Monsignor Quixote

Niveau:
Genre: odyssey
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

It happened this way. Father Quixote had ordered his solitary lunch from his housekeeper and set off to buy wine at a local cooperative eight kilometres away from El Toboso on the main road to Valencia. It was a day when the heat stood and quivered on the dry fields, and there was no air-conditioning in his little Seat 600 which he had bought, already second hand, eight years before. As he drove he thought sadly of the day when he would have to find a new car. A dog's years can be multiplied by seven to equal a man's, and by that calculation his car would still be in early middle age, but he noticed how already his parishioners began to regard his Seat as almost senile.’You can't trust it, Don Quixote,’ they would warn him and he could only reply, ‘It has been with me through many bad days, and I pray God that it may survive me.’ So many of his prayers had remained unanswered that he had hopes that this one prayer of his had lodged all the time like wax in the Eternal ear.
He could see where the main road lay by reason of the small dust puffs raised by the passing cars. As he drove he worried about the fate of the Seat which he called in memory of his ancestor ‘my Rocinante’. He couldn't bear the thought of his little car rusting on a scrap heap. He had sometimes thought of buying a small plot of land and leaving it as an inheritance to one of his parishioners on condition that a sheltered corner be reserved for his car to rest in, but there was not one parishioner whom he could trust to carry out his wish, and in any case a slow death by rust could not be avoided and perhaps a crusher at a scrapyard would be a more merciful end.

© Simon & Schuster / Pocket Books, Washington Square Press, 1982^ Terug naar boven

Algemeen

Als de eenvoudige priester Father Quixote min of meer per ongeluk wordt bevorderd tot Monsignor – zeer tegen zijn zin, overigens - lijkt het leven van de Monsignor nog lastiger te worden. Hij is een afstammeling van de fictionele Don Quichot, en hij woont ook in hetzelfde dorpje waar de namaakridder vier honderd jaar geleden woonde. Zijn beste vriend is de communistische burgemeester Enrique Zancas – die door Monsignor Quixote consequent Sancho wordt genoemd. In nog een opzicht lijkt het verhaal op dat van de dolende ridder van lang geleden: het vervoermiddel van Signor Quixote heet Rosinante: het is weliswaar een afgeragde Seat 600 in plaats van een paard, maar Monsignor Quixote is er net zo aan gehecht als zijn voorvader dat aan zijn paard was.
Wanneer de grond in zijn dorp Monsignor Quixote te heet onder de voeten wordt en wanneer zijn vriend Sancho zijn functie als burgemeester kwijtraakt, besluiten de twee vrienden op reis te gaan. Ze trekken van stad naar stad, van garage naar klooster, van bioscoop naar bordeel, van landstreek naar landstreek, in een oude auto gevuld met kaas, worst en wijn uit La Mancha.
Maar toch sluit het net zich langzaam om de twee vrienden …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Graham Greene

Jaar van uitgave:
1982

Aantal pagina's:
221

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1980-1990

Plaats van handeling:
Spanje, meerdere plaatsen

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 4 getitelde delen en meerder genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Monseigneur Quichot’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De humoristische roman ‘Monsignor Quixote’ is een boeiend verhaal met een boodschap. Het is vooral een verhaal dat interessant is voor lezers met (in ieder geval enige) belangstelling voor het geloof, met name het Rooms-Katholieke geloof. In de roman staat de Rooms-Katholieke Kerk met name recht tegenover de communistische leer zoals die wordt aangehangen door Sancho, de vriend van Monsignor Quixote. Overigens is er de nodige kritiek op beide levensovertuigingen – maar nog meer op de dictatuur van de (dan al overleden) Spaanse dictator Generallisimo Franco.


WAT MOET JE WETEN?

Bij het schrijven van ‘Monsignor Quixote’ heeft Graham Greene (uiteraard) de beroemde Spaanse roman ‘Don Quixote’ als voorbeeld gebruikt. Maar terwijl in dat boek Don Quichot een nogal gestoorde man is die denkt dat hij een ridder is met een trouwe bediende als kalmerende factor, is deze Monsignor Quixote een plichtsgetrouwe priester die min of meer tegen zijn zin zijn parochie verlaten moet om op reis te gaan met zijn ongelovige, communistische vriend, de (ex-)burgemeester Sancho. Rosinante is in dit geval een oude, verroeste Seat 660 in plaats van een aftandse knol (zoals bij de ‘ridder’).

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Monsignor Quixote’ zijn heel toegankelijk. De taal is verzorgd en nog altijd heel modern. De priester is een nogal wereldvreemde man wat de taal nog humoristischer maakt (vooral wanneer Monsignor Quixote met een bordeel in aanraking komt).
De alinea’s en de hoofdstukken zijn over het algemeen kort en er zijn veel dialogen. De dialogen zijn soms filosofische en religieus van aard, maar heel vaak zijn ze ook humoristisch.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Monsignor Quixote’ nog altijd prima te begrijpen.
Het verhaal is dat ook. De priester is een man met het hart op de goede plaats en zijn vriend de communistische burgemeester is dat ook. Wel verschillen ze continu met elkaar van mening, maar uiteindelijk hebben ze dezelfde ideeën over goed en kwaad.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Monsignor Quixote’ een boek met een literair niveau C 4c en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

‘Monsignor Quixote’ is humoristisch geschreven, maar er zit een tragische en ernstige ondertoon in. Er worden veel grappen gemaakt over de Rooms-Katholieke Kerk en over het communisme, maar Mr Greene maakt heel goed duidelijk hoeveel verdriet beide overtuigingen de wereld hebben gebracht (oorlogen, martelingen, uitbuiting) naast het goede dat ze zeker ook hebben voortgebracht (veel rechten voor veel mensen, gelijkheid, de hoop op een beter leven voor iedereen).

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Monsignor Quixote’ is een verhaal met vrij veel actie. Die actie bestaat vooral uit de reis die de twee vrienden maken. Maar die reis wordt regelmatig onderbroken door filosofische of religieuze discussies die de vrienden met elkaar hebben.


Tijd:

‘Monsignor Quixote’ speelt zich af in de jaren 1980-1990. Dictator van Spanje, Generallisimo Franco, is een paar jaar eerder overleden en er wordt gerefereerd aan de president van de Sovjet-Unie, Leonid Brezhnev.


Plaats:

De setting van ‘Monsignor Quixote’ is Spanje. Monsignor Quixote is een priester in een klein stadje in La Mancha (El Toboso) wanneer hij min of meer gedwongen wordt om op reis te gaan. Op die reis doet hij meerdere plaatsen en streken in Spanje aan (Madrid, Salamanca, Segovia, Valladodid, Léon, Galicië).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Monsignor Quixote’: hoe zal de reis van Monsignor Quixote en zijn vriend Sancho verlopen?


Verteller:

De roman ‘Monsignor Quixote’ heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Monsignor Quixote’ zijn:
• Monsignor Quixote: een priester uit een klein stadje in midden Spanje. Hij is een direct nazaat van de fictionele (?) romanfiguur Don Quixote (Don Quichot in het Nederlands). Hij volgde een opleiding tot priester, maar een echte (wetenschappelijke) theoloog is hij nooit geworden. Hij is een goede herder voor zijn parochie, maar zijn schapen nemen vaak een loopje met hem. Door toeval is hij van ‘Father (Padre) Quixote’ opeens ‘Monsignor Quixote’ geworden, een promotie die hem min of meer dwingt om op reis te gaan;
• ‘Sancho’ (Enrique Zancas): de communistische burgemeester van het dorpje van Monsignore Quixote. Hij is tevens de beste vriend van de priester – hoewel ze heel vaak discussies hebben over het verkeerde en het goede van de kerk en het communisme. Wanneer Father Quixote wordt bevorderd tot Monsignor, wordt burgemeester Sancho bijna op hetzelfde moment uit zijn ambt ontheven. Een reden om samen met zijn vriend op reis te gaan.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Monsignor Quixote’ zijn:
• Teresa: de huishoudster van Father Quixote. Een kwaaie tante – die vooral heerlijke steaks van paardenvlees maken kan;
• The Bishop of Motopo: een Italiaanse bisschop die door Father Quixote geholpen wordt;
• Faher Herrera: de jonge vervanger van Father Quixote, een theoretisch zeer goed onderlegde priester;
• Doctor Galván: de arts uit El Toboso;
• Señor Diego, een wijnbouwer en zijn kleinzoon, de priester Father José, woonachtig in Galicia;
• Father Leopoldo en Professor Pilbeam, Father Francisco, Father Felipe: (tijdelijke) bewoners van het trappistenklooster;
• Verschillende andere karakters: hoertjes, priesters, boeven en (vooral) leden van de Guardia Civil.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Monsignor Quixote’ is in 1985 verfilmd door de BBC-televisie.


Overig:

De roman ‘Monsignor Quixote’ is een humoristisch verhaal met een nogal wrange boodschap. Het verhaal is een soort ‘Don Quichot’-verhaal: de hoofdpersoon stamt af van de fictionele dolende ridder, maar deze twintigste-eeuwer is een vrome priester – naïef, maar niet gestoord.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Greene.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Incredulity of Father Brown van G.K. Chesterton
• Tortilla Flat van John Steinbeck
• You Shall Know Our Velocity! van Dave Eggers


Citaat:
Hope in this world perhaps, but I have a greater hunger – and not for myself alone. For you, Sancho, and all our world. I know I'm a poor priest errant, travelling God knows where. I know that there are absurdities in some of my books as there were in the books of chivalry my ancestor collected. That didn't mean that all chivalry was absurd. Whatever absurdities you can dig out of my books I still have faith...’
’In what?’
’In a historic fact. That Christ died on the Cross and rose again.’
’The greatest absurdity of all.’
’It's an absurd world or we wouldn't be here together.’ (p.76)

Vragen over het boek:

1. Hoe is de relatie tussen Father Quixote en zijn huishoudster, Teresa?
2. Waarom heeft de bisschop zo’n hekel aan Father Quixote?
3. Wat is het reisdoel van Monsignor Quixote en Sancho?
4. Welke boodschap – if any – zou je kunnen ontdekken in de roman?

^ Terug naar boven

Comments are closed.