Troilus and Criseyde

Niveau:
Genre: poetry
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

The double sorwe of Troilus to tellen,
That was the king Priamus sone of Troye,
In lovinge, how his aventures fellen
Fro wo to wele, and after out of Ioye,
My purpos is, er that I parte fro ye.
Thesiphone, thou help me for tendyte
Thise woful vers, that wepen as I wryte!

To thee clepe I, thou goddesse of torment,
Thou cruel Furie, sorwing ever in peyne;
Help me, that am the sorwful instrument
That helpeth lovers, as I can, to pleyne!
For wel sit it, the sothe for to seyne,
A woful wight to han a drery fere,
And, to a sorwful tale, a sory chere.

© Dover Publications, 2006^ Terug naar boven

Algemeen

De Trojaanse strijder Trolius is een succesvol man. Hij is één van de sterkste krijgers van de belegerde stad, hij is een prins (de zoon van een koning), hij is jong en knap en hij heeft succes bij de dames. Maar zich vastleggen wil hij niet: je binden aan een vrouw vindt hij belachelijk.
Criseyde is een schone jonkvrouw in de stad. Zij is van rijke komaf; haar vader is een profeet die heel invloedrijk is in Troje. Criseyde groeit op te midden van weelde en rijkdom; haar enige verdriet is dat haar moeder overleden is.
En dan gebeurt er iets onverwachts: de vader van Criseyde, Calchas, loopt over naar de vijand. Hij begeeft zich naar de Griekse belegeraars en biedt daar zijn diensten aan omdat hij verwacht dat de stad Troje over een tijd zal vallen. Criseyde schaamt zich voor haar vader; toch mag ze ongestoord verder blijven wonen in de stad.
Op een dag ziet Troilus de wonderschone Criseyde. En al zijn zorgeloosheid is verdwenen. Niet langer beschimpt hij verliefde geesten: hij is nu zelf ook zo iemand. Ten einde raad roept hij de hulp in van zijn beste vriend Pandarus: hoe kan hij in contact komen met deze hemelse schoonheid?
Pandarus, die toevallig een oom van Criseyde is, heeft daar wel een oplossing voor. Hij brengt het tweetal met elkaar in contact op een zodanige manier dat niemand er kwaad van zal kunnen spreken.
Er breken gelukkige tijden aan voor het koppel: ze ontmoeten elkaar in het geheim. Ze brengen soms de nachten bij elkaar door en het geluk lijkt hen toe te lachten.
Maar dan slaat het noodlot toe: vader Calchas eist zijn dochter op, in ruil voor een belangrijke Griekse gevangene. En Criseyde zal haar vader moeten gehoorzamen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
Geoffrey Chaucer

Jaar van uitgave:
1385

Aantal pagina's:
256

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
De negende eeuw voor Christus (ca.)

Plaats van handeling:
Griekenland (Troje)

Bijzonderheden:
Het gedicht bestaat uit 5 genummerde boeken en uit duizenden regels.
In het Nederlands heet het boek ‘Troilus en Crisseda’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het epische gedicht ‘Troilus and Criseyde’ is een heel lang gedicht over een gedoemde liefde. Twee geliefden vinden elkaar uiteindelijk in een belegerde stad. Vanwege hun hoge status en hun rijkdom zou je kunnen verwachten dat alles goed zal komen. Maar niets is minder waar: de Trojaanse oorlog gooit roet in het eten …


WAT MOET JE WETEN?

‘Troilus and Criseyde’ is een episch gedicht, een vertelling op rijm. Het gaat over hoofse liefde, over traditionele conventies en oude zeden en gewoonten. Liefde wordt zelden direct uitgesproken en liefde in de hogere kringen is zeker niet iets vanzelfsprekends.
De mannelijke minnaar, Troilus, is een dappere legerleider, die van een vrolijke, zorgeloze flierefluiter verandert in een pessimistische tobberaar die zich dag en nacht zorgen maakt over zijn liefde en zijn geliefde.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Troilus and Criseyde’ zijn moeilijk. De taal is Middelengels, een taal die je pas na een gedegen studie onder de knie zult krijgen. Gelukkig zijn er veel vertalingen van het gedicht, zowel in poëzie als in proza.
Het gedicht bestaat uit vijf boeken en uit duizenden rijmende dichtregels die in overzichtelijke coupletten zijn geschreven. Het epische gedicht leest overigens als een verhaal (weliswaar met de nodige uitweidingen en bespiegelingen).


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Troilus and Criseyde’ heel lastig te lezen.
Het verhaal is romantisch en triest. Maar het is ook een moeizaam verteld verhaal voor de moderne lezer. De geliefden ‘krijgen’ elkaar pas heel laat. En zelfs dan voorvoel je dat dit allemaal wel eens slecht zou kunnen aflopen …
Op basis van deze eigenschappen is ‘Troilus and Criseyde’ een boek met een literair niveau C 6e en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

‘Troilus and Criseyde’ is heel knap geschreven. Het verhaal is bespiegelend en traag, maar de dichtkunst van Geoffrey Chaucer is duidelijk vanaf de eerste coupletten.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het gedicht ‘Troilus and Criseyde’ is een verhaal met weinig actie. De meeste ‘actie’ vindt plaats wanneer de geliefden de nachten met elkaar doorbrengen – maar ook die (weinige) nachten worden voornamelijk besteed aan het analyseren van de situatie van de minnaars …


Tijd:

‘Troilus and Criseyde’ speelt zich af in de Griekse Oudheid. Bronnen maken duidelijk dat het verhaal ergens tussen de zesde en de negende eeuw verteld/geschreven werd.


Plaats:

De setting van ‘Troilus and Criseyde’ is de stad Troje. Troje lag in Klein-Azië, het gebied dat nu tot Turkije behoort. In de Griekse Oudheid (veel eeuwen vóór Christus) was het hele gebied Grieks, met regelmatige onderlinge oorlogen tussen de verschillende stadsstaten (zoals Troje). Het verhaal speelt vrijwel geheel in de stad – van een oorlog is vrij weinig te merken …


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Troilus and Criseyde’: zal de liefde tussen Troilus en Criseyde kunnen standhouden onder deze lastige omstandigheden?


Verteller:

Het gedicht ‘Troilus and Criseyde’ heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Troilus and Criseyde’ zijn:
• Troilus: een edelman, één van de voornaamste van de (belegerde) stad Troje. Troilus is de jongste zoon van Koning Priam(us) en de broer van Hector;
• Criseyde: een edelvrouw. Zij is de dochter van de invloedrijke Trojaanse profeet Calchas. Ze woont alleen met haar dienstmaagden wanneer haar vader vertrekt;
• Pandarus: de oom van Criseyde en één van de beste vrienden van Troilus. Pandarus geeft Troilus heel veel wijze adviezen als deze Criseyde het hof wil maken.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Troilus and Criseyde’ zijn:
• Calchas: de vader van Criseyde. Hij is een Trojaanse profeet die zijn stad verlaat (en verraadt). Hij wordt een belangrijke adviseur van de Grieken die de stad belegeren;
• Diomede: een Griekse legeraanvoerder die zijn oog op Criseyde laat vallen wanneer zij zich bij haar vader in het Griekse kamp voegt;
• King Priam (Priamus): de koning van Troje, vader van Troilus;
• Hector: de oudste zoon van King Priam;
• Cassandra: de dochter van King Priam, een profetes in de tempel van Apollo;
• Paris: een prins van Troje;
• Helen: de geliefde van Paris;
• Deiphobus: een prins van Troje die Troilus helpt contact te leggen met Criseyde;
• Achilles: een Griekse strijder die de stad Troje belegert;
• Antenor: een Trojaanse militair die door de Grieken gevangen wordt gehouden. Hij wordt uiteindelijk geruild voor Criseyde. Later verraadt hij de stad;
• Dienstmeiden, mannelijke bedienden, slaven en veel militairen.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Het gedicht ‘Troilus and Criseyde’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Troilus and Criseyde’ was een bestaand klassiek verhaal dat later door andere schrijvers ook bewerkt zou worden (bijvoorbeeld door William Shakespeare).
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Geoffrey Chaucer.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘Troilus and Cressida’ van William Shakespeare
• Le Morte d’Arthur van Sir Thomas Malory
• The Once and Future King van T.H. White


Citaat:
As he that on the coler fond with-inne
A broche that he Criseyde ȝaf that morwe
That she from Troie moste nedes twynne,
In remembraunce of hym and of his sorwe,
And she hym leyde aȝeyn hire feith to borwe
To kepe it ay – but now ful wel he wiste
His lady nas no lenger on to triste.
(Book V, lines 1660-1666)

Vragen over het boek:

1. Waarom is de liefde van Troilus zo’n tragische liefde?
2. Welke rol speelt Pandarus in het verhaal?
3. Leg uit wat de rol van Diomede is in dit verhaal.
4. Wat vind je van de liefde (en de trouw) van Criseyde?

^ Terug naar boven

Comments are closed.