3/5 - (1 stemmen)

San Miguel

Niveau:
Genre: history
Thema: dystopia

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin!

She was coughing, always coughing, and sometimes she coughed up blood. The blood came in a fine spray, plucked from the fibers of her lungs and pumped full of air as if it were perfume in an atomizer. Or it rose in her mouth like a hot metallic syrup, burning with the heat inside her till she spat it into the porcelain pot and saw the bright red clot of it there like something she’d given birth to, like afterbirth, but then what would she know about it since she’d never conceived, not with James, her first husband, and not with Will either. She was thirty-eight years old and she’d resigned herself to the fact that she would never bear a child, not in this lifetime. When she felt weak, when she hemorrhaged and the pain in her chest was like a medieval torture, like the peine forte et dure in which the torturer laid one stone atop the other till your ribs cracked and your heart stalled, she sometimes felt she wouldn’t even live to see the year out.
But that was gloomy thinking and she wasn’t going to have it, not today. Today she was hopeful. Today was New Year’s Day, the first day of her new life, and she was on an adventure, sailing in a schooner out of Santa Barbara with her second husband and her adopted daughter Edith and half the things she owned in this world, bound for San Miguel Island and the virginal air Will insisted would make her well again. And she believed him. She did. Believed everything he said, no matter the look on Carrie Abbott’s face when she first gave her the news. Marantha, no – you’re going where? Carrie had blurted out before she could think, setting down her teacup on the low mahogany table in her parlor overlooking San Francisco Bay and the white-capped waves that jumped and ran in parallel streaks across the entire breadth of the window. To an island? And where is it again? And then she’d paused, her eyes retreating. I hear the air is very good down there, she said, very salubrious, and the little coal fire she had going in the grate flared up again. And it’ll be warmer, certainly. Warmer than here, anyhow.

© Bloomsbury Publishing Plc, 2013

^ Terug naar boven

Algemeen

Marantha Waters is een weduwe die zeven jaar geleden hertrouwde. Ze heeft een geadopteerde dochter, Edith, en ze heeft een klein kapitaaltje van haar eerste man geërfd. Wanneer haar tweede man Will zijn kantoorbaan wil opgeven om schapenboer te worden, brengt Marantha haar spaargeld in om partner te worden van de schaapskudde. Die kudde van 4000 schapen graast op het eiland San Miguel, een klein eiland voor de kust van Zuid-Californië. Daar zijn verder varkens, kippen, een paar koeien, een paard, een paar ezels en een hond. Maar ook heel veel zeehonden en duizenden meeuwen en muizen. Maar er groeit weinig op het eiland: de bomen zijn al honderd jaar geleden gerooid en nooit opnieuw aangeplant.
Om de kudde te beheren moet Will naar het eiland verhuizen. Daar wonen de twee herders van de kudde (en manusjes-van-alles): Adolph en Jimmie. Will en Marantha hebben wel trek in een verhuizing naar een eiland in de Stille Oceaan: de lucht schijnt er zeer gezond te zijn. En dat komt goed uit, want Marantha lijdt aan tuberculose, in 1888 een dodelijke ziekte. Dus varen ze optimistisch naar het eiland, samen met hun geadopteerde dochter Edith.
Helaas is het verblijf op het eiland minder idyllisch dan de familie Waters had gehoopt: vossen en arenden vallen de schapen en kippen aan en het huis zit vol muizen. En dat huis lijkt meer op een verweerde stal dan op een echt woonhuis.
Marantha probeert desalniettemin iets van haar leven op San Miguel te maken, samen met haar man, haar dochter en hun dienstmeid. Maar de problemen stapelen zich op, zodanig dat het leven van de familie Waters danig verandert.

Wanneer 45 jaar later een pasgetrouwd echtpaar komt wonen op het – nog altijd vrijwel onbewoonde – eiland, is er veel veranderd. Maar toch zal San Miguel altijd de levens van zijn bewoners blijven bepalen …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
T.C. Boyle

Jaar van uitgave:
2012

Aantal pagina's:
445

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1850 – 1950

Plaats van handeling:
USA, California, het eiland San Miguel

Bijzonderheden:
Een roman in drie delen, met elk veel korte, getitelde hoofdstukken. De delen zijn getiteld:
• ‘Marantha’
• ‘Edith’
• ‘Elise’

In het Nederlands heet het boek eveneens ‘San Miguel’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Voor lezers die houden van volksverhuizers en avonturiers die proberen een nieuw leven te beginnen in de uithoeken van de USA, is ‘San Miguel’ een prima keus. Het verhaal speelt zich grotendeels af op een weinig bekende plaats: San Miguel, een vrijwel onbewoond eiland voor de kust van Zuid-Californië. Daar vestigt zich een gezin – te midden van zeehonden, meeuwen en muizen. Maar wel een eiland met een kudde van vierduizend schapen …


WAT MOET JE WETEN?

Het verhaal begint in 1888 op een vrijwel onbewoond eiland. Het geïsoleerd wonen zorgt voor veel problemen: er zijn nauwelijks verbindingen (een boot komt – ongeveer – één keer per maand langs), telefoon en andere communicatiemiddelen waren er niet, het huis heeft geen stromend water, gas of elektriciteit (laat staan een toilet met waterspoeling). En de hoofdpersoon van het eerste deel van het verhaal lijdt aan tuberculose, een op dat moment dodelijke ziekte. Dat maakt ‘San Miguel’ tot een spannend verhaal en tot een mooi tijdsdocument.
Wanneer het derde deel van het verhaal wordt verteld – vijfenveertig jaar later – is er veel veranderd: in de USA en in de wereld, maar ook op het eiland. Toch zijn er nog veel zaken hetzelfde gebleven. Zoals het gevoel van geïsoleerd wonen.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘San Miguel’ zijn goed te lezen, maar je moet wel bedreven zijn in het lezen van Engelstalige teksten. Er wordt een periode van lang geleden beschreven (van 1888 tot 1945), maar het verhaal wordt in moderne taal verwoord.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een normale lengte. Er zijn weinig dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘San Miguel’ is toegankelijk, maar het ontbreken van veel dialogen kan voor sommige lezers het leestempo vertragen.
Het verhaal is boeiend. Het beschrijft een periode uit het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw, op een eiland voor de kust van Californië: een tijd en een plaats waar we niet zo veel over lezen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘San Miguel’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

T.C. Boyle is een nauwkeurige schrijver die zich goed verdiept heeft in de periode en in de plaats waarover hij schrijft. Dat is in zijn roman ‘San Miguel’ ook het geval. Het taalgebruik van Boyle blijft altijd vrij keurig, wat het onderwerp ook moge zijn.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘San Miguel’ is een verhaal met tamelijk veel actie. Eerst lijkt het verhaal rustig door te kabbelen, maar dat is maar schijn. Onderhuids zijn er spanningen; spanningen die leiden tot relationele en psychische problemen. Dat zorgt voor de nodige suspense in dit verhaal – wel knap in een verhaal dat (vooral in het eerste deel) maar weinig karakters kent.


Tijd:

‘San Miguel’ speelt zich af in de jaren 1850-1945. Het verhaal begint in 1888 wanneer een klein gezin naar een eenzaam eiland voor de Californische kust verhuist. Dat gezin volgen we een tijdlang.
Later verplaatsen de handelingen zich naar een periode van 42 jaar later: 1930. Ook dan woont er weer een gezin op hetzelfde eiland. Zij blijven jaren op het eiland wonen. Het verhaal speelt zich dus af over een lange periode; je zou kunnen zeggen dat het daarom ook een verhaal over een eiland is.
Het verhaal van de roman wordt chronologisch verteld.


Plaats:

De voornaamste setting van ‘San Miguel’ is een eiland. San Miguel is een eiland voor de kust van de Amerikaanse staat Californië. Het eiland ligt in de Stille Oceaan, op acht uren varen (in 1888) van de kustplaats Santa Barbara (bij Los Angeles).
Slechts enkele scenes uit de roman spelen zich elders af: in Santa Barbara en San Francisco (steden in Californië).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘San Miguel’: wat is de invloed van het eiland op de karakters die er wonen?


Verteller:

De roman ‘San Miguel’ heeft een auctoriale verteller. Deze vertelt het verhaal vanuit drie perspectieven – de hoofdkarakters van elk deel: Marantha, Edith en Elise.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘San Miguel’ zijn:
In 1888:
• Marantha Waters: een 38-jarige vrouw, afkomstig uit San Francisco. Zij is voor de tweede maal getrouwd en zij heeft een longziekte. Haar man hoopt dat de zeelucht haar zal genezen. Marantha heeft haar man Will haar spaargeld (10.000 dollar) gegeven om mede-eigenaar te worden van een schaapskudde annex eiland;
• Captain Will Waters: de 50-jarige echtgenoot van Marantha. Zij zijn zeven jaar getrouwd;
• Edith Waters: de 14-jarige geadopteerde dochter van Will en Marantha;
• Ida: de 22-jarige Ierse dienstmeid van de familie. Zij is jong en enthousiast en ze zit vol levenslust.
In 1930:
• Elisa (Elizabeth) Lester: een 38-jarige vrouw die met haar kersverse echtgenoot op San Miguel komt wonen. Voor haar huwelijk woonde ze in New York City;
• Herbie (Herbert) Lester: de echtgenoot van Elisa. Hij werkte al een tijdje op het eiland als mede-eigenaar van een schaapskudde;


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘San Miguel’ zijn:
In 1888, op San Miguel:
• Adolph Bierson: de man die op het eiland de zaken waarneemt wanneer de familie Waters daar komt wonen;
• Jimmie: de 15-jarige jongen die als manusje-van-alles en als schaapherder op het eiland woont;
• Charlie Curner: de kapitein van een klipper die regelmatig van Santa Barbara naar San Miguel vaart;
• Hiram Mills: de mede-eigenaar van de schaapskudde en het eiland San Miguel;
• Robert Ord: een zeehondenjager en verzamelaar van zeemeeuwenmest (guano);
• Nichols: een 36-jarige vrijgezel die geld wil investeren in de schaapskudde van Mills en Waters;
• Horace Reed: een werkloze boer die wel wil werken voor de kudden van Mills en Waters;
• Luis, Rogelio, El Italiano, Rafael: schapenscheerders die op San Miguel komen werken;
In 1888, in Santa Barbara en in San Francisco:
• Carrie Abbott: een vriendin van Marantha, woonachtig in San Francisco;
• Becky Thorpe: de vriendin van Edith;
• Mrs. Sanders: de docente van Edith;
• Mrs. Offenbacher: de kok van de familie Waters in San Francisco;
• Miss Everton: de docente van Edith op de kostschool in San Francisco;
• Mrs. Amelia Cawthorne: de hospita van Edith in Santa Barbara.
In 1930, op San Miguel:
• Jimmie: de 45-jarige werknemer van Herbie Lester en Bob Brooks. Hij woont en werkt al vrijwel zijn hele leven op San Miguel;
• Bob Brooks: de mede-eigenaar van de schaapskudde op San Miguel. Hij heeft veel grond en veel bezittingen, maar het gaat hem in de jaren dertig van de twintigste eeuw niet altijd voor de wind;
• Dick en Margot Graffy: bezoekers van San Miguel;
• Marianne en Betsy: de dochters van Elisa en Herbie;
• George Hammond: een piloot van het vasteland van Californië;
• Seaman First Class Reg Bauer en Seaman Apprentice Frederick Fredrickson: militairen die op San Miguel gestationeerd worden.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘San Miguel’ is niet verfilmd.


Overig:

T.C. Boyle schrijft romans over de USA. Hij verdiept zich in bepaalde streken en in specifieke tijden en dat is bij ‘San Miguel’ ook het geval. De periode is de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw en de plaats is een vrijwel onbewoond eiland voor de kust van de Amerikaanse westkust.
Voor deze roman heeft Mr. Boyle gebruik gemaakt van twee dagboeken die geschreven werden door Mrs. Waters, Elizabeth Sherman Lester en Betsy Lester Roberti.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over T.C. Boyle.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Tempest van William Shakespeare
The Wide Sargasso Sea van Jean Rhys
The Son van Philipp Meyer


Citaat:
She came up on deck when the anchor dropped in the harbor, feeling as if she’d been singled out and sentenced for some crime as yet unnamed. The sky was overcast, the island a dun fortress hammered out of the waves. Wind drove at her on a stinging whiplash of spray, and even then, even in the first moments of her sentence that could stretch on for months or years even, it carried the stink of sheep to her and the distant racketing of the seals and sea elephants. Nothing had changed. (p.208)

Vragen over het boek:

1. Waarom is de pelsjager en guano-verzamelaar Robert Ord belangrijk voor deze roman?
2. Analyseer het karakter van Will Waters.
3. Waarom heeft T.C. Boyle drie verschillende vrouwen als hoofdpersonen in zijn roman opgevoerd?
4. Welke les – if any – zou je kunnen leren uit de roman ‘San Miguel’?
^ Terug naar boven

Comments are closed.