Romeo and Juliet

Niveau:
Genre: drama - tragedy
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Prologue

Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could remove,
Is now the two hours' traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.

© Addison Wesley Longman Limited / New Swan Shakespeare, 1985^ Terug naar boven

Algemeen

In de Italiaanse stad Verona leven twee families al tijden in onmin met elkaar: de Montagues en de Capulets. De reden voor hun vete is ver te zoeken, maar ze bevechten elkaar – vaak tot de dood erop volgt. Op een dag ontmoet Romeo Montague het mooiste meisje wat hij ooit gezien heeft, Juliet Capulet. Van een afstand, weliswaar. Het is liefde op het eerste gezicht. En ook Juliet is overdonderd door die mooie en stoere Romeo. Zij is als bruid verzegd aan Paris, een edelman die familie is van de prins van Verona. Ook Romeo heeft een geliefde met wie hij mag (eigenlijk: moet) trouwen. Toch, ondanks de vetes en ondanks de oplettende familielieden en de trouwe bedienden van de Capulets, slaagt Romeo erin om Juliet te spreken. Meteen beloven ze eeuwige trouw aan elkaar.
Tijdens een ruzie in de stad vallen er doden. Om de dood van zijn vriend Mercutio te wreken, steekt Romeo een neef van Juliet, Tybalt, in een duel dood.
En vanaf dat moment gaat er van alles mis. Vooral ook omdat de geliefden Romeo en Juliet soms niet de goede keuzes maken ...^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Shakespeare

Jaar van uitgave:
1597

Aantal pagina's:
139

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1500-1600

Plaats van handeling:
Italië, Verona (en voor een klein deel in Mantua)

Bijzonderheden:
Een tragedie in 5 bedrijven en veel scenes.
In het Nederlands heet het toneelstuk ‘Romeo en Julia’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Juliet:
O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?
Deny thy father and refuse thy name;
Or, if thou wilt not, be but sworn my love,
And I’ll no longer be a Capulet.
(II.ii.27-36)

‘Romeo and Juliet’ is ongetwijfeld het beroemdste liefdesverhaal wat ooit geschreven en opgevoerd werd. Het is een verhaal dat iedereen wel zo’n beetje kent: van het boek, het toneelstuk, de film, uit de vele liedjes. De lezer die echt wil weten hoe het precies zat, zal de tragedie van Shakespeare in de originele vorm moeten lezen. Oud en ingewikkeld van taal zo nu en dan, maar niet lang en niet moeilijk. En de afloop is bekend …


WAT MOET JE WETEN?

Juliet:
Wilt thou be gone? it is not yet near day:
It was the nightingale, and not the lark,
That pierced the fearful hollow of thine ear;
Nightly she sings on yon pomegranate-tree:
Believe me, love, it was the nightingale.
(III.v.01-05)

Veel algemene kennis is niet nodig voor het begrip van het verhaal. Dit is een verhaal over echte liefde. Liefde van jaren her en van heinde en ver, maar desalniettemin beleefd door karakters van vlees en bloed, tot leven gewekt door het talent van de toneelschrijver.
De lezer moet zich willen verdiepen in een wereld van lang geleden; het toneelstuk is gebaseerd op een Italiaans verhaal uit de 16e eeuw. Voor de lezers van Shakespeare exotisch vanwege de verre oorden, voor de moderne lezer nog exotischer en al eeuwenoud. Maar het dilemma is nog steeds actueel: hoeveel heb je over voor de liefde van je leven?
Het toneelstuk gaat uit van een aantal aannames: de dood van een vriend of familielid moet gewroken worden, jongeren worden uitgehuwelijkt aan – door de ouders – geschikt bevonden partners (ook wanneer het meisje, zoals Juliet, pas dertien is …). De conventies van eerwraak en hoofse liefde gelden hier. Tenslotte moet de lezer bereid zijn om een verhaal te geloven, dat met reuzenstappen door de intrige en de plot heen walst: Romeo en Juliet worden wel heel snel verliefd op elkaar en zijn direct bereid hun leven – en als dat niet lukt, hun dood – met elkaar te delen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Sampson:
Gregory, o’ my word, we’ll not carry coals.
Gregory:
No, for then we should be colliers.
Sampson:
I mean, an we be in choler, we’ll draw.
(I.i.01-03)

Het vocabulaire is lastig; niet alleen is er de barrière van een vierhonderd jaar oude taal, maar die taal is ook nog eens doorspekt met woordspelingen, innuendo, en beeldspraak.
De zinnen zijn soms lang, maar dat is alleen maar het geval wanneer de minder belangrijke personen spreken. De hoofdpersonen gebruiken een poëtische taal, het proza is vaak platvloerser. Maar ook het proza gaan de gedachtesprongen snel en is het zaak om goed te letten op beeldspraak en vergelijkingen (zie het voorbeeld hierboven).


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘Romeo and Juliet’ is één van de beroemdste toneelstukken van William Shakespeare. Toch lijkt dat wat onlogisch: het stuk is soms verwarrend, liefdes en vetes ontstaan zonder duidelijke reden, ruziemakers doden elkaar snel, geliefden trouwen nog sneller, het stuk is niet erg humoristisch (zoals veel andere stukken van Shakespeare dat wel zijn; zelfs de tragedies hebben vaak humoristische elementen). De taal is archaïsch, de gebruiken en zeden zijn totaal onbekend voor de meeste lezers, de wereld van het 16e-eeuwse Italië staat ver bij de lezer vandaan.
Desalniettemin heeft het toneelstuk een charme die geen enkele lezer/kijker zal ontgaan: dit is het ultieme liefdesverhaal, een verhaal van twee jonge mensen die hun onmogelijke liefde willen laten bloeien. Iedereen weet – zelfs zonder het verhaal tot in de details te kennen – dat dit mis moet gaan. Daarom zullen lezers de taal en de onduidelijkheden op de koop toe willen nemen.
Vanwege de moeilijke (oude) woorden is ‘Romeo and Juliet’ een toneelstuk met een taal-(ERK-)niveau C1. Het literair niveau is iets lager dan het taalniveau: het verhaal kent een behoorlijk rechttoe rechtaan verloop. Het literair niveau is daarom niveau C 5d.


Schrijfstijl:

Romeo:
Thou detestable maw, thou womb of death,
Gorged with the dearest morsel of the earth,
Thus I enforce thy rotten jaws to open,
And, in despite, I’ll cram thee with more food! (Opens the tomb) (V.iii.45-48)

Shakespeare weet met weinig woorden heldere beelden op te roepen. Zie het voorbeeld hierboven: het graf dat als een hongerig monster wordt gepersonifieerd.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Romeo:
Come, bitter conduct, come, unsavoury guide!
Thou desperate pilot, now at once run on
The dashing rocks thy sea-sick weary bark!
Here’s to my love! (Drinks)

O true Apothecary!
Thy drugs are quick. Thus with a kiss I die.
(V.iii.116-120)

Het verhaal kent veel actie: in 24 uur tijd moet er een liefde worden verklaard en worden gesuggereerd, waarna een probleem die zelfde liefde onmogelijk maakt. Tenslotte moet de liefde ook nog uitlopen op een tragedie die een les zal moeten zijn voor elke speler (en toeschouwer/lezer).


Tijd:

Chorus:
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes
A pair of star-cross’d lovers take their life;
Whose misadventured piteous overthrows
Do with their death bury their parents’ strife.
The fearful passage of their death-mark’d love,
And the continuance of their parents’ rage,
Which, but their children’s end, nought could remove,
Is now the two hours’ traffic of our stage;
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to mend.
(Prologue, Act I)

Het verhaal wordt chronologisch verteld en het speelt zich af in ongeveer 24 uur. Een hele prestatie, vooral wanneer de lezer/kijker bedenkt dat in dat etmaal liefdes ontstaan, huwelijken worden gesloten en oude vetes worden uitgevochten en daarna weer worden bijgelegd. Het is goed om te bedenken dat dit soort verhalen voor de 16e-eeuwse kijker naar een toneelstuk veel logischer waren; de kijker gebruikte zijn fantasie veel meer dan de tegenwoordige kijker/lezer.


Plaats:

Het toneelstuk speelt zich af in Italië, in Verona (en voor een klein deel in Mantua).


Verhaallijn:

Tybalt:
What wouldst thou have with me?

Mercutio:
Good king of cats, nothing but one of your nine lives; that I mean to make bold withal, and as you shall use me hereafter, drybeat the rest of the eight. Will you pluck your sword out of his pitcher by the ears? make haste, lest mine be about your ears ere it be out.
(III.i.75-81)

Er is één verhaallijn, die van de romance tussen Romeo en Juliet. Alle andere intriges – de vetes tussen de families, de machtsstrijd in Verona, de verschillen tussen arm en rijk – staan allemaal ten dienste van de plot.


Verteller:

Prince:
A glooming peace this morning with it brings;
The sun, for sorrow, will not show his head:
Go hence, to have more talk of these sad things;
Some shall be pardon’d, and some punished:
For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo.
(V.iii.305-310)

Het verhaal wordt verteld vanuit veel perspectieven. Allereerst zijn daar de geliefden Romeo en Juliet die hun beweegredenen duidelijk maken. Maar verder zijn er de vrienden en familieleden van de twee; met name de ouders van Juliet zijn belangrijk, vanwege hun persoonlijke belangen bij het voorgenomen huwelijk van hun dochter. Dan zijn er de commentaren van de geestelijken Friar Laurence en Friar John en die van de iets minder goed bedeelde inwoners van Verona: Nurse, Peter, de musici, de bedienden en de bewakers. Al deze meningen en commentaren versterken het verhaal en maken het geheel veel geloofwaardiger.
De les van het gedoemde liefdesverhaal wordt in het eerste chorus en aan het eind van het stuk door de Prince en door Montague verwoord: de dood van de geliefden zal leiden tot vrede in de getergde stad Verona. De liefde heeft uiteindelijk dus toch overwonnen, ondanks de dood van de hoofdpersonen. Het beeld van Juliet – dat nog altijd in Verona staat – is het bewijs van die eeuwige liefde.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Juliet:
Go, get thee hence, for I will not away.

Exit Friar Laurence

What’s here? a cup, closed in my true love’s hand?
Poison, I see, hath been his timeless end:
O churl! drunk all, and left no friendly drop
To help me after? I will kiss thy lips;
Haply some poison yet doth hang on them,
To make die with a restorative.

Kisses him

Thy lips are warm.
(V.iii.163-167)

De hoofdpersonen in het toneelstuk zijn:
• Romeo Montague: een ongeveer vijftienjarige edelman uit een rijke familie uit de Italiaanse stad Verona;
• Juliet Capulet: een dertienjarig meisje uit Verona. Ook van adel, ook rijk. Maar niet geschikt voor Romeo … De twee geliefden behoren tot families die elkaars doodsrivalen zijn …


Bijfiguren:

Capulet:
God’s bread! it makes me mad:
Day, night, hour, tide, time, work, play,
Alone, in company, still my care hath been
To have her match’d: and having now provided
A gentleman of noble parentage,
Of fair demesnes, youthful, and nobly train’d,
Stuff’d, as they say, with honourable parts,
Proportion’d as one’s thought would wish a man;
(III.v.176-182)

Er zijn veel karakters die allemaal min of meer ten dienste staan van het romantische verhaal van de geliefden.

De karakters zijn:

– Friar Laurence: de geestelijke die Romeo en Juliet helpt, een goede man met de beste bedoelingen;
– Nurse: de bediende en vertrouwelinge van Juliet. Zij heeft Juliet opgevoed; ze maakt (vaak ongewild) de nodige grappen;
– The Montagues: de familie van Romeo, die een vete hebben met de Capulets;
– The Capulets: de familie van Juliet, een rijke familie en in onmin levend met de Montagues;
– Escalus: de prins van Verona. Hij zou graag zien dat er vrede in zijn stad kwam;
– Paris: een rijke en charmante edelman die familie van de prins is. De Capulets zouden graag zien dat hij met Juliet trouwde;
– Benvolio: neef van Montague en vriend van Romeo;
– Mercutio : familie van de Prince. Hij is humoristisch, maar zijn ruzie met Tybalt zorgt ook voor het fatale conflict;
– Tybalt: de neef van Lady Capulet, een opgewonden standje;
– Friar John: een geestelijke en collega van Friar Laurence. Zijn foutief doorgegeven boodschap zorgt voor een fatale verwarring;
– Lady Capulet: de jonge vrouw van Capulet en moeder van Juliet. Haar onaardige karakter verandert na de dood van haar dochter;
– Lady Montague: de vrouw van Montague en moeder van Romeo. Zij haat de vetes die de stad teisteren;
– Balthazar: de bediende van Romeo;
– Samson and Gregory: bedienden van de Capulets;
– Peter: bediende van de Nurse;
– Abraham: bediende van de Montagues.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Romeo and Juliet is talloze malen verfilmd.


Overig:

Er zijn films, toneelvoorstellingen, radiohoorspelen, musicals en liedjes gemaakt van en over ‘Romeo and Juliet’. Musicals werden gebaseerd op het verhaal (West Side Story), verhalen werden in songs verteld (door bands als Dire Straits – ‘Romeo and Juliet’ – door zangers als Lou Reed, ‘Romeo Had Juliette’), ideeën inspireerden musici (Radiohead, ‘Exit Music (For a Film)’. Te veel om op te noemen.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Shakespeare.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Love Story van Erich Segal
If Beale Street Could Talk van James Baldwin
The Fault in Our Stars van John Green


Citaat:
Juliet
Yea, noise? then I'll be brief. O happy dagger!
Snatching Romeo 's dagger
This is thy sheath;
Stabs herself
there rust, and let me die.
Falls on Romeo's body, and dies
(V.iii.169-171)

Vragen over het boek:

1. Shakespeare moet zich als toneelschrijver houden aan de drie eenheden: die van tijd, plaats en handeling. Lukt hem dat? Op welke manieren slaagt hij daar wel/niet in?
2. Beschrijf aan de hand van fragmenten uit de tekst hoe belangrijk de rol van sommige bijfiguren is voor de voortgang van het verhaal. Kies bijvoorbeeld uit: Tybalt, Friar Laurence of Nurse.
3. ‘Romeo and Juliet’ wordt wel een romantic tragedy genoemd. Wat wordt hiermee bedoeld? Ben je het eens met die karakterisering? Maak je antwoord duidelijk met behulp van citaten uit de tekst.
4. ‘Romeo and Juliet’ is één van de beroemdste toneelstukken van William Shakespeare. Vind jij die waardering terecht? Maak je antwoord duidelijk aan de hand van citaten uit de tekst.

^ Terug naar boven

Comments are closed.