Getting to Know the General

Niveau:
Genre: non-fiction
Thema: politiek

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

In August 1981 my bag was packed for my fifth visit to Panama when the news came to me over the telephone of the death of General Omar Torrijos Herrera, my friend and host. The small plane in which he was flying to a house which he owned at Coclesito in the mountains of Panama had crashed, and there were no survivors. A few days later the voice of his security guard, Sergeant Chuchu, alias Jose de Jesus Martinez, ex-Professor of Marxist Philosophy at Panama University, Professor of Mathematics and a poet, told me, 'There was a bomb in the plane. I know there was a bomb in the plane, but I can't tell you why over the telephone.'
At that moment the idea came to me to write a short personal memoir, based on the diaries which I had kept over the last five years, as a tribute to a man whom during that time I had grown to love. But as soon as I had written the first sentences after the title, Getting to Know the General, I realized that it was not only the General whom I had got to know over those five years - it was also Chuchu, perhaps the only man in the National Guard whom the General trusted completely, and it was this bizarre and beautiful little country, split in two by the Canal and the American Zone, a country which had become, thanks to the General, of great practical importance in the struggle for liberation taking place in Nicaragua and El Salvador.’

© The Bodley Head, 1984^ Terug naar boven

Algemeen

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw wordt Graham Greene een aantal keren uitgenodigd om te spreken met de President van Panama, Herrera, een gematigde leider (en militair) van een klein land dat zwaar onder de druk van de USA leefde. Greene beschrijft het land, haar inwoners en haar leiders, maar ook de verschillende politieke, ideologische en sociale omstandigheden in dat land.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Graham Greene

Jaar van uitgave:
1984

Aantal pagina's:
221

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1975-1985

Plaats van handeling:
Midden-Amerika (Panama)

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 4 genummerde delen, onderverdeeld in subhoofdstukken en voorafgegaan en afgesloten door respectievelijk een voorwoord en een epiloog en postscriptum.
In het Nederlands heet het boek ‘De generaal en ik’.

^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘Getting to Know the General’ is een non-fictieboek over het land Panama in de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Het land was jarenlang een speelbal van grote mogendheden die het zagen als een verbinding tussen Noord en Zuid (Amerika) via het land en later tussen Oost en West (via het Panamakanaal). Wanneer Graham Greene dit land bezoekt is het min of meer onafhankelijk, maar de Amerikaanse invloed is enorm.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Getting to Know the General’ moet je iets weten van de geografische ligging van het kleine land Panama. Het was een vrij onbelangrijk berglandje (dat lang tot Spanje en later tot Colombia behoorde) totdat het Panamakanaal werd gegraven: een verbinding tussen de Atlantische en de Grote Oceaan. Vanaf dat moment voeren schepen veel sneller van de Amerikaanse oost- naar de westkust en de USA had er alle belang bij om het kanaal helemaal voor zichzelf op te eisen. Het verzet van de Panamezen was dapper, maar vrij hopeloos. Toch heeft de republiek Panama tegenwoordig een redelijk onafhankelijke status – hoewel nog altijd met een oppermachtige USA die er politiek en militair veel te zeggen heeft.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Getting to Know the General’ zijn van een pittig niveau. Graham Greene beschrijft veel ontmoetingen met politici, belangrijke militairen en andere hooggeplaatste personen. Dat maakt de taal soms lastig. De vele dialogen daarentegen zijn heel goed te volgen.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een normale lengte en er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Getting to Know the General’ soms moeilijk, maar het verhaal is goed te begrijpen door de boeiende verteltrant van de auteur.
Het boek vertelt over de laatste politieke en levensjaren van de president van Panama. Als het boek begint horen we al snel dat die president niet meer leeft; hij is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. In een soort flashbacks vertelt Mr Green over zijn kennismaking en zijn vriendschap met deze bijzondere politieke figuur.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Getting to Know the General’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

‘Getting to Know the General’ is een mooi verslag over een vriendschap tussen een schrijver en een leider van een land (Panama). Graham Greene was een journalistieke schrijver die veel landen over de hele wereld kende: in Afrika, in Azië, maar vooral in Latijns Amerika. Over veel van die landen schreef hij een roman, nadat hij zich praktisch en theoretisch had verdiept in dat land. Ook over Panama wilde hij zo’n roman schrijven. Maar dat kwam er niet van: de dood van de president zorgde wel voor een non-fictieboek, een soort ode aan een goede vriend van de schrijver.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het non-fictieboek ‘Getting to Know the General’ bevat een aantal reiservaringen met daarin weinig actie. Mr Greene beschrijft reizen die hij maakt door Panama, waarbij hij een aantal belangrijke (politieke) personen goed leert kennen.


Tijd:

‘Getting to Know the General’ speelt zich af in de jaren 1976 tot 1983. Graham Greene beschrijft een periode van een zevental jaren waarin hij met tussenpozen het land Panama bezoekt en daarbij bevriend raakt met de president en met een paar van zijn getrouwen.


Plaats:

De setting van ‘Getting to Know the General’ is het land Panama. Dit kleine Midden-Amerikaanse land was jarenlang een speelbal van grotere landen: Spanje, Colombia, Frankrijk en de USA. Wanneer Mr Greene het land leert kennen wordt het geregeerd door een president, maar de werkelijke machthebbers zijn de Amerikanen die er alle belang bij hebben dat ze volledige controle hebben (en houden) over het Panamakanaal dat de Grote Oceaan met de Atlantische Oceaan verbindt – en dus de Amerikaanse westkust met de oostkust verbindt.
Een aantal korte scènes spelen in andere landen, waar Graham Greene kort naar toe reist vanuit Panama: El Salvador, Nicaragua, Cuba, Guatemala en Cuba.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Getting to Know the General’: hoe zullen de laatste jaren van President Herrera van Panama verlopen en wat heeft de verteller daarmee te maken?


Verteller:

Het non-fictieboek ‘Getting to Know the General’ heeft een ik-verteller, wat soms zou kunnen zorgen voor een onbetrouwbaar perspectief.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Getting to Know the General’ zijn:
• Graham Greene: de ik-verteller, op het moment van schrijven (1984) een 80-jarige schrijver die als journalist, als verslaggever en als geheim agent de hele wereld bereisde en op veel plekken woonde. Wanneer hij het boek schrijft woont hij al een aantal jaren aan de Franse Riviera (in Antibes). Graham Greene overleed in 1991;
• General Omar Torrijos Herrera (‘Chief of the Revolution’): de president van Panama, een latere vriend van Graham Greene. Herrera is een geliefde president die niet zozeer een linkse of rechtste beweging vertegenwoordigt maar iemand die hart voor zijn volk heeft (terwijl hij ook zeer zeker wel aan zichzelf denkt). President Herrera vermoedt al heel lang dat hij vermoord zal worden – en dat is waarschijnlijk ook gebeurd: hij stort neer met een vliegtuigje op weg naar één van zijn woningen in de bergen;
• Professor José de Jesús Martínez (‘Chuchu’): een sergeant in het gevolg van de president. Hij is de vertrouwenspersoon van President Herrera (en al snel een goede vriend van Graham Greene). Chuchu heeft veel kinderen bij meerdere echtgenoten en minnaressen. Hij is dichter en hoogleraar van beroep (voordat hij het leger in ging) en hij spreekt veel talen.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Getting to Know the General’ zijn:
• Bernard Diederich: een journalist, en een vriend van Graham Greene. Diederich werkt als verslaggever in Mexico City vanwaar hij Greene kan vergezellen bij zijn eerste reis naar Panama;
• Señor V: een politiek figuur in Panama die door meerdere mensen (waaronder de president) gewantrouwd wordt;
• Werknemers, partijgenoten, vrienden en kennissen van President Herrera;
• Vriendinnen en echtgenoten Chuchu;
• Panamezen, Nicaraguanen (en de verzetsstrijders daar, de Sandinisten), San Salvadorianen, inwoners van Belize en andere Midden-Amerikanen;
• In het boek wordt er verder veel verwezen naar beroemde historische, politieke en literaire figuren uit die tijd: Gabriel Garcia Marquez, Fidel Castro, Presidenten Pinochet, Carter, Stroessner, Noriega, de actrice Elizabeth Taylor, de Amerikaanse minister Henry Kissinger, enzovoort.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Het boek ‘Getting to Know the General’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Getting to Know the General’ is het derde non-fictieboek dat Graham Greene schreef – na twee autobiografieën. Het vierde en laatste non-fictieboek kwam uit na de dood van de schrijver.
De subtitel van ‘Getting to Know the General’ is ‘The Story of an Involvement’: het is aan de lezer om te bepalen of die ‘involvement’ betrekking heeft op de schrijver of op de president.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Greene.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Road to Wigan Pier van George Orwell
• When the Going Was Good van Evelyn Waugh
Zeitoun van Dave Eggers


Citaat:
‘The Nicaraguans want you,’ he always adds as an inducement, which I take with a big grain of salt. But at the same time I find myself unable to give him a firm ‘No, no, I can’t come again.’ Although Panama belongs to the past, to a section of my life which is over, I hedge, I prevaricate. (p.222)

Vragen over het boek:

1. Hoe komt het dat Graham Greene zo maar betrokken raakt bij Panama en bij de president van dat land?
2. Wat tonen de relaties van President Herrera en Chuchu aan?
3. Welke invloed heeft Grahama Graham (volgens zijn eigen verslag) gehad op verschillende politici in Midden-Amerika?
4. De subtitel van ‘Getting to Know the General’ is ‘The Story of an Involvement’. Heeft die ‘involvement’ betrekking op de schrijver of op de president? Waarom vind je dat?

^ Terug naar boven

Comments are closed.