Summer with Monika

Niveau:
Genre: poetry
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
Koop dit boek op Bol.com


SNEL NAAR...

Het begin

they say the sun shone now and again
but it was generally cloudy
with far too much rain
they say babies were born
married couples made love
(often with eachother)
and people died
(sometimes violently)
they say it was an average
ordinary
moderate
run of the mill
commonorgarden
summer
…but it wasn’t
for i locked a yellowdoor
and i threw away the key
and i spent summer with monika
and monika spent summer with me

© Michael Joseph Ltd, 1967^ Terug naar boven

Algemeen

Roger McGough vindt de liefde van zijn leven: Monika. Als die twee elkaar hebben gevonden, gaan de deuren op slot, de melkflessen worden niet meer van de stoep gehaald en het nieuws op de radio en op de TV is van geen enkel belang meer. Een liefde die voor altijd zal duren.
Maar ja … is dat wel zo? Als we een aantal liefdesgedichten verder zijn, treedt er toch enige sleur op, enige argwaan steekt de kop op. En andere personen dan de twee grote geliefden gaan een rol spelen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B1

Schrijver:
Roger McGough

Jaar van uitgave:
1967

Aantal pagina's:
43

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1960-1970

Plaats van handeling:
GB, een stad

Bijzonderheden:
Een geïllustreerde dichtbundel met 43 genummerde gedichten
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dichtbundel ‘Summer with Monika’ is afwijkend van wat we van Roger McGough gewend zijn. Als lezers van poëzie kennen we McGough als de meester van de ironie, de technisch bekwame ambachtsman van de humoristische gedichten. Maar deze vroege bundel is volstrekt niet humoristisch: de serie gedichten gaat over een liefde: de dichter die zijn liefde, zijn passie en zijn toewijding voor Monika beschrijft. Het is tevens een bundel die gaat over het einde van een liefde.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het begrijpen en waarderen van de bundel ‘Summer with Monika’ heb je geen specifieke kennis nodig: de gedichten gaan over het vieren van de liefde en over het betreuren van het einde van die zelfde liefde.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Summer with Monika’ zijn heel goed te begrijpen. Soms zijn er weinig voorkomende woorden – ook omdat Mr McGough soms woorden aan elkaar schrijft – maar meestal begrijp je die woorden wel in de context waarin ze staan.
De gedichten rijmen soms – en die rijmwoorden zijn dan vaak heel knap bedacht: soms rijmt een regel aan het eind (eindrijm), soms is er binnenrijm, soms is er alliteratie.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Summer with Monika’ is nergens echt lastig en – enkele woorden daargelaten – je zult weinig problemen hebben met het begrip van een gedicht.
De gedichten zijn oprecht en heel gevoelig. Je merkt als lezer hoe groot de liefde van de dichter voor zijn geliefde is – en omgekeerd. En ook merk je heel gestaag hoe die liefde minder wordt – en waarom dat zou kunnen zijn.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Summer with Monika’ een boek met een literair niveau C 3b en een taal-(ERK-)niveau B1.


Schrijfstijl:

De schrijfstijl van Roger McGough is uit tientallen te herkennen: zijn gedichten rijmen soms, ze zijn heel direct en dicht op de huid. Dat geldt zowel voor de humoristische gedichten van Mr McGough, waarmee hij terecht zo beroemd werd, als voor deze serieuze liefdesgedichten.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De dichtbundel ‘Summer with Monika’ is een verzameling gedichten over de liefde. En dan vooral over het overweldigende van zo’n grote liefde: hemellichamen staan stil en arbeiders staken hun werk als de geliefden bij elkaar zijn.


Tijd:

De bundel ‘Summer with Monika’ speelt zich af ergens in de periode 1960-1970. Hoewel er weinig over de buitenwereld wordt geschreven, is het duidelijk dat de melkboer nog flessen melk bezorgde …


Plaats:

De setting van ‘Summer with Monika’ is een huis in een stad ergens in Engeland.


Verhaallijn:

De verhaallijn in ‘Summer with Monika’ gaat over de liefde tussen de dichter en zijn geliefde: Monika. We maken die liefde mee vanaf het begin tot aan het intreden van de sleur – en de daarop volgende verwijdering tussen de geliefden.


Verteller:

De dichtbundel ‘Summer with Monika’ heeft een ik-verteller. Dit zorgt zeer zeker voor een onbetrouwbaar perspectief: we horen alles rond de liefde van de dichter en Monika uitsluitend uit zijn mond.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Summer with Monika’ zijn:
• De ik-verteller – dat moet Roger McGough zijn;
• Monika: de grote liefde van de dichter.


Bijfiguren:

In de bundel ‘Summer with Monika’ komen geen bijfiguren voor. Wel wordt er soms gesuggereerd dat er anderen zijn (buiten het huis van de dichter en zijn geliefde) maar we komen hen niet tegen in de gedichten.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De bundel ‘Summer with Monika’ is niet verfilmd.


Overig:

De dichtbundel ‘Summer with Monika’ is de tweede bundel van Roger McGough. McGough liet later een aantal gedichten uit de bundel muzikaal uitvoeren (in 1978).
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Roger McGough .

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘The Sonnets’ van William Shakespeare
• ‘The Enormous Room’ van e.e. cummings
• ‘Ariel’ van Sylvia Plath


Citaat:
you are a woman of many faces
and the one that suits you best
i fear
is the one you wear when I’m not here
for when you wear your marriage face
boredom lounges round the place

Vragen over het boek:

1. Beschrijf hoe de dichter de hemellichamen ziet wanneer hij samen is met Monika.
2. Waaruit blijkt dat Monika soms angsten heeft?
3. Wanneer krijgt de dichter door dat de liefde van Monika minder geworden is?
4. Heeft de bundel een ‘happy end‘ of juist helemaal niet? Waaruit blijkt dat?

^ Terug naar boven

Comments are closed.