Koop dit boek op Bol.com

Ludmila’s Broken English
1 stemmen
Niveau:
GENRE: crime THEMA: relations
Tagged on:                     Boekbeschrijving

Ludmila’s Broken English

Het begin

Ludmila paused to watch the sun idle. Her escape would begin when it fell. But it just hung, tediously, shimmering as if through egg white. The light stayed an urgent eternity away.
A helicopter gunship drummed in and out of tune nearby. Ludmila stifled a shiver.
Five more hours to discuss the obvious and inane, and sigh in the usual way, and look morose and skeptical. She would hide her excitement, bide her last moments until the family yawned itself in dribs and drabs to bed.
Then she would run.
The mountains threw a shadow beside her, an early consulate of night. She stiffened into the breeze, felt her lips fuller than usual, her vulva fuller, and slick. A curious arousal, one that defied the cold. That night, Misha Bukinov would slip away from his patrol as it skirted the foot of her mountain. She would meet him in the dark between dunes of snow that folded off the slope beneath her shack. He wasn’t the prince she had dreamt of as a girl, but he was more than she could hope for in Ublilsk.
And he was her ticket to the west.

^ Terug naar bovenAlgemeen

Ludmila is een jonge vrouw die samen met haar moeder, oma, opa, broer en zusje in een hut bij een armoedig dorp in een achtergebleven (denkbeeldige) Kaukasusrepubliek woont. De streek wordt geteisterd door honger, corruptie, burgeroorlogen en armoede. Als Ludmila’s opa haar wil verkrachten, doodt ze hem. Min of meer per ongeluk. Om aan geld te komen, sturen haar oma en moeder haar naar het dorp om daar de oude tractor van de familie te verhandelen. Haar broer Maks verpatst de tractor, Ludmila trekt naar een (andere, nog grotere) stad om daar met haar minnaar het geluk te zoeken. Daar laat ze een foto maken die abusievelijk op een site voor Russische bruiden komt. De foto wordt gezien door ‘Blair’ (Albert) Heath, die onmiddellijk verliefd op haar wordt en haar wil zoeken. Samen met zijn (ex-Siamese) tweelingbroer Gordon-Marie (‘Bunny’) komen ze in de Kaukasusrepubliek terecht, waar ze Ludmila ontmoeten en waar de zaken vervolgens vreselijk uit de hand lopen.

^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
DBC Pierre

Jaar van uitgave:
2006

Aantal pagina's:
318

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
2000 – 2005

Plaats van handeling:
Londen, (een denkbeeldige) ex-Sovjetrepubliek

Bijzonderheden:
Een roman in 3 delen en in 26 hoofdstukken

^ Terug naar boven


Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De lezer moet bereid zich door een complex verhaal heen te worstelen dat soms omslachtig wordt verteld (vanwege het zo nu en dan verwarrende taalgebruik).

Interesse in de geschiedenis van Oost-Europa (oude Sovjetrepublieken, de dreigende atmosfeer in de Kaukasus), de politiek (hoe om te gaan met wetenschappelijke en medische ontwikkelingen) en psychologie (wat beweegt de karakters om te doen wat ze doen) is noodzakelijk voor het kunnen waarderen van deze roman.

WAT MOET JE WETEN?

De lezer heeft enige algemene kennis nodig om de roman te kunnen waarderen. Het verhaal geeft een (ironisch en macaber) tijdsbeeld dat beter op waarde geschat kan worden naarmate de lezer de ironie beter begrijpt.

De roman refereert aan (oud-)politieke situaties in Oost-Europa, zoals het communisme, onrust in de Kaukasus, oorlog in Tsjetsjenië, corruptie en armoede. Daarnaast persifleert het verhaal medische ontwikkelingen (het scheiden van een Siamese tweeling na 33 jaar en het integreren van deze wereldvreemde types in de ‘gewone’ maatschappij), de Britse politiek (met hoofdpersonen, die bijvoorbeeld Blair of Gordon Heath heten), de geheime dienst, de Internetfraude en de internationale vrouwenhandel. Zo nu en dan zijn er verwijzingen naar literaire bronnen: Dante, William Blake, the War Poets.


Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire verschilt per milieu: de tweeling praat enigszins geaffecteerd Brits, de Kaukasiërs gebruiken heel veel (omslachtige en vaak kromme) beeldspraak.

De zinsconstructies zijn duidelijk; heldere beschrijvingen worden gevolgd door snelle dialogen.

DE TAAL EN HET VERHAAL

Ludmila’s Broken English is een complex boek. In de eerste plaats komt dat door het taalgebruik, zowel van de tweeling uit Engeland als van de ex-Sovjets. De tweeling praat geaffecteerd, maar ook zo nu en dan in slang, met soms verwijzingen naar literatuur en politiek. De ex-Sovjets praten omslachtig en gebruiken veel beeldspraak: ‘But we revere you for taking care of us. You’re a saint in the house, we would sniff the dust of our bones without you. Come, honour the household that honours you’, zegt Ludmila tegen haar dictatoriale (en ongeletterde) opa. Twee volkomen verschillende culturen komen bij elkaar (en botsen vervolgens). Humor (ironie en satire afwisselend) wordt gecombineerd met actie (en vaak geweld) en levens- en andere bespiegelingen (de toekomst van de mensheid, de wetenschap, de politiek). Op grond van deze complexiteit is het een boek op niveau C 6a en op ERK-(taal-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De stijl verschilt per streek: de Britten leven in een decadent, beschermd wereldje, terwijl de Kaukasiërs te maken hebben met veel geweld (ook binnen één gezin). Dit kleurt de stijl van de verschillende hoofdstukken. Tegelijkertijd speelt Pierre met stijl en laat hij nette personen onnette dingen zeggen en omgekeerd: ‘Are you some sort of cunt? My heart’s manifesting a fucking cardiac event.’ (Bunny tegen Blair); ‘But let’s admit the clear truth; that no house with man or dog could stay dry from the juice of such a pear as you, not for a solitary night.’ (een oversekste handelaar tegen Ludmila).


Het boek - het verhaal

Actie:

Het boek zit vol actie, vooral in de passages die zich in de Kaukasus afspelen.

Tijd:

Het verhaal wordt chronologisch verteld. Er zijn duidelijke verschillende tussen de hoofdstukken over Engeland en die over de Kaukasus. Op een logische manier komen de verhalen bij elkaar.

Plaats:

Het verhaal speelt zich afwisselend af in Londen en in een (denkbeeldige) oud-Sovjetrepubliek.

Verhaallijn:

Er zijn verschillende verhaallijnen. Allereerst is er die van Ludmila, die het geluk (in de ‘grote’ stad) probeert te vinden en daar haar minnaar zoekt). Dan is er de tweeling, Blair en Bunny, die verschillende vormen van geluk nastreven: Blair wil een vrouw, Bunny wil rust en lekker eten en drinken. Tenslotte zijn er de familieleden van Ludmila: de oma en de moeder die normaal willen leven en eten en drinken en de zoon, Maks (Maximilian), die zich wil aansluiten bij een gewapende verzetsgroep.

Verteller:

Het verhaal wordt verteld door een auctoriale verteller, die de ideeën en gedachten van de verschillende karakters aan de hand van hun acties duidelijk maakt. Dit is soms lastig, omdat de lezer vaak niet weet wat Ludmila of Blair of Bunny nu eigenlijk precies wil.
Het verhaal kan gelezen worden als een satire op wetenschappelijke (medische) ontwikkelingen, op nationalisme, op dictatoriale overheden, op (internationale) handel en hedonisme en materialisme.


Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Er zijn drie hoofdkarakters in het verhaal: Ludmila, Blair en Bunny, elk met hun eigen agenda voor geluk.

Bijfiguren:

Er zijn redelijk veel bijfiguren, die een duidelijke plaats in het verhaal hebben: er zijn de ‘ambtenaren’/’officials’ rond Blair en Bunny, de familie in het hutje in de Kaukasus, de vrouwelijke beheerder van de ‘broodtrein’ en haar gewelddadige zoons, de ambtenaar van het gewest, de agressors van een naburige republiek, de baas van de duistere organisatie waar Blair voor ‘werkt’, de sociale hulpverleners, en tenslotte dorpelingen met wie Ludmila contact heeft.
De verhoudingen zijn soms helder (de familie in de hut, de sociale hulpverleners), soms complex (Truman, de Amerikaanse werkgever van Blair). De voornaamste relaties zijn die tussen Blair, Bunny en Ludmila.


Het boek - verder

Film:

Lumila’s Broken English is niet verfilmd.

Overig:

De roman is complex, soms ingewikkeld, soms platvloers en soms spannend. Ook kan hij als schokkend ervaren worden door veel lezers: niet alleen vanwege het taalgebruik, maar ook vanwege de gebeurtenissen. U bent gewaarschuwd.


^ Terug naar boven


Auteur en Werken

Informatie over DBC Pierre.


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Lights out in Wonderland van DBC Pierre
• You Shall Know Our Velocity! van Dave Eggers
• Imperial Bedrooms van Bret Easton Ellis

 


Citaat:
Because this news – a dead man signing vouchers to obtain money from the state, from the army fund no less – this news, like a hydrogen bubble, would float to the top of police command, or even the Kremlin. (p.171-172)

Vragen over het boek:

1. Wat vind je van het laatste deel van het verhaal, met name het deel waarin de aanvallers (de ‘Gnez’) het hutje binnenvallen en het laatste hoofdstuk dat zich in Engeland afspeelt. Wat vind je van de manier waarop DBC Pierre de roman hiermee afsluit?
2. Analyseer de verhouding tussen de beide broers Blair en Bunny. Waarom zijn ze geworden zoals ze zijn? Wat heeft dat met hun medische toestand te maken?
3. Beschrijf het karakter van Ludmila aan de hand van haar handelingen in het verhaal. Wat is volgens jou haar doel in het leven?
4. Kies een thema uit het boek waarin DBC Pierre zijn mening over de maatschappij geeft. Wat vind je van de manier waarop hij dat gedaan heeft?^ Terug naar boven