Harvest

Niveau:
Genre: coming-of-age
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
Het boek is niet via Bolcom verkrijgbaar.

SNEL NAAR...

Het begin

She travelled by a railway that is long gone. The old North Norfolk line from Peterborough, with its small, hot, black, hissing engines, and the many-doored carriages that already had the sagging weather-beaten look of the hen-crees and holiday retreats they were soon to become.
Every last detail of that long-lost scene was precious to her. The small, hurrying porters with their open waistcoats and greasy caps; the crates of live white bantams; the dull gleam of silver milk-churns were like hooks that held her sanity in place. The overwhelming smell of soot, the smoke that fragmented through the broken panes of the glass roof into the pale blue, cloud-speckled English sky, even the smuts that settled on the cuffs of her blouse, as she patted her over-tidy hair into place once again, were friends.
‘I am in England,’ she told herself, like a child uttering a charm against evil. ‘I am in England.’ And, with a brief spurt of wild hope, extracted a bar of chocolate from a cast-iron vending machine, encrusted with many layers of ancient paint.
The very station names, jolting and burping down from the tannoy, through the dim, shadowed air, were like a blessing and a benediction to her torn mind. Wisbech and South Lynn, Fakenham and Melton Constable seemed to promise, if not peace, at least … obscurity. She would settle for obscurity. A green obscurity.

© Methuen / Methuen Children’s Books, 1996^ Terug naar boven

Algemeen

Philippa heeft een aantal jaren in Kenia gewoond, samen met duizenden andere Engelsen. Daar werkte ze in dienst van de Anglicaanse Kerk. Het was een roerige tijd, zo vlak na de Tweede Wereldoorlog: de Europeanen verloren hun macht in Afrika en Azië en de koloniale bevolking probeerde vrij te komen van het koloniale juk, goedschiks of kwaadschiks. In Kenia, dat lang een Engelse kolonie was, vocht de gewelddadige verzetsbeweging Mau Mau tegen de Engelse overheersers. Philippa keerde na een paar jaar terug, getraumatiseerd en alleen …
Nu probeert ze de draad van haar leven weer op te pakken. Ze wil medicijnen gaan studeren, een studie die ze al eerder kort heeft gedaan. Maar eerst gaat ze geld verdienen: ze gaat – samen met tientallen andere studenten – werken als hulp op het land in het graafschap Norfolk. Het is een spannende zomer: allemaal jonge mannen en vrouwen bij elkaar, hard werkend en nog meer feestend en drinkend. Philippa ontmoet daar de charmante Brian en veel andere nieuwe vrienden.
Maar altijd komen de angstaanjagende beelden van een moordpartij in Kenia weer terug …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Robert Westall

Jaar van uitgave:
1996

Aantal pagina's:
138

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1950-1960

Plaats van handeling:
Het Engelse platteland van oost Groot-Brittannië, het graafschap Norfolk

Bijzonderheden:
Een roman in 14 hoofdstukken
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Harvest’ is interessant voor lezers die zich interesseren voor het Engeland van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het land is in wederopbouw, koloniën vechten zich vrij, jongeren besluiten zich anders (en vrijer) te gedragen dan hun ouders, gezag vermindert op alle fronten. Dit alles wordt verteld in een spannend verhaal (met een paar vecht- en vrijpartijen).


WAT MOET JE WETEN?

Toen het verhaal van ‘Harvest’ zich afspeelde, was Engeland zich aan het herstellen van de Tweede Wereldoorlog. Behalve weinig welvaart in het land had men ook nog te maken met ernstige situaties in de koloniën: revoluties, slachtingen, opstanden. Jongeren probeerden geld te verdienen en gelijktijdig te werken aan een goede opleiding. Het vermaak dat er was, vond plaats in situaties en op plekken zoals in de zomerkampen in Norfolk; daar ontmoetten jongens en meiden elkaar.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Harvest’ zijn soms een beetje ouderwets. Westall schrijft over jongeren (studenten), maar wel jongeren uit de jaren vijftig van de vorige eeuw: een tijd waarin hij zelf in de twintig was. De wereld zag er toen heel anders uit: de oorlog was net afgelopen, er was niet veel welvaart en het land was in opbouw. Dat is te merken aan het verhaal; het gaat er meestal een beetje gezapig aan toe. Pas op het laatst is er een vechtpartij, een vrijpartij, en zelfs het verslag van een schietpartij …
De alinea’s zijn kort en er zijn behoorlijk veel hoofdstukken. Het verhaal kent veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Harvest’ is redelijk goed te volgen. Zo nu en dan schrijft Robert Westall nogal formeel; het is niet zo zeer een oud boek als wel een oudere schrijver – Westall was boven de zestig toen dit boek uitkwam. Robert Westall was vooral bekend als jeugdboekenschrijver; de boeken voor volwassenen zijn zeker niet zijn populairste boeken gebleken in de loop der jaren. Misschien is de taal hier debet aan.
Het verhaal is daarentegen behoorlijk intrigerend; als lezer heb je heel lang geen idee wat er met die Philippa aan de hand is. Langzamerhand onthult Westall het een en ander over zijn hoofdpersoon.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Harvest’ een boek met een literair niveau C 4c en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman ‘Harvest’ leest niet altijd even vlot. Het probleem is soms de taal die enigszins afstandelijk is. Het verhaal daarentegen is spannend en het is een dun boek, zodat je aandacht niet snel zal verslappen.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Harvest’ is een verhaal met redelijk veel actie. Wel moet je een hele tijd wachten voordat het zo ver is. Er is iets gebeurd in het verleden van Philippa, maar wat dat precies is, wordt heel lang niet duidelijk. Toch werpt die gebeurtenis een zwarte schaduw over haar leven nu; het is de reden dat ze zich zo ongelukkig voelt.
De echte actie vindt pas halverwege het boek plaats, wanneer er allerlei intriges zijn in het kamp waar Philippa logeert.


Tijd:

‘Harvest’ speelt zich af ergens in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw. Het zal het jaar 1952 zijn; het is zo’n zeven jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De gebeurtenissen duren in totaal een paar weken en het verhaal wordt chronologisch verteld. Er zijn een paar flashbacks: herinneringen wanneer Philippa terugdenkt aan haar jaren in Kenia.


Plaats:

De setting van ‘Harvest’ is het oosten van Engeland, het graafschap Norfolk, het gebied ten noordoosten van Londen. Dit is een plattelandsgebied; de studenten – waar Philippa ook toe behoort – werken een aantal weken als oogsters (van groenten en fruit) op de boerderijen in Norfolk. Er is veel werk te doen; zo nu en dan is er hulp van een tractor, maar het meeste zware – en geestdodende – werk moet nog met de hand worden gedaan: hooien, fruit plukken, groenten uit de grond halen.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Harvest’: zal Philippa haar leven weer op de rails krijgen nar haar traumatische ervaringen in Kenia?


Verteller:

De roman ‘Harvest’ heeft een auctoriale verteller. Deze vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de studente Philippa Moran.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Harvest’ zijn:
• Philippa Moran: een 24-jarige studente. Na een dramatisch verblijf van een drietal jaren in Kenia probeert ze haar gewone leven weer op te pakken in Engeland door allereerst te gaan werken als werkstudent. Na de zomer zal ze medicijnen gaan studeren;
• Brian Trench: een 22-jarige scheikundestudent. Hij is jong, enthousiast, populair bij de meiden en snel van handelen. Hij wordt elk jaar tot Camp Chairman gekozen vanwege zijn populariteit.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Harvest’ zijn:
• Trevor O’Donnell (‘Trev’): een vriend van Brian;
• Sonia Birtwisle: een vriendin van Philippa. Ze voelt zich eerst heel alleen in het kamp;
• Mick Schneider: een (oude) vriend van Brian. Hij is een Ier van Duitse ouders. Hij vindt zichzelf de populairste kerel van het kamp;
• Doreen Broderick (‘Brod’): een (ietwat verbitterde) 27-jarige onderwijzeres die haar jeugd wil herbeleven (en geld wil verdienen) in het zomerkamp;
• Terry: de leider, de Camp Organiser;
• Jane, Sally, Ade Tshombe, Sam Otenbe: studenten in het kamp.

 

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Harvest’ is niet verfilmd.


Overig:

De roman ‘Harvest’ gaat over een zomer op het platteland van Engeland. Maar eigenlijk is het ook een verhaal over de koloniën van Groot-Brittannië: in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren deze massaal in opstand gekomen tegen de Britse overheersing. Zo gaat deze roman zijdelings ook over Kenia, waar de Britten nog steeds de baas waren, maar waar de verzetsbeweging Mau Mau zeer veel macht had.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Robert Westall.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
No Tigers in Africa van Norman Silver
• White Stranger van Susan Gates
• ‘White Lies’ van Mark O’Sullivan


Citaat:
‘Oh, Brian, what would I do without you?’
‘I’ll bet you say that to all the men.’ But he squeezed her tight in an enormous bear-hug, and tilted back her face and kissed her. And she just let him. She hadn’t the strength left to refuse him, even if she’d wanted to. But she didn’t even want to. He smelt of English sweat and English beer, and it was a good cure for dead faces. (p.72)

Vragen over het boek:

1. Waarom ging Philippa naar Kenia?
2. Hoe komt het dat Philippa en Brod vriendschap sluiten en later juist elkaars vijanden worden?
3. Wie vind je de meest betrouwbare vriend van Philippa: Brian, Sonia of Trev? Waarom vind je dat?
4. In hoeverre heeft Philippa schuld aan de gewelddadige gebeurtenissen in Kenia?

^ Terug naar boven

No Comments

Leave a reply