The Poems

Niveau:
Genre: poetry
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

The Raven

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore —
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
‘’Tis some visitor,’ I muttered, ‘tapping at my chamber door —
Only this and nothing more.’

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December;
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; — vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow — sorrow for the lost Lenore —
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore —
Nameless here for evermore.

And the silken, sad, uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me — filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
‘’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door —
Some late visitor entreating entrance at my chamber door; —
This it is and nothing more.’

© Penguin Random House Company / Doubleday& Company, Inc., 1966^ Terug naar boven

Algemeen

De gedichten van Edgar Allan Poe verschenen in meerdere jaren en in meerdere versies. Hieronder staan ze alfabetisch vermeld:
• ‘Al Araaf’: als God een opdracht heeft gegeven aan de engelen en deze wordt niet goed uitgevoerd moeten de engelen wachten totdat ze de hemel in mogen;
• ‘Alone‘: de dichter constateert dat hij al zijn hele leven anders is geweest dan anderen;
• ‘Annabel Lee’: de dichter herinnert zich hoe hij bij de zee zijn geliefde verloor;
• ‘The Bells’: klokken luiden wanneer er iets te vieren is, maar ook wanneer er iets akeligs wordt aangekondigd;
• Bridal Ballad to __ ___’: een bruid vraagt zich af of het wel zo verstandig was om te trouwen;
• ‘The City in the Sea’: een stad in de zee wordt overspoeld door water, maar ook door verdriet;
• ‘The Coliseum’: de dichter beeldt zich in wat zich allemaal in het Colosseum in Rome heeft afgespeeld;
• ‘The Conqueror Worm’: een feestelijke voorstelling beschrijft het ongeluk van de mens;
• ‘A Dream’: gedachten over de droom en de dromer;
• ‘A Dream within a Dream’: is het leven en alles wat daarbij hoort slechts een droom?
• ‘Dream-land’: een reiziger reist door een onbekend gebied (Thule);
• ‘Dreams’: de dichter verkiest de droom boven de werkelijkheid;
• ‘Eldorado’: het beloofde land is verder weg dan iedereen denkt;
• ‘Elizabeth’: de belangrijkste persoon voor de dichter zou altijd als eerste moeten worden genoemd;
• ‘An Enigma’: een grappig rijmpje over een dameshoed;
• ‘Eulalie’: Eulalie gaf haar geliefde geluk en nog altijd denkt hij aan zijn verdwenen vrouw;
• ‘Evening Star’: de dichter ziet zijn geliefde in de nacht;
• ‘Fairy-land’: feeën bevolken het land wanneer de avond is gevallen;
• ‘For Annie’: de dichter kan rustig slapen nu hij weet dat zijn geliefde van hem houdt;
• ‘For Annie’: de dichter denkt dag en nacht aan zijn verdwenen geliefde;
• ‘The Happiest Day, the Happiest Hour’: de dichter denkt aan wat er verloren en verdwenen is;
• ‘The Happiest Day’: het gelukkigste moment van de dichter duurde maar heel kort;
• ‘The Haunted Palace’: een dichter beschrijft hoe zijn huis als bezeten lijkt door kwade geesten;
• ‘Hymn to Aristogeiton and Harmodius’: een lofdicht op twee Griekse strijders;
• ‘Hymn’: een gezang voor Maria, de moeder van God;
• ‘Imitation: een gedicht over hen die er niet meer zijn;
• ‘Israfel’: de engel Israfel zingt en maakt muziek en hij maakt dat iedereen naar geluk verlangt;
• ‘The Lake: To _’: de dichter krijgt uiteenlopende gedachten wanneer hij een meer ziet;
• ‘Lenore’: de dichter betreurt de dood van zijn geliefde, Lenore;
• ‘A Pæan’: mensen treuren bij overledenen; maar treuren ze wel echt – of zijn ze ook een beetje blij?
• ‘The Raven’: een raaf vertelt de dichter dat het geluk nooit zal wederkeren;
• ‘Romance’: de dichter wacht – misschien tevergeefs – op de romantiek;
• ‘Scenes from ‘Politian’: een onvolledig toneelstuk over een moord op een minnaar door een jaloerse man;
• ‘Serenade’: de dichter kan niet slapen omdat hij aan zijn geliefde denkt;
• ‘The Sleeper’: een vrouw slaapt – of is ze dood?
• ‘Sonnet – Silence’: de stilte die heerst tussen zee en strand wordt door de dichter bewonderd;
• ‘Sonnet – To Science’: een loflied op de wetenschap;
• ‘Sonnet to Zante’: de dichter zingt een loflied op het eiland Zante;
• ‘Spirit of the Dead’: de dichter adviseert een vriend om aan geliefde overledenen te denken;
• ‘Stanzas’: overdenkingen over natuur, leven en dood en over God;
• ‘Tamerlane’: een legerleider betreurt dat hij macht verkoos boven de liefde;
• To _’: de dichter droomt over zijn geliefde;
• ‘To _ _’: de dichter vreest de naam van zijn geliefde op te schrijven;
• ‘To F__’: een liefdesgedicht;
• ‘To F_S S. O_D’: een liefdesgedicht;
• ‘To Helen’: de dichter vergelijkt zijn grote liefde met klassieke schoonheden;
• ‘To Helen’: voor de dichter is Helen mooier dan het mooiste klassieke beeld;
• ‘To Isadore’: een liefdesgedicht voor Isadore;
• ‘To M. L. S_’: elke nacht wachten de levende wezens weer op de komst van de zon die de nieuwe dag brengt;
• ‘To My Mother’: een gedicht voor de moeder – in dit geval de moeder van de vrouw van de dichter;
• ‘To One in Paradise’: de dichter betreurt de dood van zijn geliefde;
• ‘To the River: een lofdicht op de rivier;
• ‘Ulalume’: de dichter bezoekt het oord waar hij hoop probeert te vinden – maar hij vindt er slechts verdriet;
• ‘A Valentine’: een Valentijnsgedicht dat een raadsel in zich bergt: bepaalde letters vormen de naam van de geliefde;
• ‘The Valley of Unrest’: de wind huilt over valleien op afgelegen eilanden (Hebriden) om het verdriet van de mens.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Edgar Allan Poe

Jaar van uitgave:
1849

Aantal pagina's:
84

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1800-1850

Plaats van handeling:
USA (en vaak niet nader genoemde plaatsen, Griekenland, plaatsen in Europa).

Bijzonderheden:
Van Edgar Allan Poe werden 55 gedichten gepubliceerd.
In het Nederlands zijn de meeste gedichten in vertaling in allerlei anthologieën terechtgekomen.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De gedichten van Edgar Allan Poe lijken soms op zijn verhalen: fel, mysterieus, horrorachtig, vol verlangen. Toch zijn ze meer gericht op liefde en op schoonheid dan de vaak meer sinistere verhalen van Mr. Poe. Een aantal van die gedichten (‘The Raven’, ‘Annabel Lee’, bijvoorbeeld) zijn wereldberoemd geworden. Die gedichten horen zeker thuis bij het beste wat in de Engelse poëzie werd geschreven.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van de gedichten van Edgar Allan Poe moet je beseffen dat hij vrijwel geen dichtbundels publiceerde – gedichten werden overal en nergens afgedrukt, tijd om ze zorgvuldig te selecteren leek er voor Mr. Poe nauwelijks te zijn. Een aantal van de gedichten stonden als illustratie/toelichting in zijn verhalen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen uit de gedichten van Edgar Allan Poe zijn vaak heel lastig: Poe gebruikt veel moeilijke woorden en hij schreef in de negentiende eeuw. Sommige woorden doen denken aan oudere poëzie – vooral wanneer Poe klassieke beelden beschrijft: de Griekse of Romeinse oudheid, of soms een nog oudere beschaving.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft zijn de gedichten niet altijd gemakkelijk; je moet een geoefende lezer zijn wil je de taal begrijpen. Sommige gedichten zijn heel kort en poëtisch, andere (‘The Raven’) zijn lang en verhalend. Die verhalende gedichten zijn het meest toegankelijk.
De gedichten rijmen allemaal: er is meestal eindrijm, soms binnenrijm. Het eindrijm is heel vaak gepaard en soms omarmend.


Schrijfstijl:

Edgar Allan Poe was een zeer talentvolle en originele schrijver wiens gedichten nauwelijks verouderd zijn, ook al werden ze al in de eerste helft van de negentiende eeuw geschreven. Nog altijd vormen ze een grote inspiratiebron voor moderne dichters.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De gedichten bevatten weinig actie.


Tijd:

De gedichten spelen zich vooral af in de jaren 1820-1850, de jaren waarin Poe ze schreef. Sommige gedichten suggereren een oudere tijd – de Griekse of Romeinse wereld, of soms nog een oudere wereld.


Plaats:

De setting van de gedichten is meerdere plaatsen: Amerikaanse steden aan de oostkust, een eiland, een plaats in Italië, Griekenland of in het oude Europa, een plaats ergens bij een oceaan.


Verhaallijn:

Er zijn veel verschillende verhaallijnen in de gedichten.


Verteller:

De gedichten hebben vaak een ik-verteller, wat soms zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Poems’ zijn:
• ‘Al Araaf’: engelen (‘seraphim’) zoals Ligeia en Nesace;
• ‘Alone‘: de dichter;
• ‘Annabel Lee’: de ik-verteller;
• ‘The Bells’: de ik-verteller;
• Bridal Ballad to __ ___’: de bruid die niet weet of ze blij moet zijn met haar huwelijksdag;
• ‘The City in the Sea’: de ik-verteller;
• ‘The Coliseum’: de ik-verteller en degenen die in het Colosseum hun ‘voorstellingen’ geven;
• ‘The Conqueror Worm’: de ik-verteller;
• ‘A Dream’: de dromer;
• ‘A Dream within a Dream’: de ik-verteller;
• ‘Dream-land’: een reiziger;
• ‘Dreams’: de dichter;
• ‘Eldorado’: de ik-verteller;
• ‘Elizabeth’: de geliefde van de dichter;
• ‘An Enigma’: geen;
• ‘Eulalie’: de ik-verteller;
• ‘Evening Star’: de dichter;
• ‘Fairy-land’: feeën;
• ‘For Annie’: de ik-verteller;
• ‘For Annie’: de ik-verteller;
• ‘The Happiest Day, the Happiest Hour’: de dichter;
• ‘The Happiest Day’: de ik-verteller;
• ‘The Haunted Palace’: de ik-verteller;
• ‘Hymn to Aristogeiton and Harmodius’: de Griekse helden uit de titel;
• ‘Hymn’: een gezang voor Maria, de moeder van God;
• ‘Imitation: de dichter;
• ‘Israfel’: de ik-verteller en de engel Israfel;
• ‘The Lake: To _’: de dichter;
• ‘Lenore’: de ik-verteller;
• ‘A Pæan’: de overledene;
• ‘The Raven’: de ik-verteller en zijn bezoeker, een grote zwarte raaf;
• ‘Romance’: de dichter;
• ‘Scenes from ‘Politian’: Castiglione, zijn geliefde Alessandra en Lalage, een aangenomen zoon van een edelman;
• ‘Serenade’: de dichter;
• ‘The Sleeper’: de ik-verteller;
• ‘Sonnet – Silence’: de stilte (die hier als een persoon wordt voorgesteld);
• ‘Sonnet – To Science’: geen;
• ‘Sonnet to Zante’: de ik-verteller;
• ‘Spirit of the Dead’: een vriend(in) van de dichter;
• ‘Stanzas’: geen;
• ‘Tamerlane’: een (Turkse) legerleider;
• To _’: de dichter;
• ‘To _ _’: de dichter;
• ‘To F__’: de dichter;
• ‘To F_S S. O_D’: de dichter;
• ‘To Helen’: Helen, de grote liefde van de dichter;
• ‘To Helen’: de ik-verteller;
• ‘To Isadore’: Isadore, de geliefde van de dichter;
• ‘To M. L. S_’: de zon die het duister verdrijft;
• ‘To My Mother’: de dichter;
• ‘To One in Paradise’: de ik-verteller;
• ‘To the River: de dichter;
• ‘Ulalume’: de ik-verteller;
• ‘A Valentine’: geen;
• ‘The Valley of Unrest’: de ik-verteller.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Poems’ zijn:
• ‘Al Araaf’: engelen en andere (hemelse en wereldse) geesten;
• ‘Alone‘: geen;
• ‘Annabel Lee’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘The Bells’: geen;
• Bridal Ballad to __ ___’: de (anonieme) bruidegom;
• ‘The City in the Sea’: geen;
• ‘The Coliseum’: toeschouwers in het Colosseum;
• ‘The Conqueror Worm’: geen;
• ‘A Dream’: geen;
• ‘A Dream within a Dream’: geen;
• ‘Dream-land’: vreemde, sprookjesachtige wezens;
• ‘Dreams’: geen;
• ‘Eldorado’: geen;
• ‘Elizabeth’: geen;
• ‘An Enigma’: geen;
• ‘Eulalie’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘Evening Star’: de geliefde van de dichter;
• ‘Fairy-land’: geen;
• ‘For Annie’: de geliefde van de dichter;
• ‘For Annie’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘The Happiest Day, the Happiest Hour’: geen;
• ‘The Happiest Day’: geen;
• ‘The Haunted Palace’: geen;
• ‘Hymn to Aristogeiton and Harmodius’: andere Griekse helden (zoals Achilles en Diomed);
• ‘Hymn’: Maria, de moeder van God;
• ‘Imitation: mensen van vroeger (overledenen?);
• ‘Israfel’: geen;
• ‘The Lake: To _’: geen;
• ‘Lenore’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘A Pæan’: de treurenden;
• ‘The Raven’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘Romance’: geen;
• ‘Scenes from ‘Politian’: Politian, de graaf van Leicester; andere personen aan het hof;
• ‘Serenade’: de geliefde (Adeline);
• ‘The Sleeper’: geen;
• ‘Sonnet – Silence’: geen;
• ‘Sonnet – To Science’: geen;
• ‘Sonnet to Zante’: geen;
• ‘Spirit of the Dead’: de geesten van overledenen;
• ‘Stanzas’: geen;
• ‘Tamerlane’: de vroegere geliefde van de legerleider (Ada?);
• To _’: de geliefde van de dichter;
• ‘To _ _’: de geliefde van de dichter;
• ‘To F__’: de geliefde van de dichter;
• ‘To F_S S. O_D’: de geliefde van de dichter;
• ‘To Helen’: geen;
• ‘To Helen’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘To Isadore’: de dichter;
• ‘To M. L. S_’: de slapers die op de nieuwe dag wachten;
• ‘To My Mother’: een gedicht voor de moeder – in dit geval de moeder van de vrouw van de dichter;
• ‘To One in Paradise’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘To the River: geen;
• ‘Ulalume’: de overleden geliefde van de dichter;
• ‘A Valentine’: de geliefde van de dichter;
• ‘The Valley of Unrest’: geen.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Sommige gedichten van Edgar Allan Poe zijn meerdere malen verfilmd (‘The Raven’ bijvoorbeeld).


Overig:

De gedichten van Edgard Allan Poe werden voor een deel tijdens zijn leven gebundeld, en wel in ‘Tamerlane and Other Poems’ (1827) en in ‘The Raven and Other Poems’ (1845). Andere gedichten werden in de loop der jaren in andere bundels verzameld onder verschillende titels.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Edgar Allan Poe.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Shake-Speares Sonnets van William Shakespeare
Poetical Works van John Keats
The Flame van Leonard Cohen


Citaat:
It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden there lived whom you may know
By the name of Annabel Lee;
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

I was a child and she was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love —
I and my Annabel Lee —
With a love that the wingèd seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud, chilling
My beautiful Annabel Lee;
So that her highborn kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up in a sepulchre
In this kingdom by the sea.
(from ‘Annabel Lee’)

Vragen over het boek:

Analyseer de onderstaande gedichten:
1. ‘Annabel Lee’
2. ‘The Raven’
3. ‘To One in Paradise’
4. ‘The Conqueror Worm’

^ Terug naar boven

Comments are closed.