Biggles Follows on

Niveau:
Genre: war
Thema: War (The Cold War)

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
Het boek is niet via bol.com verkrijgbaar.

SNEL NAAR...

Het begin

Air Constable ‘Ginger’ Hebblethwaite burst into Air Police Headquarters at Scotland Yard with an urgency that suggested he had important news to impart. ‘Hold on to your seats,’ he said tersely. ‘You’re going to take a bump.’
Biggles – and Algy and Bertie, who were with him – looked up from their several tasks. ‘We’re all set,’ announced Biggles. ‘Let it go.’
‘Who do you think I’ve just seen?’ demanded Ginger, looking from one to the other.
‘You’re wasting time,’ Biggles told him. ‘This isn’t a quiz contest.’
‘Erich von Stalhein.’
Lines of surprise creased Biggles’ forehead. ‘Are you sure?’
‘Certain.’
‘Where did this happen?’
‘Outside Victoria Station. I was coming away from Airways House and saw him turn into the Grosvenor Hotel. I went after him and was just in time to see him step into the lift. After that I couldn’t follow without him seeing me – not that there would have been much point in it, anyway. He must be staying at the hotel.’

© Carlton Publishing Group / Sevenoaks, 2010.^ Terug naar boven

Algemeen

Biggles en zijn vrienden Ginger, Algy en Bertie ontdekken dat hun aartsvijand Erich von Stalhein in Engeland is. Het is een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog en Von Stalhein, een ex-nazi, was in 1945 met de noorderzon vertrokken. Maar nu is hij weer actief. En wel voor de verkeerde kant: hij werkt voor de communisten aan de andere kant van het IJzeren Gordijn. In het vrije westen probeert hij soldaten te vinden die bereid zijn om voor een nieuw op te richten leger te werken, een leger bestaande uit soldaten uit allerlei landen. Wat die soldaten niet weten, is dat Von Stalhein en zijn kornuiten de soldaten zo snel mogelijk via Praag en Berlijn en andere steden achter het IJzeren Gordijn naar China brengen. Daar moeten ze propaganda maken voor de communisten door hun landgenoten overal ter wereld toe te spreken via internationale radiozenders.
Biggles hoort dit alles van een betrouwbare Engelse soldaat die ook door Von Stalhein is benaderd. Biggles besluit de soldaat als lokaas te gebruiken om erachter te komen hoe de soldaten achter het IJzeren Gordijn terechtkomen. Via een list komen Biggles en Ginger ook in Praag terecht. Maar helaas wacht Von Stalhein hen daar op …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B1

Schrijver:
W.E. Johns

Jaar van uitgave:
1952

Aantal pagina's:
151

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1950-1960

Plaats van handeling:
Meerdere plaatsen: Londen, Praag, Berlijn, China

Bijzonderheden:
Een avonturenverhaal over de piloot Biggles in 14 getitelde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Biggles volgt het spoor’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het avonturenverhaal ‘Biggles Follows on’ is heel spannend voor lezers die van verhalen houden die over de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog gaan. Het is de tijd van de zogenaamde ‘Koude Oorlog’. Het ‘vrije’ westen was niet in oorlog met het ‘communistische’ oosten, maar er was wel telkens een dreiging van oorlog: vliegtuigen vlogen over en weer, legers waren paraat en spionnen reisden heen en weer tussen de verschillende landen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het begrijpen van ‘Biggles Follows on’ moet je iets weten over de periode 1945-1960: de periode van de Koude Oorlog, de tijd waarin de communisten recht tegenover de kapitalisten stonden. Je moet ook weten dat een stad als Praag in het communistische Tsjecho-Slowakije lag en Berlijn in het communistische Oost-Duitsland. Daarnaast is het belangrijk te weten dat Berlijn was opgedeeld in Oost- (communistisch) en West- (kapitalistisch) Berlijn met een scherpe scheidingslijn tussen de beide delen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Biggles Follows on’ zijn vaak lastig. Er zijn wel veel alinea’s en veel korte hoofdstukken met heel veel dialogen. Maar het blijft een ouderwets te lezen oorlogsroman, omdat het verhaal al lang geleden geschreven is: de taal is zo nu en dan verouderd.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Biggles Follows on;  is soms lastig te lezen wat de taal betreft. Veel uitdrukkingen en sommige woorden worden niet meer gebruikt in het Engels en die zorgen ervoor dat het verhaal soms oubollig overkomt (‘He’d bump you off tomorrow if he had the chance’). Maar de zinnen zijn nooit lang en de alinea’s en hoofdstukken zijn dat ook niet.
Het verhaal is zonder meer spannend te noemen. Natuurlijk zijn er heel veel zaken veranderd in de loop van de tijd: in de periode 1950-1960 was er geen computer, geen mobiele telefoon, geen snelle verbinding tussen Londen en Praag, geen goede mogelijkheid om snel contact te krijgen met elkaar. Dus het verkennen van een vreemd en vijandig gebied was lastig (er waren geen Google Maps), maar ook wel eens handig (er was geen Track & Trace-systeem en geen goede afluisterapparatuur).
Op basis van deze eigenschappen is ‘Biggles Follows on’ een boek met een literair niveau B 2d en een taal-(ERK-)niveau B1.


Schrijfstijl:

Captain W.E. Johns is een goede schrijver die telkens weer opnieuw een spannend verhaal weet te bedenken. Je weet dat sommige dingen niet kunnen, dat Biggles en zijn vrienden altijd dapperder zijn dan de anderen, dat oud-nazi’s zoals Von Stalhein nooit te vertrouwen zijn, maar toch geloof je het allemaal wat er verteld wordt. Dat de verhalen over Biggles meer dan een halve eeuw later nog steeds worden gelezen, bewijst hoe goed de schrijver toentertijd was (en nog steeds is).

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De oorlogsroman ‘Biggles Follows on’ bevat een verhaal met veel actie. De handelingen verplaatsen zich van Londen naar Praag, van Berlijn naar Londen en uiteindelijk naar China. En elk hoofdstuk gebeurt er iets spannends wat de gang in het verhaal houdt.


Tijd:

Biggles Follows on’ speelt zich af ergens in de jaren 1945-1955. Het is de tijd van Koude Oorlog: het ‘Westen’ leeft in onmin met het ‘Oosten’ (communistisch Oost-Europa en Rusland, China en Noord-Korea).
Het verhaal wordt chronologisch verteld en het hele avontuur speelt zich af over een periode van meerdere weken.


Plaats:

De plaatsen die in ‘Biggles Follows on’ worden genoemd zijn Londen, Praag, Berlijn en een afgelegen plek in China (in het deel dat Mantsjoerije heet). Biggles en zijn mannen vliegen heel wat af en aan, waardoor het tempo in het verhaal blijft, maar waardoor je als lezer soms ook moeite hebt om precies te weten waar je nu weer bent.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Biggles Follows on’: hoe kan Von Stalhein van zijn snode plannen worden afgebracht?


Verteller:

De avonturenroman ‘Biggles Follows on’ heeft een alwetende verteller. Deze vertelt het verhaal vaak vanuit de hoofdpersoon Biggles, maar soms ook volgt hij één van de andere drie vrienden (vooral Ginger).

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De belangrijkste karakters in ‘Biggles Follows on’ zijn:
• De absolute hoofdpersoon: Sergeant ‘Biggles’ Bigglesworth, D.S.O., D.F.C., de dappere vliegenier;
• Constable ‘Ginger’ Hebblethwaite, de tweede piloot van Biggles;
• Constable Algy Lacey, meestal de piloot van het tweede vliegtuig;
• Constable Lord Bertie Lissie, de ietwat domme medevliegenier (maar wel van adel).


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Biggles Follows on’ zijn:
• Erich von Stalhein: een oud-nazi die nu voor het Oostblok werkt;
• Ian Ross: een soldaat, een Guardsman, die ontdekt dat er iets niet pluis is bij zijn kazerne;
• Air Commodore Raymond: de directe leidinggevende van Biggles en zijn mannen;
• Smith: een geheim agent van de Engelsen die in Praag woont;
• Wung Ling: een Chinees die Biggles helpt.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Biggles Follows on’ is niet verfilmd.


Overig:

Biggles Follows on’ is het 48e avontuur van Biggles. In totaal zijn er 104 avonturen- en/of oorlogsromans, de korte verhalen over Biggles niet meegerekend.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over W.E. Johns.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Carrie’s War van Nina Bawden
• Melody for Nora van Mark O’Sullivan
• The File on Fraulein Berg van Joan Lingard


Citaat:
He was feeling for his cigarette case when his companion on the settee lowered his newspaper. His attention being elsewhere, he did not notice this until a voice spoke. He paused imperceptibly in the act of taking a cigarette from his case. Then he turned his heads, to meet the sardonic eyes of Erich von Stalhein.
‘Good evening, Bigglesworth. I was hoping you’d look in.’ (p.102)

Vragen over het boek:

1. Hoe ontdekt Biggles wat Von Stalhein in Engeland van plan is?
2. Is geheim agent Smith in Praag wel te vertrouwen? Waaruit blijkt dat?
3. Waarom willen de bevelhebbers in Londen Biggles liever niet naar China laten gaan?
4. Waarom heeft Biggles de hulp van Wung Ling nodig?

^ Terug naar boven

Comments are closed.