Poetical Works

Niveau:
Genre: poetry
Thema: miscellaneous

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

A Shepeheards boye (no better doe him call)
when Winters wastful spight was almost spent,
All in a sunneshine day, as did befall,
Led forth his flock, that had been long ypent.
So faynt they woxe, and feeble in the folde,
That now vnnethes their feete could them vphold.

All as the Sheepe, such was the shepeheards looke,
For pale and wanne he was, (alas the while,)
May seeme he lovd, or els some care he tooke:
Well couth he tune his pipe, and frame his stile.
Tho to a hill his faynting flocke he ledde,
And thus him playnd, the while his shepe there fedde.

(From: The Shepheardes Calender)

© Oxford University Press, 1912/1970.^ Terug naar boven

Algemeen

De verzamelbundel bestaat uit de onderstaande gedichten:
• ‘The Shepheardes Calender’ (1579) (60 pp.): een pastoraal gedicht over het landleven, verdeeld in 12 maandelijkse langere gedichten;
• ‘Complaints’ (1591) (58 pp.): een aantal treurdichten;
• ‘Daphnaida’ (1591) (10 pp.): een treurdicht over de dood van een jonkvrouw;
• ‘Colin Clovts Come Home Againe’ (1595) (12 pp.): een tweede pastoraal gedicht over een herdersjongen;
• ‘Astrophell’ (1595) (15 pp.): een treurdicht over een invloedrijke Engelse edelman, Sir Philip Sidney;
• ‘Amoretti and Epithalamion’ (1595) (24 pp.): een lang liefdesgedicht;
• ‘Fowre Hymnes’ (1596 (15 pp.): vier religieuze gezangen;
• ‘Prothalamion’ (1596) (5 pp.): een gedicht dat een huwelijk van een jonge vrouw verheerlijkt.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
Edmund Spenser

Jaar van uitgave:
1579

Aantal pagina's:
230

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1550-1600

Plaats van handeling:
GB, Londen en het Engelse platteland

Bijzonderheden:
Een verzameling lange en kortere gedichten
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De dichtbundel ‘Poetical Works’ bevat alle dichtwerken van de Engelse dichter Edmund Spenser. Daar behoort toe The Faerie Queene, maar ook een aantal korte en langere, bekende en minder bekende gedichten. De gedichten werden allemaal aan het eind van de zestiende eeuw gepubliceerd. Ze zijn waarschijnlijk interessanter voor de student Engelse taal dan voor de geïnteresseerde lezer.


WAT MOET JE WETEN?

‘Poetical Works’ beschrijft het leven op het – volgens Mr Spenser – toen idyllische Engelse platteland, maar ook de dood van een bevriende edelman en –vrouw en het huwelijk van belangrijke mensen. Het is kortom een verzameling zeer uiteenlopende gedichten, of eigenlijk gedichtencycli.
De tijd die beschreven wordt is die van de tijdgenoot van Spenser, William Shakespeare: een tijd van groeiende welvaart – maar voor weinigen. De tijd van een idyllisch landleven – maar ook een keihard leven in een onverschillige natuur en met vaak wrede landeigenaren.
In veel van zijn werken werd Spenser beïnvloed door klassieke dichters, zoals die uit de Griekse en Latijnse literatuur.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Poetical Works’ stelt hoge eisen aan de lezer.
De gedichten zijn over het algemeen van een gemiddelde lengte.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de bundel vaak lastig. De taal is oud, maar wanneer je een tijdje doorleest, zal het je vaak wel lukken om de globale betekenis door te hebben. De gedichten zijn traditioneel, met een vast rijm en metrum.
De ‘verhalen’ in de gedichten zijn vaak minder interessant: de taal op zich is het belangrijkst voor ons als moderne lezers.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Poetical Works’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

De gedichten zijn zorgvuldig geschreven voor wat betreft rijm en metrum.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Poetical Works’ bevat gedichten met weinig actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de bundel spelen zich af in de jaren 1570-1600.


Plaats:

De setting van ‘Poetical Works’ is soms Londen, soms het platteland van Groot-Brittannië.


Verhaallijn:

Er zijn veel verschillende verhaallijnen in ‘Poetical Works’.


Verteller:

De bundel heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Poetical Works’ zijn:
• ‘The Shepheardes Calender’: een schaapherder;
• ‘Complaints’: bekende tijdgenoten van Spenser die stierven;
• ‘Daphnaida’: een jonkvrouw die Spenser goed kende;
• ‘Colin Clovts Come Home Againe’: een schaapherder;
• ‘Astrophell’: Sir Philip Sidney, een belangrijke politicus-staatsman-schrijver;
• ‘Amoretti and Epithalamion’: klassieke geliefden, gebaseerd op oudere gedichten;
• ‘Fowre Hymnes’: de dichter;
• ‘Prothalamion’: een jonge edelvrouw.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Poetical Works’ zijn:
• Landarbeiders, burgers, maar vooral Engelse edellieden en belangrijke tijdgenoten van Edmund Spenser.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De dichtcycli uit ‘Poetical Works’ zijn niet verfilmd.


Overig:

‘Poetical Works’ bestaat uit een aantal dichtcycli die Edmund Spenser chronologisch liet uitgeven.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Edmund Spenser.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Owl and the Nightingale
The Legend of Good Women van Geoffrey Chaucer
A Midsummer Night’s Dream van William Shakespeare


Citaat:
The Shepheards boy (best knowen by that name)
That after Tityrus first sung his lay,
Laies of sweet love, without rebuke or blame,
Sate (as his custome was) upon a day,
Charming his oaten pipe unto his peres,
The shepheard swaines that did about him play:
Who all the while, with greedie listfull eares,
Did stand astonisht at his curious skill,
Like hartlesse deare, dismayd with thunders sound.
At last when as he piped had his fill,
He rested him: and sitting then around,
One of those groomes (a jolly groome was he,
As ever piped on an oaten reed,
And lov’d this shepheard dearest in degree,
Hight Hobbinol) gan thus to him areed.

( From; ‘Colin Clovts Come Home Againe’)

Vragen over het boek:

Analyseer de onderstaande dichtcycli:
1. ‘The Shepheardes Calender’
2. ‘Colin Clovts Come Home Againe’
3. ‘Amoretti and Epithalamion’
4. ‘Prothalamion’

^ Terug naar boven

Comments are closed.