3.7/5 - (4 stemmen)

On Chesil Beach

Niveau:
Genre: coming-of-age
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

They were young, educated, and both virgins on this, their wedding night, and they lived in a time when a conversation about sexual difficulties was plainly impossible. But it is never easy. They had just sat down to supper in a tiny sitting room on the first floor of a Georgian inn. In the next room, visible through the open door, was a four–poster bed, rather narrow, whose bedcover was pure white and stretched startlingly smooth, as though by no human hand. Edward did not mention that he had never stayed in a hotel before, whereas Florence, after many trips as a child with her father, was an old hand. Superficially, they were in fine spirits. Their wedding, at St Mary’s, Oxford, had gone well; the service was decorous, the reception jolly, the send–off from school and college friends raucous and uplifting. Her parents had not condescended to his, as they had feared, and his mother had not significantly misbehaved, or completely forgotten the purpose of the occasion. The couple had driven away in a small car belonging to Florence’s mother and arrived in the early evening at their hotel on the Dorset coast in weather that was not perfect for mid–July or the circumstances, but entirely adequate: it was not raining, but nor was it quite warm enough, according to Florence, to eat outside on the terrace as they had hoped. Edward thought it was, but, polite to a fault, he would not think of contradicting her on such an evening.

© Jonathan Cape Ltd, 2007^ Terug naar boven

Algemeen

Edward en Florence houden veel van elkaar. Het is 1962 en de toekomst lacht het tweetal toe. Vanaf het moment dat ze elkaar leerden kennen, zijn ze verliefd geworden, ondanks hun verschillen. Edward is een succesvolle student geschiedenis, de zoon van een eenvoudige plattelandsonderwijzer en een zeer vreemde moeder, die na een ongeluk haar verstand voor een deel is kwijtgeraakt. Edward is soms opvliegend en hij is erg lichamelijk gericht. Florence is een briljante violiste die met haar kwartet graag carrière wil maken. Ze komt uit een heel goed milieu met ontwikkelde en rijke ouders. Ze houdt heel veel van Edward, maar ze is erg bang voor de eerste huwelijksnacht: het fysieke van het echte ‘samenzijn’ beangstigt haar en vervult haar zelfs met enige walging. Toch wil ze er voor Edward het beste van maken.
De bruiloft is een succes. De ouders van Edward en Florence hebben zich heel goed gedragen tegenover hun kinderen en tegenover elkaar. Edward zal binnenkort in het bedrijf van zijn schoonvader kunnen werken, terwijl Florence haar muzikale carrière verder kan uitbouwen. Het jonge echtpaar is afgereisd naar een oud, romantisch hotel in Dorset aan de kust (Chesil Beach). Daar gebruiken ze een intiem diner waarna ze nog een wandeling kunnen maken langs het strand. Maar als ze besluiten om toch maar snel met elkaar naar bed te gaan, loopt het allemaal anders dan zij tweeën hadden gehoopt …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Ian McEwan

Jaar van uitgave:
2007

Aantal pagina's:
166

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1962 (voornamelijk) tot 2007

Plaats van handeling:
UK, Dorset (Chesil Beach), Oxford en Londen

Bijzonderheden:
Een korte roman in vijf delen (genummerd ‘One’ tot ‘Five’).
In het Nederlands heet het boek ‘Aan Chesil Beach’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Als je een ervaren lezer bent, dan is ‘On Chesil Beach’ waarschijnlijk een erg mooi boek voor jou. Hoewel het verhaal over de seksuele ervaringen van een pasgetrouwd stel gaat, is het nergens een vulgair of plat verhaal; lezers die deze sensaties zoeken, moeten een ander boek kiezen.


WAT MOET JE WETEN?

‘On Chesil Beach’ speelt zich af in de vroege jaren zestig van de twintigste eeuw. De inwoners van het land – Groot-Brittannië – waren juist aan het opkrabbelen na de Tweede Wereldoorlog. Er waren banen en goede kansen voor iedereen. Maar ook waren er nog steeds grote klassenverschillen. En de seksuele revolutie moest nog beginnen: jonge pasgehuwden hadden nauwelijks weet van het uiten van hun gevoelens of van kennis van lichamelijke eigenschappen van hun partner.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘On Chesil Beach’ zijn vaak lastig en duidelijk bedoeld voor een belezen en volwassen publiek. Het is een novelle. De vijf hoofdstukken zijn kort en overzichtelijk. De alinea’s zijn nergens lang en er zijn de nodige dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De korte roman ‘On Chesil Beach’ is soms lastig voor wat de taal betreft. McEwan gaat uit van volwassen lezers, van ervaren lezers van literatuur; hij beschouwt zijn lezerspubliek als mensen die tussen de regels door kunnen lezen en die hun eigen conclusies zullen trekken. Het is een novelle: veel woorden maakt McEwan niet vuil aan het verhaal, maar het zijn juist de dingen die hij niet vertelt die het verhaal spannend houden.
Op basis van deze eigenschappen is ‘On Chesil Beach’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘On Chesil Beach’ is een ogenschijnlijk simpel verhaal waarin nauwelijks iets gebeurt. Maar let op: er is wel degelijk het een en ander aan de hand en je moet het verhaal heel goed lezen om erachter te komen wat er in een verleden waarschijnlijk gebeurd is. McEwan vertelt niet veel over dat verleden, maar hij suggereert des te meer.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De novelle ‘On Chesil Beach’ is een verhaal met vrij weinig actie. Tot is er een grote onderhuidse spanning die de lezer dwingt om het verhaal te willen uitlezen.


Tijd:

‘On Chesil Beach’ speelt zich af in de jaren 1962 tot 2007. Het grootste deel van het verhaal – met name de delen I en III – gaan over een dag in het jaar 1962, het jaar waarin Edward en Florence net getrouwd zijn.
In juli 1962 is het nog altijd de tijd van vóór de seksuele revolutie, een tijd waarin stellen meestal trouwden voordat ze gingen samenwonen en waarin relaties werden gekenmerkt door een voorzichtige – en vaak onwetende – preutsheid.
Het verhaal beschrijft de dag en de avond na de bruiloft, in juli 1962. Maar het laatste deel (Five) vertelt wat er na die dag met Florence en (vooral) met Edward gebeurde.
De delen II en IV zijn vooral flashbacks naar de tijd voordat Edward en Florence elkaar kenden en de periode waarin ze elkaar leerden kennen.


Plaats:

De plaats waar ‘On Chesil Beach’ voornamelijk is gesitueerd, is een hotel aan de zuidkust van Engeland, in het graafschap Dorset, bij Chesil Beach. Als er wordt teruggegrepen naar gebeurtenissen uit het verleden, vinden deze plaats in Oxford, op het platteland bij Oxford en in Londen.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘On Chesil Beach’: zullen de echtelieden Edward en Florence erin slagen een succes van hun huwelijk te maken? Een huwelijk dat nog niet eens één dag oud is …


Verteller:

De roman ‘On Chesil Beach’ heeft een auctoriale verteller. Deze vertelt het verhaal vanuit het perspectief van de jonge man Edward en de jonge vrouw Florence.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘On Chesil Beach’ zijn:
• Edward Mayhew: een 24-jarige afgestudeerde historicus van het University College in Londen. Hij komt uit een gewoon gezin, maar wel met een geesteszieke moeder. Na zijn ‘huwelijksreis’ zal hij gaan werken in het bedrijf van Florence’s vader;
• Florence Ponting: een 22-jarige beroepsvioliste. Zij komt uit een familie uit de hogere klasse in Oxford: haar vader heeft een succesvol bedrijf en haar moeder is universitair docent.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘On Chesil Beach’ zijn:
• Geoffrey Ponting: de vader van Florence, een succesvolle zakenman die zijn dochter vaak meenam op reisjes, zowel in de auto als op het zeiljacht;
• Violet Ponting: de moeder van Florence, een kille en vrij gevoelloze vrouw. Zij is universitair docent;
• Lionel Mayhew: de vader van Edward. Een lieve en zorgzame hoofdonderwijzer die de last van zijn gezin jarenlang op zich heeft genomen;
• Marjorie Mayhew: de moeder van Edward. Na een ongeluk heeft zij een zware hersenbeschadiging opgelopen die het haar onmogelijk maakt om voor haar gezin te zorgen;
• Ruth: de zuster van Florence;
• Anne en Harriet: de tweelingzussen van Edward.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De novelle ‘On Chesil Beach’ is niet verfilmd.


Overig:

‘On Chesil Beach’ is een verhaal vol onderhuidse spanning. Het gaat over de eerste huwelijksnacht van een pasgetrouwd, onwetend echtpaar, maar op de achtergrond broeit er iets. En dat heeft niet alleen te maken met Edward die eindelijk hoopt nu eens met zijn grote liefde naar bed te mogen gaan, maar vooral met de preutse Florence, die – wellicht zonder het te weten – een geheim met zich meedraagt.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Ian McEwan.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Awakening van Kate Chopin
• Disgrace van J.M. Coetzee
• Paula Spencer van Roddy Doyle


Citaat:
She was not sure, but she knew it was the route she was taking. ‘You’re always pushing me, pushing me, wanting something out of me. We can never just be. We can never be happy. There’s this constant pressure. There’s always something more that you want out of me. This endless wheedling.’ (p.145)

Vragen over het boek:

1. Zijn de klassenverschillen tussen Edward en Florence belangrijk voor hun relatie? Waarom vind je dat?
2. Edward is soms erg opvliegend. Waaruit blijkt dat onder andere? Heeft die opvliegendheid consequenties voor zijn relatie met Florence?
3. In hoeverre is Chesil Beach belangrijk voor het conflict van de roman? Maak je antwoord duidelijk aan de hand van een tweetal fragmenten uit de tekt.
4. Wat zou er gebeurd kunnen zijn waardoor Florence is zoals ze is? Waaruit blijkt dit?

^ Terug naar boven

Comments are closed.