: een verpleegster ontfermt zich over een zwaargewonde man;
• ‘The Mind/Body Problem’: een jonge man;
• ‘The Pigeon’: een adellijke man en zijn familie.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Fascination’ zijn:
• ‘Adult Video’: geen;
• ‘Varengeville’: de vrouw van de schilder en de vriend van de moeder,
• ‘Notebook No.9’: gasten in restaurants;
• ‘A Haunting’: de zakenpartner van de man en zijn vrouw en kinderen;
• ‘Fascination’: kennissen van de man en zijn echtgenote;
• ‘Beulah Berlin, an A-Z’: kennissen van de vrouw;
• ‘The Woman on the Beach with a Dog’: de echtgenoot van de vrouw;
• ‘The View from Yves Hill’: de huishoudster van de schrijver;
• ‘Lunch’: geen;
• ‘Loose Continuity’: geen;
• ‘Incandescence’: personeel op het landgoed;
• ‘Visions Fugitives’: geen;
• ‘Fantasia on a Favourite Waltz’: personeel van de vrouw en haar baby;
• ‘The Ghost of a Bird’: patiënten en verplegend personeel;
• ‘The Mind/Body Problem’: een vrouw die geld nodig heeft;
• ‘The Pigeon’: personeel.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De verhalen uit de bundel ‘Fascination’ zijn niet verfilmd.


Overig:

‘Fascination’ is de derde bundel korte verhalen van William Boyd. De voorgaande bundels waren On the Yankee Station en ‘The Destiny of Nathalie ‘X’.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Boyd.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
How It Ended van Jay McInerney
Matters of Life & Death van Bernard Maclaverty
All That Man Is van Davis Szalay


Citaat:
It is six in the morning and I sit in my kitchen looking out at the garden, watching the sun slant obliquely past the old lime tree and across my lawn to reveal the dense sliver mesh of spiders’ webs linking the grass stems. For a few seconds, as the earth turns and the rises, my tufty rectangle of suburban lawn flashes in my fascinated eyes like a burning shield – before becoming dull green grass again, my quotidian epiphany gone for ever. (p.62)

Vragen over het boek:

Analyseer de onderstaande verhalen:
1. ‘Varengeville’
2. ‘A Haunting’
3. ‘The Woman on the Beach with a Dog’
4. ‘The Ghost of a Bird’

^ Terug naar boven

Comments are closed.