4.7/5 - (3 stemmen)

Of Mice and Men

Niveau:
Genre: relations
Thema: work

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695928295658", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30314698","familyId":"30314698","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Of%20Mice%20and%20Men%2C%20John%20Steinbeck","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

A few miles south of Soledad, the Salinas River drops in close to the hillside bank and runs deep and green. The water is warm too, for it has slipped twinkling over the yellow sands in the sunlight before reaching the narrow pool. On one side of the river the golden foothill slopes curve up to the strong and rocky Gabilan mountains, but on the valley side the water is lined with trees – willows fresh and green with every spring, carrying in their lower leaf junctures the debris of the winter's flooding; and sycamores with mottled, white, recumbent limbs and branches that arch over the pool. On the sandy bank under the trees the leaves lie deep and so crisp that a lizard makes a great skittering if he runs among them. Rabbits come out of the brush to sit on the sand in the evening, and the damp flats are covered with the night track of 'coons, and with the spread pads of dogs from the ranches, and with the split-wedge tracks of deer that come to drink in the dark.
There is a path through the willows and among the sycamores, a path beaten hard by boys coming down from the ranches to swim in the deep pool, and beaten hard by tramps who come wearily down from the highway in the evening to jungle-up near water. In front of the low horizontal limb of a giant sycamore there is an ash pile made by many fires; the limb is worn smooth by men who have sat on it.

© Penguin Random House Company / Bantam Books, 1955.

^ Terug naar boven

Algemeen

George Milton en Lennie Small (die trouwens helemaal niet ‘small’ is) zijn losse landarbeiders die van de ene naar de andere boerderij trekken op zoek naar seizoenwerk. Vaak blijven ze maar kort op een bepaalde plek, niet in de laatste plaats doordat Lennie, die zwakbegaafd is, zijn eigen kracht niet kent: hij is met zijn logge lijf soms bedreigend voor meisjes en vrouwen en hij doodt muizen en konijnen wanneer hij ze wil aaien.
Bij hun nieuwe baas lijkt alles goed te gaan: de boer huurt de mannen in, omdat hij vertrouwt op de slimheid van George en vooral op de sterke dommekracht van Lennie. Lennie en George slapen in de schuur bij de opperman Slim en de andere arbeiders. Dan is er ook nog de laagste arbeider in de rangorde, de zwarte schoonmaker Crooks; ook zijn vertrouwen winnen ze. Lennie en George verzetten veel werk en ze hopen te kunnen sparen voor een eigen boerderij, zodat ze samen kunnen leven ‘off the fatta the lan’’.
Maar dan ontmoeten ze de zoon van de baas, de arrogante, achterdochtige en jaloerse Curley en zijn manzieke vrouw. De vrouw doet niets anders dan haar man kleineren en proberen op te vallen bij de arbeiders. Die ontwijken haar als de pest, bang als ze zijn voor de zoon van de baas. Maar Lennie is behoorlijk geïmponeerd door de opvallende vrouw.
Het leven lijkt Lennie en George voor het eerst in hun leven toe te lachen: een min of meer goed betalende baan met kost en inwoning.
Maar dan gebeurt het onvermijdelijke, op de dag dat Lennie de vrouw van Curley alleen in de schuur aantreft …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B1

Schrijver:
John Steinbeck

Jaar van uitgave:
1937

Aantal pagina's:
106

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930 – 1940

Plaats van handeling:
USA, Californië, platteland (bij de stadjes Soledad en Salinas)

Bijzonderheden:
Een novelle in 6 ongenummerde, ongetitelde hoofdstukken


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het verhaal leest heel vlot; er zit veel actie in. Soms zou de taal een belemmerende factor kunnen zijn: er is veel slang en de (ongeschoolde) arbeiders zijn heel slordig – en ruw – in hun taalgebruik.
Lezers die geïnteresseerd zijn in het plattelandsleven van de (armere) Amerikanen in de dertiger jaren van de vorige eeuw zullen dit zeker een mooi verhaal vinden.


WAT MOET JE WETEN?

Veel algemene kennis is niet noodzakelijk voor het begrijpen van het boek.
Het is handig om te weten dat in de tijd waarin het verhaal zich afspeelt er nog weinig machines waren die konden zorgen voor een snelle en goedkope oogst: boeren en grootgrondbezitters hadden veel migranten nodig: rondreizende mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats die als losarbeider iets wilden verdienen tijdens de oogsttijd.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is eenvoudig: de boerenarbeiders spreken de taal van ongeletterde mensen met een geringe woordenschat. De taal van de karakters is soms heel ruw met veel scheld- en vloekwoorden; niet elke lezer zal dat kunnen waarderen.
De zinsconstructies zijn helder en kort. Er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De roman ‘Of Mice and Men’ is niet moeilijk te lezen. Dat geldt voor de taal maar ook voor het verhaal. Dit komt omdat het verhaal een behoorlijk tempo kent waarin je de handelingen volgt aan de hand van levendige beschrijvingen en veel dialogen. Het taalgebruik is typisch Amerikaans, maar wel het Amerikaans van de minder goed opgeleide mensen: de dialogen staan vol met dubbele ontkenningen en er wordt regelmatig gevloekt. De tekst is eenvoudig, emoties en gevoelens worden goed omschreven. Dit maakt het taal- (ERK-)niveau van het boek tot niveau B1.
De vraagstukken in het boek staan ver af van een jongere lezer, maar ze zijn wel heel herkenbaar (het vinden van je geluk, vriendschap). Naast het verhaal is er een diepere betekenis: hoe komt deze maatschappij zo, en wat kan een mens doen om hier iets te verbeteren?
Deze eigenschappen maken het boek tot een boek met een literair niveau C 3d.


Schrijfstijl:

Veel van de actie uit het verhaal kom je te weten via dialogen. Karakters worden beschreven door hun daden en de lezer moet zelf concluderen wat zo’n karakter precies denkt of beleeft.
De spreekstijl van de karakters is gebaseerd op de taal van de weinig ontwikkelde landarbeiders in het Californië van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Dit zorgt voor veel – vaak dubbele, soms driedubbele – ontkenningen: ‘… an’ never have no ketchup …’. Er worden veel vloekwoorden en er wordt veel platte taal gebruikt: ‘I di’nt forget, you bet, God damn. … George gonna give me hell.’^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het verhaal zit vol actie van het begin tot het eind. De vele intriges jagen het verhaal voort.


Tijd:

De roman wordt chronologisch verteld. Het verhaal speelt zich in een paar dagen af op min of meer dezelfde plaats.


Plaats:

Het verhaal speelt zich af in de USA, in Californië op het platteland (de plaatsen Soledad en Salinas worden genoemd).


Verhaallijn:

Er is eigenlijk één verhaallijn: George en Lennie willen met hard werken veel verdienen en dan hun eigen boerderijtje kopen. Gaandeweg zijn er meer arbeiders die mee willen doen.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller. Deze vertelt het verhaal op een zeer objectieve manier – wat het verhaal des te pregnanter maakt.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Of Mice and Men’ zijn:
• George: een kleine, magere en gespierde man. George is slim en hij weet goed gebruik te maken van de kracht van zijn metgezel, Lennie;
• Lennie Small: een enorm sterke, grote dommekracht. Lennie is een kerel met heel veel spieren en heel weinig verstand. Hij doet eigenlijk alles wat George van hem vraagt (maar vaak vergeet hij wat hij moet doen). Lennie houdt van zachte, aaibare wezens – zoals muizen en konijnen.


Bijfiguren:

De bijfiguren in ‘Of Mice and Men’ zijn:
• Slim: een ‘jerkline skinner’ (iemand die de gerst en andere gewassen binnenhaalt met muilezels), de belangrijkste van de landarbeiders. Slim is rustig en hij heeft oog voor de andere arbeiders; bovendien is hij niet bang voor de zoon van de baas, Curley;
• Curley: de zoon van de boer. Hij is een arrogante man die zo veel mogelijk de baas speelt over de arbeiders (terwijl hij zich verder niet met het werk bemoeit). Curley is kortaangebonden en jaloers. Hij vindt zichzelf een hele vechtersbaas – hij bokst zo nu en dan in zijn vrije tijd;
• Curley’s wife: een wulpse, ongedurige vrouw die zo veel ze kan flirt met de mannen op de boerderij. De arbeiders omschrijven haar als een ‘tart’, ‘tramp’, ‘bitch’, ‘looloo’, zelfs als ‘rat-trap’;
• Carlson: een grote, sterke arbeider;
• Candy: een ‘swamper’, een oude man die de boerderij en het terrein een beetje schoon houdt. Hij heeft zijn hand verloren bij een bedrijfsongeval (in een machine) en sindsdien doet hij onbelangrijke klusjes. Hij heeft een oude hond;
• Crooks: de zwarte arbeider met een kromme, beschadigde rug (die door de andere boerenarbeiders steevast ‘the nigger’ wordt genoemd en ook behoorlijk wordt genegeerd). Overigens is Crooks iemand die veel leest (en zelfs boeken bezit);
• Whit: een arbeider;
• De boer. De eigenaar van de boerderij. Hij heeft een heel kleine rol in het verhaal: hij neemt Lennie en George aan en dat is het – zelfs zijn naam wordt niet eens genoemd.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Of Mice and Men’ is meer dan zes maal verfilmd, zowel voor de bioscoop als voor de TV, zowel voor de Amerikaanse als voor de Aziatische markt.
Ook zijn er andere uitvoeringen van de roman gemaakt, zoals toneelstukken, radiohoorspelen en musicals.


Overig:

Over de landarbeiders in Californië is veel geschreven. Zoals proza van Steinbeck (zie ook zijn roman ‘The Grapes of Wrath’), poëzie (van Gary Snyder) en songs (door Woody Guthrie, Pete Seeger en Bruce Springsteen).^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over John Steinbeck.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Holes van Louis Sachar
The Member of the Wedding van Carson McCullers
The Green Mile van Stephen King


Citaat:
‘Guys like us got no fambly. They make a little stake an’ then they blow it in. They ain’t got nobody in the worl’ that gives a hoot in hell about ‘em …’ (p.114)

Vragen over het boek:

1. Waarom blijft Lennie zo lang bij George (en George zo lang bij Lennie) volgens jou?
2. De titel van het boek komt uit een gedicht van de Schotse dichter Robert Burns:
‘The best laid schemes o’ mice and men
Gang aft agley [often go wrong]
And leave us nought but grief and pain
For promised joy!’
Leg uit of je dit een goede titel vindt en waarom je dat (wel of niet) vindt.
3. Over John Steinbeck werd vaak opgemerkt dat hij een auteur was die de maatschappij van zijn tijd bekritiseerde in zijn werk. Ben je het eens met die opmerking (op grond van dit verhaal) en zo ja/nee, waarom (niet)?
4. De roman ‘Of Mice and Men’ stond (en staat) in de Verenigde Staten regelmatig bij de ‘banned books’ op sommige boekenlijsten van scholen. Leg uit aan de hand van voorbeelden uit het boek waarom dat zou kunnen zijn. Leg daarna uit wat je vindt van zo’n eventueel verbod van dit boek van Steinbeck.
^ Terug naar boven

Comments are closed.