4/5 - (1 stemmen)

The Town

Niveau:
Genre: family matters
Thema: epos

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1691175345872", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000033006266","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Snopes%20Trilogy%20-%20Snopes%20%28ebook%29%2C%20William%20Faulkner","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

I wasn't born yet so it was Cousin Gowan who was there and big enough to see and remember and tell me afterward when I was big enough for it to make sense. That is, it was Cousin Gowan plus Uncle Gavin or maybe Uncle Gavin rather plus Cousin Gowan. He – Cousin Gowan – was thirteen. His grandfather was Grandfather's brother so by the time it got down to us, he and I didn't know what cousin to each other we were. So he just called all of us except Grandfather 'cousin' and all of us except Grandfather called him 'cousin' and let it go at that.
They lived in Washington, where his father worked for the State Department, and all of a sudden the State Department sent his father to China or India or some far place, to be gone two years; and his mother was going too so they sent Gowan down to stay with us and go to school in Jefferson until they got back. 'Us' was Grandfather and Mother and Father and Uncle Gavin then. So this is what Gowan knew about it until I got born and big enough to know about it too. So when I say 'we' and 'we thought' what I mean is Jefferson and what Jefferson thought.
At first we thought that the water tank was only Flem Snopes's monument. We didn't know any better then. It wasn't until afterward that we realised that that object low on the sky above Jefferson, Mississippi, wasn't a monument at all. It was a footprint.

© Modern Library / Random House, 1931/1994.

^ Terug naar boven

Algemeen

Flem Snopes heeft in een aantal jaren carrière gemaakt en veel geld verdiend in Frenchman’s Bend. Hij is machtig geworden en hij heeft veel invloed op het gaan en staan van de meeste mensen in het dorp (zonder dat hij het laat merken). Nu gaat hij zijn aandacht verleggen – naar het stadje Jefferson, zo’n twintig mijl van Frenchman’s Bend.
In Jefferson wonen ongeveer drieduizend mensen. Notabelen (grootgrondbezitters, advocaten, bankdirecteuren, hoge ambtenaren, sheriffs) maken hier al jaren de dienst uit. Maar dat verandert wanneer Flem een huis in het stadje huurt. Hij gaat werken bij de bank; zijn neven pachten, huren en kopen winkels, vee en min of meer legale bedrijfjes. En ondertussen brengt de vrouw van Flem, Eula Varner Snopes, alle mannen het hoofd op hol. Eula is getrouwd met Flem toen ze al zwanger was (van een andere man waarschijnlijk). Flem is niet echt geïnteresseerd in haar, maar des te meer in het geld dat ze ooit zal erven van haar vader Will Varner.
De jonge advocaat (en vrijgezel) Gavin Stevens probeert in de gunst te komen bij Eula. Maar Eula lijkt al snel een andere minnaar te hebben. Dus gaat Gavin elders zijn studie afmaken: in Harvard, en later in Heidelberg (Duitsland). En dan komt de Eerste Wereldoorlog er ook nog achteraan, waardoor Gavin – en veel van zijn leeftijdgenoten – in Europa als militair meevechten met de Geallieerden.
Als Gavin terugkeert naar Jefferson is zijn liefde voor Eula aardig bekoeld. Maar dan ziet hij de mooie Linda, op wie hij onmiddellijk verliefd wordt. Daar ontstaan echter opnieuw enkele problemen: Linda is de dochter van Eula Varner Snopes en van Slem Snopes. En ze is nog maar veertien jaar oud …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
William Faulkner

Jaar van uitgave:
1957

Aantal pagina's:
333

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1920-1930

Plaats van handeling:
USA, Mississippi, het stadje Jefferson

Bijzonderheden:
Een roman in 24 hoofdstukken die de titel van de verteller hebben.
In het Nederlands heet de roman ‘Het stadje’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Town’ is het tweede deel uit de trilogie over de familie Snopes. De delen kunnen los van elkaar gelezen worden. In dit deel volgen we opnieuw enkele leden van de familie Snopes wanneer die zich in de stad (‘The Town’) Jefferson vestigen. Ze hebben zich ontworteld aan het gehucht Frenchman’s Bend (‘The Hamlet’) en ze maken zich nu op voor grotere zaken in grotere plaatsen.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Town’ is een soort vervolg op The Hamlet. Hoewel je de delen los kunt lezen is het handig om te weten welke leden van de familie Snopes sluw en berekenend zijn (zoals Flem), onbesuisd (zoals Mink), argeloos (zoals Eck) of hardwerkend (zoals Montgomery Ward). Meerdere leden van die beruchte familie komen in verschillende romans van Faulkner voor.
Overigens zijn er meer oude bekenden in de Snopes-trilogie te vinden: Colonel Sartoris, Bayard Sartoris, Major de Spain, Doctor Peabody en vele anderen.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Town’ zijn lastig.
De alinea’s en hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte en de dialogen laten vaak meer weg dan ze vertellen. Maar het meest verwarrende zijn nog de stream-of-consciousness-achtige passages waarin de (drie) vertellers vaak een beetje lijken door te leuteren over gebeurtenissen van vroeger. Tussen neus en lippen vertellen ze dan echter vaak belangrijke dingen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Town’ is niet gemakkelijk om te lezen wat de taal betreft.
Dat geldt in feite ook voor het verhaal. Dat is spannend en continu verrassend – maar je moet wel heel goed lezen als je de details goed wilt kunnen begrijpen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Town’ een boek met een literair niveau C 6a en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘The Town’ is mooi geschreven, vanuit het perspectief van drie vertellers. Het verwarrende is dat de ene ik-verteller (Charles Mallison) nog niet geboren is wanneer er verhalen over de familie Snopes worden verteld. Deze Charles vertelt de verhalen van zijn Cousin Gowan – als lezer krijg je het verhaal dus eigenlijk uit de derde hand te horen. Bovendien is Charles nog een (min of meer argeloze) jongen – terwijl Cousin Gavin en V.K. Ratliff volwassenen zijn, mensen die dus meer van de wereld (en van relaties) begrijpen dan het ventje Charles.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Town’ bevat een verhaal met vrij veel actie.


Tijd:

‘The Town’ speelt zich af in de jaren 1910-1930. Veel gebeurtenissen uit die tijd worden pas jaren later verteld.


Plaats:

De setting van ‘The Town’ is het noorden van de Amerikaanse staat Mississippi, het gebied dat Faulkner heel goed kende. Hij noemde deze streek Yoknapatawpha, naar een oude Indiaanse naam. Ook steden en dorpen gaf hij fictionele namen: Jefferson, Mottstown, enzovoort.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Town’: welke invloed zal de familie Snopes hebben in de stad Jefferson?


Verteller:

De roman ‘The Town’ heeft drie verschillende ik-vertellers, wat regelmatig zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘The Town’ zijn:
De ik-vertellers:
• Charles (‘Chick’) Mallison: een 11-/12-/13-jarige jongen die samen met cousins en uncles en ouders in het huis van zijn grootvader woont. Hij vertelt veel over gebeurtenissen van vóór zijn geboorte uit verhalen die hij hoorde van zijn neef Cousin Gowan;
• Gavin Stevens: de tweelingbroer van Margaret Mallison, een advocaat (en later rechter van de stad en van de regio). Hij is verliefd op Eula, maar hij weet dat zij onbereikbaar is vanwege haar huwelijk met Flem Snopes en vanwege haar verhouding met Major de Spain;
• V.K. Ratliff: een ongeveer 30-jarige naaimachineverkoper (‘sewing-machine agent’). Hij woont in Jefferson bij zijn zus, een weduwe, maar hij komt overal op zijn reizen. Ratliff kent alle roddels en alle verhalen uit de omgeving. Hij blijkt van Russische grootouders af te stammen – vandaar de voornamen Vladimir Kyrilytch (zijn achternaam is verbasterd tot een soort Engelse familienaam).
Anderen:
• Flem Snopes: de zoon van Ab, een zwijgzame, zeer slimme man. Op de een of andere manier kan hij alles gedaan krijgen in zijn nieuwe woonplaats. In Jefferson wordt hij superintendent van de elektriciteitscentrale en vice president van de bank; daarnaast bezit hij meerdere panden in de stad;
• Eula Varner Snopes: het zestiende kind van Will Varner en zijn vrouw. Ondanks haar huwelijk trekt zij de aandacht van heel veel jonge mannen. Zelfs na haar huwelijk met Flem Snopes;
• Linda Snopes: de dochter van Eula Varner, een meisje dat al even intrigerend en knap is als haar moeder;
• Will Varner: een 60-jarige grootgrondbezitter, de belangrijkste man uit Frenchman’s Bend en omgeving (‘landholder, supervisor, Justice of the Peace’). Hij heeft veel bezittingen (en zestien kinderen). Nu woont hij al jaren met zijn vrouw (‘Miz’ Varner) en zijn bedienden in een groot landhuis;
• Mayor Major Manfred de Spain: een invloedrijke inwoner van Jefferson, een vrijgezel. Hij komt uit één van de machtigste families van de streek, hij heeft meerdere boerderijen en hij is president van de bank in Jefferson.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Town’ zijn:
Leden van de grote Snopes-familie:
• I.O. Snopes: verhuurder van verschillende panden, smid, schoolmeester, bigamist, wat al niet. Het blijkt dat hij meerdere vrouwen en meerdere kinderen heeft. Later gaat I.O. muilezels houden (hoewel hij angst heeft voor paarden);
• Eck (Eckrum) Snopes: de neef van I.O., een leerling-smid, later werkt hij in de houtzagerij van Flem;
• Wall (Wallstreet) Snopes: een zoon van Eck. Hij zou eerst Wallstreet Panic heten, maar dat werd ingekort tot Wallstreet en later tot Wall;
• Montgomery Ward Snopes: hij is soldaat in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog. Later, terug in Jefferson, begint hij een wel heel speciale winkel;
• Lawrence, Admiral Dewey Snopes, Bilbo, Vardaman, Byron en Virgil Snopes: kinderen van I.O. (bij meerdere vrouwen);
• Mink Snopes: een boer, de neef van Ab en Isaac. Hij is de voogd (guardian) van Ike. Vanwege een moord zit hij levenslang in de gevangenis;
• Ab Snopes: een oude man die vanuit Frenchman’s Bend in Jefferson komt wonen, een soort voorouders van veel nakomelingen Snopes, zowel mannen als vrouwen;
• Wilbur Provine Snopes: een illegale drankstoker;
• Echtgenoten van een vrouwelijke Snopes: Dink Quistenberry, Dewitt (‘Dee-Wit’) Binford;
• Doris en Clarence Eggleston Snopes: kinderen van I.O. Snopes en van zijn tweede vrouw;
• Vier zeer criminele en agressieve kinderen van Byron Snopes en een Indiaans-Mexicaanse vrouw.
Anderen:
• Cousin Gowan: de neef van Charles. Hij vertelt Charles jaren later wat er in Jefferson is gebeurd vóór diens (Charles’) geboorte;
• Mother Margaret Mallison: de moeder van Charles, de echtgenote van Charles;
• Father Charles Mallison: de vader van de jonge verteller Charles;
• Grandfather Stevens: de City Attorney, een invloedrijke advocaat in Jefferson;
• Personeel van de familie Mallison: Guster, de zwarte bediende en zijn zoon Aleck Sander;
• Grover Cleveland Winbush: een partner van Ratliff, de man met wie hij samen een restaurant in Jefferson had. Later wordt Winbush nachtwaker in Jefferson;
• Werknemers in de elektriciteitscentrale: Otis Harker (engineer/night marshal), Joe Buffaloe (electrician), Turl Beauchamp (night fireman), Tom Tom Bird (day fireman);
• Colonel Sartoris: een notabele uit het stadje, een bankdirecteur;
• Bayard Sartoris: een oud-militair die zijn tweelingbroer verloren heeft in de oorlog, een zoon van Colonel Sartoris;
• Mayor Adams: de vroegere burgemeester, een vriend van Colonel Sartoris. Hij en zijn zoon Theron behoren bij de notabelen van de stad.
Andere bewoners van Jefferson:
• Winkeliers en bedienend personeel: McCaslin (owner hardware store), Noon Gatewood (blacksmith), Jabbo Gatewood (mechanic), Mrs. Rouncewell (flower shop owner), Mr. Kneeland (tailor), Samson (hotel porter), Uncle Willy Christian (drugstore owner), Walter Christian (janitor), Skeet McGowan (clerk/’soda-jerker’), Mr. Garraway (store keeper), Gowrie (shopkeeper);
• Politiemensen en andere leden van de rechterlijke macht: Buck Connors (day town marshall), Judge Lemuel Stevens, Henry Best (alderman), Judge Dunkinfield, Grover Cleveland Winbush (night marshall en café-eigenaar), Hub Hampton (sheriff), Judge Long, Mr. Gombault (US Marshal), Miss Elma (office deputy);
• Anderen: Big Top en Top Little Top (zwarte bedienden), Ashley Holcomb en John Wesley Roebuck (vrienden van Gowan), Job (janitor), Mrs. Nunnery en haar zoontje Cedric, Doctor Peabody, Miss Vaiden Wyott (school teacher), Walter (cafébezoeker), Miss Melissandre Backus (een vroegere vriendin van Uncle Gavin), Matt Levitt (mechanic), Anse en Buddy McCallum (een boerenzoon en diens vader), Eunice Clark (store clerk), Old Het (een oude dame die bij verschillende mensen in het dorp veel tijd doorbrengt), Miss Mannie Hait (een weduwe die een flink pensioen heeft van haar verongelukte man), Miss Melissa Hogganbeck (teacher), Miss Killebrew (teller at the bank), Mr. Hovis (cashier at the bank), Mr. Garraway (store keeper), Clefus (bediende), Mrs. Widrington.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Town’ is niet verfilmd.


Overig:

‘The Town’ bestaat uit 24 hoofdstukken die allemaal de naam van de verteller hebben:
• Charles Mallison
• Gavin Stevens
• V.K. Ratliff

‘The Town’ is het tweede deel van een trilogie die vooral over het geslacht Snopes gaat. Het derde deel heet The Mansion.
De karakters Flem Snopes en I.O Snopes komen ook voor in de verhalen Barn Bunring en Centaur in Brass.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over William Faulkner.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Mansion van William Faulkner
The Member of the Wedding van Carson McCullers
To Kill a Mockingbird van Harper Lee


Citaat:
So we druv on, talking about this and that, mostly this of course, with him stopping chewing every three or four miles to spit out the window and say ‘Yep’ or ‘That’s right’ or ‘Sounds like it’ until finally – there was Varner’s Crossroads jest over the next rise – he says, ‘Not the store. The House,’ and I says,
‘What? Uncle Billy wont be home now. He’ll be at the store this time of morning.’
‘I know it,’ he says. ‘Take this road here.’ So we taken this road; we never even seen the store, let alone passed it, on to the house, the gate. (p.256)

Vragen over het boek:

1. Wat gebeurde er op het bal dat in Jefferson gehouden werd en waarom gebeurde dit?
2. Wat is het verschil tussen moeder Eula Varner Snopes en dochter Linda Snopes?
3. Wat doet Flem Snopes wanneer familieleden als Mink Snopes en Montgomery Ward Snopes in problemen komen?
4. Hoe wordt de gecompliceerde verhouding tussen Major de Spain, Eula Varner Snopes, Flem Snopes en Gavin Stevens ‘opgelost’?
^ Terug naar boven

Comments are closed.