Paradise

Niveau:
Genre: dystopia
Thema: emancipatie

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

They shoot the white girl first. With the rest they can take their time. No need to hurry out here. They are seventeen miles from a town which has ninety miles between it and any other. Hiding places will be plentiful in the Convent, but there is time and the day has just begun.
They are nine, over twice the number of women they are obliged to stampede or kill and they have the paraphernalia for either requirement: rope, a palm leaf cross, handcuffs, Mace and sunglasses, along with clean, handsome guns.
They have never been this deep in the Convent. Some of them have parked Chevrolets near its porch to pick up a string of peppers or have gone into the kitchen for a gallon of barbecue sauce; but only a few have seen the halls, the chapel, the schoolroom, the bedrooms. Now they all will. And at last they will see the cellar and expose its filth to the light that is soon to scour the Oklahoma sky.

© Chatto & Windus / Vintage / Random House, 1997/1998.^ Terug naar boven

Algemeen

Een groep mannen valt een groot, oud huis binnen om de daar wonende vrouwen te straffen – af te schrikken, weg te jagen, wellicht te vermoorden. Maar waarom doen ze dat?
De inwoners van het stadje Haven zijn jaren geleden een nieuw gebied ingetrokken om daar opnieuw een stadje te stichten: zonder huur of hypotheek, zonder invloed van welke blanke dan ook. En dat lukt: Ruby groeit uit tot een redelijk welvarend plaatsje, ver van de ‘bewoonde’ wereld.
Maar nog verder in die ongerepte wereld van Oklahoma woont een uitzonderlijke groep: vrouwen, van alle leeftijden, in The Convent. The Convent begon als een rooms-katholiek klooster, maar de laatste nonnen zijn al lang overleden. Het grote huis is een toevluchtsoord geworden voor vrouwen (en meisjes) met een probleem: slachtoffer van huiselijk geweld, een onverwachte zwangerschap, een ongelukkige liefde. En deze groep vrouwen doet dingen die het dorp afkeurt: als vrouwen bij elkaar wonen (onnatuurlijk, toch?), drinken, waar nodig een abortus plegen, zelf medicijnen maken voor van alles en nog wat, zich uitdagend gedragen naar de mannen van Ruby toe.
Op een avond besluiten de mannen van het stadje maatregelen te nemen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Toni Morrison

Jaar van uitgave:
1997

Aantal pagina's:
318

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1970-1980

Plaats van handeling:
USA, Oklahoma, een denkbeeldig stadje in the middle of nowhere.

Bijzonderheden:
Een roman in meerdere delen die allemaal genoemd zijn naar een vrouwelijke bewoner van The Convent of van het stadje Ruby.
In het Nederlands heet de roman ‘Het paradijs’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Paradise’ is een prachtig verhaal over een dorpje in de staat Oklahoma dat helemaal uit Afro-Amerikaanse bewoners bestaat. Daar is een reden voor (die wordt langzamerhand duidelijk). Het verhaal gaat in zekere zin over welbewuste donkere Amerikanen, maar ook over liefde, haat, afgunst en onzekerheid.


WAT MOET JE WETEN?

‘Paradise’ speelt zich af in een afgelegen gebied in de staat Oklahoma. Afro-Amerikanen die vrij waren gekomen uit de slavernij trokken naar het noorden en naar het westen van het land, op zoek naar vrijheid, land, voedsel en werk. Sommige van die kolonisten – zoals de inwoners van Haven/Ruby – lukt het om een redelijk bestaan op te bouwen, ongestoord door welke blanke Amerikaan dan ook.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Paradise’ zijn lastig te lezen. Veel alinea’s zijn nogal lang, dialogen zijn soms fragmentarisch. Dat maakt de schrijfstijl interessant, maar ook heel lastig.
De hoofdstukken zijn over het algemeen lang.
Soms is de taal heel expliciet.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Paradise’ moeilijk te lezen.
Datzelfde geldt voor het intrigerende verhaal. Heel lang weten we als lezers niet wat er gebeurt: is hier een moordpartij aan de gang? En zo, ja, waarom dan? En wat hebben die dorpsbewoners te maken met de vrouwen in het klooster? Kortom veel vragen waarop we slechts langzaam een antwoord krijgen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Paradise’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

‘Paradise’ is heel ingewikkeld geschreven, zeker niet een aanrader voor lezers die weinig Engelstalige boeken lezen. Het verhaal begint met mannen die op vrouwen in een klooster schieten. Dan gaan de handelingen terug naar het stadje (Ruby) dat in de buurt van het klooster ligt, een stadje uitsluitend bewoond door Afro-Amerikanen. Langzaam worden één voor één de sluiers rond het mysterie opgelicht: wat hebben die vrouwen met het stadje te maken, hoe komen ze in het klooster, wat wil het zeggen dat dit een klooster is, waarom moeten die vrouwen gestraft worden …?

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Paradise’ bevat een verhaal met redelijk veel actie.


Tijd:

‘Paradise’ speelt zich af in de jaren 1970-1980. Er zijn flashbacks naar het begin van de eeuw, naar de tijd waarin het stadje gesticht werd.


Plaats:

De setting van ‘Paradise’ is Ruby, een stadje in de staat Oklahoma. Ruby werd gesticht door zwarte ex-slaven, die op hun tocht door de USA hoe langer hoe verder naar het westen trokken en daar uiteindelijk een lap grond van een Indianenstam konden kopen. In eerste instantie woonden de nieuwe bewoners in een plaatsje dat ze Haven noemden; later verhuisden ze naar een nieuwe plek: Ruby. Het ging jaren goed, maar de laatste jaren zijn veel bewoners verhuisd en er is weinig werk en weinig welvaart.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Paradise’: wat gebeurt er in de relatie tussen de bewoners van het stadje Ruby en de bewoners van The Convent?


Verteller:

De roman ‘Paradise’ heeft een auctoriale verteller. Deze vertelt stukje bij beetje, met behulp van allerlei flashbacks, wat er gebeurd is in het stadje en in het klooster en wat geleid heeft tot het drama waarmee het boek begint.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Paradise’ zijn:
Bewoners van The Convent:
• Connie (Consolata) Sosa: de oudste bewoonster van The Convent. Zij kwam als vondeling bij de nonnen in het klooster wonen en ze is er altijd gebleven. Na de dood van de laatste abdis werd zij min of meer de eigenaar van het huis en de grond eromheen;
• Mavis Albright: een vrouw wiens tweeling overleed in een door de zon verhitte auto. Ze wordt gekleineerd en gepest door haar man en haar kinderen en ze besluit met de auto van haar man naar Californië te vluchten. Onderweg strandt ze in Oklahoma, waar ze onderdak vindt bij de dames Connie en de bejaarde moeder-overste;
• Gigi (eigenlijk: Grace): een vrouw die met de bus door de USA reist en op weg is naar haar opa in Mississippi. Maar uiteindelijk belandt ook zij in The Convent;
• Seneca: een meisje dat altijd heel volgzaam is geweest. Ze groeide op in pleeggezinnen en trouwde heel snel met een man die jarenlang de gevangenis in ging in verband met een dodelijke aanrijding. Op weg van haar schoonmoeder terug naar huis belandt Seneca in The Covent;
• Pallas Truelove: een meisje dat in weelde opgroeit in Los Angeles. Wanneer ze met haar vriend bij haar moeder in Arizona logeert verlaat ze het huis waar ze zich niet meer welkom voelt. Door een trauma dat ze onderweg oploopt, spreekt ze lang tijd geen woord. Ze komt pas weer een beetje tot zichzelf in het klooster. Haar moeder heet Dee Dee (eigenlijk: Divine), reden waarom Pallas soms ook Divine genoemd wordt.
Inwoners van Ruby, Oklahoma:
• K.D. Morgan (Coffee Smith): een stoere jongeman die met zijn auto indruk probeert te maken op mooie, intrigerende vrouwen zoals Gigi. K.D.’s achternaam is Morgan, maar dat was in feite de naam van zijn (overleden) moeder, Ruby Morgan – de zuster van Deek en Steward; het stadje kreeg na haar dood haar naam: Ruby;
• Deek (Deacon) Morgan: de oom van K.D., één van de belangrijkste inwoners van Ruby, een bankier;
• Steward Morgan: de tweelingbroer van Deek, de oom van K.D.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Paradise’ zijn:
Inwoners van Ruby, Oklahoma:
• Soane Morgan: de echtgenote van Deek (en de zuster van Dovey). Haar twee zoons zijn in de Vietnamoorlog omgekomen;
• Dovey Morgan: de echtgenote van Stewart (en de zuster van Soane);
• Arnette Fleetwood: een meisjes dat verknocht is aan K.D., voor wie ze alles over heeft;
• Reverend Pulliam en Reverend Richard Misner: de predikanten van het stadje. Pulliam is de meer rechtlijnige, Misner de meer vrijzinnige van de twee;
• Alice Pulliam: de echtgenote van de dominee;
• Jefferson Fleetwood, Mable Fleetwood, Arnold Fleetwood: familieleden van Arnette;
• Sweetie Fleetwood: de echtgenote van Jeff die nogal klein gehouden wordt door haar schoonfamilie;
• Patricia (Pat) Cato (oorspronkelijk: Best): een vrouw die met haar oude vader samenwoont. Ze geeft les op de school van het stadje;
• Lone DuPres: de vroedvrouw van Ruby. Ze werd als vondeling meegenomen door de families op hun zoektocht naar grond en werk. Lone heeft veel gaven: soms kan zij dingen voorspellen of mensen genezen;
• Roger Best: de taxichauffeur, ambulance- en lijkwagenbestuurder van Ruby;
• Patricia (Pat) Best: de echtgenote van Roger, een onderwijzeres;
• Billie Delia Best: de dochter van Pat en Roger, een nogal gekweld meisje;
• Luther en Helen Beauchamp: leden van een voorname familie;
• Royal (Roy) en Destry Beauchamp: zoons van Luther en Helen;
• Harper Jury: een oude en gerespecteerde dorpsbewoner;
• Anna Flood: de eigenares van een kruidenierswinkeltje. Ze heeft een hechte vriendschap met Reverend Misner, maar als weduwe is het misschien niet verstandig om snel met de betrekkelijke nieuwkomer Misner te trouwen;
• Nathan DuPres: een lid van één van de voornamere families van Ruby (omdat zijn grootouders het stadje bouwden);
• Kate Golightly: de organiste van de kerk;
• Simon en Lily Cary: de voorzangers tijdens kerkdiensten;
• Apollo en Brood Poole: twee broers die om de gunsten van Billie Delia strijden;
• Wisdom Poole: een lid van één van de oude families, een boer;
• Nathan DuPres: de oudste bewoner van Ruby.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Paradise’ is niet verfilmd.


Overig:

De roman ‘Paradise’ is één van de complexere van Toni Morrison (en dat wil wat zeggen). Ze laat heel veel weg en heel langzaam vallen de meeste puzzelstukjes op de plaats. Maar tot het eind toe blijft onduidelijk wie of wat waarom heeft gedaan.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Toni Morrison.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Sound and the Fury van William Faulkner
The Underground Railroad van Colson Whitehead
Where the Crawdads Sing van Celia Owens


Citaat:
When the ocean heaves sending rhythms of water ashore, Piedade looks to see what has come. Another ship, perhaps, but different, heading to port, crew and passengers, lost and saved, atremble, for they have been disconsolate for some time. Now they will rest before shouldering the endless work they were created to do down here in Paradise. (p.318)

Vragen over het boek:

1. In welk opzicht is The Convent een klooster?
2. Waarom gaan de mannen uit Ruby gewapend op weg naar The Convent?
3. Welke rol spelen de vrouwen in het stadje met betrekking tot de plot van het verhaal?
4. Verklaar de titel van het boek.

^ Terug naar boven

Comments are closed.