Good Omens

Niveau:
Genre: fantasy
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

It was a nice day.
All the days had been nice. There had been rather more than seven of them so far, and rain hadn't
been invented yet. But clouds massing east of Eden suggested that the first thunderstorm was on its way, and it was going to be a big one.
The angel of the Eastern Gate put his wings over his head to shield himself from the first drops.
‘I'm sorry,’ he said politely. ‘What was it you were saying?’
‘I said, that one went down like a lead balloon,’ said the serpent.
‘Oh. Yes,’ said the angel, whose name was Aziraphale.
‘I think it was a bit of an overreaction, to be honest,’ said the serpent. ‘I mean, first offense and everything. I can't see what's so bad about knowing the difference between good and evil, anyway.’
‘It must be bad,’ reasoned Aziraphale, in the slightly concerned tones of one who can't see it either, and is worrying about it, ‘otherwise you wouldn't have been involved.’
‘They just said, Get up there and make some trouble,’ said the serpent, whose name was Crawly, although he was thinking of changing it now.

© Penguin Random House Company, 1990^ Terug naar boven

Algemeen

Als de zoon van Satan geboren gaat worden, breekt het einde der tijden aan – zoals te verwachten valt. De Apocalyps … Maar dat staat de engel Aziraphale en de demoon Crowley niet aan: zij zijn juist heel erg gewend geraakt aan hun luxe leventje in het Engeland van de twintigste eeuw. Daarom besluiten zij de Antichrist in de gaten te houden, zodat deze net zal hoeven te kiezen tussen goed en kwaad.
Ondertussen woont ergens anders een gewone jongen, Adam, die in werkelijkheid de Antichrist zal blijken te zijn. Hij leidt een spannend, maar ongevaarlijk jongensleventje in een dorpje in Oxfordshire, Lower Tadfield, samen met zijn ouders en zijn stoere vriendjes.
Wanneer het einde der tijden nadert en de Four Horsemen of the Apocalypse komen om de mensen op aarde te berechten, komt Adam met zijn bende, ‘Them’, in actie. Hij gaat de eindstrijd aan - gehol-pen door enkele heksenjagers (‘witchfinders’) en Aziraphale en Crowley, in de hoop de mensheid te redden …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Terry Pratchett

Jaar van uitgave:
1990

Aantal pagina's:
416

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een fantasietijd

Plaats van handeling:
UK, het platteland

Bijzonderheden:
Een fantasyroman in lange hoofdstukken (die vaak een tijd aanduiden), onderbroken door witregels.
In het Nederlands heet het boek ‘Hoge omens’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het boek ‘Good Omens’ is boeiend voor de Terry Pratchett- en Neil Gaiman-fans. Het is een soort Discworldfantasy – zoals we die kunnen kennen uit de vele romans van Terry Pratchett, maar het verhaal beschrijft zijn eigen specifieke wereld: een twintigste-eeuws Engeland waar ook engelen en demonen wonen. Tevens worden er stemmen opgevoerd – zoals ook in klassieke toneelstukken gebeurt: de stemmen van het koor (de rei), bijvoorbeeld.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Good Omens’ moet je je over een drempel begeven, wanneer je een gelovig christen bent: het verhaal draait veel Bijbelse zaken om. Zo gaat het in dit verhaal niet om de zoon van God, maar om de zoon van Satan. Engelen en demonen spelen hoofdrollen, terwijl de ‘echte’ God op de achtergrond blijft. Belangrijke zaken die het mensdom bedreigen – zoals ‘Famine’ of ‘Pollution’ – worden allegorisch voorgesteld.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Good Omens’ zijn vaak van een lastig niveau. De taal is humoristisch, maar er zijn ook veel verwijzingen naar Bijbelse fragmenten en algemeen christelijke gebruiken en tradities.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte en er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Good Omens’ is vaak lastig.
Het verhaal is dat ook. Er zijn heel veel verwijzingen naar de Bijbel, naar christelijke gebruiken, zeden, gewoonten en tradities. Voor een (ex-)christen heel herkenbaar, voor niet-christenen vaak onbegrijpelijk. Een elementaire Bijbelkennis maakt het verhaal boeiender.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Good Omens’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De roman ‘Good Omens’ kent veel zijsprongen en gedachtesprongen die het lezen er niet gemakkelijker op maken. Het verhaal blijft heel humoristisch, maar je moet als lezer wel op je hoede blijven voor allegorische, mythische en ironische trucjes.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De fantasyroman ‘Good Omens’ is een verhaal met veel actie. Die actie bestaat uit de absurde gebeurtenissen rond mensen, engelen en min of meer goddelijke wezens.


Tijd:

‘Good Omens’ speelt zich af in een fantasierijk. De tijd die wordt gesuggereerd is de Eindtijd: de tijd wanneer echter niet Jezus, maar Satan op aarde terugkeert.


Plaats:

De setting van ‘Good Omens’ is Engeland (hoewel er ook handelingen buiten de menselijke wereld plaatsvinden – zoals in het paradijs en in de hemel).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Good Omens’: wat zal er gebeuren wanneer de zoon van Satan op aarde terugkeert en de Eindtijd is aangebroken?


Verteller:

De roman ‘Good Omens’ heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Good Omens’ zijn:
• Crowley (a.k.a. Crawly): een demoon die op de aarde terecht is gekomen. Ooit was hij de slang die Eva in het paradijs verleidde. Tegenwoordig woont hij heel geriefelijk in het twintigste-eeuwse Engeland;
• Aziraphale: een engel die Adam en Eva het paradijs uitstuurde. Tegenwoordig is hij in Engeland part-time boekhandelaar;
• Adam Young: de Antichrist. Hij is een 11-jarig jongetje, dat een rustig leventje in een dorpje in Oxfordshire leidt;
• Pepper (een meisje), Wensleydale (een jongen) en Brian (een jongen): vrienden van Adam die tot de bende ‘Them’ behoren.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Good Omens’ zijn:
Goddelijke en anti-goddelijke wezens:
• God: de schepper van hemel en aarde;
• Metatron: de stem van God;
• Satan: de Antichrist, de belangrijkste van de gevallen engelen;
• Beelzebub, Hastur en Ligur: gevallen engelen, hertogen van de hel;
• The Four Horsemen of the Apocalypse: (de allegorische karakters) Death, War, Famine en Pollution.
Mensen:
• Agnes Nutter: een 17-eeuwse profetes die het einde der tijden voorspelde;
• Anathema Device: occultist en nakomeling van de heks Agnes Nutter;
• Witchfinders: Thou-Shalt-Not-Commit-Adultery Pulsifer, Newton Pulsifer (tevens kantoorklerk), Sergeant Shadwell;
• Madame Tracy: kwaadaardige dame (‘s ochtends) en medium;
• Sister Mary Loquacious, Nun of the Chattering Order of St. Beryl: een satanische non;
• Mr Young: de vader van Adam;
• Mr Tyler: voorzitter van de Residents’ Association;
• Delivery Man: bezorger;
• Warlock: een 11-jarig jongetje dat voor de Antichrist wordt aangezien.
Anderen:
• Chorus: koor bestaande uit Tibetanen, Aliens, Amerikanen, bewoners van Atlantis en andere wezens van de Laatste Dagen;
• Dog: satanische hond (en kattenjager).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De fantasyroman ‘Good Omens’ is niet voor de bioscoop verfilmd. Wel waren er plannen om het boek te verfilmen (door de regisseur Terry Gilliam). In 2017 werd er alsnog een BBC-serie van gemaakt.


Overig:

Terry Pratchett schreef ‘Good Omens’ samen met de Britse auteur Neil Gaiman. Oorspronkelijk was er een vervolg gepland, maar nadat Mr Gaiman emigreerde naar de USA, kwam dat er niet meer van.
In 1991 werd het boek onderscheiden met meerdere prijzen (o.a. voor ‘Best Fantasy Novel’).
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Terry Pratchett.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘The Spire’ van William Golding
Rosemary’s Baby van Ira Levin
• ‘The Satanic Verses’ van Salman Rushdie


Citaat:
If you want to imagine the future, imagine a boy and his dog and his friends. And a summer that never ends.
And if you want to imagine the future, imagine a boot . . . no, imagine a sneaker, laces trailing, kicking a pebble; imagine a stick, to poke at interesting things, and throw for a dog that may or may not decide to retrieve it; imagine a tuneless whistle, pounding some luckless popular song into insensibility; imagine a figure, half angel, half devil, all human . . .
Slouching hopefully towards Tadfield . . .
. . . forever. (p.225)

Vragen over het boek:

1. Karakteriseer het karakter van Aziraphale.
2. Karakteriseer het karakter van Crowley.
3. Waarom zouden de auteurs het Bijbelse verhaal over de naderende eindtijd hebben omgekeerd in deze roman volgens jou?
4. In hoeverre is de roman een aanklacht tegen de Bijbel en het geloof en in welk opzicht is dat juist niet het geval?

^ Terug naar boven

No Comments

Leave a reply