Ribbon of Fire

Niveau:
Genre: history
Thema: oorlog (burgeroorlog)

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

I saw the police long before they clapped eyes on me, and I could have been over the turf dyke and away down any one of a dozen hidden paths – that a stranger would never have set foot on, narrow sheep tracks that clung to the cliff face, twisting and turning through shelving rock and scree and clumps of stunted bush – to the safety of the shore far below, if I had been of a mind to keep clear of them. But I stayed where I was, my back against the green turf dyke, eyes narrowed against the glare of the sun; a sun that had beggared the harvest by his absence but shone fiercely now that October was in, the sparse crops gathered, and the cold, wet summer long since dead and gone. There was no choice for me anyway; the grazing cattle all around made sure of that. I had to stay with the beasts I was herding, because there were gaps in the dyke where they could plunge to their death, and in our island the loss of a cow is felt as bad as the loss of one’s own. Our cattle are our life. Many’s the time I have heard the old men tell of the year of the great famine when the crops failed and the people were that far gone in hunger they had to bleed their beasts for food. That was nearly forty years ago, back in 1846, but you have only got to be slow in taking potatoes, or grumble at the least thing in the way of food, and they are speaking of the year of the famine as if it were yesterday, telling how they watched their mothers mixing the blood with oatmeal, frying it in slices, and themselves that desperate for a bite they very nearly ate their fingers when the last crumb had been licked clean from their hands. So you do not need to be a prophet to know that without cattle there would be no life for us in this place.

© Collins/Kelpies, 1932/1962/1985.^ Terug naar boven

Algemeen

Alasdair Stewart wordt vals beschuldigd door Schotse en Engelse overheersers die de baas zijn op het Schotse eiland Isle of Skye. De bevolking van dat eiland wil graag meer rechten en meer welvaart, maar de wrede uitbuiters die te veel pachtgeld vragen, veel geweld gebruiken en te veel huur vragen slaan elke opstand heel wreed neer.
Toch hebben Alasdair en de zijnen nog altijd hoop dat er iets kan gebeuren. Sommigen komen openlijk in verzet terwijl anderen in het geheim proberen meer rechten te krijgen. En terwijl de Schotse verzetsstrijders hun zware strijd proberen vol te houden, merken ze dat er in hun gelederen zich verraders bevinden terwijl sommige vijanden meer begrip hebben voor hun hopeloze situatie.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Allan Campbell McLean

Jaar van uitgave:
1962

Aantal pagina's:
170

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1850-1900

Plaats van handeling:
GB, Scotland, the Isle of Skye

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in 16 genummerde hoofdstukken.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De jeugdroman ‘Ribbon of Fire’ is een verhaal over Schotse geschiedenis. Die geschiedenis is een vrij onbekende: het verzet van de Britten aan de randen van het rijk tegen hun Engelse (vaak Londense) overheersers. En ditmaal gaat dat niet over Amerikanen, Indiërs of (Noord-)Ieren, maar over Schotten van één van de dunbevolkte eilanden van de Hebriden: The Isle of Skye.


WAT MOET JE WETEN?

‘Ribbon of Fire’ gaat over The Isle of Skye. Dit is een heel groot eiland aan de noordwestkust van Schotland, het eerste van de vele eilanden die de Hebriden worden genoemd. Schotland werd eigenlijk al eeuwen uitgebuit door de Britten: grootgrondbezitters – die vaak niet eens in Schotland woonden – haalden via allerlei stromannen en militaire onderdrukkers geld binnen van boeren, vissers en gewone arbeiders.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘Ribbon of Fire’ is vrij lastig.
De alinea’s en de zinnen zijn soms lang. Het taalgebruik is zo nu en dan vrij ouderwets, maar dat komt voor een deel door de tijd waarover Mr McLean schrijft.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de jeugdroman niet gemakkelijk.
Het verhaal is dat ook niet, maar gaandeweg wordt er veel duidelijk over tijd en plaats. Het verhaal beschrijft een soort burgeroorlog waar we eigenlijk vrijwel niets over weten.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Ribbon of Fire’ een boek met een literair niveau B 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman is mooi, maar soms complex geschreven. Van dit verhaal leer je heel veel over de geschiedenis van Schotland uit de tweede helft van de negentiende eeuw.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Ribbon of Fire’ bevat een verhaal met veel actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de roman spelen zich af in de jaren 1850-1900. Het jaar dat genoemd wordt is de hongersnood (in Schotland) van 1846 – en dat is dan ongeveer 40 jaar geleden. Dus het verhaal zal zich afspelen rond het jaar 1880.


Plaats:

De setting van ‘Ribbon of Fire’ is het platteland van Schotland. Het verhaal speelt zich vrijwel geheel af op het noordelijke eiland Skye, een groot eiland aan de noordwestkust van Schotland, het dichtstbijzijnde eiland van de Hebriden. Enkele plaatsen die kort genoemd worden zijn Glasgow, Edinburgh en Inverness (maar vrijwel het gehele verhaal gaat over het platteland en de dorpen op het eiland).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Ribbon of Fire’: zullen de eilandbewoners zich met succes kunnen verzetten tegen hun overheersers?


Verteller:

De roman heeft een ik-verteller, wat soms zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Ribbon of Fire’ zijn:
• Alasdair (Alexander) Stewart: een 16-jarige jongen die vroeg van school moest gaan om het vee voor zijn gehandicapte vader te weiden. Alasdair is een slimme jongen met een groot vrijheidsgevoel, maar in het Engels redt hij zich niet zo goed (net als de meeste eilandbewoners): zijn moedertaal is Gaelic, een taal die gesproken werd (en vaak nog wordt) door Britten aan de randen van het eilandenrijk (Ierland, Schotland);
• General Kemball-Denison, the laird (lord): de grootgrondbezitter, een Schotse edelman die namens de regering in Londen het land beheert (en de bewoners vaak als minderwaardige slaven behandelt. Overigens is deze laird één van de meer humane edellieden;
• Mr Duncen Nicolson, the Maighstir (Master): de plaatselijke onderwijzer. Hij woont al vijf jaar in het dorp, samen met zijn zuster, maar een echte eilandbewoner zal hij nooit kunnen worden: daarvoor vertrouwen de eilandbewoners nieuwe ‘incomers’ niet genoeg. Maighstir is geleerd (hij kan goed lezen en schrijven), maar hij heeft ook oog voor de armoede om hem heen;
• Miss Fiona Kemball-Denison: de dochter van de laird, een vriendelijk meisje.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Ribbon of Fire’ zijn:
• Major Traill, the lard’s factor: de tweede man, na de laird, degene die moet zorgen dat de pachtsommen en huren op tijd worden betaald. De ‘factor’ is een wrede, hardvochtige man;
• Mr Alasdair Stewart: de vader van Alasdair, een boer die tijdens de Krimoorlog een arm is kwijtgeraakt;
• Mrs Stewart, the cailleach: de moeder van Alasdair;
• Mairi: de jongere zus van Alasdair;
• Seoras: het jonge broertje van Alasdair;
• Seumas Crubach, the tailor: een mismaakte kleermaker, een opstandige man met een grote mond, die vaak gepest wordt door de kinderen van het dorp (vanwege zijn gekrompen gestalte);
• Lachlann Ban: een vrijheidsstrijder die al vaak is gevangengenomen vanwege zijn verzet tegen de Engelse overheersing;
• Dorpsbewoners: shepherd Domnhull (schaapherder), piper Coinneach (doedelzakspeler), smith Colla (smid), Iain Beag, Martainn Caogach, Eachunn Ruadh, Padruig, Tomas the Elder, Somhairle, Ailean Mor (een kluizenaar), Old Diarmad, driver Ćalum (koetsier), pedlar Mata (rondtrekkende handelsreiziger);
• Politiemensen: Superintendent Fleming, Sheriff Ivory;
• Coachman Scobie: de koetsier van de laird;
• Miss Ruth Nicolson: de ongetrouwde zuster van de Maighstir. Zij woont bij hem in huis.

 

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Ribbon of Fire’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Ribbon of Fire’ is de tweede jeugdroman van Mr McLean, een schrijver die vrijwel zijn hele leven in Schotland woonde – en daarover schreef.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Allan Campbell McLean.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
An Edinburg Reel van Iona McGregor
The Iron Way van Gillian Cross
The Poacher’s Son van Rachel Anderson


Citaat:
‘Dhia, I have never forgotten that night,’ he said. ‘When I was coming through the pass, I looked back. Every man was carrying a lighted peat. A poor enough light, a single peat – a pale glimmer just, hardly enough to guide the steps of a man in the dark. But there were that many of them, it looked like a long ribbon o’ fire mounting the pass, and I thought, then, see the strength o’ them, if only they stand together as free men. But they did not stand boy. When it came to the bit, they melted away in the dark. ‘ (p.168)


Vragen over het boek:

1. Waarom besluit Alasdair mee te gaan met de politie terwijl hij weet dat hij niets verkeerds gedaan heeft?
2. Wie is uiteindelijk de echte vrijheidsstrijder, en wie zijn de verraders?
3. Waarom werd het verraad gepleegd?
4. Wat vind je van de rol van de laird?

 

^ Terug naar boven

Comments are closed.