Wide Sargasso Sea

Niveau:
Genre: coming-of-age
Thema: relations

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

They say when trouble comes close ranks, and so the white people did. But we were not in their ranks. The Jamaican ladies had never approved of my mother, 'because she pretty like pretty self' Christophine said.
She was my father's second wife, far too young for him they thought, and, worse still, a Martinique girl. When I asked her why so few people came to see us, she told me that the road from Spanish Town to Coulibri Estate where we lived was very bad and that road repairing was now a thing of the past. (My father, visitors, horses, feeling safe in bed – all belonged to the past.)
Another day I heard her talking to Mr Luttrell, our neighbour and her only friend. 'Of course they have their own misfortunes. Still waiting for this compensation the English promised when the Emancipation Act was passed. Some will wait for a long time.'
How could she know that Mr Luttrell would be the first who grew tired of waiting? One calm evening he shot his dog, swam out to sea and was gone for always. No agent came from England to look after his property – 'Nelson's Rest' it was called – and strangers from Spanish Town rode up to gossip and discuss the tragedy.
‘Live at 'Nelson’s Rest'? Not for love or money. An unlucky place.’
Mr Luttrell’s house was left empty, shutters banging in the wind. Soon the black people said it was haunted, they wouldn’t go near it. And no one came near us.

© Penguin Random House Company, 1968^ Terug naar boven

Algemeen

Als de vader van Antoinette overlijdt lijkt het leven voor Antoinette, haar moeder en haar gehandicapte broertje zwaar te worden. Ze wonen heel afgelegen op het platteland van het Caribische eiland Jamaica, de moeder van Antoinette komt van een ander eiland (Martinique) en zij hoort hier dus niet volgens de bevolking van Jamaica. Bovendien zijn ze veel te blank. Antoinette en haar familie zijn niet helemaal blank, maar zeker ook niet zwart. Ze zijn wat de bevolking noemt, ‘Creolen’. En dat is een vreemd soort mensen volgens de eilandbewoners: geen blanke overheersers, maar zeker ook geen (bevrijde) slaven. Nu de slavernij is afgeschaft, krijgt de zwarte bevolking van het eiland meer zelfvertrouwen.
Na vijf jaar van armoede en discriminatie trouwt de moeder van Antoinette opnieuw. Ditmaal met de rijke Engelsman Mr Mason, een ex-plantage-eigenaar die in Spanish Town op Jamaica woonde. Hij gaat wonen bij zijn vrouw en stiefkinderen in het oude landhuis.
Helaas gaat er opnieuw van alles en nog wat fout. De plaatselijke bevolking komt in opstand tegen de blanke overheersers en de Masons moeten vluchten.
Na veel onzekerheden lijkt er licht aan het eind van de tunnel te komen voor Antoinette. Een echte edelman, de Engelsman Mr Rochester, bezoekt het eiland. Hij wil graag trouwen met die mooie en rijke Creoolse jonge vrouw. En ook Antoinette lijkt het wel mooi, zo’n huwelijk met een Engelsman.
Maar opnieuw gaat alles niet zoals verwacht. En ditmaal ziet er het allemaal zeer ernstig uit voor Antoinette …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Jean Rhys

Jaar van uitgave:
1966

Aantal pagina's:
124

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1800-1850

Plaats van handeling:
Caribbean (West-Indies), eiland

Bijzonderheden:
Een korte roman in drie delen zonder verdere hoofdstukindeling.
In het Nederlands heet het boek ‘De wijde Sargasso Zee’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Wide Sargasso Sea’ is een prequel van Jane Eyre van Charlotte Brontë: het vertelt het levensverhaal van Bertha Mason, de eerste echtgenote van Mr Rochester.
Voor de liefhebbers van ‘Jane Eyre’ is dit een interessante roman; dat geldt ook voor lezers die houden van verhalen over (oud-)koloniale gebieden (zoals de voormalige Brits-West-Indische eilanden)


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Wide Sargasso Sea’ moet je eigenlijk het verhaal van ‘Jane Eyre’ kennen. Wanneer dat zo is, dan weet je dat de eerste echtgenote van Mr Rochester een mysterieuze, kwaadaardige en nogal gestoorde vrouw was. Wanneer je deze roman hebt gelezen, dan krijg je een veel genuanceerder beeld van deze vrouw: een vrouw die na een traumatische jeugd in een volledig onbekende wereld terechtkwam.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Wide Sargasso Sea’ zijn vaak nogal lastig, lastiger dan het verhaal waarop zij gebaseerd zijn: ‘Jane Eyre’. Dat komt omdat Ms Rhys veel uitdrukkingen en woorden gebruikt die met haar thuisland te maken hebben (een eiland in de Cariben). Zo gebruikt zij veel woorden in het patois van de eilanden, een soort verbasterd Frans. Ze verwijst vaak naar specifieke zeden en gewoonten en (bij)geloven, zoals het geloof in de ‘obeah’, de medicijnman/-vrouw, maar ook de  priester(es) en de tovenaar/heks. Ook verwijst zij naar oude (bij)geloven, zoals dat van ‘zombi’ en ‘voodoo’.
De alinea’s zijn kort. Er zijn geen hoofdstukken. De roman is bescheiden van omvang en deze bestaat uit een zeer kort eerste en een nog korter derde deel. Er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betref is ‘Wide Sargasso Sea’ soms vrij lastig te lezen. Dat komt vooral door de couleur locale: Ms Rhys verwijst vaak naar Caribische zeden of gewoonten, naar geloof en bijgeloof, naar folklore en volksverhalen. Dat maakt het verhaal qua taal vaak lastig te lezen.
Het verhaal daarentegen is – ondanks die verwijzingen naar vaak onbekende gebruiken en gewoonten – erg toegankelijk. Als lezer leef je zeker mee met de lotgevallen van het meisje (en de jonge vrouw) Antoinette Mason die vaak  wordt genegeerd of gediscrimineerd, zowel door de zwarte bevolking als door de (volledig) blanke landeigenaren.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Wide Sargasso Sea’ een boek met een literair niveau C 5c en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman ‘Wide Sargasso Sea’ is een mooi verhaal dat het leven van Ms Mason belicht vanuit meerdere perspectieven: zowel uit dat van haarzelf als vanuit dat van de Brit Mr Rochester als vanuit de mensen om Ms Mason heen.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Wide Sargasso Sea’ is een verhaal met redelijk veel actie. Antoinette Mason maakt veel mee: zowel als meisje bij haar moeder en diens tweede man, als bij haar kersverse echtgenoot, de Britse edelman Mr Rochester. Antoinette krijgt te maken met pesterijen, met discriminatie en met insinuaties (al of niet terecht).


Tijd:

‘Wide Sargasso Sea’ speelt zich af in de jaren 1800-1850. In 1837 wordt er een brief geschreven die vertelt over het leven van Ms Mason en haar familie.
Het verhaal wordt chronologisch verteld en het speelt zich af over een periode van meer dan vijftig jaar (maar met de nadruk op de Antoinette van 10 tot 18 jaar).


Plaats:

De setting van ‘Wide Sargasso Sea’ wordt gevormd door de Britse West-Indische eilanden. Het verhaal speelt zich af op Jamaica, op Dominica en op een ander, niet bij name genoemd eiland in de Cariben.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Wide Sargasso Sea’: wat gaat er gebeuren met de jonge vrouw Antoinette Mason, een vrouw die als meisje haar ouderlijk huis en haar ouders verliest en die daarna moet zien te overleven in een niet altijd even vriendelijk gezinde wereld.


Verteller:

De roman ‘Wide Sargasso Sea’ heeft een meerdere ik-vertellers, wat vaak zorgt voor een onbetrouwbaar perspectief. De vertellers zijn Antoinette Mason en Mr Rochester, die – soms abrupt elkaar afwisselend – hun verhaal vertellen. Op deze manier krijg je als lezer een genuanceerd beeld van het leven van de beide hoofdpersonen en de karakters om hen heen.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Wide Sargasso Sea’  zijn:
• Antoinette Mason/Cosway (door Mr Rochester later vaak ‘Bertha’ genoemd): een meisje dat we volgen vanaf ongeveer haar tiende jaar tot aan haar volwassenheid (met een flash forward aan het eind van het verhaal). Zij is van ‘gemengd bloed’, waarbij zij zichzelf meer als blank dan als zwart ziet (en dat doen de mensen op het eiland ook). Antoinette wordt gezien als een Creoolse: een West-Indische vrouw met zowel blank als zwart bloed (maar wel geboren op de Cariben);
• Mr Rochester: een Britse edelman. Hij is door zijn vader naar de Cariben gestuurd om daar een jonge vrouw (met een grote bruidsschat) te trouwen. In Groot-Brittannië is Mr Rochester de tweede zoon: degene die niet het land en het landgoed van zijn vader erft (hoewel dat later wel gebeurt na de vroege dood van zijn vader en broer);
• Christophine (Josephine) Dubois: de bediende van de Cosway en de vertrouwenspersoon van Antoinette. Zij komt van Martinique en zij reist mee met de familie Cosway (later Mason). Zij is gelovig (christelijk), maar door haar omgeving wordt ze ook gezien als een ‘obeah woman’, een soort (heidense) medicijnvrouw die veel weet van medicijnen en van (het beïnvloeden van) de toekomst.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Wide Sargasso Sea’  zijn:
• Mrs Annette Cosway: de moeder van Antoinette. Zij krijgt twee kinderen met haar man (die overlijdt als Antoinette – de dochter – nog jong is). Na vijf jaar van armoede trouwt zij met de weduwnaar Mr Mason;
• Mr Mason: de tweede echtgenoot van Mrs Cosway. Hij is een weduwnaar en hij heeft een zoon, Richard Mason;
• Aunt Cora: de tante van Antoinette en tevens een persoon op wie ze vertrouwen kan;
• Pierre: het zwakbegaafde broertje van Antoinette;
• Mr Alexander Cosway: de broer van Mr Cosway, en daardoor de oom van Antoinette;
• Sandi Cosway: de zoon van Alexander Cosway en een vriend van Antoinette;
• Daniel Cosway/Boyd: de bastaardzoon van Mr Cosway (en daarom – waarschijnlijk – een halfbroer van Antoinette);
• Mailotte: de beste vriendin van Christophine;
• Godfrey en Sass: de zoons van Mailotte;
• Tia; de dochter van Mailotte, een vriendin van Antoinette;
• Amélie: een bediende van Antoinette (na haar huwelijk met Mr Rochester);
• Rose, Hilde, Baptiste: bedienden van Mr Rochester.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Wide Sargasso Sea’ is meerdere malen bewerkt, zowel tot een speelfilm, als tot een TV-film. Bovendien werd er een opera van gemaakt, evenals een radio-hoorspel. De Amerikaanse zangeres Stevie Nicks maakte een song, ‘Wide Sargasso Sea’, geïnspireerd op de roman van Ms Rhys.


Overig:

De roman ‘Wide Sargasso Sea’ is een soort prequel van ‘Jane Eyre’ van Charlotte Brontë: Ms Rhys bedacht wat zich vroeger kan hebben afgespeeld in het leven van de mysterieuze Bertha Mason, de krankzinnige vrouw van Mr Rochester die hij verborgen hield op de zolder van zijn landhuis Thornfield Hall.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Jean Rhys.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Jane Eyre van Charlotte Brontë
• ‘The Awakening’ van Kate Chopin
• Mister Pip van Lloyd Jones


Citaat:
Tears streamed from her eyes.
‘If my father, my real father, was alive you wouldn’t come back here in a hurry after he’d finished with you. If he was alive. Do you know what you’ve done to me? It’s not the girl, not the girl. But I loved this place and you have made it into a place I hate. I used to think that if everything else went out of my life I would still have this, and now you have spoilt it. It’s just somewhere else where I’ve been unhappy, and all the other things are nothing to what has happened here. I hate it now like I hate you and before I die I will show you how much I hate you.’
Then to my astonishment she stopped crying and said, ‘Is she so much prettier than I am? Don’t you love me at all?’ (pp.94-95)

Vragen over het boek:

1. Waarom heet Antoinette zowel Mason van achternaam als Cosway en waarom wordt ze vaak ‘Antoinette’ en soms ‘Bertha’ genoemd?
2. Waarom voelt Antoinette zich soms onveilig in haar eigen huis en in haar eigen woonomgeving?
3. Waarom heeft Mr Rochester een reden om zich bedrogen te voelen wanneer hij Antoinette getrouwd heeft?
4. Wat betekent de titel ‘Wide Sargasso Sea’ volgens jou?

^ Terug naar boven

Comments are closed.