And the Mountains Echoed

Niveau:
Genre: history
Thema: family matters

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

So, then. You want a story and I will tell you one. But just the one. Don’t either of you ask me for more. It’s late, and we have a long day of travel ahead of us, Pari, you and I. You will need your sleep tonight. And you too, Abdullah. I am counting on you, boy, while your sister and I are away. So is your mother. Now. One story, then. Listen, both of you, listen well. And don’t interrupt.
Once upon a time, in the days when divs and jinns and giants roamed the land, there lived a farmer named Baba Ayub. He lived with his family in a little village by the name of Maidan Sabz. Because he had a large family to feed, Baba Ayub saw his days consumed by hard work. Every day, he labored from dawn to sundown, plowing his field and turning the soil and tending to his meager pistachio trees. At any given moment you could spot him in his field, bent at the waist, back as curved as the scythe he swung all day. His hands were always callused, and they often bled, and every night sleep stole him away no sooner than his cheek met the pillow. I will say that, in this regard, he was hardly alone. Life in Maidan Sabz was hard for all its inhabitants. There were other, more fortunate villages to the north, in the valleys, with fruit trees and flowers and pleasant air, and streams that ran with cold, clear water. But Maidan Sabz was a desolate place, and it didn’t resemble in the slightest the image that its name, Field of Green, would have you picture. It sat in a flat, dusty plain ringed by a chain of craggy mountains. The wind was hot, and blew dust in the eyes. Finding water was a daily struggle because the village wells, even the deep ones, often ran low. Yes, there was a river, but the villagers had to endure a half-day walk to reach it, and even then its waters flowed muddy all year round. Now, after ten years of drought, the river too ran shallow. Let’s just say that people in Maidan Sabz worked twice as hard to eke out half the living.

© Bloomsbury Publishing Plc, 2013^ Terug naar boven

Algemeen

Als de kinderen Pari en Abdullah in 1952 met hun vader van het Afghaanse platteland naar de hoofdstad Kabul trekken omdat hun vader daar een paar weken bij hun oom mag werken, verandert het leven van de kinderen van de ene op de andere dag dramatisch.
Wanneer jaren later de vele oorlogen het land en haar inwoners kapotmaken, proberen Afghanen (gevluchte en achtergebleven Afghanen) het land weer op te bouwen, samen met westerse hulpverleners. Andere Afghanen hebben een bestaan in de westerse wereld gevonden (zoals in Parijs of in Californië).
Het dorp waar het verhaal begon is uitgegroeid tot een min of meer ontwikkeld dorp, compleet met een school en met waterputten. Maar schijn bedriegt: onder de oppervlakte smeult het wantrouwen, het verraad en het onrecht.
En wanneer de handelingen zich hebben verplaatst van Afghanistan naar Frankrijk of de Verenigde Staten of Griekenland en van de jaren veertig van de vorige eeuw tot het jaar 2010, komen veel karakters en veel families weer met elkaar – of met elkaars nakomelingen – in contact. Het is de vraag of dit ook geldt voor het trouwe broertje Abdullah en zijn hulpeloze zusje Pari …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Khaled Hosseini

Jaar van uitgave:
2013

Aantal pagina's:
402

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1945-2010

Plaats van handeling:
Afghanistan (meerdere plaatsen), Frankrijk (Parijs en Zuid-Frankrijk), USA (Californië) en Griekenland

Bijzonderheden:
Een roman in 9 hoofdstukken; in de titel wordt het jaar(getijde) aangegeven.
In het Nederlands heet het boek ‘En uit de bergen kwam de echo’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je de vorige romans van Khaled Hosseini kent, dan zul je ‘And the Mountains Echoed’ zeker willen lezen: en dat is een prima keus. Het boek is van hetzelfde niveau als de vorige twee romans. Qua onderwerp is het anders – hoewel het voor een deel wel weer over een familie gaat. Deze derde roman van Mr. Hosseini is opnieuw een spannend en ontroerend verhaal.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘And the Mountains Echoed’ is het noodzakelijk dat je je enigszins verdiept in de tijd en plaats waar(in) dit verhaal zich afspeelt. De roman begint in 1949, wanneer de Westerse machten en hun vazallen het nog min of meer voor het zeggen hebben in Azië. Wel verandert de situatie in deze landen heel snel: veel Europese koloniën en gewinwesten – waaronder Afghanistan – werden na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk.
In de jaren zestig van de vorige eeuw was Afghanistan een populaire verblijfplaats voor allerlei alternatieve westerlingen: veel alternatieve hippies woonden er voor kortere of langere tijd. Later ontstond er een lange periode van onzekerheden en afschuwelijke oorlogen: Amerikanen bevochten radicale moslims, Russen bevochten kapitalistische leiders, stammen bevochten elkaar. En altijd was de burger het slachtoffer.
De roman geeft een duidelijk beeld van deze roerige periode. Ook maakt hij pijnlijk duidelijk hoe groot het verschil was (en is) tussen de wereldse (soms: westerse) hoofdstad Kabul en het traditionele (vaak: behoudend islamitische) platteland.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘And the Mountains Echoed’ zijn nooit erg moeilijk. Mr. Hosseini schrijft een zeer helder Engels en hij is nooit wollig in zijn taalgebruik. Het boek is zeer literair zonder ooit ingewikkeld of hoogdravend te worden.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn over het algemeen kort en er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘And the Mountians Echoed’ is heel toegankelijk. Als je een aantal jaren Engelstalige teksten hebt gelezen, zul je weinig problemen met deze roman hebben.
Het verhaal is verrassend, spannend en vaak heel ontroerend. Het wordt beschreven vanuit heel verschillende perspectieven: een jongen van tien, een oude man van boven de tachtig, een jonge vrouw en anderen. Dat maakt het verhaal heel gelaagd en ook zeer geloofwaardig.
Op basis van deze eigenschappen is ‘And the Mountains Echoed’ een boek met een literair niveau C 4c en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

Khaled Hosseini is een zeer getalenteerde schrijver. Hij weet waar hij over praat – hij groeide op in Afghanistan ten tijde van veel politieke onrust in het land – en hij kan een prachtig verhaal vertellen. Waarschijnlijk vanwege het feit dat hij zo weinig schrijft – er zit vaak meer dan vijf jaar tussen een roman – is het verhaal heel zorgvuldig opgebouwd en prachtig geschreven.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘And the Mountains Echoed’ is een verhaal met veel actie. We volgen een aantal personen vanaf hun kindertijd tot aan het eind van hun leven. En die personen maken heel veel mee – voornamelijk zeer wrede (burger)oorlogen …


Tijd:

‘And the Mountains Echoed’ speelt zich af in de jaren 1945-2010. Na de Tweede Wereldoorlog is er nog een soort van orde in Afghanistan: westerse machten hebben lang de dienst uitgemaakt in Afghanistan en hun (Afghaanse) volgelingen zijn de machtigste leiders van het land. Dat alles verandert zeer plotseling (en heel radicaal) wanneer nieuwe machten de leiding in (delen van) het land krijgen: Russen, Afghaanse vrijheidsstrijders, Amerikanen en traditionele moslims (leden van de Taliban).
Per hoofdstuk begint een verhaal in een bepaald jaar (zoals 1974), maar al heel snel ontwikkelt het verhaal zich door de jaren heen. In flashbacks worden telkens tipjes van de sluier opgelicht, zodat je als lezers karakters en situaties herkent.


Plaats:

De setting van ‘And the Mountains Echoed’ is vooral het verscheurde land Afghanistan. Veel scenes spelen zich in andere delen van de wereld af: in en rond Parijs, in Californië, op een Grieks eiland, in Frankrijk. Maar ook die scenes in andere delen van de wereld hebben alles te maken met de Afghanen: ze zijn hun land ontvlucht of ze wilden gewoon een betere toekomst elders opbouwen.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘And the Mountains Echoed’: hoe zullen de levens verlopen van Abdullah, Pari, Nabi en Nila en van de mensen om hen heen?


Verteller:

De roman ‘And the Mountains Echoed’ heeft meerdere vertellers: een auctoriale verteller en ik-vertellers (Nabi, Markos Varvaris, Pari), wat soms verwarrend lijkt qua perspectief, maar wat anderszins het verhaal van heel veel kanten belicht.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘And the Mountains Echoed’ zijn:
De jaren 1949 tot ca. 2000 (in het dorp Shadbagh en in de Afghaanse hoofdstad Kabul):
• Abdullah: de oudste zoon van Saboor. Hij is meer dan drie jaar ouder dan zijn zusje, een lief meisje dat hij adoreert. Als het verhaal begint is Abdullah 10 jaar oud (in 1952);
• Pari: het zusje van Abdullah. Zij is een lief meisje van een jaar of zes. Zij spaart vogelveren;
• Uncle Nabi: de broer van Parwana. Hij komt uit het dorp in Zuid-Afghanistan, maar hij werkt al jaren als chauffeur in Kabul. Hij steunt zijn zussen in Shadbagh financieel en bezoekt hen regelmatig;
• Parwana: de tweede vrouw van Saboor. Zij heeft na de dood van haar eerste zoontje een tweede zoon gekregen (in 1951): Iqbal. Parwana had een tweelingzuster die ze jarenlang verzorgd heeft;
• Mr. Suleiman Wahdati: de werkgever van Uncle Nabi. Hij is een rijke, maar nogal stille man;
• Mrs. Nila Wahdati (door Nabi ‘Bibi Sahib’ genoemd): de vrouw van Suleiman. Zij is heel werelds: mooi, modieus en behaagzuchtig.
Het jaar 2003 (Kabul en Californië):
• Idris Bashiri: een arts. Hij woont al jaren in San Jose, Californië, nadat hij met zijn ouders naar de USA emigreerde. In 2003 gaat hij voor een paar weken terug naar Kabul;
• Timur Bashiri: een sluwe, rijke zakenman (en een rokkenjager). Net als zijn neef gaat hij ook naar Kabul;
• Mr. Markos Varvaris: een Griekse plastisch chirurg, die voor een internationale hulpverleningsorganisatie werkt;
• Miss Amra Ademovic: een Bosnische verpleegkundige, ook werkzaam in de hulpverlening.
De jaren 1974 tot 2009 (Parijs, Frankrijk):
• Pari: een vrouw van Afghaanse afkomst. Zij woont sinds haar kindertijd met haar moeder in Parijs – haar vader bleef achter in Kabul. Pari studeert wiskunde;
• Nila Wahdati: de moeder van Pari. Zij is een rijke en nogal egocentrische dame die veel mannen heeft versleten. Als dichter heeft ze enige faam. In Parijs runt ze een boekwinkel.
Het jaar 2009 (het dorp Shadbagh, Afghanistan):
• Adel: de zoon van een Afghaanse leider. Hij woont sinds twee jaar met zijn vader en moeder in een nieuw deel van het dorp, in een groot landhuis dat op de plek van het oude dorp is gebouwd;
• Commander Sahib (‘Baba jan’): de vader van Adel. Hij is een belangrijke Taliban-leider.
De jaren 1967 tot ca. 2002 (op het Griekse eiland Tinos):
• Markos Varvaris: een Griekse jongen die samenwoont met zijn moeder die weduwe is.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘And the Mountains Echoed’ zijn:
De jaren 1949 tot ca. 2000 (in het dorp Shadbagh en in de Afghaanse hoofdstad Kabul):
• Mullah en Baitullah Shekib: de religieuze leider (‘mullah’) van het dorp en zijn zoon;
• Masooma: de tweelingzus van Parwana. Zij is als puber grotendeels verlamd geraakt bij een val uit een boom;
• Zahid: de tuinman van Mr. Wahdati;
• Idris en Timur Bashiri: twee neven die naast Mr. Wahdati wonen.
De jaren 2003 tot 2010 (Kabul en Californië):
• Nahil Bashiri: de vrouw van Idris. Zij en haar man hebben twee zoons;
• Abdullah (Abe): de zestigjarige eigenaar van een Afghaans eethuis in San Jose. Hij heeft een vrouw, Sultana, en een dochter, Pari;
• Hector Juarez: de buurman van Abdullah. Hij kwam als militair gehandicapt uit de oorlog terug.
De jaren 1974 tot 2009 (Parijs, Frankrijk):
• Julien: de vriend van Pari. Hij is professor in de economie;
• Étienne Boustouler: een journalist die de dichteres Nila Wahdati interviewt;
• Eric Lacombe: een vriend van Pari, een docent en toneelschrijver.
Het jaar 2009 (het dorp Shadbagh, Afghanistan):
• Aria: de jonge moeder van Adel;
• Kabir en Azmary: de lijfwachten van de Commander;
• Gholam: de 14-jarige zoon van Iqbal, die op zijn beurt weer de zoon van Parwana is (de stiefmoeder van Pari).
De jaren 1967 tot ca. 2002 (op het Griekse eiland Tinos):
• Mamá Odelia (‘Odie’) Varvaris: de moeder van Markos, een weduwe die lesgeeft op de school van het dorp;
• Thalia Gianakos: de dochter van Madaline. Zij heeft een mismaakt gezicht;
• Madaline Gianakos: de moeder van Thalia, de beste vriendin van Mamá Varvaris. Zij woont sinds haar huwelijk (en latere scheiding) in Athene, maar ze bezoekt regelmatig haar vriendin op Tinos.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘And the Mountains Echoed’ is niet verfilmd.


Overig:

Enerzijds is ‘And the Mountains Echoed’ een familiesaga. Maar het is ook een geschiedenisverhaal over een verscheurd land: Afghanistan, een land dat haar inwoners bij duizenden heeft vermoord of heeft weggejaagd of doen emigreren – zoals ook de schrijver Khaled Hosseini geëmigreerd is uit het land dat hij eert met zijn boeken.
De titel van de roman, ‘And the Mountains Echoed’, heeft de schrijver Khaled Hosseini gebaseerd op een regel uit een gedicht van William Blake:

Nurse’s Song

When the voices of children are heard on the green,
And laughing is heard on the hill.
My heart is at rest within my breast,
And everything else is still.

‘Then come home, my children, the sun is gone down,
And the dews of night arise;
Come, come, leave off play, and let us away
Till the morning appears in the skies.’

‘No, no, let us play, for it is yet day,
And we cannot go to sleep;
Besides, in the sky the little birds fly,
And the hills are all covered with sleep.’

‘Well, well, go and play till the light fades away,
And then go home to bed.’
The little ones leaped and shouted and laughed
And all the hills echoed.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Khaled Hosseini.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Shalimar the Clown van Salman Rushdie
Last Night in Twisted River van John Irving
The Valley of Amazement van Amy Tan


Citaat:
Adel knew he would not love his father again as he had before; when he would sleep happily curled in the bay of his thick arms. That was inconceivable now. But he would learn to love him again even if now it was a different, more complicated, messier business. Adel could almost feel himself leapfrogging over childhood. Soon, he would land as an adult. And when he did, there would be no going back because adulthood was akin to what his father had once said about being a war hero: once you became one, you died one. (p.276)

Vragen over het boek:

1. Leg uit waarom Uncle Nabi zijn hele leven min of meer ongelukkig blijft.
2. Waarom zijn de neven Idris en Timur belangrijk voor de plot van het verhaal?
3. Hoe ontwikkelt de relatie tussen Pari en Nila Wahdati zich in de loop der jaren?
4. Wat maakt het hoofdstuk over Adel en zijn vader duidelijk?

^ Terug naar boven

Comments are closed.