5/5 - (1 stemmen)

The Prophet

Niveau:
Genre: esoterie
Thema: faith

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695663680831", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000000541383","familyId":"9200000000541383","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Prophet%2C%20Kahlil%20Gibran","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Almustafa, the chosen and the beloved, who was a dawn onto his own day, had waited twelve years in the city of Orphalese for his ship that was to return and bear him back to the isle of his birth.
And in the twelfth year, on the seventh day of Ielool, the month of reaping, he climbed the hill without the city walls and looked seaward; and he beheld the ship coming with the mist.
Then the gates of his heart were flung open, and his joy flew far over the sea. And he closed his eyes and prayed in the silences of his soul.
But as he descended the hill, a sadness came upon him, and he thought in his heart: How shall I go in peace and without sorrow? Nay, not without a wound in the spirit shall I leave this city.
Long were the days of pain I have spent within its walls, and long were the nights of aloneness; and who can depart from his pain and his aloneness without regret?
Too many fragments of the spirit have I scattered in these streets, and too many are the children of my longing that walk naked among these hills, and I cannot withdraw from them without a burden and an ache.
It is not a garment I cast off this day, but a skin that I tear with my own hands.
Nor is it a thought I leave behind me, but a heart made sweet with hunger and with thirst.

© Penguin Random House Company / Arrow Books, 2005

^ Terug naar boven

Algemeen

De profeet Almustafa heeft twaalf jaar in de stad Orphalese gewoond. Nu, na al die jaren, zal een schip hem komen halen en hem terugbrengen naar het eiland waar hij vandaan komt. Maar eerst wacht hem nog een belangrijke taak.
De inwoners van de stad willen graag dat de profeet hun vragen beantwoordt. Ze hebben vragen over geld en bezit, over ouders en kinderen, over misdaad en straf, over liefde en passie, over haat en verdriet, over leven en dood. En ze hopen dat de profeet hen de antwoorden kan geven voordat hij voorgoed de stad verlaat.

[Met dank aan Menno Lincklaen-Arriens die mij op het pad van ‘The Prophet’ bracht.]^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Kahlil Gibran

Jaar van uitgave:
1923

Aantal pagina's:
114

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een fantasietijd

Plaats van handeling:
Een fantasieplaats

Bijzonderheden:
Een poëtisch prozawerk in 26 fabelachtige vertellingen.
In het Nederlands heet het boek ‘De profeet’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je houdt van literaire werken die zin proberen te geven aan het bestaan van de mensen op deze aarde, dan is ‘The Prophet’ zeker een heel goede keus voor jou. Het is een verzameling poëtisch geformuleerde prozateksten die wezenlijke levensvragen rond leven en dood, vriendschap en liefde, ouders en kinderen aanroeren.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘The Prophet’ is het goed wanneer je al eerder kennis hebt genomen van religieuze of filosofische teksten. Het werk benadert levensvragen op de manier waarop dit ook in de Thora, de Bijbel of de Koran wordt gedaan. Maar in tegenstelling tot die meer dogmatische teksten is ‘The Prophet’ veel meer een filosofische tekst: de profeet tracht levensvragen te beantwoorden zonder daarvoor voor een specifieke synagoge, kerk, moskee of andere godsdienstige plaats van aanbidding te kiezen.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Prophet’ zijn heel begrijpelijk. Uiteraard moet je het Engels goed beheersen, maar wanneer dat het geval is zul je geen enkele moeite met dit literaire werk hebben. De alinea’s en de (ongenummerde, ongetitelde) hoofdstukken zijn altijd kort. Er zijn geen dialogen, maar elk hoofdstuk begint met een vraag die vervolgens door de profeet beantwoord wordt.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘The Prophet’ is toegankelijk; slecht weinig lezers zullen problemen hebben met de taal van de tekst.
Die tekst is een verzameling gedachten verwoord als poëzie in prozavorm: er wordt een vraag gesteld en de profeet beantwoordt deze. Het klinkt op het eerste gezicht misschien wat vaag, wat zweverig of zelfs onbegrijpelijk, maar dat is niet het geval. De vragen die de profeet moet beantwoorden zijn vragen die ieder mens zich wel eens stelt: waarvoor (‘waartoe’) leeft een mens eigenlijk, wat is het nut van geld en bezit, zijn kinderen het bezit van hun ouders of juist niet, moeten misdadigers zwaar gestraft worden voor hun misdaad, waarom gaan mensen dood …
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Prophet’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Het literaire werk ‘The Prophet’ is heel mooi en poëtisch geschreven. ‘The Prophet’ is niet een roman of een ander fictioneel werk in de traditionele zin van het woord: het is eerder een verzameling essays over de zin van het leven. Maar waar je zou kunnen verwachten dat zoiets ingewikkeld of saai geformuleerd zou kunnen zijn, is dat hier niet het geval: deze essays lezen juist wel als een soort roman – een verhaal met een begin en een eind dat je als lezer zeker met belangstelling zult willen uitlezen.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het literaire werk ‘The Prophet’ is een verzameling verhandelingen zonder enige actie. Dat zou kunnen betekenen dat het een saai geheel vormt, maar niets is minder waar: Kahlil Gibran roert vrijwel alle levensvragen aan die een mens zich ooit stelt: wat is rijkdom, wat gebeurt er wanneer een mens sterft, wie zijn je kinderen eigenlijk, gaat het in het leven om geld of bezittingen of om iets geheel anders, dat soort vragen.


Tijd:

‘The Prophet’ speelt zich af in een fantasietijd.


Plaats:

De setting van ‘The Prophet’ is een denkbeeldige stad: de stad heet Orphalese en zij ligt aan de zee. Het lijkt alsof het een Arabische stad is ergens aan de Middellandse Zee (maar dat wordt nergens gezegd).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Prophet’: zal de profeet alle vragen van de stadsbewoners duidelijk en volledig kunnen beantwoorden?


Verteller:

Het werk ‘The Prophet’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Het hoofdkarakter in ‘The Prophet’ is:
• The Prophet Almustafa. Hij is een wijze man die lang onder de mensen in de stad geleefd heeft. De laatste twaalf jaar van zijn leven wachtte hij in de stad Orphalese op een schip dat hem zou komen halen. De zieneres Almitra noemt hem ‘Prophet of God’.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Prophet’ zijn:
De inwoners van de stad Orphalese. De meesten zijn anoniem, maar een aantal wordt bij hun naam of bij hun functie, rol of in een andere hoedanigheid genoemd. De vragenstellers zijn:
• Almitra: de priesteres. Zij wordt ‘a seeress’ (een zieneres) genoemd (zij stelt de profeet vragen over ‘Love’, ‘Marriage’, ‘Reason and Passion’ en ‘Death’);
• A woman with a babe (over ‘Children’);
• A rich man (over ‘Giving’);
• An old man, an innkeeper (een herbergier) (over ‘Eating and Drinking’);
• A ploughman (een boer, een landbouwer) (over ‘Work’);
• A woman (over ‘Joy and Sorrow’);
• A mason (een metselaar) (over ‘Houses’);
• A weaver (een wever, kleermaker) (over ‘Clothes’);
• A merchant (een koopman) (over ‘Buying and Selling’);
• A judge of the city (een rechter) (over ‘Crime and Punishment’);
• A lawyer (een advocaat) (over ‘Laws’);
• An orator (een redenaar) (over ‘Freedom’);
• A woman (over ‘Pain’);
• A man (over ‘Self-Knowledge’);
• A teacher (over ‘Teaching’);
• A youth (een jongeman) (over ‘Friendship’);
• A scholar (een geleerde) (over ‘Talking’);
• An astronomer (een sterrenkundige) (over ‘Time’);
• One of the elders of the city (één van de stadsoudsten, een soort wethouder) (over ‘Good and Evil’);
• A priestess (een priesteres) (over ‘Prayer’);
• A hermit (een kluizenaar) (over ‘Pleasure’);
• A poet (een dichter) (over ‘Beauty’);
• An old priest (een priester) (over ‘Religion’).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Prophet’ is niet verfilmd. Wel zijn er plannen van de Gibran-stichting om het werk te laten verfilmen.


Overig:

Het filosofische werk ‘The Prophet’ heeft heel veel lezers, denkers, filosofen en artiesten beïnvloed. Dat komt mede omdat Kahlil Gibran voor alle godsdiensten evenveel respect had: hij spreekt zich nooit uit voor of tegen het christendom, de islam, het jodendom of enige andere godsdienst. Zijn teksten kenmerken zich juist door een zeer grote verdraagzaamheid.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Kahlil Gibran.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Seafarer
The Wanderer
• Songs of Innocence / ‘Songs of Experience’ van William Blake


Citaat:
And a woman who held a babe against her bosom said, ‘Speak to us of Children.’
And he said:
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
For even as he loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable. (pp.20-23)


Vragen over het boek:

Wat geeft de profeet als antwoord wanneer er een vraag komt over:
1. ‘Joy and Sorrow’?
2. ‘Buying and Selling’?
3. ‘Crime and Punishment’?
4. ‘Self-Knowledge’?
^ Terug naar boven

Comments are closed.