Wat is www.novellist.nl?

www.novellist.nl is een website met boekbeschrijvingen van Engelstalige boeken. De website is bedoeld om de Nederlandse lezer behulpzaam te zijn bij het kiezen van een geschikt boek. Op deze website vind je beschrijvingen van meer dan 1900 boeken. Regelmatig komen er nieuwe titels bij. Verder is er informatie te vinden over meer dan 700 Engelstalige auteurs.

Via zoekfuncties kun je een boek selecteren op: titel, thema of genre, tags, literair niveau, taal-(ERK-)niveau en schrijver.

Bij elk boek krijg je informatie over:

 • inhoud (geen samenvatting, maar inleidende informatie)
 • literair en taal-(ERK-)niveau
 • schrijver
 • jaar van uitgave en aantal pagina’s
 • tijd waarin het verhaal zich afspeelt, de plaats van handeling en eventuele andere bijzonderheden
 • mate van interesse en benodigde kennis (van de lezer)
 • de taal en het verhaal, de schrijfstijl
 • verhaallijn en verteller
 • hoofdkarakters en bijfiguren
 • relevante website en eventuele verfilming
 • andere leessuggesties
 • vragen over het boek

Hoe is www.novellist.nl ingedeeld?

www.novellist.nl bestaat uit boekbeschrijvingen die zijn ingedeeld in categorieën, niveaus en sub niveaus.

 • De categorieën zijn: A (kinderboeken), B (jeugdboeken) en C (volwassenenliteratuur).
 • De niveaus zijn 1 (heel gemakkelijk) tot met 6 (heel moeilijk). Deze niveaus komen in grote lijnen overeen met de niveau-indeling zoals deze bij Nederlands (www.lezenvoordelijst.nl) wordt gebruikt. Als er verschil is, dan heeft dit te maken met de moeilijkheidsgraad van het lezen in een andere taal.
 • De sub niveaus zijn a (gemakkelijk) tot e (zeer klassiek of oud).

Leeswijzer

Bij de boeken van www.novellist.nl staan icoontjes die iets – heel globaal – zeggen over de inhoud van die boeken. Het is een soort leeswijzer die jou kan helpen om een boek te kiezen zonder veel geweld, gevloek, seksscènes, of iets dergelijks.

De betekenis van de icoontjes is:

COMPLICATED ingewikkelde, complexe verhaallijnen

CURSING vloek- en/of scheldwoorden; platvloerse taal

FANTASY onwerkelijke gebeurtenissen (zoals in sprookjes of science fiction)

ROMANCE romantiek, liefde

SEX seks(scenes)

TENSION spanning, suspense

VIOLENCE geweld

Wat kun je met www.novellist.nl?

Op de website www.novellist.nl staat informatie over meer dan 850 boeken en over meer dan 300 schrijvers. Die boeken zijn meestal romans (op een paar toneelstukken, korte verhalenbundels en novellen na). Het zijn allerlei soorten boeken: van heel kinderachtig tot hoog literair, van super spannend tot ultra saai, van fantasy tot thriller en van horror tot adventure.

Je kunt een specifiek boek, een schrijver of een bepaald genre of thema zoeken. Maar je kunt uiteraard ook een fragment lezen en kijken of het boek iets voor jou is.

De categorieën waar je uit kiezen kunt zijn:

 • A: kinderboeken (young literature). Die boeken zijn soms kinderachtig (met veel plaatjes en weinig tekst), soms moeilijk (geschreven voor kinderen van lang geleden die veel Engels kenden). De indeling gaat van A 1a (het gemakkelijkst) tot A 1e (gemakkelijk, maar wel klassiek of oud), van A 2a (gemakkelijk) tot A 2e (moeilijker, maar nog steeds voor kinderen bedoeld).
 • B: jeugdboeken (young adult literature). Deze boeken zijn speciaal geschreven voor jongeren (voor teenagers: jongeren tussen thirteen en nineteen). De indeling gaat van B 2a (voor 13-14 jarigen) tot B 2e (voor klassieke jongerenboeken), via B 3a tot B 3e (voor 15-16-jarigen) naar B 4a tot B 4e (voor 17-18-jarigen).
 • C: volwassenenliteratuur (adult literature). Deze boeken zijn bedoeld voor volwassenen. De indeling gaat van C 3a (spannende verhalen in simpel Engels) tot C 3e (klassiek of oud), via C 4a tot C 4e (vaak spannend tot klassiek), via C 5a tot C 5e (literair tot klassiek) naar C 6a tot C 6e (de aller moeilijkste en meest literaire boeken).

Bijvoorbeeld. Je tikt een titel in van een boek dat je wel eens zou willen lezen, bijvoorbeeld ’11/22/63′ van Stephen King. Het genre of thema van het boek is history. Het literair niveau is C 5a, het taalniveau is C1 . Je kunt nu de eerste alinea’s van het boek lezen (zie bij ’11/22/63′,’Het Begin’). Als je die alinea’s te moeilijk vindt, kies je een boek van een lager niveau van dezelfde schrijver (bijvoorbeeld ‘Joyland’) of een boek van een lager niveau van hetzelfde genre of thema (bijvoorbeeld ‘The Kite Runner’) en je probeert of dat voor jou beter te lezen is.

Veel leesplezier!


Hoe kwam www.novellist.nl tot stand?

Toen ik voor het eerst boeken in een vreemde taal ging lezen, koos ik voor spannende titels, zoals ‘The War of the Worlds’ en ‘The Secret Agent’. Maar die boeken begreep ik vaak niet helemaal (of helemaal niet). Een boek als ‘Winnie-the-Pooh’ was te kinderachtig, terwijl ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ te moeilijk was. Toen ik leraar (aan het vmbo, havo en vwo) en later lerarenopleider (aan de universiteit) werd, merkte ik dat mijn leerlingen en studenten dezelfde problemen hadden. Films als ‘The Lord of the Rings’ en ‘The Hunger Games’ zijn even begrijpelijk, maar de boeken zijn van een zeer verschillend niveau.

Lezers moeten boeken lezen van hun eigen niveau of iets hoger. Maar wat is dat ‘eigen’ niveau? Om je te helpen dat niveau te bepalen heb ik een indeling gemaakt: allereerst in categorieën (kinderliteratuur, jeugdliteratuur, volwassenenliteratuur), daarna in niveaus (1 tot en met 6) en tenslotte in subniveaus (a tot en met e).

www.novellist.nl is bedoeld om lezers, leerlingen en studenten een boek op niveau te laten vinden en om docenten een geschikt boek te laten adviseren. Als je als lezer een paar eerste alinea’s van een boek leest, weet je vaak wel of het iets voor je is. Daarna kun je verdere informatie lezen, zoals over tijd, plaats en karakters.

Hopelijk leer je van www.novellist.nl hoe mooi en rijk de Engelstalige literatuur is.

De website is door mij betaald, geschreven en wordt door mij dagelijks bijgehouden. Inkomsten krijg ik er nauwelijks van. Mocht je mij willen steunen, dan kan dat heel simpel (en het kost je niks): klik op een advertentie op de website. Voor jou een kleine moeite, voor mij een kleine bijdrage … Bij voorbaat mijn hartelijke dank!

Mijn favoriete boeken …

Uiteraard heeft elke lezer zijn of haar favoriete boeken. Die heb ik ook: honderden.  En het gekke is: die lijst verandert regelmatig. Dat heeft te maken met leeftijd, belangstelling, kennis, vrienden en familie, dat soort zaken of personen.

Maar als je wilt weten welke 100 boeken ik (op dit moment) echt de moeite waard vind, klik dan op de onderstaande link:

https://novellist.nl/vlbd/wp-content/uploads/2021/09/novellist-top-100-1.xlsx

Misschien heb je iets aan de lijst. Uiteraard kun je de beschrijvingen van al deze boeken op de site vinden.

Nogmaals: veel leesplezier!

Syb Hartog


Copyright van www.novellist.nl

Alle teksten op de website zijn geschreven door Syb Hartog, met uitzondering van:

 • de eerste zinnen/alinea’s van de romans (‘Het Begin’)
 • een paar boekbeschrijvingen die door andere docenten zijn gemaakt (hun naam staat er in dat geval bij vermeld)
 • de enkele andere citaten uit de boeken.

De eerste pagina’s en de citaten zijn bedoeld als kennismaking met de ‘echte’ tekst, zodat je snel weet of dit boek iets voor de lezer is. Mochten met die citaten copyright geschonden worden, dan hoor ik het graag (van een auteur/uitgever). In dat geval zal ik de tekst en de informatie over het desbetreffende boek verwijderen.