Notes of a Native Son

Niveau:
Genre: non-fiction
Thema: discriminatie

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin!

On the 29th of July, in 1943, my father died. On the same day, a few hours later, his last child was born. I had not known my father very well. We had got on badly, partly because we shared, in our different fashions, the vice of stubborn pride. When he was dead I realized that I had hardly ever spoken to him. When he had been dead a long time I began to wish I had. It seems to be typical of life in America, where opportunities, real and fancied, are thicker than anywhere else on the globe, that the second generation has no time to talk to the first. No one, including my father, seems to have known exactly how old he was, but his mother had been born during slavery. He was of the first generation of free men. He, along with thousands of other Negroes, came North after 1919 and I was part of that generation which had never seen the landscape of what Negroes sometimes call the Old Country.
He had been born in New Orleans and had been a quiet young man there during the time that Louis Armstrong, a boy, was running errands for the dives and honky-tonks of what was always presented to me as one of the most wicked of cities. My father never mentioned Louis Armstrong, except to forbid us to play his records, but there was a picture of him on our wall for a long time. One of my father's strong-willed female relatives had placed it there and forbade my father to take it down. He never did, but he eventually manoeuvred her out of the house and when, some years later, she was in trouble and near death, he refused to do anything to help her.
He was, I think, very handsome. I gather this from photographs and from my own memories of him, dressed in his Sunday best and on his way to preach a sermon somewhere, when I was little. Handsome, proud, and ingrown, ‘like a toenail’, somebody said. But he looked to me, as I grew older, like pictures I had seen of African tribal chieftains: he really should have been naked, with war paint on and barbaric mementos, standing among spears. He could be chilling in the pulpit and indescribably cruel in his personal life and he was certainly the most bitter man I have ever met; yet it must be said that there was something else in him, buried in him, which lent him his tremendous power and, even, a rather crushing charm. It had something to do with his blackness, I think – he was very black – with his blackness and his beauty, and with the fact that he knew that he was black but did not know that he was beautiful. He claimed to be proud of his blackness but it had also been the cause of much humiliation and it had fixed bleak boundaries to his life.

© Penguin Books, 1955/1965.

^ Terug naar boven

Algemeen

De dood van zijn vader in 1943 inspireert James Baldwin om het verhaal van de eerste helft van zijn leven te vertellen. Dat leven wordt getekend door een harde, vrij liefdeloze jeugd met een verbitterde, agressieve vader en een gedienstige moeder. James is de oudste van de kinderen in het gezin Baldwin.
De vader die een lekenprediker in de plaatselijke kerk is dwingt zijn kinderen naar de vele kerkdiensten te komen. Maar naast een gelovige groep mensen constateert de jonge James ook dat er veel schijnheiligheid tussen de vroomheid schuilt. Veel zwarte mensen hebben een complex leven gehad dat getekend werd door onderdrukking en armoede, heel vaak in het zuiden, waar de gevolgen van de eeuwenlange slavernij nog voelbaar waren. De trek naar de grote steden in het noorden (New York, Chicago, en vele anderen) leek een verbetering, maar ook hier was veel werkloosheid, geweld en armoede. Zoals ook in het New Yorkse stadsdeel Harlem waar James met zijn familie woonde.
Baldwin beschrijft een verleden in het zuiden van onderdrukking en uitbuiting, maar zijn ‘heden’ in het ‘vrije’ noorden was weinig beter: Baldwin werd als slimme, creatieve Afro-Amerikaan gediscrimineerd
Bij zijn studie, baantjes en schrijverschap ondervond hij veel problemen en hij probeert in dit document een verklaring te vinden voor de gebeurtenissen in de eerste helft van zijn leven.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
James Baldwin

Jaar van uitgave:
1955

Aantal pagina's:
208

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1925-1955

Plaats van handeling:
USA, meerdere plaatsen

Bijzonderheden:
Een non-fictieboek in meerdere delen en in veel hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Een geboren Amerikaan’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het autobiografische non-fictieboek ‘Notes of a Native Son’ is een verslag van de eerste dertig jaar uit het leven van James Baldwin. De dood van zijn vader zorgt ervoor dat hij wil opschrijven wat er in dit leven gebeurde met hem en zijn familie. Tevens is er veel aandacht voor de kansen (of het gebrek daaraan) van Afro-Amerikanen in de USA in de eerste helft van de twintigste eeuw.


WAT MOET JE WETEN?

‘Notes of a Native Son’ beschrijft een tijd vanaf de jaren twintig van de twintigste eeuw tot aan 1950: een tijd die getekend werd door veel armoede voor en discriminatie van donkere Amerikanen. Je krijgt een goed beeld van een geschiedenis van de USA die wij waarschijnlijk nauwelijks kennen.
N.B.: het stadsdeel van New York City waar de jeugd van Baldwin zich afspeelde is Harlem. Het was één van de armoedigste wijken van de stad (en van de USA). Tegenwoordig is het stadsdeel enorm opgeknapt en het behoort (gelukkig) tot een hip en gewild deel van de metropolis.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Notes of a Native Son’ is zo nu en dan lastig. De zinnen zijn lang en dat geldt ook voor de alinea’s. Het beschrijven van de gebeurtenissen maken het boek echter heel leesbaar.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is het non-fictieboek niet gemakkelijk.
Dat geldt zeker niet voor het verhaal zelf. Het waargebeurde levensverhaal van meerdere leden van de Baldwin-familie leest als een roman. Later werden veel gebeurtenissen uit het boek trouwens ook uitgewerkt tot een verhaal of een roman.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Notes of a Native Son’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

Het verhaal is mooi en informatief, maar wel met de nodige wrok en verbittering geschreven. Logisch, wanneer je bedenkt wat James en zijn familie allemaal is overgekomen.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Notes of a Native Son’ bevat een verhaal met weinig actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in het non-fictieboek spelen zich af in de jaren 1920-1955.


Plaats:

De setting van ‘Notes of a Native Son’ is meerdere plaatsen in de USA, met de nadruk op New York City.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Notes of a Native Son’: hoe verliepen de eerste dertig jaren uit het leven van James Baldwin?


Verteller:

De non-fictieboek heeft een ik-verteller wat soms zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Notes of a Native Son’ zijn:
• James Baldwin: de ik-verteller, een beroemde Afro-Amerikaanse schrijver;
• De vader van James: een weduwnaar die voor de tweede maal trouwde. Hij was een hardvochtige, gelovige lekenprediker (‘preacher’) die zijn kinderen met harde hand (en riem) opvoedde;
• De moeder van James: een lieve vrouw die echter een zwaar leven had, met weinig geld, veel kinderen en een wijk waar veel geweld heerste;
• De broers en zussen van James.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Notes of a Native Son’ zijn:
• Familieleden, vrienden en kennissen van James Baldwin;
• Tijdgenoten van Baldwin: historisch en politiek belangrijke figuren, mensen die een rol speelden in de Amerikaanse maatschappij in de periode 1920-1955.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Notes of a Native Son’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Notes of a Native Son’ is het eerste non-fictie boek dat Mr. Baldwin schreef. Hij zou vaak zijn non-fictie gebruiken om er later een roman over te schrijven.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over James Baldwin.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
No Name in the Street van James Baldwin
Anthony Burns van Virginia Hamilton
What Is the What van Dave Eggers


Citaat:
I do not remember, in all those years, that one of his children was ever glad to see him come home. From what I was able to gather of his early life, it seemed that this inability to establish contact with other people had always marked him and had been one of the things which had driven him out of New Orleans. There was something in him, therefore, groping and tentative, which was never expressed and which was buried with him. (p.12)

Vragen over het boek:

1. Analyseer hoe de vader van James de man is geworden die hij later was.
2. Analyseer hoe de moeder van James de vrouw is geworden die zij later was.
3. Beschrijft aan de hand van een drietal voorbeelden hoe de blanke Amerikanen reageerden op het succes van de jonge James.
4. Beschrijft aan de hand van een drietal voorbeelden hoe de donkere Amerikanen reageerden op het succes van de jonge James.

 
^ Terug naar boven

Comments are closed.