Rebecca

Niveau:
Genre: love
Thema: thriller

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Last night I dreamt I went to Manderley again. It seemed to me I stood by the iron gate leading to the drive, and for a while I could not enter, for the way was barred to me. There was a padlock and a chain upon the gate. I called in my dream to the lodgekeeper, and had no answer, and peering closer through the rusted spokes of the gate I saw that the lodge was uninhabited.
No smoke came from the chimney, and the little lattice windows gaped forlorn. Then, like all dreamers, I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. The drive wound away in front of me, twisting and turning as it had always done, but as I advanced I was aware that a change had come upon it; it was narrow and unkept, not the drive that we had known. At first I was puzzled and did not understand, and it was only when I bent my head to avoid the low swinging branch of a tree that I realized what had happened. Nature had come into her own again and, little by little, in her stealthy, insidious way had encroached upon the drive with long, tenacious fingers. The woods, always a menace even in the past, had triumphed in the end. They crowded, dark and uncontrolled, to the borders of the drive. The beeches with white, naked limbs leant close to one another, their branches intermingled in a strange embrace, making a vault above my head like the archway of a church. And there were other trees as well, trees that I did not recognize, squat oaks and tortured elms that straggled cheek by jowl with the beeches, and had thrust themselves out of the quiet earth, along with monster shrubs and plants, none of which I remembered.

© Victor Gollancz Ltd., 1938/1974.^ Terug naar boven

Algemeen

Een jonge vrouw die na de dood van haar ouders als metgezel van rijke dames de kost wil verdienen ontmoet aan de Franse Riviera een rijke, trieste weduwnaar. Tot grote verbazing van haar werkgever vraagt deze Maxim de Winter het meisje heel snel ten huwelijk. Het hevig verliefde meisje accepteert de eenentwintig jaar oudere man en na een korte huwelijksreis in Frankrijk en Italië keert het echtpaar terug naar het landgoed van Mr de Winter in Zuid-Engeland, Manderley.
Op Manderley aangekomen ontdekt de nieuwe Mrs de Winter dat haar huwelijk het echtpaar niet alleen maar geluk zal brengen. Het huis is enorm groot en nogal deprimerend, de bedienden lijken haar – als niet-adellijke dame – nauwelijks te accepteren en het hoofd van huishouding, Mrs Danvers, is openlijk vijandig.
Toch maakt de jonge vrouw er het beste van. Ze voegt zich in haar nieuwe rol, ze probeert haar plaats op Manderley te veroveren zonder zich al te veel aan te passen en ze laat de werkelijke leiding van het huishouden aan Mrs Danvers over. Maxim heeft het druk met het runnen van zijn landgoed, boerderijen en alles wat daarbij hoort en hij gedraagt zich vaak nors en afwezig tegenover zijn jonge vrouw.
En die ontdekt hoe langer hoe meer over de overleden Rebecca. Rebecca was mooi, slim, deftig, geliefd en ze zette alles en iedereen naar haar hand. Zij werd aanbeden door haar man en door het personeel, met name door Mrs Danvers. Ze gaf feesten, ze ontving gasten, ze verzorgde de honden, de planten en de bloemen en ze zeilde in de baaien en op de zee in de omgeving.
En toen verdween ze, tijdens een zeiltocht. En twee maanden later werd haar lichaam gevonden. Verdronken …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Daphne Du Maurier

Jaar van uitgave:
1938

Aantal pagina's:
379

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1930-1940

Plaats van handeling:
UK, Cornwall

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 27 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Rebecca’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De liefdesroman (maar tevens thriller) ‘Rebecca’ is een verhaal over romantiek, over oude Engelse landhuizen, over de mooie zuidkust van Groot-Brittannië. Maar het is bovenal een verhaal over een mysterie: een rijke, verbitterde man, een eenvoudig, hevig verliefd meisje en een plotseling overleden vrouw. Het verhaal begint aan de mondaine zuidkust van Frankrijk (de Riviera), maar de handelingen verplaatsen zich al snel naar Cornwall, naar de zuidwestkust van Groot-Brittannië.
Een liefdesverhaal met een mysterie over hartstocht, liefde, jaloezie en dood.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Rebecca’ moet je zeker een twintigtal bladzijden van de roman lezen. Het verhaal begint namelijk zeer traag: het is een beschrijving van een landgoed en een tuin in meerdere seizoenen. Het lijkt een saai, nogal botanisch verhaal te worden. Maar niets is minder waar: al snel verlies je je in verliefdheden en in liefde, in gevoelloosheid en jaloezie, in hartstocht en dood.
Dus lees alsjeblieft even een aantal pagina’s door … Je zult er geen van spijt krijgen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Rebecca’ zijn goed te begrijpen, maar je moet even doorbijten bij de uitgebreide beschrijvingen van de alom aanwezige natuur in Cornwall. Veel woorden worden gewijd aan bloemen, planten en weersgesteldheden. Wanneer je daar doorheen leest is het een zeer leesbaar boek.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte. Er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Rebecca’ niet al te moeilijk.
Het verhaal is zeer spannend, ondanks het trage begin. Al snel besef je dat de hoofdpersoon te maken heeft met een mysterie: een enorm landhuis, afgelegen in de bossen en baaien van Cornwall, argwanend personeel en een uiterlijk ongevoelige echtgenoot.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Rebecca’ een boek met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

‘Rebecca’ is heel mooi en mysterieus geschreven. Het verhaal begint nogal saai: een beschrijving van een groot landhuis en een tuin vol bloemen en bomen. Maar daarna ontmoeten we al snel een jong meisje dat volledig wordt wegeblazen door een levenswijze, intrigerende weduwnaar. En vanaf dat moment beginnen de vragen te komen: wie is die Maxim, wie was zijn vrouw, hoe is ze overleden, waarom gedraagt Maxim (en de mensen om hem heen) zich zoals ze zich gedragen? En vanaf dat moment ben je als lezer verkocht: dit is een mysterieus boek dat je helemaal moet uitlezen om achter de waarheid te komen.
Het verhaal wordt verteld als één lange flashback: de ik-verteller en haar man wonen niet langer op hun landgoed Manderley, maar ze trekken van hotel naar hotel. Maar wat is er gebeurd dat heeft geleid tot deze dramatische ontwikkeling?

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De liefdesroman ‘Rebecca’ bevat een verhaal met redelijk veel actie.


Tijd:

‘Rebecca’ speelt zich af in de jaren 1930-1940. Auto’s zijn primitief (mensen steken hun hand nog uit wanneer ze links- of rechtsaf gaan, telefonie staat in de kinderschoenen, alle contacten verlopen via bieven en briefjes. Het is de tijd van vóór de Tweede Wereldoorlog: rijken en mensen uit de hogere klassen zijn echt rijk en echt deftig: personeel is er bij de vleet en bevelen dienen blindelings opgevolgd te worden.
Het verhaal wordt als één lange flashback verteld.


Plaats:

De setting van ‘Rebecca’ is voornamelijk de zuidwestkust van het Engelse graafschap Cornwall: een heuvelachtige kust met baaien, inhammen, riviermondingen en dichte bossen. En te midden van dat alles ligt het landgoed Manderley.
De roman begint overigens aan de Franse Riviera: Monte Carlo, Monaco, Menton.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Rebecca’: wie was die Rebecca en welke invloed heeft ze – voor en na haar dood – (gehad) op de mensen om haar heen?


Verteller:

De roman ‘Rebecca’ heeft een ik-verteller, wat soms zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Rebecca’ zijn:
• The second Mrs de Winter: de ik-verteller, een 21-jarig Brits meisje dat als ‘companion’ of ‘nursery governess’ werkt voor een rijke Amerikaanse vrouw. Ze gaat werken voor Mrs. Van Hopper om wat geld te verdienen, om een goede referentie en veel ervaring te krijgen nadat haar ouders snel na elkaar overleden. Zij wordt verliefd op een rijke weduwnaar en wanneer hij haar heel snel en heel abrupt ten huwelijk vraagt accepteert ze direct. Maar het is de vraag of dat een goede keuze was. Deze jonge vrouw heeft een mooie, maar afwijkende naam – maar die wordt niet genoemd. Het is veelzeggend dat zij alleen maar ‘the second Mrs de Winter’ wordt genoemd;
• Maxim (Max, Maximilian) de Winter: een 42-jarige weduwnaar die na de dood van zijn vrouw zijn zinnen verzet in Zuid-Frankrijk. Max is de eigenaar van een eeuwenoud landgoed in Zuid-Cornwall waar zijn vrouw overleed. Sindsdien probeert hij die traumatische ervaring te vergeten. In de omgang lijkt Maxim bot, ongevoelig en hard – ook tegenover zijn nieuwe echtgenote;
• Rebecca de Winter: de eerste vrouw van Max de Winter. Als het verhaal begint is zij al lang overleden – toch speelt ze een zeer grote rol in de roman: haar geest waart als het ware nog rond op het landgoed en in de hoofden van de hoofdpersonen. Rebecca was mooi, slim en zeer populair;
• Mrs Danvers, the housekeeper: het onvriendelijke hoofd van de huishouding op Manderley. Zij heeft de leiding over het personeel op Manderley en ze is daarmee de op één na belangrijkste persoon op Manderley (na Maxim de Winter) – ten minste na de dood van Rebecca en vóór de komst van de tweede Mrs de Winter. Uit alles blijkt dat zij de overleden Rebecca verafgoodt en dat ze de nieuwe vrouw van Max niet accepteert.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Rebecca’ zijn:
• Mrs. Van Hopper: een rijke, vrij nare Amerikaanse dame die haar leven doorbrengt op de mondaine plekken van de wereld: de Riviera, Parijs, New York, Londen. Mrs. Van Hopper neemt de tweede Mrs De Winter in dienst wanneer ze jong en arm is om haar de kneepjes van het vak te leren: hoe word je een goede gezelschapsdame in dienst van een rijke mevrouw;
• Bedienend personeel op Manderley: Frith (de oudste bediende), Alice (housekeeper), Robert (footman), Clarice (maid), Maud (under-housemaid);
• Beatrice Lacy: de 45-jarige zus van Maxim, een hartelijke dame die al snel het vertrouwen wint van de ik-verteller. Zij woont met haar man en zoon Roger op een landgoed op een uur rijden van Manderley;
• Major Giles Lacy: de echtgenoot van Beatrice, een gezellige, ietwat gezette man;
• Mr Frank Crawley, personal agent: de zaakwaarnemer van Maxim die ook op het landgoed woont. Crawley is een betrouwbare man die als vrijgezel alle tijd steekt in het reilen en zeilen van het landgoed Manderley;
• Ben: gamekeeper’s son: een zwakbegaafde man die meestal wat rondhangt bij de baai (‘cove’) waar Rebecca haar zeilboot en haar boothuis had;
• Jack Favell: de neef van Rebecca, een luidruchtige, vrijpostige man die nog altijd goed bevriend is met Mrs Danvers;
• Grandma de Winter: de oma van Beatrice en Maxim, een oude halfblinde dame die net als haar zoon en diens kinderen is opgegroeid op Manderley;
• Anderen: Lady Crowan (adellijke dame), Tucker (kennis), Captain Searle (harbour Master), Colonel Julyan (magistrate), Inspector Welch (police), Doctor Phillips (physician), James Tabb (boat-builder), Doctor Baker (een arts uit Londen).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Rebecca’ is in 1940 verfilmd door Alfred Hitchcock (met Sir Lawrence Olivier en Joan Fon-taine). Later volgden er meerdere nieuwe versies, zowel voor hoorspelen, films als voor series (BBC, Netflix, enzovoort)


Overig:

Ms Daphne du Maurier heeft altijd intrigerende beginregels bij haar romans gebruikt. Zo is de eerste regel van ‘Rebecca’ wereldberoemd geworden: ‘Last night I dreamt I saw Manderley again’, een regel die verwijst naar het grote, maar mysterieuze landhuis – dat niet langer bestaat. Maar hoe komt dat …?
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Daphne Du Maurier.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Frenchman’s Creek van Daphne Du Maurier
Jane Eyre van Charlotte Brontë
The Great Gatsby van F. Scott Fitzgerald


Citaat:
He did not belong to me at all, he belonged to Rebecca. He still thought about Rebecca. He would never love me because of Rebecca. She was in the house still, as Mrs Danvers had said; she was in that room in the west wing, she was in the library, in the morning-room, in the gallery above the hall. Even in the little flower-room, where her mackintosh still hung. And in the garden, and in the woods, and down in the stone cottage on the beach. Her footsteps sounded in the corridors, her scent lingered on the stairs. The servants obeyed her orders still, the food we ate was the food she liked. Her favourite flowers filled the rooms. Her clothes were in the wardrobes in her room, her brushes were on the table, her shoes beneath the chair, her nightdress on her bed. Rebecca was still mistress of Manderley. Rebecca was still Mrs de Winter. (pp.220-221)

Vragen over het boek:

1. Wat zijn de redenen dat de ik-verteller zo snel trouwt met Maxim de Winter?
2. Waarom is Ben belangrijk voor het ontrafelen van het mysterie op Manderley?
3. Je zou Manderley ook als een ‘karakter’ in het boek kunnen zien. Waar blijkt dat uit?
4. Wat is het mysterie (of: Wat zijn de mysteries) van Manderley volgens jou?

^ Terug naar boven

Comments are closed.