The Mirror & The Light

Niveau:
Genre: history
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

Once the queen’s head is severed, he walks away. A sharp pang of appetite reminds him that it is time for a second breakfast, or perhaps an early dinner. The morning’s circumstances are new and there are no rules to guide us. The witnesses, who have knelt for the passing of the soul, stand up and put on their hats. Under the hats, their faces are stunned.
But then he turns back, to say a word of thanks to the executioner. The man has performed his office with style; and though the king is paying him well, it is important to reward good service with encouragement, as well as a purse. Having once been a poor man, he knows this from experience.
The small body lies on the scaffold where it has fallen: belly down, hands outstretched, it swims in a pool of crimson, the blood seeping between the planks. The Frenchman – they had sent for the Calais executioner – had picked up the head, swaddled it in linen, then handed it to one of the veiled women who had attended Anne in her last moments. He saw how, as she received the bundle, the woman shuddered from the nape of her neck to her feet. She held it fast though, and a head is heavier than you expect. Having been on a battlefield, he knows this from experience too.

© 4th Estate, 2020.^ Terug naar boven

Algemeen

Thomas Cromwell was de vertrouweling van kardinaal Wolsey. Nu deze geëxecuteerd is – evenals vele anderen, waaronder Sir Thomas More – wordt koning Henry VIII hoe langer hoe afhankelijker van Cromwell, die hij heeft benoemd tot zijn secretaris. Cromwell probeert zich goed van zijn taken te kwijten: hij onderhoudt contacten met Europese politieke en geestelijke leiders, hij kent veel Europese machthebbers, hij perkt de macht van de Engelse katholieke kerk hoe langer hoe verder in en hij blijft desalniettemin bevriend met vrijwel iedereen.
En toch ontstaan er scheuren in het nieuwe, machtige Engeland. De nieuwe kerk groeit, maar de oude blijft bestaan; de nieuwe (tweede) koningin, Anne Boleyn, is kort geleden onthoofd. Haar opvolger, de bedeesde en ietwat wereldvreemde Jane Seymour, lijkt de koning tot nu toe nog geen troonopvolger te kunnen schenken. Aanhangers, vertrouwelingen en familieleden van de verstoten vorstinnen Katherine of Aragon en Anne Boleyn, smeden hun snode plannen tegen Henry VIII en indirect dus ook tegen zijn tweede man, Thomas Cromwell.
Het lijkt alsof de machtige Cromwell langzamerhand zijn greep op de Engelse macht en machtigen zal verliezen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Hilary Mantel

Jaar van uitgave:
2020

Aantal pagina's:
883

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1535-1540

Plaats van handeling:
UK, Londen

Bijzonderheden:
Een verhaal in zes delen die elk weer onderverdeeld zijn in drie (of in het laatste deel twee) hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘De spiegel & het licht’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De historische roman ‘The Mirror & the Light’ is een boek voor liefhebbers van geschiedenis en van boeiende verhalen over die geschiedenis. Het verhaal geeft op een informatieve manier weer hoe het leven in Engeland er tussen 1535 en 1540 uit zou hebben kunnen zien. En dan met name het leven van de adel, de geestelijkheid en de nieuwe rijken (zoals zakenlieden en bankiers).
De roman beschrijft op een deskundige en aangrijpende manier het leven in en om Londen in de jaren 1535-1540: het is een keihard leven met een zeer rigide geloof, een politiek systeem met veel vleierijen en intriges, met grote beloningen voor gunstelingen en zware straffen (martelingen, verbrandingen) voor overtreders of voor hen die in ongenade zijn gevallen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor ‘The Mirror & the Light’ is het handig wanneer je iets afweet van de Engelse historische figuren uit die tijd. Gelukkig heeft Mantel een stamboom van het Engelse koningshuis toegevoegd, evenals een lijst met namen van de belangrijkste karakters, maar desalniettemin is het interessant om iets meer te weten over bekende tijdgenoten van Thomas Cromwell, zoals Henry VIII, Anne Boleyn, Hans Holbein en Jane Seymour. (Overigens is deze Thomas Cromwell een geheel andere dan de latere politicus Oliver Cromwell, dat was een nakomeling van de zuster van Thomas.)

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

‘The Mirror & the Light’ kent de nodige moeilijke woorden. Er wordt dan ook een wereld van bijna vijfhonderd jaar geleden beschreven, een wereld die er sociaal, politiek en kerkelijk heel anders uitzag dan de onze. Normen en waarden waren volkomen verschillend, rechtspraak was keihard, intriges bepaalden succes of ongenade, ziekten roeiden hele families uit.
De taal is moeilijk, maar de karakterbeschrijvingen maken de roman zeer leesbaar.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Mirror & the Light’ is soms lastig te lezen. De taal is zo nu en dan moeilijk, de onderwerpen zijn taai, de beschrijvingen zijn uitvoerig.
Toch is het verhaal dermate interessant geschreven dat je dit boek wel moet uitlezen als je eenmaal begonnen bent: King Henry, Anne Boleyn, Jane Seymour, Hans Holbein, Bishop Cranmer en Thomas Cromwell zijn mensen van vlees en bloed geworden in deze roman.
Op grond van deze eigenschappen is ‘The Mirror & the Light’ een roman met een literair niveau C 5c en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De auteur van ‘The Mirror & the Light’ is een zeer deskundige verteller die met de nodige humor en kennis van zaken de spanning in het verhaal weet te houden.
De tijd die beschreven wordt is een turbulente tijd voor Engeland en voor het koninkrijk, maar ook een verwarrende tijd met complexe intriges en ontwikkelingen. Hilary Mantel weet 883 pagina’s lang de lezer geboeid te houden.
Wat verwarrend blijft is dat de hoofdpersoon Thomas Cromwell heel vaak als ‘he’ wordt aangeduid, terwijl het voor de lezer onduidelijk is of het echt die Thomas is, of een heel ander personage. Wat de schrijfstijl heel bijzonder maakt is dat de auctoriale verteller er op een heel geloofwaardige manier in slaagt om ons te doen geloven dat we in feite met een ik-verteller te maken hebben.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Mirror & the Light’ kent niet veel actie. Er worden veldslagen uitgevochten in Europa, op het vasteland en in Groot-Brittannië, maar die worden meestal via derden gerapporteerd. Cromwell deed ook mee aan oorlogen, maar we horen er pas achteraf iets over. Mensen worden gemarteld, verbrand, geradbraakt of onthoofd, maar veel geweldshandelingen en executies horen we als lezer pas achteraf, en dan vaak ook nog alleen als getuigenverklaringen. Toch maakt de roman zeer helder hoe hard de tijd was waarin de mensen toen leefden, zowel voor wat betreft ziekten en oorlogen, als wat betreft de meedogenloze rechtspraak en de navenante wrede straffen.
In dit derde deel is het geweld duidelijker aanwezig dan in de vorige twee delen. Ook wordt nu duidelijk dat Thomas Cromwell een grote en doorslaggevende rol speelde bij de veroordeling van veel edellieden en geestelijken.


Tijd:

‘The Mirror & the Light’ speelt zich af tussen 1535 en 1540. De nadruk ligt op 1535 en 1540, de tijd waarin Henry VIII zijn derde huwelijk viert met de bedeesde hofdame Jane Seymour, en de periode die volgt na de dood van Jane. Jane is een volledig andere dan de bazige Katherine of Aragon of de intrigerende en insinuerende Anne Seymour. Daarnaast is het in Engeland op dit moment een verwarrende tijd voor iedereen: moet de overheid – en dus ook haar onderdanen – kiezen voor of tegen het Katholicisme, kiezen voor de leer van de Duitse Luther of een nieuw ‘Anglicaans’ protestants geloof ontwerpen?


Plaats:

De voornaamste plaats van handeling in ‘The Mirror & the Light’ is Londen, en dan met name (de gebieden rond) de grote huizen en paleizen: Hampton Court, Windsor, The Tower, Wimbledon, of Wolf Hall (dat laatste kasteel ligt overigens in het graafschap Wiltshire).
Soms denkt Cromwell na over zijn reizen door Italië, Frankrijk en de Lage Landen (waarmee hij vooral België, en met name Antwerpen, bedoelt).
In dit derde deel reist Cromwell (of één van zijn vertrouwelingen) vaker naar gebieden waar het onrustig is: het noorden (in Yorkshire) of het zuiden (Sussex, Devon of Cornwall).


Verhaallijn:

‘The Mirror & the Light’ kent meerdere verhaallijnen. Maar het verhaal gaat voornamelijk over de opkomst van Thomas Cromwell, de adviseur (Lord Secretary en later Lord Privy Seal, Viceregent in Spirituals) van Henry VIII.
Een tweede verhaallijn is de situatie rond Henry VIII, die zijn derde vrouw, Jane Seymour, heeft leren kennen. De geesten van zijn overleden echtgenoten Katherine of Aragon en Anne Boleyn waren echter nog rond in zijn huis en omgeving, en hun dochters Mary en Elizabeth spelen wel degelijk een rol.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller in ‘The Mirror & the Light’. Deze vertelt het verhaal geheel vanuit de positie van Thomas Cromwell, maar je hebt als lezer nooit echt de indruk dat deze Cromwell laat merken wat hij echt vindt, denkt of van plan is. Hij blijft vrij objectief naar de wereld en de mensen kijken, en ook naar zichzelf.
Cromwell wordt heel vaak met ‘he’ aangeduid – ook wanneer dat soms voor verwarring bij de lezer kan zorgen.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Mirror & the Light’ zijn:
• Thomas Cromwell: diplomaat, zakenman, advocaat, politicus, raadgever, zoon van een gewelddadige smid uit Putney. Als kind is Thomas vreselijk mishandeld door zijn vader. Thomas heeft lang in Europa gewoond en gewerkt en daar rijkdom en roem vergaard. Hij was soldaat, handelaar, bankier en advocaat (om maar wat te noemen) en hij woonde in Antwerpen, Parijs, Venetië en Milaan. Vanwege zijn internationale ervaringen is hij geliefd bij de notabelen in Londen; bovendien spreekt hij heel veel talen. Zo komt hij te werken als adviseur van de kardinaal (Wolsey) en later van de Britse koning (Henry VIII). Als het verhaal begint is Cromwell bevorderd tot Lord (Master) Secretary, de belangrijkste adviseur van King Henry VIII;
• Henry VIII (Henry Tudor): de koning van Engeland. Als dit deel van het verhaal begint is Henry getrouwd met Anne Boleyn, een intrigerende jonge vrouw van de lagere adel. Zijn eerste vrouw, Katherine of Aragon, wordt door hem min of meer gevangengehouden in een kasteel op grote afstand van Londen;
• Jane Seymour: een hofdame die in dienst was bij zowel Katherine of Aragon als Anne Boleyn. Zij is afkomstig van het landgoed Wolf Hall. Wanneer de koning daar op bezoek gaat, raakt hij in de ban van de, misschien niet zo knappe, maar wel heel slimme en innemende Jane.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Mirror & the Light’ zijn:
Leden van de Cromwell huishouding (naast Thomas Cromwell):
• Gregory Cromwell, de zoon van Thomas en Liz. Een bescheiden en niet altijd even slimme jongeman;
• Rafe Sadler: een soort zoon van Thomas, zijn vertrouweling (en tevens hoofdklerk). Cromwell heeft aan de ouders van Rafe beloofd dat hij hem zou opleiden en hem in de hoogste kringen zou laten verkeren;
• Christophe: een Franse emigrant die door Cromwell wordt opgevangen. Hij is de persoonlijke bediende van Thomas;
• Mercy Prior: de schoonmoeder van Thomas Cromwell;
• Richard Cromwell (eerst: Richard Williams): de zoon van Kat en Morgan Williams, de neef van Thomas (en door hem als zoon geadopteerd). Getrouwd met Frances Murfyn;
• Thomas Avery: een leerling-gezel van Cromwell, later zijn accountant;
• Thurston: de hoofdkok van de huishouding;
• Dick Purser: een arme jongen die door Cromwell in huis genomen wordt. Hij wordt verantwoordelijk voor de waakhonden van de Cromwells;
• Jenneke: de dochter van Cromwell, de Antwerpse dochter van de vroegere minnares van Cromwell;
• Mathew: een bediende van Wolf Hall;
• Bastings, the bargemaster: de schipper van de Cromwells;
• Helen Barre: een jonge weduwe die met haar kinderen van Cromwell onderdak krijgt. Zij trouwt – in het geheim – met Rafe;
• Anthony, jester: de nar van de huishouding.
Leden van het koninklijk huis, de Tudors (behalve Henry VIII):
• Henry Fitzroy, Duke of Richmond: de ‘bastaard’zoon van Henry.
• Mary: de dochter van Henry en Katherine of Aragon;
• Elizabeth: de dochter van Henry en Anne;
• Anna of Cleve: de vierde vrouw van Henry, de zuster van Duke Wilhelm of Cleve (de Duitse stad Kleef);
• Katherine Howard: de vijfde vrouw van Henry, de hofdame van Anna;
• Margaret Douglas: de nicht van Henry, de dochter van zijn zuster Margaret;
• William Butts: hofarts;
• Walter Cromer: arts;
• John Chambers: arts;
• Hans Holbein: de hofschilder, een van oorsprong Duitse kunstenaar;
• Sexton (‘Patch’): een hofnar, oorspronkelijk een ‘jester’ van Cardinal Wolsey.
Leden van de familie Seymour (woonachtig op het landgoed Wolf Hall):
• Lady Margery Seymour: de echtgenote van (de overleden) Sir John;
• Edward Seymour: de oudste zoon;
• Thomas Seymour: de jongste zoon;
• Old Sir John Seymour: de (overleden) vader des huizes. Hij had een relatie met de echtgenote van zijn zoon;
• Elizabeth (‘Bess’) Seymour (Lady Oughtred): de oudste dochter, een weduwe.
Hovelingen en andere belangrijke figuren aan of bij het hof:
• Thomas Wriothesley (‘Call-Me-Risley’) Clerk of the Signet: een vertrouweling van Gardiner, later van Cromwell;
• Richard Riche, Speaker of the House of Commons: een vertrouweling van Cromwell;
• Thomas Audley: Lord Chancellor;
• Robert Barnes: een Lutherse geestelijke;
• Edmund Bonner: ambassadeur in Frankrijk, later de bisschop van Londen;
• Francis Bryan, ‘The Vicar of Hell’: gerelateerd aan de families Boleyn en Seymour;
• Charles Brandon, Duke of Suffolk: de weduwnaar van de zuster van de koning (Mary);
• Margaret (‘Meg’) Douglas: een hofdame van Mary, de oudste dochter van Henry;
• Mary Fitzroy: de echtgenote van Richmond, de ‘bastaard’zoon van Hery;
• Nicholas Carew, Master of the Horse: een tegenstander van de Boleyns;
• Thomas Wyatt: een vroegere minnaar van Anne Boleyn, een beroemd dichter (en vriend van Thomas Cromwell);
• Lady Shelton: de tante van Anne Boleyn, de gezelschapsdame van Mary, de dochter van Henry;
• Thomas Howard, Duke of Norfolk: de oom van Anne Boleyn;
• Henry Howard, Earl of Surrey: de zoon van Thomas Howard;
• Mary Howard: de dochter van Henry, getrouwd met Fitzroy, de ‘bastaard’zoon van Henry;
• Thomas Howard (‘Tom Truth’): de halfbroer van Mary Howard;
• Charles Brandon, Duke of Suffolk: een vroegere vriend van Henry;
• Thomas Wyatt: vriend van Cromwell, dichter, diplomaat, vermeende minnaar van Anne Boleyn;
• Henry Wyatt: de vader van Thomas;
• Hans Holbein: de schilder van veel adellijke personen, een Duitser;
• Bess Darrell: de minnares van Thomas Wyatt;
• William Fitzwilliam: Lord Admiral en Earl of Southampton, een vriend van Cromwell;
• Nicholas Carew: een vertrouweling van Princess Mary;
• Eliza Carew: de echtgenote van Nicholas;
• Andere hovelingen: Francis Bryan, Thomas Culpeper, Philip Hoby, Henry Bouchier, John Shelton;
• Andere hofdames: Jane Rochford, Mary Shelton, Mary Mounteagle, Nan Zouche, Katherine, Lady Latimer (Katherine Parr), Anne Shelton, Lady Bryan;
• Thomas Boleyn, ‘Monsegneur’, Earl of Wiltshire: de vader van Anne.
Kloosterlingen:
• Elizabeth Zouche: de abdes;
• Dorothea Wolsey: non, de ‘onechte’ dochter van de kardinaal.
Troonpretendenten en hun familie:
• Margaret Pole: de nicht van King Edward IV, een vrouw die Katherine en haar dochter steunt;
• Henry, Lord Montague: de oudste zoon van Margaret Pole;
• Reginald Pole: haar tweede zoon (die ergens in Europa de vorsten probeert op te stoken tegen Henry);
• Geoffrey Pole: haar derde zoon;
• Constance: de echtgenote van Geoffrey;
• Henry Courtenay, Marquis of Exeter: een ver familielid van de koninklijke familie;
• Gertrude: de echtgenote van Henry Courtenay.
Geestelijken:
• Thomas Cranmer, Archbishop of Canterbury: benoemd door Cromwell – en met hem bevriend;
• Stephen Gardiner, Bishop of Winchester: op een zijspoor gezet door Cromwell – en (dus) zijn tegenstander;
• Hugh Latimer: de bisschop van Worcester;
• Richard Sampson: de wettige adviseur (advocaat) van Henry VIII;
• Cuthbert Turnstall: de bisschop van Durham (eerder van Londen);
• John Stokesley: de bisschop van Londen;
• John Lambert: een priester die het oneens is met de nieuwe kerk in Groot-Brittannië.
Aanhangers van de ‘nieuwe’ godsdienst (The Anglican Church – die toen nog niet zo heette) – en vrienden van Cromwell:
• Humphrey Monmouth: koopman, vriend van Cromwell. Hij zit een lange gevangenisstraf uit in de Nederlanden in verband met zijn contacten met godsdienstige hervormers;
• Robert Packington: koopman – en aanhanger van het nieuwe geloof;
• Stephen Vaughan: een Engelse koopman in Antwerpen, vriend en agent van Cromwell;
• Margaret Vernon: een abdes, de voormalige tutor van Gregory Cromwell;
• John Bale: een vroegere monnik en toneelschrijver.
Personeel (en vaak bewoners) van The Tower of London (gevangenis en executieplaats):
• Sir William Kingston, Constable: de hoofdcipier, in dienst van de koning;
• Lady Kingston: zijn echtgenote;
• Edmund Walsingham, deputy: de assistent van Sir William;
• Martin: de cipier;
• Executioner: de Franse beul van The Tower.
Diplomaten:
• Eustace Chapuys: de ambassadeur van Karel V in Londen;
• Diego Hurtado de Mendoza: een boodschapper van Karel V;
• Jean de Dinteville: een gezant van de Koning van Frankrijk;
• Louis de Perreau, Sieur de Castillon, Antoine de Castelnau, Bishop of Tarbes, Charles de Marillac: Franse ambassadeur;
• Hochsteden, Olisleger en Harst: gezanten van de vorst van Kleef (Cleve).
Recentelijk overledenen (en vaak terechtgestelden):
• Katherine of Aragon: een Spaanse prinses, de eerste echtgenote van Henry VIII. Henry scheidde van haar om met Anne te kunnen trouwen (en zo mogelijk een zoon te kunnen krijgen) en Katherine werd onder huisarrest gezet in het kasteel van Kimbolton;
• Anne Boleyn: de minnares, later de tweede vrouw van Henry. Anne is berucht, vooral wat haar contacten met mannen betreft. Zij komt uit een adellijke familie van intriganten en ze is vastbesloten om Henry in haar macht te krijgen. Vanwege het feit dat er zoveel geruchten over haar contacten met mannen gaan – en omdat ze Henry geen zoon schenkt – laat Henry haar onthoofden;
• George Boleyn, Lord Rochford: de broer van Anne;
• Henry (‘Gentle’) Norris: het hoofd van de vorstelijke vertrekken, een vertrouweling van de koning;
• Francis Weston: een jonge edelman die vaak zijn mond voorbijpraat;
• William Brereton: een edelman die vaak en graag ruzie maakt;
• Mark Smeaton: een modieuze musicus aan het hof.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Mirror & the Light’ is niet verfilmd.


Overig:

De roman ‘The Mirror & the Light’ is het derde en laatste deel uit de serie ‘Wolf Hall’. De trilogie bestaat uit de romans:
Wolf Hall (2009)
Bring up the Bodies (2012)
• ‘The Mirror & the Light’ (2020)
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Hilary Mantel.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Macbeth van William Shakespeare
Le Morte d’Arthur van Sir Thomas Malory
Murder in the Cathedral van T.S. Eliot


Citaat:
Let them. He closes his eyes. What does God see? Cromwell in the fifty-fourth year of his age, in all his weight and gravitas, his bulk wrapped in wool and fur? Or a mere flicker, an illusion, a spark beneath a shoe, a spit in the ocean, a feather in a desert, a wisp, a phantom, a needle in a haystack? If Henry is the mirror, he is the pale actor who sheds no lustre of his own, but spins in a reflected light. If the light moves, he is gone. (p.617)

Vragen over het boek:

1. Het vasteland van Europa speelt in deze roman een grotere rol dan in de vorige twee romans. Maak duidelijk waarom dit zo is.
2. Waarom is Cromwell in deze periode zo sterk gekant tegen de Britse geestelijkheid?
3. Geef een drietal voorbeelden waaruit het afnemen van de invloed van Thomas Cromwell duidelijk wordt.
4. Cromwell heeft een groep vertrouwelingen om zich heen. Kies een tweetal uit en geef aan of ze uiteindelijk wel echt te vertrouwen zijn.

^ Terug naar boven

Comments are closed.