Sanctuary

Niveau:
Genre: crime
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

From beyond the screen of bushes which surrounded the spring, Popeye watched the man drinking. A faint path led from the road to the spring. Popeye watched the man – a tall, thin man, hatless, in worn gray flannel trousers and carrying a tweed coat over his arm – emerge from the path and kneel to drink from the spring.
The spring welled up at the root of a beech tree and flowed away upon a bottom of whorled and waved sand. It was surrounded by a thick growth of cane and brier, of cypress and gum in which broken sunlight lay sourceless. Somewhere, hidden and secret yet nearby, a bird sang three notes and ceased.
In the spring the drinking man leaned his face to the broken and myriad reflection of his own drinking. When he rose up he saw among them the scattered reflection of Popeye's straw hat, though he had heard no sound.
He saw, facing him across the spring, a man of under size, his hands in his coat pockets, a cigarette slanted from his chin. His suit was black, with a tight, high-waisted coat. His trousers were rolled once and caked with mud above mud-caked shoes. His face had a queer, bloodless color, as though seen by electric light; against the sunny silence, in his slanted straw hat and his slightly akimbo arms, he had that vicious depthless quality of stamped tin.
Behind him the bird sang again, three bars in monotonous repetition: a sound meaningless and profound out of a suspirant and peaceful following silence which seemed to isolate the spot, and out of which a moment later came the sound of an automobile passing along a road and dying away.
The drinking man knelt beside the spring. ‘You've got a pistol in that pocket, I suppose,’ he said.
Across the spring Popeye appeared to contemplate him with two knobs of soft black rubber. ‘I'm asking you,’ Popeye said. ‘What's that in your pocket?’

© Penguin Random House Company / Vintage, 1993^ Terug naar boven

Algemeen

Horace Benbow heeft ruzie met zijn vrouw en stiefdochter en hij verlaat hen om enige tijd in zijn geboorteplaats Jefferson door te brengen bij zijn zuster Narcissa. Onderweg daarheen verdwaalt hij en hij komt terecht bij de bende van Popeye: een stelletje criminelen (voornamelijk illegale drankstokers en –handelaren): Lee Goodwin, zijn vrouw Ruby en nog een paar figuren (zoals Van en Tommy).
Een paar dagen later arriveren daar ook Temple Drake, de rijke, verwende dochter van een rechter, en haar vriendje Gowan Stevens, een student (en nietsnut). Ook zij zijn verdwaald en hun auto is stuk. Popeye en de zijnen besluiten Temple in het huis te houden. Gowan en Horace vertrekken weer, zich schamend voor het feit dat ze het meisje alleen laten. Temple is eerst wel gecharmeerd door de top-crimineel Popeye, maar later voelt ze zich enorm bedreigd door al die halfdronken, ongure types in het huis. De situatie loopt gigantisch uit de hand, vooral door het enorme drankmisbruik: Popeye krijgt ruzie met Tommy, omdat hij het waagt Temple te helpen. Daarna neemt hij Temple mee naar een hoerenkast in Memphis.
De rechter, Judge Drake, moet nu proberen om zijn dochter te vinden. Horace, die ondertussen bij zijn zuster in Jefferson is, voelt zich schuldig en hij helpt mee om Temple te vinden. Uiteindelijk komen ze in Memphis terecht waar Temple het heel goed kan vinden met Red, een louche vriendje van Popeye. Daar loopt de zaak verder uit de hand …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1931

Aantal pagina's:
317

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1920 – 1930

Plaats van handeling:
USA, Mississippi (‘Yoknapatawpha’ County)

Bijzonderheden:
Een roman in 31 hoofdstukken die zich afspeelt in het door Faulkner bedachte gebied in het zuiden van de USA, Yoknapatawpha County.
In het Nederlands heet het boek ‘Het ganstermeisje Temple Drake' of 'Toevlucht’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De lezer moet goed thuis zijn in literatuur. ‘Sanctuary’ lijkt een gewone misdaadroman, maar is dat allerminst: het is een literaire roman, die veel meer gaat over relaties dan over misdaad.
De lezer die bekend is met stijlfiguren als perspectief en onbetrouwbare vertellers, zal zeker genieten van dit verhaal.


WAT MOET JE WETEN?

Enige kennis van de USA in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw is wel gewenst: het boek verwijst vaak naar zaken als de drooglegging, de crisis, de illegaliteit, de ongeorganiseerde misdaad.
Kennis van het Zuiden van de USA is gewenst, maar niet verplicht. Wel moet de lezer bekend zijn met perspectiefwisselingen, verschillende verteltechnieken, stijlwisselingen en niet-chronologisch vertelde verhalen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire kan lastig zijn vanwege Faulkners specifieke spelling (‘Oh, hyer you are. Little bite of victuals. I bet you ain’t et since mawnin.’), door het gebruik van slang en door het slordige taalgebruik van veel karakters (‘He say he dont make no afternoon calls.’).
De zinsconstructies zijn soms lang in de beschrijvingen, maar vaak ook kort en to the point (met name in de vele dialogen).


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘Sanctuary’ is een lastig boek om te lezen. Faulkner schreef het met de bedoeling een spannende misdaadthriller te maken die ook verfilmd kon worden (wat ook inderdaad gebeurde), maar hij was te veel een literaire schrijver om er een gewoon verhaaltje van te maken: het boek staat bol van de symboliek, van verwijzingen naar andere literatuur en er is veel perspectiefwisseling. Vandaar dat het een boek op literair niveau C 5e is.
Ook de taal is ingewikkeld. Faulkner gebruikt de taal die hij vaak hoorde en goed kende: de taal van de simpele arbeiders uit Mississippi. Er wordt veel slang gebruikt, dat betrekking heeft op drank, kroegen en muziek. Ook worden veel gebeurtenissen (zoals het mishandelen van Temple) heel symbolisch en multi-interpretabel omschreven. Het taal-(ERK-)niveau is C1.


Schrijfstijl:

De stijl is soms direct, met name in de actiegedeelten. Soms is de schrijfstijl echter zeer omslachtig, met name wanneer Faulkner zaken insinueert zonder erg specifiek te worden: ‘His hand clapped over her mouth, and gripping his wrist, the saliva drooling between his finger, her body thrashing furiously from thigh to thigh, she saw him crouching beside the bed, his face wrung above his absent chin, his bluish lips protruding as though he were blowing upon hot soup, making a high whinnying sound like a horse.’ (p.159)

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Er zit veel actie in het boek. Hoewel het verhaal ook lange beschrijvingen kent, volgen de gebeurtenissen elkaar in een erg hoog tempo op.


Tijd:

Het verhaal wordt voor het grootste deel chronologisch verteld. Maar regelmatig zijn er flashbacks, met name wanneer we van het ene karakter iets horen over wat er gebeurd is met een ander karakter. Het is dan zaak om goed te onthouden wie over wie aan het woord is: Faulkner heeft een specifieke techniek van schrijven, bijvoorbeeld wanneer hij dezelfde persoonlijke voornaamwoorden, soms binnen een alinea, voor verschillende personen gebruikt.


Plaats:

De roman speelt zich af in de USA, in de staat Mississippi en dan in het denkbeeldige district Yoknapatawpha County, een gebied dat Faulkner minutieus ontwierp op basis van zijn eigen omgeving (rond de stad Oxford, Mississippi).


Verhaallijn:

Er zijn meerdere verhaallijnen. Allereerst is er de verhaallijn van Horace Benbow, zijn besluiteloosheid en het effect daarvan op de mensen om hem heen: zijn vrouw Belle en zijn stiefdochter, zijn zuster Narcissa Sartoris, zijn tante Aunt Jenny.
Dan is er het verhaal van de drankstokerij van Lee Goodwin, met karakters als Popeye, Ruby, Tommy en Van. Vervolgens is er het verhaal van Temple Drake, haar vriendje Gowan Stevens, en haar vader Judge Drake.
Tenslotte zijn er nog de vele karakters in de hoerenkasten en kroegen van Memphis: Miss Reba, Red, en vele anderen.


Verteller:

Het perspectief wisselt regelmatig. De lezer krijgt te maken met onbetrouwbare vertellers: Horace, Temple, Popeye, de schrijver zelf. We horen de vele verhalen vaak van meerdere kanten.
De schrijver wil een misdaadthriller schrijven, maar slaagt daar maar ten dele in. Wat we in plaats daarvan krijgen is een tijdsbeeld van rijke en (vooral) arme Amerikanen in Mississippi en Tennessee: de depressie, de drooglegging, de illegaliteit in het Zuiden van de USA in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

In de drie verhaallijn staan drie karakters centraal:
• Horace Benbow: een tamelijk rijke man;
• Temple Drake: een heel rijke, verwende dochter van een rechter;
• Popeye: de onbetwiste leider van de criminelen.

Hun verhaallijnen raken elkaar zo nu en dan.


Bijfiguren:

Er zijn heel veel karakters, veelal rondom de drie genoemde hoofdkarakters.
De verhoudingen lijken simpel, maar zijn dat zeker niet. Bij de bad guys zitten heel goede personen (Tommy), bij de good guys zitten schurken (Clarence Snopes) en ook de hoofdzakelijk goede karakters hebben hun slechte kanten (Horace Benbow, Narcissa Sartoris) en andersom (Lee Goodwin, Ruby, Miss Reba).
De belangrijke bijfiguren zijn:
Karakters rond Horace Benbow:
• Belle Benbow: de vrouw van Horace;
• Belle: de stiefdochter van Horace;
• Narcissa Sartoris: de zuster van Horace;
• Aunt Jenny: de tante van Horace;
Personen in het huis van de illegale drankstokerij:
• Lee Goodwin: de eigenaar van het huis;
• Ruby: zijn vrouw;
• Tommy: een vriend en helper;
• Van: een vriend en helper;
De mensen rond Temple Drake:
• Gowan Stevens: het vriendje van Temple;
• Judge Drake: de vader van Temple;
De vele karakters in de hoerenkasten en kroegen van Memphis, zoals Miss Reba, Red, en vele anderen.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Sanctuary’ is meerdere malen verfilmd – bijvoorbeeld in 1933, 1961 en in Rusland in 2007.


Overig:

Hoewel ‘Sanctuary’ als te verfilmen roman werd bedacht, was het toch meer een literaire roman dan een hard-boiled crime film. Daarom is de roman populair gebleven, terwijl de films in de vergetelheid zijn geraakt.
Verschillende episodes uit de roman zijn ook nauwelijks te verfilmen (geweest), met name in een tijd waarin er minder mogelijk was op filmgebied, met name met betrekking tot de Amerikaanse (strenge) filmkeuring en de filmkunst (met betrekking tot het uitbeelden van flashbacks en interior monologues, bijvoorbeeld).
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:


Citaat:
‘Let them play jazz,’ the second man said. ‘Never nobody liked dancing no better than Red.’ (p.244)

Vragen over het boek:
  1. In welke opzichten is Sanctuary meer dan een misdaadroman? Vind je hierdoor Faulkner een betere of een mindere schrijver?
  2. Analyseer een hoofdkarakter uit het verhaal (Horace Benbow, Temple Drake of Popeye, bijvoorbeeld) en leg uit welke invloed zij op hun omgeving hebben en omgekeerd welke invloed die omgeving op hen heeft.
  3. Geeft Faulkner met deze roman ook zijn mening over de USA uit de jaren ’20 van de vorige eeuw? Waaruit blijkt dat? Licht je mening toe aan de hand van fragmenten uit de roman.
  4. Het verhaal kent een aantal verwijzingen naar literatuur of muziek. Geef hier een tweetal voorbeelden van en leg uit, waarom Faulkner die verwijzingen deed volgens jou.
^ Terug naar boven

Comments are closed.