2/5 - (1 stemmen)

Paradise Regained

Niveau:
Genre: poetry
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin!

I, who erewhile the happy Garden sung
By one man's disobedience lost, now sing
Recovered Paradise to all mankind,
By one man's firm obedience fully tried
Through all temptation, and the Tempter foiled
In all his wiles, defeated and repulsed,
And Eden raised in the waste Wilderness.
Thou Spirit, who led'st this glorious Eremite
Into the desert, his victorious field
Against the spiritual foe, and brought'st him thence
By proof the undoubted Son of God, inspire,
As thou art wont, my prompted song, else mute,
And bear through highth or depth of Nature's bounds,
With prosperous wing full summed, to tell of deeds
Above heroic, though in secret done,
And unrecorded left through many an age:
Worthy to have not remained so long unsung.

© New American Library / Signet Classics, 1968.

^ Terug naar boven

Algemeen

Jezus Christus wordt verleid door de duivel door in de woestijn veertig dagen zonder eten en drinken door te brengen. De duivel biedt Christus alles aan: eten, drinken, de zeggenschap over alles op aarde. Maar Christus weerstaat de verleidingen – en redt daarmee als het ware het paradijs voor de mensen. Door de overwinning van Christus op de duivel wordt het verloren paradijs teruggewonnen.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
John Milton

Jaar van uitgave:
1671

Aantal pagina's:
60

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
De eerste decennia na de jaartelling – zo tussen 20 en 30 na Christus.

Plaats van handeling:
De woestijn

Bijzonderheden:
Een lang gedicht in 4 boeken.
In het Nederlands heet het gedicht ‘Het herwonnen paradijs’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Het episch gedicht ‘Paradise Regained’ is een (korter) vervolg op Paradise Lost. Dat ‘vervolg’ betekent niet dat het verhaal van het eerste boek hier verder gaat, maar dat het resultaat van de zondeval van de mensen wordt goedgemaakt door Christus die de duivel weerstaat. Een duidelijke christelijke boodschap dus.


WAT MOET JE WETEN?

Het verhaal van ‘Paradise Regained’ is gebaseerd op het verhaal van de apostel Lucas die in het Bijbelboek met dezelfde naam beschrijft hoe Christus de woestijn in gaat en daar aan allerlei verleidingen wordt blootgesteld door de duivel: honger, dorst, bezit, macht, rijkdom.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Paradise Regained’ is poëtisch. Het is een lang gedicht in blank verse. De regels bestaan uit iambic pentameters. Opvallend is dat veel zinnen vele regels (soms meer dan twintig) omvatten.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is het gedicht zeer lastig te lezen. Iemand die goed met de Bijbelse taal op de hoogte is zal dit boek zeker sneller kunnen lezen.
Het ‘verhaal’ is op zich een bewerking van het Lucas-verhaal uit de Bijbel. Op zich duurt dat verhaal maar kort, maar Milton heeft het langer gemaakt door te verwijzen naar zijn eigen voorganger van dit dichtwerk: Paradise Lost.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Paradise Regained’ een boek met een literair niveau C 6d en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

John Milton behandelt het Lucasverhaal als een epos: een strijd tussen goed en kwaad. In feite is het een herhaling van Paradise Lost, maar dan is het ditmaal een strijd tussen goed en kwaad op aarde, tussen Christus en de duivel.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Paradise Regained’ bevat een verhaal met weinig actie.


Tijd:

Een exacte tijdsaanduiding wordt niet gegeven: het verhaal speelt zich uiteraard af tijdens het leven van Christus, dus in de eerste decennia van onze jaartelling.


Plaats:

De setting van ‘Paradise Regained’ is de woestijn.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Paradise Regained’: zal Christus de verleiding van de duivel kunnen weerstaan?


Verteller:

Het gedicht heeft een ik-verteller. Deze spreekt slechts heel kort met een eigen stem: al snel blijkt dat de stem verwoordt wat in de Bijbel en in andere christelijke bronnen is verteld.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Paradise Regained’ zijn:
• Christus, de zoon van God;
• De duivel: de satan die iedereen (zoals hier Christus) probeert te verleiden tot het kwaad.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Paradise Regained’ zijn:
• Discipelen van Jezus: Simon (Petrus), Andrew (Andreas);
• Mary: de moeder van Jezus;
• Belial: een kwade geest, de leider van de onderwereld.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Paradise Regained’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Paradise Regained’ is een soort vervolg op Paradise Lost. Het gaat over de ultieme overwinning van het goede op het kwaad.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over John Milton.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Wanderer
The Seafarer
The Pilgrim’s Progress van John Bunyan


Citaat:
Thus they the Son of God, our Saviour meek,
Sung victor, and, from heavenly feast refreshed,
Brought on his way with joy. He, unobserved,
Home to his mother's house private returned.
(Book IV, ll.636-639)

Vragen over het boek:

Leg uit wat de onderstaande karakters met de plot van het verhaal te maken hebben:
1. Christ
2. Satan
3. Mary
4. Belial
^ Terug naar boven

Comments are closed.