The Grass Is Singing

Niveau:
Genre: comedy-of-manners
Thema: discrimination

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

MURDER MYSTERY
By Special Correspondent
Mary Turner, wife of Richard Turner, a farmer at Ngesi, was found murdered on the front veranda of their homestead yesterday morning. The houseboy, who has been arrested, has confessed to the crime. No motive has been discovered. It is thought he was in search of valuables.

The newspaper did not say much. People all over the country must have glanced at the paragraph with its sensational heading and felt a little spurt of anger mingled with what was almost satisfaction, as if some belief had been confirmed, as if something had happened which could only have been expected. When natives steal, murder, or rape, that is the feeling white people have.
And then they turned the page to something else.
But the people in the ‘district’ who knew the Turners, either by sight or from gossiping about them for so many years, did not turn the page so quickly. Many must have snipped out the paragraph, put it among old letters or between the pages of a book, keeping it perhaps as an omen or a warning, glancing at the yellowing piece of paper with closed, secretive faces. For they did not discuss the murder; that was the most extraordinary thing about it. It was as if they had a sixth sense which told them everything there was to be known, although the three people in a position to explain the facts said nothing. The murder was simply not discussed. ‘A bad business,’ someone would remark; and the faces of the people round about would put on that reserved and guarded look. ‘A very bad business,’ came the reply – and that was the end of it. There was, it seemed, a tacit agreement that the Turner case should not be given undue publicity by gossip. Yet it was a farming district, where those isolated white families met only very occasionally, hungry for contact with their own kind, to talk and discuss and pull to pieces, all speaking at once, making the most of an hour or so’s companionship before returning to their farms, where they saw only their own faces and the faces of their black servants for weeks on end. Normally that murder would have been discussed for months; people would have been positively grateful for something to talk about.

© Michael Joseph / Granada, 1950/1980.^ Terug naar boven

Algemeen

Op een afgelegen boerderij wordt een blanke vrouw vermoord. Deze Mary Turner werd gedood door haar bediende, de zwarte knecht Moses. De politie arresteert hem, troost de verwarde echtgenoot en brengt de verdachte (die al bekend heeft) naar de gevangenis, waar hij zal worden berecht en daarna opgehangen. Een simpele zaak.
Maar is dat wel zo?
Mary Turner is een vrouw die naar de boerderij van de vrijgezel Dick Turner ging nadat ze met hem trouwde. Ze had een kille jeugd; later verhuisde ze naar de stad waar ze min of meer gelukkig werd als secretaresse. Ze woonde in een pension voor ongehuwde dames. Toen ontmoette ze Dick.
Dick heeft een boerderij met veel land en veel bedienden. Hij verbouwt van alles en nog wat en hij houdt allerlei verschillende dieren. Maar niets wordt een succes: oogsten mislukken, kippen sterven van de honger, koeien gaan dood van de droogte, ziekten teisteren de bijen en de gewassen. Dick raakt hoe langer hoe verder in de schulden.
En wanneer hij enkele jaren met Mary getrouwd is, ontdekt zij dat het allemaal misschien wel aan Dick ligt. De enige metgezel van Mary is de ‘houseboy’ Moses, die met zijn stille aanwezigheid op de zenuwen van Mary gaat werken. Totdat ze het niet langer uithoudt …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Doris Lessing

Jaar van uitgave:
1950

Aantal pagina's:
220

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1940-1950

Plaats van handeling:
Zuid-Afrika, het platteland

Bijzonderheden:
Een roman in 11 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet de roman ‘Het zingende gras’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Grass Is Singing’ is een verhaal over het platteland van Zuidelijk Afrika (eigenlijk: Zimbabwe, het vroegere Rhodesië) in de jaren veertig van de vorige eeuw. Blanken hebben alles voor het zeggen, zwarte werknemers zijn nauwelijks meer dan slaven en ze worden om het minste of geringste gekleineerd, geslagen of ontslagen.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Grass Is Singing’ gaat over een tijd dat zwarte Afrikanen niet veel beter dan slaven waren. Ze mochten werken voor de blanken, maar voor weinig geld. Voor kleinigheden werden ze ontslagen en dan moesten ze van het land af om elders een baantje te zoeken. Veel blanken wisten rijk te worden als boer, maar dat lukte hen vaak alleen met machtsvertoon en geweld. Wie dat niet wilde als blanke, zag zijn toekomst als boer vaak mislukken.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘The Grass Is Singing’ is lastig, maar zeker toegankelijk. Het verhaal wordt met de nodige terughoudendheid verteld voor wat betreft emoties, seks of geweld. Ondanks dat gebrek aan ‘actie’ is het een zeer boeiend verhaal.
De alinea’s zijn vaak lang, evenals de hoofdstukken. Er zijn heel weinig dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de roman goed te lezen, maar de lange alinea’s kunnen een belemmering voor het lezen zijn.
Het verhaal zelf wordt traag verteld. Het is geen spannend verhaal. Toch is het aangrijpend en gaandeweg het verhaal zeer beklemmend. Langzamerhand verplaats je je als lezer in de positie van de zwarte onderdrukte arbeider, van de teleurgestelde boer, van de gefrustreerde boerin. Een aangrijpend verhaal dat met weinig opsmuk verteld wordt.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Grass Is Singing’ een boek met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

Het verhaal wordt verteld nadat de moord al gepleegd is. De hoofdpersoon is al overleden in de eerste alinea van de roman. Vanaf dat moment hoor je beetje bij beetje hoe de hoofdpersonen elkaar leerden kennen, hoe hun relaties zich ontwikkelden en wat uiteindelijk leidde tot de moord.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Grass Is Singing’ bevat een verhaal met een beperkte hoeveelheid actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de roman spelen zich af in de jaren 1940-1950. De moord is al gepleegd wanneer de roman begint. In de daarop volgende hoofdstukken worden, als één lange flashback, het verhaal van de Turners en hun personeel verteld.


Plaats:

De setting van ‘The Grass Is Singing’ is een boerderij op het uitgestrekte platteland (the ‘veldt’) van Zuidelijk Afrika aan de oostkant van het land (grenzend aan Mozambique).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Grass Is Singing’: waarom werd Mary Turner vermoord?


Verteller:

De roman heeft een auctoriale verteller.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Grass Is Singing’ zijn:
• Mary Turner: de vermoorde vrouw. Zij groeit op in een armoedig, liefdeloos gezin en ze ervaart pas enig geluk wanneer ze op een kantoor in de stad werkt. Na haar huwelijk met Dick raakt ze hoe langer hoe meer teleurgesteld in het (boeren)leven – de armoede en de eenzaamheid bedreigen haar emotionele gesteldheid;
• Dick (Richard) Turner: een boer die vijf jaar zonder succes boert voordat hij Mary ontmoet. Dick heeft altijd weer nieuwe projecten die geld kunnen opleveren: bijen, varkens, kalkoenen, konijnen, een winkel. Maar niets lijkt hem te helpen een succes van zijn bedrijf te maken;
• Charlie Slatter: de buurman van Dick (op vijf mijl afstand, weliswaar). Hij is een rücksichtslose boer die land en landarbeiders even hard behandelt met als enig doel: snel heel rijk worden;
• Moses: een persoonlijke huisknecht (‘houseboy’) van de Turners, de latere moordenaar van Mary.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Grass Is Singing’ zijn:
• Assistant Tony Marston: de werknemer van Slatter die waarschijnlijk de boerderij van Dick kan overnemen wanneer deze failliet is gegaan;
• Mrs Slatter: de echtgenote van Charlie. Zij wil contact hebben met Mary, maar die wimpelt elk contact af;
• Sergeant Denham: het hoofd van politie in de omgeving;
• Samson: een zwarte bediende van de Turners.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Grass Is Singing’ is in 1981 verfilmd.


Overig:

‘The Grass Is Singing’ is de eerste roman van Doris Lessing.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Doris Lessing.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Heart of Darkness van Joseph Conrad
Cry, the Beloved Country van Alan Paton
Jump and Other Stories van Nadine Gordimer


Citaat:
The world was a miracle of colour, and all for her, all for her! She could have wept with release and lighthearted joy. And the she heard it, that sound she could never bear, the first cicada beginning to shrill somewhere in the trees. It was the sound of the sun itself, and how she hated the sun! (p.205)

Vragen over het boek:

1. Waarom trouwt Mary met een man die ze nauwelijks kent?
2. Waarom krijgt Mary hoe langer hoe minder begrip voor Dick en waarom krijgt Dick hoe langer hoe minder begrip voor Mary?
3. Welke rol speelt Charlie in het leven van de Turners?
4. Waarom wordt volgens jou de moord gepleegd?

^ Terug naar boven

Comments are closed.