Flowers for Hitler

Niveau:
Genre: poetry
Thema: relations

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Folk

flowers for hitler the summer yawned
flowers all over my new grass
and here is a little village
they are painting it for a holiday
here is a little church
here is a school
here are some doggies making love
the flags are bright as laundry
flowers for hitler the summer yawned

© Penguin Random House Company / Viking, 1968^ Terug naar boven

Algemeen

De dichtbundel ‘Flowers for Hitler’ bestaat uit de volgende gedichten:
• ‘Alexander Trocchi, Public Junkie, Priez Pour Nous’, ‘All There Is to Know about Adolph Eichmann’, ‘Another Night with Telescope’;
• ‘The Big World’, ‘The Bus’, ‘Business as Usual’, ’Bullets’;
• ‘Cherry Orchards’, ‘Congratulations’, ‘Cruel Baby’;
• ‘Death of a Leader’, ‘Destiny’, ‘Disguises’, ‘The Drawer's Condition on November 28, 1961’;
• ‘The Failure of a Secular Life’, ‘The First Murder’, ‘Finally I Called’, ‘Folk’, ‘For Anyone Dressed in Marble’, ‘For E.J.P.’, ‘For Marianne’, ‘For My Old Layton’, ‘Front Lawn’;
• ‘The Glass Dog’, ‘Goebbels Abandons His Novel and Joins the Party’, ‘Governments Make Me Lonely’;
• ‘The Hearth’, ‘Heirloom’, ‘Hitler the Brain-Mole’, ‘Hitler’, ‘The House’, ‘How It Happened in the Middle of the Day’, ‘How the Winter Gets In’, ‘Hydra 1960’, ‘Hydra 1963’;
• ‘I Had It for a Moment’, ‘I Wanted to Be a Doctor’, ‘Independence’, ‘Indictment of the Blue Hole’, ‘The Invisible Trouble’, ‘Island Bulletin’, ‘It Uses Us!’;
• ‘Kerensky’;
• ‘Laundry’, ‘Leviathan’, ‘The Lists’, ‘Lot’;
• ‘A Migrating Dialogue’, ‘Millennium’, ‘Montreal 1964’, ‘The Music Crept by Us’, ‘My Mentors’, ‘My Teacher Is Dying’;
• ‘Narcissus’, ‘The New Leader’, ‘The New Step (A Ballet-Drama in One Act)’, ‘No Partners’, ‘Nothing I Can Lose’, ‘Nursery Rhyme’;
• ‘Old Dialogue’, ‘On Hearing a Name Long Unspoken’, ‘On the Death of an Uncharted Planet’, ‘On the Sickness of My Love’, ‘One of the Nights I Didn't Kill Myself’, ‘The Only Tourist in Havana Turns His Thoughts Homeward’, ‘Opium and Hitler’, ‘Order’;
• ‘The Paper’, ‘Police Gazette’, ‘Portrait of the City Hall’, ‘The Project’, ‘Promise’, ‘Propaganda’, ‘The Pure List and the Commentary’;
• ‘Queen Victoria and Me’;
• ‘The Rest is Dross’;
• ‘Sick Alone’, ‘Sky’, ‘Streetcars’, ‘Style’, ‘The Suit’;
• ‘The Telephone’, ‘The True Desire’, ‘Three Good Nights’, ‘To a Man Who Thinks He Is Making an Angel’, ‘To the Indian Pilgrims’;
• ‘Waiting for Marianne’, ‘The Way Back’, ‘What I'm Doing Here’, ‘Wheels, Fireclouds’, ‘Why Commands Are Obeyed’, ‘Why Did You Give My Name to the Police?’, ‘Why Experience Is No Teacher’, ‘Why I Happen to Be Free’, ‘Winter Bulletin’.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Leonard Cohen

Jaar van uitgave:
1964

Aantal pagina's:
156

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1960-1970

Plaats van handeling:
Canada (de stad Montreal), Griekenland (het eiland Hydra), Europa (Duitsland)

Bijzonderheden:
Een dichtbundel met 95 gedichten
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dichtbundel ‘Flowers for Hitler’ is interessant voor liefhebbers van poëzie en voor degenen die alles willen lezen van Leonard Cohen. De gedichten zijn vooral liefdesgedichten en gedichten over min of meer historische gebeurtenissen – met name de Tweede Wereldoorlog wordt genoemd. Bij de laatste gedichten moet je er rekening mee houden dat het Leonard Cohen is die aan het woord is: heel vaak staat er niet wat er staat …


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van de bundel ‘Flowers for Hitler’ is het noodzakelijk dat je iets begrijpt van de wereld waarin Leonard Cohen leefde ten tijde van deze gedichten. Hij was een jongeman: hij beschreef zijn relaties met vrouwen. Maar tevens was hij een man die in de joodse traditie stond; het jodendom en de joden waren hem dierbaar. Daarom schrijft hij in een aantal gedichten over de joden en over het lot dat hen trof tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Eén van de gedichten, ‘Queen Victoria and Me’, werd later door Leonard Cohen op muziek gezet en als een bonustrack bij een live album toegevoegd (‘Live Songs’ uit 1973).

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Flowers for Hitler’ zijn regelmatig lastig. Cohen gebruikt vaak moeilijke taal. Daar komt bij dat in deze bundel zijn gedichten zelden rijmen; ook is het metrum soms ver te zoeken. Leonard Cohen maakt meestal gebruik van een vrije, experimentele versvorm (in tegenstelling tot zijn latere songteksten).


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van de dichtbundel ‘Flowers for Hitler’ is zeer poëtisch, maar soms nogal verwarrend en vaak nogal cryptisch. De gedichten zijn ook lang niet altijd even toegankelijk qua thema’s. De lezer die goed thuis is in de Bijbel (en/of Thora) en in mythologische verhalen zal de bundel beter kunnen waarderen dan iemand die deze kennis mist. Deze bundel kent ook een aantal langere, prozagedichten; tevens is er een script voor een toneelstuk.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Flowers for Hitler’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Leonard Cohen is in deze bundel veel meer bezig met het verleden van zijn familie en met het lot van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog dan in de eerdere twee bundels. Hoewel zijn ouders en hijzelf in het veilige Canada woonden ten tijde van die oorlog, wist hij wat er met de joden gebeurde in die oorlog. In de bundel ‘Flowers for Hitler’ verwijst hij regelmatig naar beulen uit de oorlog en naar het noodlot dat veel joden in Europa trof.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De bundel ‘Flowers for Hitler’ kent nauwelijks ‘actie’; zoiets valt ook nauwelijks te verwachten in een verzameling gedichten. Een enkele keer echter is er een verwijzing naar een (historische?) gebeurtenis: vaak is dat een gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog.


Tijd:

De gedichten in ‘Flowers for Hitler’ gaan over de jaren 1960-1970.


Plaats:

De setting van ‘Flowers for Hitler’ is meerdere plaatsen. Er zijn verwijzingen naar de geboorte- en woonplaats van Leonard Cohen, Montreal; maar er zijn ook gedichten die het Griekse eiland Hydra als locatie hebben.


Verhaallijn:

Er zijn meerdere verhaallijnen in ‘Flowers for Hitler’. Veel gedichten gaan over de liefde: over obsessie en verlies. Anderen verwijzen duidelijk naar de Tweede Wereldoorlog: er zijn gedichten waarin Hitler en Goebbels worden genoemd, evenals Eichmann (de saaie man die zo normaal was – en die toch zo veel joden de dood in stuurde).


Verteller:

De bundel ‘Flowers for Hitler’ heeft soms een auctoriale en soms een ik-verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Het hoofdkarakter in ‘Flowers for Hitler’ is:
• De ik-verteller; dit moet de dichter Leonard Cohen zijn.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Flowers for Hitler’ zijn:
• Minnaressen en vriendinnen van de dichter (zoals Marianne, Mary, Diane);
• Familieleden (Grandma);
• Bijbelse figuren (Jezus);
• Historische, politieke of literaire figuren (Marco Polo, Arthur Rimbaud, Hitler, Goebbels, Alexander Trocchi, Napoleon, Rockefeller);
• Een aantal mythische (of semi-mythische) of sprookjesfiguren (Mother Goose, Li’l Abner).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De bundel ‘Flowers for Hitler’ is niet verfilmd.


Overig:

De derde dichtbundel van Leonard Cohen is een verzameling van maar liefst 95 gedichten. De titel, ‘Flowers for Hitler’ lijkt nogal merkwaardig. Leonard Cohen schreef hierover het volgende ter introductie van zijn bundel:

‘A note on the title:
A while ago this book would have been called ‘Sunshine for Napoleon’, and earlier still it would have been called ‘Walls for Genghis Khan.’
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Leonard Cohen.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooie dichtbundel vond, zou je ook kunnen lezen:
Parasites of Heaven van Leonard Cohen
• ‘Wodwo’ van Ted Hughes
• ‘Wintering Out’ van Seamus Heaney


Citaat:
Your blond hair is the way I live
smashed by light!

Your mouthprint
is the birthmark
on my power.

To love you
is to live
my ideal diary

which I have
promised my body
I will never write!
(‘Promise’)

Vragen over het boek:

Geef je mening over de onderstaande gedichten:
1. ‘Alexander Trocchi, Public Junkie, Priez Pour Nous’
2. ‘All There Is to Know about Adolph Eichmann’
3. ‘The First Murder’
4. ‘Hitler the Brain-Mole’

^ Terug naar boven

No Comments

Leave a reply