Sartoris (a.k.a. Flags in the Dust)

Niveau:
Genre: comedy-of-manners
Thema: oorlog (American Civil War)

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Old man Falls roared: ‘Cunnel was settin’ thar in a cheer, his sock feet propped on the po’ch railin’, smokin’ this hyer very pipe. Old Louvinia was settin’ on the steps, shellin’ a bowl of peas fer supper. And a feller was glad to git even peas sometimes, in them days. And you was settin’ back agin’ the post. They wa’nt nobody else thar ‘cep’ yo’ aunt, the one ‘fo’ Miss Jenny come. Cunnel had sont them two gals to Memphis to yo’ gran’pappy when he fust went away. You was ‘bout half-grown, I reckon. How old was you then, Bayard?’
‘Fourteen,’ old Bayard answered.
‘Hey?’
‘Fourteen,’ Bayard shouted. ‘Do I have to tell you that every time you tell me this damn story?’
‘And thar you all was a-settin’,’ old man Falls continued, unruffled, ‘when they turned in at the gate and come trottin’ up the carriage drive.
‘Old Louvinia drapped the bowl of peas and let out one squawk, but Cunnel shet her up and tole her to run and git his boots and pistols and have ‘em ready at the back do’, and you lit out fer the barn to saddle that stallion. And when them Yankees rid up and stopped – they stopped right whar that flower bed is now – they wa’nt nobody on the po’ch but Cunnel, a-settin’ thar like he never even heard tell of no Yankees.

© Penguin Random House Company / Vintage, 1973^ Terug naar boven

Algemeen

In de stad Jefferson in het noorden van de staat Mississippi wonen twee voorname families die veel contact met elkaar hebben: de familie Sartoris en broer en zus Benbow (en hun kennissen en hun personeel). Narcissa Benbow beschermt haar oudere, maar vrij besluiteloze broer, de advocaat Horace Benbow. Bij de familie Sartoris wordt de scepter gezwaaid door Aunt Jenny, een aangetrouwde oudtante. De oude, knorrige pater familias Bayard Sartoris leeft vooral in het verleden: zijn vrouw, zoon, broer, schoondochter en kleinzoon zijn dood, zijn enige overgebleven kleinzoon Bayard is in Frankrijk – een piloot tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Wanneer deze jonge Bayard terugkeert is hij net zo terneergeslagen en negatief als zijn opa: zijn grote vriend en broer John stortte neer in de oorlog. Bayard leeft er ruig op los nu hij terug is in Mississippi: hij rijdt roekeloos op paarden en in zijn nieuwe auto.
De rustige en evenwichtige Narcissa voelt zich aangetrokken tot de woeste en ongenaakbare Bayard. Maar op haar beurt wordt Narcissa aanbeden door anderen: haar broer Horace heeft een bijna ziekelijk verlangen naar zijn zus; en in de stad is er een anonieme bewonderaar die Narcissa begluurt en haar bestookt met vulgaire brieven …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1929

Aantal pagina's:
433

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1915-1920

Plaats van handeling:
USA, Mississippi

Bijzonderheden:
Een roman in 5 delen en in veel genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘De familie Sartoris’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Voor de liefhebbers van het werk van William Faulkner is ‘Sartoris’ een sleutelroman: hierin worden karakters en plots opgevoerd die in veel van zijn volgende romans een belangrijke rol zouden gaan spelen. Als je de romans van Faulkner niet kent is het beter om met een simpeler verhaal te beginnen (Sanctuary of The Unvanquished bijvoorbeeld).


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Sartoris’ is het noodzakelijk dat je beseft dat Faulkner vanaf deze roman zijn eigen wereld heeft geschapen: dit is Noord-Mississippi, een denkbeeldig landschap met denkbeeldige steden en dorpen en fictionele karakters – die allemaal verdraaid veel lijken op bestaande streken, plaatsen en personen.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Sartoris’ zijn van een pittig niveau. William Faulkner gebruikt heel veel zuidelijke slang – met name wanneer de Afro-Amerikaanse karakters spreken. Maar daarnaast zijn de beschrijvingen vaak poëtisch en Faulkner gebruikt een zeer uitgebreide woordenschat.
De alinea’s en de (sub)hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte. Er zijn veel – en vaak humoristische – dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De woorden van ‘Sartoris’ zijn vaak lastig, vanwege het vele slang en de ingewikkelde woorden die Faulkner soms gebruikt.
Het verhaal is boeiend, intrigerend en soms ontroerend. Maar ook is het soms complex en zelfs chaotisch: karakters verschijnen en verdwijnen soms even snel weer. Het is duidelijk dat Mr. Faulkner hier te veel feiten en karakters in één roman wilde proppen. Het boek was dan ook geen succes. Pas later, toen Faulkner vanuit deze roman veel andere verhalen had gedestilleerd, werd de roman opnieuw uitgebracht – en ditmaal met iets meer succes.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Sartoris’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘Sartoris’ is poëtisch geschreven: er wordt veel verteld, maar er wordt misschien nog wel meer weggelaten. Soms leest de roman als een stream-of-consciousness roman, compleet met flashbacks en veel innuendo.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Sartoris’ is een verhaal met veel actie. Die actie komt heel vaak door de handelingen van de roekeloze Bayard Sartoris, die op jonge leeftijd al levensmoe is door het oorlogstrauma dat hij in Frankrijk heeft opgelopen.


Tijd:

‘Sartoris’ speelt zich af in de jaren 1915-1920. De Eerste Wereldoorlog is nog aan de gang en veel jonge Amerikaanse mannen hebben daar een oorlogstrauma aan overgehouden. Naast die oorlog wordt er regelmatig gesproken over die andere traumatische oorlog, de Amerikaanse Burgeroorlog.


Plaats:

De setting van ‘Sartoris’ is het noorden van de Amerikaanse staat Mississippi, het gebied dat Faulkner heel goed kende. Hij noemde deze streek Yoknapatawpha, naar een oude Indiaanse naam. Het merendeel van de roman speelt in de (denkbeeldige) stad Jefferson, gemodelleerd naar zijn eigen woonplaats, Oxford, Mississippi.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Sartoris’: hoe zal de relatie zich ontwikkelen tussen de leden van de familie Sartoris en die van Benbow?


Verteller:

De roman ‘Sartoris’ heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Sartoris’ zijn:
• (Colonel) Bayard Sartoris: een man uit een belangrijk, oud, zuidelijk geslacht in Jefferson, Mississippi. Bayard is bankier. Zijn familie heeft een spoorlijn aangelegd en de familie behoort al heel lang tot de notabelen van de stad. Bayards vader John vocht tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog tegen de noordelijke Yankees. Bayard is al jaren weduwnaar; ook zijn enige zoon is overleden (evenals zijn kleinzoon en achterkleinzoon);
• Aunt Jenny (Virginia Du Pre): de tante van Bayard, al jaren weduwe. Zij is eigenlijk de bazin in huize Sartoris. Hoewel ze zegt een hekel te hebben aan het geslacht Sartoris blijft ze toch in het grote huis wonen om de beide Bayards een beetje in het gareel te kunnen houden;
• Bayard Sartoris Jr.: een 26-jarige oud-militair (Captain) die in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk als piloot vloog. Zijn tweelingbroer John kwam om in die oorlog; ook zijn vader, moeder, echtgenote en zoontje leven niet meer. Bayard is een vrij roekeloze jongeman die weinig zin in het leven ziet – hij drinkt veel en hij rijdt heel hard in zijn auto. Het is duidelijk dat hij lijdt aan een post traumatische stoornis vanwege zijn ervaringen in de oorlog (alleen herkent niemand die stoornis – hijzelf ook niet);
• Narcissa Benbow: een 26–jarige vrouw. Zij woont samen met haar broer en tante. Narcissa is goed bevriend met Aunt Jenny. Sinds de dood van haar ouders zorgt ze als een moeder voor haar zeven jaar oudere broer. Daardoor heeft ze weinig oog voor degenen die haar (in stilte) bewonderen: Bayard, een anonieme stalker – en haar broer Horace;
• Horace Benbow: de 33-jarige broer van Narcissa, een advocaat. Horace zat in het leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar hij zag geen oorlogshandelingen. In het leger heeft hij leren glasblazen. Horace weet niet goed wat hij met zijn leven aan moet: hij heeft de praktijk van zijn vader na diens plotselinge dood overgenomen en hij heeft een heimelijke verhouding met een getrouwde vrouw, Belle Mitchell.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Sartoris’ zijn:
• Simon: de oude zwarte bediende van de familie Sartoris. Een vrij luie kwebbelkous die alles zegt wat hem te binnen schiet (ook tegen zijn werkgevers);
• Elnora: de dochter van Simon;
• Caspey: de zoon van Simon. Caspey heeft in Frankrijk gevochten en hij denkt dat hij daardoor meer rechten gekregen heeft als zwarte, gewaardeerde Amerikaan;
• Isom: de 16-jarige kleinzoon van Simon, de zoon van Elnora;
• Byron Snopes: de bankbediende die voor Colonel Sartoris werkt. Byron is een plichtsgetrouwe, maar vrij duistere figuur. In stilte aanbidt hij Narcissa;
• Aunt Sally Wyatt: een goede kennis en buurvrouw van Narcissa en Horace. Na de dood van hun ouders woont zij regelmatig bij de Benbows in huis;
• Belle Mitchell: een goede kennis van Aunt Jenny en Narcissa. Een ontevreden en vrij jaloerse vrouw;
• Harry Mitchell: de echtgenoot van Belle. Hij ziet de problemen van zijn vrouw niet – voor hem geldt alleen het werk en de drank;
• Belle (Titania): de 8-jarige dochter van Belle en Harry;
• Old Man (Will) Falls: een 93-jarige jeugdvriend van Bayard. Zij beiden vochten in de Amerikaanse Burgeroorlog. De Afro-Amerikaanse Old Man Falls komt regelmatig bij Bayard langs om sterke verhalen te vertellen;
• Andere inwoners van Jefferson: Dr. Alford (arts), Myrtle (doktersassistente), Doctor Lucius (‘Loosh’) Quintus Peabody (een oude, gezette arts die de mensen buiten de stad bezoekt), Mr. Will Beard, Mrs. Beard en Virgil (eigenaars van het pension waar Snopes woont), Hub (vriend van Bayard Jr.), V.K. Suratt (een halfbloed, handelaar in illegale drank), Mrs. Sarah Marders en Frankie (vriendinnen van Belle), Einice (bediende van Narcissa);
• Leden van het geslacht Snopes (behalve Byron): Flem Snopes, I.O. Snopes, Clarence Snopes;
• Turpin en Minnie Sue: kennissen van Byron Snopes;
• Leden van de Second Baptist Church: Uncle Bird, Deacon Strother, Brother Moore;
• Joan Heppleton: de zuster van Belle;
• Leden van de familie MacCallum: Pa Virge MacCallum, Jackson (55), Hnery (53), Rafe (44), Stuart (44), Lee, Buddy (20).

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Sartoris’ is niet verfilmd.


Overig:

De roman ‘Sartoris’, die eigenlijk ‘Flags in the Dust’ heet, kwam in verkorte versie in 1929 onder de titel ‘Sartoris’ uit. Het boek was geen succes, ondanks de ingekorte versie van het verhaal. Pas in 1973 kwam het boek alsnog volledig uit en nu onder de oorspronkelijke titel: ‘Flags in the Dust’.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
As I Lay Dying van William Faulkner
Summer and Smoke van Tennessee Williams
To Kill a Mockingbird van Harper Lee


Citaat:
Nothing to be seen, and the long long span of a man’s natural life. Three score and ten years, to drag a stubborn body about the world and cozen its insistent demands. Three score and ten, the Bible said. Seventy years. And he was only twenty-six. Not much more than a third through it. Hell. (p.169)

Vragen over het boek:

1. Waaruit blijkt dat Horace zich ook lichamelijk voelt aangetrokken tot zijn zus Narcissa?
2. Wanneer wordt het oorlogstrauma van Bayard voor het eerst duidelijk?
3. Waarom gaat de romans zijdelings over twee oorlogen?
4. Waarom vindt Narcissa het moeilijk om haar ware gevoelens te tonen?

^ Terug naar boven

Comments are closed.