4/5 - (1 stemmen)

The Monster in the Box

Niveau:
Genre: crime
Thema: detective

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1695402942411", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000000761804","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Monster%20in%20the%20Box%20%28ebook%29%2C%20Ruth%20Rendell","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

He had never told anyone. The strange relationship, if it could be called that, had gone on for years, decades, and he had never breathed a word about it. He had kept silent because he knew no one would believe him. None of it could be proved, not the stalking, not the stares or the conspiratorial smiles, not the killings, not any of the signs Targo had made because he knew Wexford knew and could do nothing about it.
It had gone on for years and then it had stopped. Or seemed to have stopped. Targo was gone. Back to Birmingham yet again or perhaps to Coventry. A long time had passed since he had been seen in Kingsmarkham and Wexford had thought it was all over. Thought with regret, not relief, because if Targo disappeared – more to the point, if Targo never did it again – what hope had he of bringing the man to justice? Still, he had almost made up his mind he would never see him any more. He would never again set eyes on that short, muscular figure with the broad shoulders and the thick sturdy legs, the course fairish hair, blunt features and bright blue eyes – and the mark that must always be kept covered up. Wexford had only once seen him without the scarf he wore wrapped round his neck, a wool scarf in winter, a cotton or silk one in summer, a scarf that belonged to one of his wives perhaps, no matter so long as it covered that purple-brown birthmark which disfigured his neck, crept up to his cheek and dribbled down his chest. He had seen him only once without a scarf, never without a dog.

© Penguin Random House Company / Arrow Books, 2010

^ Terug naar boven

Algemeen

Inspecteur (Reg) Wexford uit het (denkbeeldige) Engelse stadje Kingsmarkham loopt een oude (maar niet een goede) bekende tegen het lijf: Eric Targo. Jaren geleden, toen Wexford pas begon bij de politie, werd er een huisvrouw vermoord, waarschijnlijk door haar overspelige man. Wexford kon niets bewijzen, maar hij verdacht Targo van de moord. Later werd een zwakzinnige jongen gewurgd; de dader werd nooit gevonden. Wexford wist dat Targo in de buurt was geweest. Opnieuw viel er niets te bewijzen. Targo was zelfs zo brutaal dat hij Wexford stalkte bij diens huis en hem als het ware uitdaagde om hem te beschuldigen. Later verhuisde Targo naar Birmingham, hij hertrouwde en werd erg rijk. Wexford verdacht hem er van dat ook in Birmingham moorden door hem werden gepleegd. En nu, na jaren, komt Targo terug in Kingsmarkham, stinkend rijk en even arrogant, en met een nieuwe vrouw. En opnieuw – net als al die jaren geleden – stalkt hij Wexford.
Wexfords collega’s houden zich met andere zaken bezig: een Pakistaans meisje, een dochter van verwesterde moslims, is verdwenen vlak na haar examen. De collega van Wexford vermoedt dat hier een gedwongen huwelijk kan hebben plaatsgevonden. Wexford gelooft er niets van.
En dan komen beide zaken vreemd genoeg bij elkaar …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Ruth Rendell

Jaar van uitgave:
2009

Aantal pagina's:
327

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1980 – 2010

Plaats van handeling:
UK, Kingsmarkham

Bijzonderheden:
Een roman in 24 hoofdstukken. Een Inspector Wexford mysterie.
In het Nederlands heet het boek ‘Slapende honden’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Je wordt als lezer heel snel het verhaal ingetrokken: gebeurtenissen van vroeger worden door de hoofdpersoon herinnerd. Oude moorden worden weer opgerakeld en oude verdenkingen worden opnieuw geuit.
Als je dit boek wilt waarderen, moet je houden van detectives. Rendell schrijft specifieke detectives met een boodschap (ook wel whydunits genoemd). Het gaat vaak meer om het waarom van een moord dan om de actie zelf.


WAT MOET JE WETEN?

Veel algemene kennis is niet nodig voor het begrip van dit verhaal. De Britse wereld is vergelijkbaar met de Nederlandse, inclusief de manier waarop nieuwe landgenoten al of niet integreren in hun nieuwe vaderland (en hoe er door zogenaamd autochtone bewoners naar hen wordt gekeken).
Het verhaal gaat voor een deel over moslims. Rendell legt uit wat er volgens haar leeft onder deze mensen en hoe zij moeten leven in een voor hen vreemde wereld. Daarnaast portretteert Rendell op een komische manier politiek correcte types: hoe moet je eigenlijk omgaan met minderheden? Specifiek literaire kennis is niet nodig voor het begrip van deze whodunit: het is een echt Wexford-mysterie.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is niet moeilijk: Rendell gebruikt geen (politie)jargon. Het vocabulaire is passend bij niveau B2. Dat betekent dat je een aantal jaren Engelstalige teksten moet hebben gelezen, maar dat dit verhaal niet erg ingewikkeld is qua taal.
De zinsconstructies zijn nergens complex. De zinnen zijn van een normale lengte.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Monster in the Box’ is een heel leesbaar boek. Het verhaal wordt spannend verteld, veel moeilijke woorden gebruikt Ms Rendell niet. Het enige probleem voor een lezer zou kunnen zijn, dat soms niet duidelijk is wanneer een fragment zich afspeelt: hoofdinspecteur Wexford gaat namelijk in gedachten – in flashbacks – telkens terug naar gebeurtenissen uit een ver (en minder ver) verleden. Voor de rest is dit boek een ‘gewone’ Britse misdaadroman.
Het literaire niveau van het boek is C 4b; het taal-(ERK-)niveau is B2.


Schrijfstijl:

De stijl is helder; Ms Rendell gebruikt weinig beeldspraak, maar vertelt het verhaal rechttoe rechtaan.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Hoewel er weinig spectaculairs gebeurt (de meeste moorden hebben al in eerder stadium plaatsgevonden), is dit een boek vol spanning: wat is Targo van plan, wat is er met het meisje gebeurd, wat is de dreiging voor Wexford en zijn vrouw?


Tijd:

De chronologie levert soms (lees)problemen op. Wexford herinnert zich Targo uit eerdere jaren en hij vertelt die anekdotes door elkaar, zowel aan de lezer, als aan zijn collega als aan zijn vrouw. Soms werkt dat verwarrend; dan weet je als lezer niet of de gebeurtenis dertig of tien jaar geleden heeft plaatsgevonden (of dat het wellicht op het heden betrekking heeft).


Plaats:

De roman speelt zich voornamelijk af in het denkbeeldige dorpje Kingsmarkham in Zuid-Engeland.


Verhaallijn:

Er zijn twee duidelijke verhaallijnen. Allereerst is er het mysterie van Targo: heeft hij die moorden nu wel of niet gepleegd, en zal hij weer gaan moorden? Dan is er het verhaal van het Pakistaanse meisje: is of wordt Tamima tegen haar wil uitgehuwelijkt, of is er iets anders met haar aan de hand? En waarom doet die familie van haar zo geheimzinnig (terwijl het toch duidelijk geïntegreerde moslims zijn)?
De twee verhaallijnen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben (de levenswandel van de ‘moordenaar’ Targo en de verdwijning van Jamima) komen op een vernuftige manier bij elkaar. Het is aan Wexford om deze beide zaken op te lossen.


Verteller:

Het verhaal wordt verteld door een auctoriale verteller.
De roman heeft nauwelijks een ‘boodschap’. Of het zou moeten zijn dat schijn bedriegt en dat ‘wij’ Westerlingen voorzichtig moeten zijn met onze politieke (in)correctheden tegenover ‘die’ moslims.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Monster in the Box’ zijn:
• Chief Inspector is Reg(inald) Wexford: een hoofdinspecteur van politie in een (denkbeeldig) stadje in het zuiden van Engeland, Kingsmarkham;
• Dora Wexford: de echtgenote van Wexford, zijn steun en toeverlaat;
• Eric Targo: een (ex-)crimineel, een oude bekende van Wexford. Hij woonde vroeger in Kingsmarkham; hij verdween jarenlang en nu is hij weer terug in zijn oude woonplaats.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Monster in the Box’ zijn:
• De collega’s van Wexford bij de politie;
• De echtgenote van Targo;
• De tuinman van Wexford;
• De Pakistaanse familie Rahman: vader Mohammed en moeder Yasmin, de zoons Ahmed en Osman, en de dochter Jamima.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

The thriller ‘The Monster in the Box’ is verfilmd.


Overig:

Bij ‘The Monster in the Box’ gaat het zoals meestal bij Ruth Rendell vooral om de karakters, en niet zozeer om de daad. Uiteraard is het oplossen van moord wel belangrijk, maar die oplossing kan er pas komen – volgens Rendell –wanneer een speurder het karakter van de moordenaar(s) heeft doorgrond. En dat is in ‘The Monster in the Box’ opnieuw het geval.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Ruth Rendell.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• No Man’s Nightingale van Ruth Rendell
• The Murder of Roger Ackroyd van Agatha Christie
• The Man in the Queue van Josephine Tey


Citaat:
But his fear was in the box and the box was shut up inside the top left-hand drawer of his desk. As often, when he used the box – the invisible container created by his own mind – the apprehensiveness or anxiety locked inside it had faded away. Just as the box had no real existence so it seemed that the fear had none either. (p.161)

Vragen over het boek:

1. Vind je dat de verdenkingen van Wexford met betrekking tot Targo terecht zijn? Waarom vind je dat?
2. Analyseer het karakter van Eric Targo aan de hand van voorbeelden uit de tekst.
3. Analyseer het karakter van Jamima Rahman aan de hand van voorbeelden uit de tekst.
4. Als je bestudeert wat de definitie van een detective is, vind je dan dat deze roman een typische detective is? Illustreer je antwoord met voorbeelden uit de tekst.
^ Terug naar boven

Comments are closed.