3/5 - (1 stemmen)

Web

Niveau:
Genre: fantasy
Thema: dystopia

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

The question I find most difficult to answer; the one which always crops up sooner or later when the subject is mentioned, is, approximately:
'But how on earth did you come to get yourself mixed up in a crazy affair like this, anyway?'
I don’t resent it – partly, I suppose, because it does carry the implication that I can normally be regarded as a reasonably sane citizen – but I do find it scarcely possible to give a reasonably sane answer.
The nearest I can come to an explanation is that I must have been a little off-balance at the time. This could, I imagine, have been the effect of delayed shock: unnoticeable as an aberration, unsuspected by myself yet a shock deep-seated enough to upset my critical sense, to blunt my perceptions and jugdement.
I think that may have been the cause.

© Michael Joseph Ltd / Penguin Books, 1980^ Terug naar boven

Algemeen

De wetenschappelijke schrijver Arnold Delgrange is lange tijd depressief nadat zijn vrouw en enige dochter bij een auto-ongeluk zijn omgekomen. Maar dan leest hij iets waardoor hij denkt weer een doel in het leven gevonden te hebben: een rijke Britse edelman heeft een eiland in de Stille Zuidzee gekocht waar hij een perfecte (nieuwe) samenleving wil laten ontstaan. Een maatschappij zonder oorlog of ruzie, zonder jaloezie of haat, ver van de bewoonde (en corrupte) wereld. Delgrange meldt zich aan en een paar weken later vertrekt hij, samen met een veertigtal enthousiaste pioniers.
De bedenker van het Project, Walter Tirrie, is meegegaan, evenals een ingenieur, een aantal technische mensen, een boerenfamilie, veel vrouwen en kinderen en een deskundige op het gebied van de biologie. Deze laatste, Camilla Cogent, is een vrij trieste jonge vrouw; zij probeert haar ongelukkige leven achter zich te laten en zich te verdiepen in de natuur op het eiland.
Dat eiland, Tanakuatua, lijkt een soort paradijs op aarde. Het was een tijd bewoond door primitieve stammen (die zelfs aan kannibalisme deden), een tijd onbewoond en toen weer bewoond door een groep mensen van naburige eilanden. Maar toen de Britse regering – die de eilandengroep al meer dan een eeuw in bezit had – atoomproeven in de Stille Zuidzee deed, werd het eiland ontruimd. Nu, na een aantal jaren, schijnt alle straling verdwenen te zijn en de pioniers kunnen zich zonder problemen op het eiland vestigen. Denken ze.
Maar dat valt tegen. Al direct na hun aankomst op het eiland valt een man ten prooi aan vreemde, bewegende bollen. Het zijn spinnen, die zich hebben georganiseerd en op die manier alle leven op het eiland bedreigen. Miljoenen spinnen …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
John Wyndham

Jaar van uitgave:
1979

Aantal pagina's:
141

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1960-1970 (maar eigenlijk een fantasietijd)

Plaats van handeling:
Een eiland in de Pacific Ocean

Bijzonderheden:
Een sciencefictionroman in 9 genummerde hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Het eiland der spinnen’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Web’ is een verhaal over de mogelijke gevolgen van atoomproeven in de Stille Zuidzee. Stel je eens voor dat die zouden leiden tot mutaties bij (verder normale) levende wezens? Zoals spinnen …? Het verhaal is heel interessant voor lezers die graag verhalen lezen over mogelijke gevolgen van iets wetenschappelijks – zoals vaak in genres als sciencefiction of in fantasy wordt beschreven. Bij deze roman zijn de ideeën interessanter dan de relaties tussen de karakters in het verhaal.


WAT MOET JE WETEN?

Zoals de meeste boeken van John Wyndham is ook ‘Web’ een zeer origineel boek met een geweldig thema, maar het is ook een lastig te lezen boek. En dat komt door de taal en de manier van schrijven: Wyndham gaat uit van zeer ervaren lezers en hij zal op jongere lezers misschien als nogal omslachtig overkomen. Wyndham heeft een grote kennis van zijn onderwerpen en die gebruikt hij ook bij de uitleg van zijn ideeën. Dat maakt het lezen tot een grote uitdaging. Maar als je eenmaal in het verhaal zit, dan blijf je doorlezen. En – zoals opnieuw bij alle Wyndham-boeken – het zijn geen dikke boeken …

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Web’ zijn vrij lastig. Wyndham gebruikt vaak complexe taal om zijn boodschap over te brengen. Die boodschap wordt vaak verwoord door intelligente, ontwikkelde, maar ook vaak vrij theoretische karakters. Dat maakt de taal soms onverwacht lastig.
De alinea’s zijn soms lang en sommige hoofdstukken zijn dat ook. Er zijn veel dialogen. Wat het verhaal heel leesbaar houdt, is dat de roman niet erg dik is.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de fantasyroman ‘Web’ regelmatig moeilijk om te lezen. Mr Wyndham gaat uit van een belezen publiek; een publiek dat in staat is soms lange verhandelingen (over politiek, biologie, filosofie) te volgen. Het maakt het interessante boek soms langdradig.
Het verhaal is opnieuw erg origineel (John Wyndham heeft het monopolie op unieke thema’s, lijkt het wel): een onbewoond eiland is blootgesteld geweest aan een nucleaire proef met een grote atoombom (zoals soms gebeurde in de Grote Oceaan in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw), de fall out van de bom heeft het leven op het eiland veranderd. Spinnen zijn gemuteerd tot denkende, samenwerkende vechtmachines, die zich realiseren dat hun kracht in de grote aantallen ligt. Een zeer intrigerend thema. Maar met moeilijke taal, dat wel.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Web’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De roman ‘Web’ is vrij ingewikkeld geschreven. Ideeën worden uitgebreid uitgelegd (ook vergezochte ideeën), er vinden uitgebreide discussies plaats en het lijkt soms alsof de karakters meer hebben met gedachten dan met daden.
John Wyndham is een geweldig originele schrijver (met nog altijd heel veel fanatieke fans), maar hij laat ideeën prevaleren boven handelingen. Voor sommige lezers zal dat een bezwaar zijn.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De sciencefictionroman ‘Web’ is een verhaal met een beperkte hoeveelheid actie. Er wordt veel gepraat, uitgelegd en gediscussieerd. De echte spanning komt pas ongeveer halverwege de roman. Dan heb je als lezer ook de neiging om heel snel door te willen lezen – je vraagt je continu af hoe dit probleem zal worden opgelost.


Tijd:

‘Web’ speelt zich af in de jaren 1960-1970. Het boek kwam pas uit in 1979 (tien jaar na de dood van de auteur), maar het werd uiteraard veel eerder geschreven. De gebeurtenissen zouden zich hebben kunnen afspelen ergens in de tweede helft van de twintigste eeuw; maar het verhaal is sciencefiction, dus het is dan ook een fantasietijd. Wel vonden er in de tweede helft van de vorige eeuw meerdere kernproeven plaats: die werden vaak gehouden (door Frankrijk en Engeland) ergens in de Stille Zuidzee waar weinig mensen woonden – met het risico dat een dunbevolkt (of onbewoond) eiland soms te maken kreeg met de straling die vrijkwam (‘fall out’) bij zo’n explosie. Wyndham waarschuwt daartegen in dit verhaal, maar hij noemt nooit een bepaald jaar of een bepaalde plaats; hij houdt zijn locaties altijd heel vaag.


Plaats:

De setting van ‘Web’ is een (niet-bestaand) eiland ergens in de Grote Oceaan. Het eiland Tanakuatua is uiteraard ook fictioneel en je zult het tevergeefs op een kaart zoeken. Het eiland werd volgens het verhaal al ‘ontdekt’ door de Engelsen in de achttiende eeuw. Het was toen bewoond (door een groepje inboorlingen – kannibalen zelfs). Later werd het veroverd door een stam van een ander eiland. Weer later werd het bezet door de Duitsers (tijdens de Eerste Wereldoorlog). Uiteindelijk kwam het toch (weer) onder het bewind van de Engelsen.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Web’: zullen de kolonisten erin slagen de spinnen de baas te worden?


Verteller:

De roman ‘Web’ heeft een ik-verteller, wat soms zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief. De verteller is een al wat oudere man die kind noch kraai op de wereld heeft na een ernstig ongeluk. Hij is één van de pioniers op Tanakuatua. Hij is ook minder goed in technische zaken of in biologische onderwerpen. Onhandig voor hem, maar zeer goed voor de lezer omdat hij (soms heel simpele) vragen stelt die geduldig door de andere karakters – die vaak zeer deskundig zijn – worden beantwoord. Wyndham heeft vaker dit soort hoofdpersonen: niet al te intelligent, wetenschappelijk of technisch, vrij bescheiden en zeker geen helden. Kortom: net gewone mensen …

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Web’ zijn:
• Arnold Delgrange: de verteller van het verhaal. Hij is zijn vrouw en enige dochter verloren bij een auto-ongeluk en om zijn verdriet te vergeten meldt hij zich aan als pionier bij Lord Foxfield;
• Dr Camilla Cogent: een 26-jarige wetenschapper (zij is gepromoveerd op het leven van insecten). Zij is een vrij ongelukkige jonge vrouw, maar ze is zeer gedreven en bijzonder intelligent;
• Walter Tirrie: de medebedenker van het Project en één van de belangrijkste pioniers op het eiland. Van beroep was hij architect.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Web’ zijn:
• Lord Foxfield (Frederick, First Baron Foxfield): een rijke edelman. Hij koopt een eiland in de Stille Zuidzee om daar een nieuwe maatschappij te laten ontstaan: een soort ‘Brave New World’, zoals verwoord door William Shakespeare (in The Tempest) en later door Aldous Huxley (in Brave New World). Zijn redenen zijn idealistisch, maar ook zou hij zich gevleid voelen wanneer door zijn toedoen er een nieuwe, perfecte wereld zou kunnen ontstaan die het mislukken van de Volkerenbond (League of Nations) en de Verenigde Naties (United Nations) zou kunnen goedmaken;
• Jamie McIngroe: een pionier (oorspronkelijk ingenieur);
• David Kamp: een pionier (en zeker niet bang uitgevallen);
• Andere pioniers van het Project: Mrs Deborah Brinkley, Mr Charles Brinkley, de kinderen van de Brinkleys, Alicia Hardy, Marilyn Slaight, Joe Shuttleshaw en zijn vrouw en hun zoon, Jennifer Felling, Jennifer Deeds;
• Chief Tatake: de dorpsoudste van de nederzetting op Tanatuakua (voordat de bevolking werd gedeporteerd);
• Head medicine-man Nokiki: de geestelijke van Tanatuakua (en medebestuurder, samen met Tatake);
• Andere bewoners op Tanatuakua (vroeger en nu);
• Zeelieden die de pioniers vervoeren naar het eiland.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De sciencefictionroman ‘Web’ is niet verfilmd.


Overig:

De sciencefictionroman ‘Web’ werd 10 jaar na de dood van John Wyndham gepubliceerd.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over John Wyndham.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Island of Doctor Moreau van H.G. Wells
Lord of the Flies van William Golding
God’s Grace van Bernard Malamud


Citaat:
‘I don’t understand – I simply don’t understand it.’
‘We ought to be able to get a specimen some way or other,’ I said.
She looked at me blankly.
‘A specimen of the misty stuff,’ I explained.
‘Oh, that,’ she said.
‘Well, I thought that was what you wanted …’
‘Oh, I know what that is.’
‘What is it?’
‘It’s a web – just spiders’ web.’ (pp.75-76)

Vragen over het boek:

1. Waarom zou Camilla zich hebben aangemeld voor de kolonisatie van Tanakuatua?
2. Wie zijn de echte leiders van de kolonisten? Maak duidelijk, aan de hand van een voorbeeld, waarom je dat vindt.
3. Hoe reageert de eigenaar van het eiland als hij hoort hoe de expeditie is afgelopen?
4. Wat heeft de expeditie de mensheid geleerd? Geef in ieder geval één voorbeeld van een belangrijke opbrengst.

^ Terug naar boven

Comments are closed.