Wolf Hall

Niveau:
Genre: history
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

‘So now get up.’
Felled, dazed, silent, he has fallen; knocked full length on the cobbles of the yard. His head turns sideways; his eyes are turned toward the gate, as if someone might arrive to help him out. One blow, properly placed, could kill him now.
Blood from the gash on his head – which was his father’s first effort – is trickling across his face. Add to this, his left eye is blinded; but if he squints sideways, with his right eye he can see that the stitching of his father’s boot is unravelling. The twine has sprung clear of the leather, and a hard knot in it has caught his eyebrow and opened another cut.
‘So now get up!’ Walter is roaring down at him, working out where to kick him next. He lifts his head an inch or two, and moves forward, on his belly, trying to do it without exposing his hands, on which Walter enjoys stamping. ‘What are you, an eel?’ his parent asks. He trots backward, gathers pace, and aims another kick.
It knocks the last breath out of him; he thinks it may be his last. His forehead returns to the ground; he lies waiting, for Walter to jump on him. The dog, Bella, is barking, shut away in an outhouse. I’ll miss my dog, he thinks. The yard smells of beer and blood. Someone is shouting, down on the riverbank. Nothing hurts, or perhaps it’s that everything hurts, because there is no separate pain that he can pick out. But the cold strikes him, just in one place: just through his cheekbone as it rests on the cobbles.
‘Look now, look now,’ Walter bellows. He hops on one foot, as if he’s dancing. ‘Look what I’ve done. Burst my boot, kicking your head.’

© HarperCollins / Fourth Estate, 2009.^ Terug naar boven

Algemeen

Thomas Cromwell wordt als een slaaf behandeld door zijn vader: die dronkenman slaat hem soms bijna dood als hem iets niet zint. Thomas vlucht weg van huis, weg van Putney, toentertijd een dorpje bij Londen; hij gaat over zee naar Antwerpen. Hij wordt soldaat, zakenman, tolk, rijke koopman, op het vasteland van Europa, in steden als Antwerpen, Parijs, Florence en Venetië.
Als hij weer in Engeland terug is, ouder, wijzer en rijker (en vele talen sprekend), trouwt hij met een rijke jonge weduwe, Liz Wykys. Hij wordt adviseur van kardinaal Wolsey. Deze heeft problemen met King Henry VIII, die graag zou trouwen met zijn grote liefde Anne Boleyn, een adellijke dame. Maar zijn huidige vrouw is Katherine van Aragon, een Spaanse prinses en tevens een nicht van de huidige paus. Geen enkele goede katholiek – en wie is dat niet in de eerste decennia van de zestiende eeuw in Groot-Brittannië? – zal willen scheiden wat God (lees: de Paus) verbonden heeft.
Maar als Cromwell na de dood van de kardinaal hoe langer hoe meer in de gunst van Henry VIII en Anne Boleyn komt, zal hij toch moeten proberen om de machtige koning van Engeland zijn zin te geven. Ook wanneer dat ingaat tegen de macht van de paus in een groot deel van Europa.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Hilary Mantel

Jaar van uitgave:
2009

Aantal pagina's:
650

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1500-1535

Plaats van handeling:
UK, Londen

Bijzonderheden:
Een verhaal in zes delen die elk weer onderverdeeld zijn in hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Wolf Hall’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Wolf Hall’ is een historische roman voor liefhebbers van geschiedenis en van boeiende verhalen over die geschiedenis. Het verhaal geeft op een levendige manier weer hoe het leven in Engeland er tussen 1500 en 1535 uit zou hebben kunnen zien. En dan met name het leven van de adel, de geestelijkheid en de nieuwe rijken (zoals de zakenlieden en bankiers).
De roman beschrijft op een deskundige en aangrijpende manier het leven in en om Londen in de jaren 1500-1535: het is een keihard leven met een rigide geloof, een politiek systeem met veel vleierijen en intriges, met grote beloningen voor gunstelingen en zware straffen (martelingen, verbrandingen) voor overtreders of voor hen die in ongenade zijn gevallen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor ‘Wolf Hall’ is het handig wanneer je iets weet van de Engelse historische figuren uit die tijd. Gelukkig heeft Mantel een stamboom van het Engelse koningshuis toegevoegd, evenals een lijst met namen van de belangrijkste karakters, maar desalniettemin is het interessant om iets meer te weten over bekende tijdgenoten van Thomas Cromwell, zoals Henry VIII, Anne Boleyn, Hans Holbein, Sir Thomas More en Erasmus. (Overigens is deze Thomas Cromwell een andere dan de latere politicus Oliver Cromwell.)

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

‘Wolf Hall’ kent de nodige moeilijke woorden. Er wordt dan ook een wereld van bijna vijfhonderd jaar geleden beschreven, een wereld die er sociaal, politiek en kerkelijk heel anders uitzag dan de onze. Normen en waarden waren volkomen verschillend, rechtspraak was keihard, intriges bepaalden succes of ongenade, ziekten roeiden hele families uit.
De taal is moeilijk, maar de karakterbeschrijving maakt de roman zeer leesbaar.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De historische roman ‘Wolf Hall’ is soms lastig te lezen. De taal is zo nu en dan moeilijk, de onderwerpen zijn taai, de beschrijvingen zijn uitvoerig.
Toch is het verhaal dermate interessant geschreven dat je dit boek wel moet uitlezen als je eenmaal begonnen bent: King Henry, Anne Boleyn, Thomas More, Cardinal Wolsey en Thomas Cromwell zijn mensen van vlees en bloed geworden in deze roman.
Op grond van deze eigenschappen is ‘Wolf Hall’ een roman met een literair niveau C 5c en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De verteller van ‘Wolf Hall’ is een zeer deskundige verteller, die met de nodige humor en kennis van zaken de spanning in het verhaal weet te houden.
De tijd die beschreven wordt is een turbulente tijd voor Engeland en het koninkrijk, maar ook een verwarrende tijd met complexe intriges en ontwikkelingen. Hilary Mantel weet 660 pagina’s lang de lezer geboeid te houden.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Wolf Hall’ kent niet veel actie. Er worden veldslagen uitgevochten in Europa, maar die worden soms via derden gerapporteerd. Cromwell doet ook mee aan oorlogen, maar we horen er pas achteraf iets over. Mensen worden gemarteld, verbrand, opgehangen en gebroken, maar de meeste geweldhandelingen horen we als lezer pas achteraf, en dan vaak ook nog alleen als getuigenverklaringen. Toch maakt de roman zeer helder hoe hard de tijd was waarin de mensen toen leefden, zowel voor wat betreft ziekten en oorlogen, als wat betreft de meedogenloze rechtspraak en de navenante wrede straffen.


Tijd:

Wolf Hall’ speelt zich af tussen 1500 en 1535. De nadruk ligt op de laatste vijf jaar van die periode, de tijd waarin Henry VIII scheidde van zijn eerste vrouw en ging trouwen met Anne Boleyn.


Plaats:

De voornaamste plaats van handeling in ‘Wolf Hall’ is Londen, en dan met name (de gebieden rond) de grote huizen en paleizen: Hampton Court, York Castle, Esher, Windsor, Greenwich, Hatfield. Maar delen van het verhaal gaan ook over Calais, Frankrijk, Antwerpen en Italië.


Verhaallijn:

Wolf Hall’ kent meerdere verhaallijnen. Maar het verhaal gaat voornamelijk over de opkomst van Thomas Cromwell, van arme jongen tot adviseur van kardinalen en koningen.
Een tweede verhaallijn is de situatie rond Henry VIII, die wil scheiden van zijn eerste vrouw en daartoe pauselijke/kerkelijke toestemming nodig heeft.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller in ‘Wolf Hall’. Deze vertelt het verhaal geheel vanuit de positie (en het perspectief) van Thomas Cromwell, maar de lezer heeft nooit echt de indruk dat deze Cromwell laat merken wat hij echt vindt, denkt of van plan is. Hij blijft vrij objectief naar de wereld en de mensen kijken, en ook naar zichzelf.
Cromwell wordt heel vaak met ‘he’ aangeduid – ook wanneer dat soms voor verwarring bij de lezer kan zorgen.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters van ‘Wolf Hall’ zijn:
• Thomas Cromwell: diplomaat, zakenman, advocaat, politicus, raadgever, zoon van een alcoholische smid uit Putney. Als kind is Thomas vreselijk mishandeld door zijn vader. Wanneer we hem opnieuw tegenkomen (in hoofdstuk II) is het 27 jaar later. Thomas heeft in Europa gewoond en gewerkt en rijkdom en roem vergaard. Hij was soldaat, handelaar, bankier en advocaat (om maar wat te noemen) en hij woonde onder andere in Antwerpen, Parijs, Venetië en Milaan. Vanwege zijn internationale ervaringen is hij geliefd bij de notabelen in Londen; bovendien spreekt hij heel veel talen. Zo komt hij te werken als adviseur van de kardinaal (Wolsey) en later van de Britse koning (Henry VIII);
• Cardinal Thomas Wolsey: kardinaal, de aartsbisschop van York. Lange tijd de belangrijkste raadgever van de koning. Cardinal Wolsey heeft Thomas altijd onder zijn hoede genomen en zij vertrouwen elkaar volledig;
• Henry VIII (Henry Tudor): de koning van Engeland. Als het verhaal begint is Henry (ongelukkig) getrouwd met Katherine of Aragon, een Rooms-Katholieke prinses die hem ‘slechts’ een dochter (Mary) schonk;
• Anne Boleyn: de minnares, later de vrouw van Henry. Anne is berucht, vooral wat haar contacten met mannen betreft. Zij komt uit een adellijke familie van intriganten en ze is vastbesloten om Henry in haar macht te krijgen.


Bijfiguren:

 

‘Wolf Hall’ kent tientallen, zo niet honderden bijfiguren. De belangrijkste daarvan zijn:
In Putney (Londen) (1500):
• De familie Cromwell: Walter (vader), Bet en Kat Williams (zussen van Thomas), Morgan Williams (zwager).
In Esher (Greater London) (1527):
• Sir Stephen Gardiner: secretaris van Cardinal Wolsey. Thomas Cromwell en hij komen elkaar heel veel tegen, maar ze hebben een bloedhekel aan elkaar;
• Sir William Gascoyne: de administrateur (en financieel adviseur) van Cardinal Wolsey;
• George Cavendish: de persoonlijke assistent van de kardinaal;
• Master Sexton (‘Patch’): de nar (fool, jester) van de kardinaal.
De huishouding van Thomas Cromwell (Londen) (vanaf 1527):
• Liz (Elizabeth, Lizzie) Wykys: de vrouw van Cromwell. Toen Cromwell haar trouwde, was zij een weduwe met kinderen;
• Gregory, Anne en Grace Cromwell: de kinderen van Thomas en Liz;
• Rafe Sadler: een soort pleegzoon van Thomas, zijn vertrouweling (en tevens hoofdklerk). Cromwell heeft aan de ouders van Rafe beloofd dat hij hem zou opleiden en hem in de hoogste kringen zou laten verkeren;
• Henry Wykys: de vader van Liz, een rijke wolhandelaar;
• Richard Williams (later: Richard Cromwell): de zoon van Kat en Morgan Williams, de neef van Thomas;
• Johane Williamson: de schoonzuster van Cromwell, die met haar man en kinderen bij hem in huis woont na de dood van zijn vrouw Liz, de zus van Johane;
• Andere jongeren en vertrouwelingen (leerlingen) van Thomas Cromwell: Thomas Avery (een leerling-gezel van Cromwell), Thomas Wriothesley (waarschijnlijk een spion voor Stephen Gardiner), Helen Barre (een jonge weduwe die met haar kinderen van Cromwell onderdak krijgt), Christophe (een Franse emigrant).
In Londen (na 1527):
• Lord Chancellor Thomas More: advocaat, geleerde een geestelijke (tevens de schrijver van het beroemde boek Utopia). More is een zeer vrome Katholiek die echter laat martelen en moorden in naam van de kerk. Hij heeft een kille band met zijn tweede vrouw, maar een des te hechtere band met zijn dochter Meg;;
• William Warham: aartsbisschop van Canterbury;
• The Duke of Suffolk: een vertrouweling van de koning;
• The Duke of Norfolk: een vertrouweling van de koning;
• Charles Brandon: een hoveling;
• Antonio Bonvisi: een Italiaanse koopman, een vriend van Cromwell;
• Dr Cranmer: een hoge Engelse geestelijke die lange tijd in Rome werkt;
• Jane Seymour: een jonge hofdame aan het koninklijke hof;
• Harry Percy: een jonge edelman uit Northumberland, hoveling van de koning;
• Katherine of Aragon: de eerste echtgenote van Henry VIII, eerder de weduwe van Henry’s broer Arthur;
• Mary: de dochter van Henry VIII en Katherine;
• Monsieur Chapuys: de ambassadeur van de Franse keizer, een buurman (en latere vriend) van Thomas Cromwell;
• Sir Thomas Wyatt: een hoveling en dichter, ooit de geliefde van Anne Boleyn;
• Hans Holbein: een Duitse schilder die veel werkt voor Britse edellieden.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Wolf Hall’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Wolf Hall’ won de Man Booker Prize in 2009. Het vervolg, Bring up the Bodies, won diezelfde prestigieuze prijs in 2012.

De ‘Wolf Hall’-trilogie bestaat uit de delen:
• ‘Wolf Hall’
Bring up the Bodies
• The Mirror & the Light

 
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Hilary Mantel.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘Bring up the Bodies’ van Hilary Mantel
• Utopia van Sir Thomas More
• ‘A Column of Fire’ van Ken Follett


Citaat:
He goes home happy, but the cardinal is waiting for him in a corner. He is plump as a cushion in his scarlet robes and his face wears a martial and mutinous expression. Wolsey says, you know he will take the credit for your good ideas, and you the blame for his bad ones? When fortune turns against you, you will feel her lash: you always, he never. (p.533)

Vragen over het boek:

1. Analyseer het karakter van Thomas Cromwell en geef aan in hoeverre dat karakter verandert in de loop van het verhaal.
2. Hoe kun je merken dat Engeland in de loop van deze periode een wereldmacht begon te worden?
3. Welke rol spelen Cardinal Wolsey en Sir Thomas More respectievelijk in het verhaal?
4. Welke rol speelt religie in deze tijd, als je afgaat op de beschrijvingen in ‘Wolf Hall’?

^ Terug naar boven

Comments are closed.