Wolf Hall
2 stemmen

Wolf Hall

Niveau:
Genre: history
Thema: power

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

‘So now get up.’
Felled, dazed, silent, he has fallen; knocked full length on the cobbles of the yard. His head turns sideways; his eyes are turned toward the gate, as if someone might arrive to help him out. One blow, properly placed, could kill him now.
Blood from the gash on his head – which was his father’s first effort – is trickling across his face. Add to this, his left eye is blinded; but if he squints sideways, with his right eye he can see that the stitching of his father’s boot is unravelling. The twine has sprung clear of the leather, and a hard knot in it has caught his eyebrow and opened another cut.
‘So now get up!’ Walter is roaring down at him, working out where to kick him next. He lifts his head an inch or two, and moves forward, on his belly, trying to do it without exposing his hands, on which Walter enjoys stamping. ‘What are you, an eel?’ his parent asks. He trots backward, gathers pace, and aims another kick.
It knocks the last breath out of him; he thinks it may be his last. His forehead returns to the ground; he lies waiting, for Walter to jump on him. The dog, Bella, is barking, shut away in an outhouse. I’ll miss my dog, he thinks. The yard smells of beer and blood. Someone is shouting, down on the riverbank. Nothing hurts, or perhaps it’s that everything hurts, because there is no separate pain that he can pick out. But the cold strikes him, just in one place: just through his cheekbone as it rests on the cobbles.
‘Look now, look now,’ Walter bellows. He hops on one foot, as if he’s dancing. ‘Look what I’ve done. Burst my boot, kicking your head.’

© HarperCollins / Fourth Estate, 2009^ Terug naar boven

Algemeen

Thomas Cromwell wordt als een slaaf behandeld door zijn vader: die dronkenman slaat hem soms bijna dood, als iets hem niet zint. Thomas vlucht weg van huis, weg van Putney, toentertijd een dorpje bij Londen; hij gaat over zee naar Antwerpen. Hij wordt soldaat, zakenman, tolk, rijke koopman. Eerst in België, later in Frankrijk en Italië.
Als hij weer in Engeland terug is, trouwt hij met een rijke jonge weduwe, Liz Wykys. Hij wordt adviseur van kardinaal Wolsey. Deze heeft problemen met King Henry VIII, die graag zou trouwen met zijn grote liefde Anne Boleyn, een adellijke dame. Maar zijn huidige vrouw is Catherine van Aragon, een Spaanse prinses en tevens een nicht van de huidige paus. Geen enkele goede katholiek – en iedereen is toch katholiek? – zal willen scheiden wat God verbonden heeft.
Maar als Cromwell na de dood van de kardinaal hoe langer hoe meer in de gunst van Henry VIII en Anne Boleyn komt, zal hij toch moeten proberen om de machtige koning van Engeland zijn zin te geven. Ook wanneer dat ingaat tegen de macht van de paus in een groot deel van Europa.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Hilary Mantel

Jaar van uitgave:
2009

Aantal pagina's:
650

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1500-1535

Plaats van handeling:
UK, Londen

Bijzonderheden:
Een verhaal in zes delen die elk weer onderverdeeld zijn in hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Wolf Hall’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Wolf Hall’ is een historische roman voor liefhebbers van geschiedenis en van boeiende verhalen over die geschiedenis. Het verhaal geeft op een levendige manier weer hoe het leven in Engeland er tussen 1500 en 1535 uit zou hebben kunnen zien. En dan met name het leven van de adel, de geestelijkheid en de nieuwe rijken (zoals de zakenlieden en bankiers).
De roman beschrijft op een deskundige en aangrijpende manier het leven in en om Londen in de jaren 1503-1535: het is een keihard leven met een rigide geloof, een politiek systeem met veel vleierijen en intriges, met grote beloningen voor gunstelingen en zware straffen (martelingen, verbrandingen) voor overtreders of voor hen die in ongenade zijn gevallen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor ‘Wolf Hall’ is het handig wanneer je iets afweet van de Engelse historische figuren uit die tijd. Gelukkig heeft Mantel een stamboom van het Engelse koningshuis toegevoegd evenals een lijst met namen van de belangrijkste karakters, maar desalniettemin is het interessant om iets meer te weten over bekende tijdgenoten van Thomas Cromwell, zoals Henry VIII, Anne Boleyn, Hans Holbein, Sir Thomas More en Erasmus.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Wolf Hall’ kent de nodige moeilijke woorden. Er wordt dan ook een wereld van bijna vijfhonderd jaar geleden beschreven, een wereld die er sociaal, politiek en kerkelijk heel anders uitzag dan de onze. Normen en waarden waren volkomen verschillend, rechtspraak was keihard, intriges bepaalden succes of ongenade, ziekten roeiden hele families uit.
De taal is moeilijk, maar de karakterontwikkeling van de hoofdpersonen maakt de roman zeer leesbaar.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De historische roman ‘Wolf Hall’ is soms lastig te lezen. De taal is zo nu en dan moeilijk, de onderwerpen zijn taai, de beschrijvingen zijn uitvoerig.
Toch is het verhaal dermate interessant geschreven dat je dit boek wel moet uitlezen als je eenmaal begonnen bent: King Henry, Anne Boleyn, Thomas More, Cardinal Wolsey en Thomas Cromwell zijn mensen van vlees en bloed geworden in deze roman.
Op grond van deze eigenschappen is ‘Wolf Hall’ een roman met een literair niveau C 5c en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De verteller van ‘Wolf Hall’ is een zeer deskundige verteller, die met de nodige humor en kennis van zaken de spanning in het verhaal weet te houden.
De tijd die beschreven wordt is een turbulente tijd voor Engeland en het koninkrijk, maar ook een verwarrende tijd met complexe intriges en ontwikkelingen. Hilary Mantel weet 660 pagina’s lang de lezer geboeid te houden.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Wolf Hall’ kent niet veel actie. Er worden veldslagen uitgevochten in Europa, maar die worden soms via derden gerapporteerd. Cromwell doet mee aan oorlogen, maar we horen er pas achteraf iets over. Mensen worden gemarteld, verbrand en gebroken, maar de meeste geweldshandelingen horen we als lezer pas achteraf, en dan vaak ook nog alleen als getuigenverklaringen. Toch maakt de roman zeer helder hoe hard de tijd was waarin de mensen toen leefden, zowel voor wat betreft ziekten en oorlogen, als wat betreft de meedogenloze rechtspraak en de navenante wrede straffen.


Tijd:

Wolf Hall’ speelt zich af tussen 1500 en 1535. De nadruk ligt op de laatste vijf jaar van die periode, de tijd waarin Henry VIII scheidde van zijn eerste vrouw en ging trouwen met Anne Boleyn.


Plaats:

De voornaamste plaats van handeling in ‘Wolf Hall’ is Londen, en dan met name (de gebieden rond) de grote huizen en paleizen: Hampton Court, Windsor, Greenwich, Hatfield. Maar delen van het verhaal gaan ook over Calais, Frankrijk, Antwerpen en Italië.


Verhaallijn:

Wolf Hall’ kent meerdere verhaallijnen. Maar het verhaal gaat voornamelijk over de opkomst van Thomas Cromwell, van arme jongen tot adviseur van kardinalen en koningen.
Een tweede verhaallijn is de situatie rond Henry VIII, die wil scheiden van zijn eerste vrouw en daartoe pauselijke/kerkelijke toestemming nodig heeft.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller in ‘Wolf Hall’. Deze vertelt het verhaal geheel vanuit de positie (en het perspectief) van Thomas Cromwell, maar de lezer heeft nooit echt de indruk dat deze Cromwell laat merken wat hij echt vindt, denkt of van plan is. Hij blijft vrij objectief naar de wereld en de mensen kijken, en ook naar zichzelf.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters van ‘Wolf Hall’ zijn:
• Thomas Cromwell: diplomaat, zakenman, advocaat, politicus, raadgever, zoon van een alcoholische smid uit Putney;
• Thomas Wolsey: kardinaal, de aartsbisschop van York;
• Henry VIII: de koning van Engeland;
• Anne Boleyn: de tweede vrouw van Henry.


Bijfiguren:

Wolf Hall’ kent tientallen, zo niet honderden bijfiguren. De belangrijkste zijn:
• Liz Wykys: de vrouw van Cromwell;
• Johane Williamson: de schoonzuster van Cromwell, die bij hem in huis woont na de dood van zijn vrouw;
• Gregory: zijn zoon;
• Richard Williams (Cromwell): zijn neef;
• Rafe Sadler: zijn hoofdklerk;
• Christophe: een vertrouweling;
• Stephen Gardiner: secretaris van de kardinaal;
• Thomas More: advocaat, geleerde;
• William Warham: aartsbisschop van Canterbury.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Wolf Hall’ is niet verfilmd.


Overig:

Wolf Hall’ won de Man Booker Prize in 2009; het vervolg, ‘Bring up the Bodies’, won diezelfde prestigieuze prijs in 2012.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Hilary Mantel.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘Bring up the Bodies’ van Hilary Mantel
• Utopia van Sir Thomas More
• ‘A Column of Fire’ van Ken Follett


Citaat:
He goes home happy, but the cardinal is waiting for him in a corner. He is plump as a cushion in his scarlet robes and his face wears a martial and mutinous expression. Wolsey says, you know he will take the credit for your good ideas, and you the blame for his bad ones? When fortune turns against you, you will feel her lash: you always, he never. (p.533)

Vragen over het boek:

1. Analyseer het karakter van Thomas Cromwell en geef aan in hoeverre dat karakter verandert in de loop van het verhaal.
2. Hoe kun je merken dat Engeland in de loop van deze periode een wereldmacht begon te worden?
3. Welke rol spelen Cardinal Wolsey en Sir Thomas More respectievelijk in het verhaal?
4. Welke rol speelt religie in deze tijd, als je afgaat op de beschrijvingen in ‘Wolf Hall’?

^ Terug naar boven

No Comments

Leave a reply