4/5 - (1 stemmen)

Red, White & Blue

Niveau:
Genre: growing up
Thema: family matters

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1697309425004", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30476432","familyId":"30476432","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Red%2C%20White%20and%20Blue%2C%20Robert%20Leeson","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

English Class Seven
Pen Friend Project
The High School
Meadowbank, Bayfield
Oxon.

Hi, I’m Wain,

My real name is Gawain (the one who cut the Green Knight’s head off), but mostly I’m called Wain, except by my mother. My brother is called Lance which, as you can guess, is short of Lancelot.
He’s five years older than me and a lot bigger. My mother is tall and willowy with green eyes. My grandmother is also tall and stately with white hair. She carries a large blue handbag where she keeps the tablets for my grandfather who is broad and has a red face. They live elsewhere and we see them now and then.
So we are a small family but a big one, if you see what I mean.
Every male in our family for five generations has been a soldier. That is what my grandfather says and he should know. He has a lot of papers about military history and he was very pleased with the New National Curriculum until they changed it again. I am not sure what he thinks now.
You will notice that I do not mention my father, also very tall, by the way. That is because he is a war hero, or was I mean, in Aden, Anguilla, Belize and Northern Ireland. But he was missing, believed killed on the shores of the Magellan Strait, south of Rio Gallegos in Argentina.

© HarperCollins, 1995.

^ Terug naar boven

Algemeen

Gawain – of Wain zoals bijna iedereen (behalve zijn moeder) hem noemt – is elf jaar oud. Hij woont samen met zijn moeder en zijn vijf jaar oudere broer, Lance. Lance is een behoorlijke pestkop. Wain en hij gaan sinds kort naar een nieuwe school – een ‘high school’ – omdat ze weer eens een keer verhuisd zijn.
De vader van Wain en Lance is verdwenen: waarschijnlijk omgekomen tijdens de Falklands War die in 1982 werd uitgevochten tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Ergens in de Atlantische Oceaan liggen de Falklands Islands en daar ergens is de vader van de jongens – die militair was, net als zijn vader en zijn schoonvader vóór hem – verdwenen. Het lijkt Lance geweldig om ook zo snel mogelijk militair te worden; nog een jaartje naar school en dan kan hij het leger in. Wain wil liever schrijver worden.
Van zijn grootouders heeft Wain papier gekregen waar hij op schrijven kan: rood, wit en blauw papier. Als hij de opdracht krijgt om een dagboek bij te houden voor de school waar hij sinds kort op zit, besluit hij dat dagboek op het witte papier te schrijven. Daarin schrijft hij dan dingen zoals de docent ze graag wilt horen: school is leuk, Wain heeft veel vrienden, Wain heeft een leuke broer, Wain mist zijn vader niet – dat soort dingen.
Op het rode papier schrijft hij wat hij echt denkt: de school heeft een aantal heel vervelende leerlingen en docenten, Wain heeft bijna geen vrienden (behalve de ‘Misfits’ Rat, Blossom en Soccer) en hij is niet echt gelukkig.
Op het blauwe papier schrijft hij een zelfbedacht verhaal. Een verhaal over een sprookjesachtig rijk, een soort middeleeuws verhaal over ridders, eenzame koninginnen, bedriegers en een toverzwaard. Het verhaal noemt hij ‘Sylvania Quest’, geschreven door Gaw Penhallon (het pseudoniem van Wain).
En langzamerhand komen de drie verhalen bij elkaar …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
A2

Schrijver:
Robert Leeson

Jaar van uitgave:
1995

Aantal pagina's:
178

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1990-2000

Plaats van handeling:
UK, een stadje in het graafschap Oxfordshire (Oxon.) en een sprookjesachtig rijk

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in dagboekfragmenten. De fragmenten zijn in drie kleuren geschreven (Red, White & Blue), omdat de hoofdpersoon op deze manier drie versies van vrijwel hetzelfde verhaal kan schrijven.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De young adult novel ‘Red, White & Blue’ is een verhaal over verhalen schrijven. Op drie manieren wordt er over één persoon (en zijn familie) geschreven. Het is mooie literatuur (en ‘echte’ literatuur), maar het is zeker niet een moeilijk verhaal.
Iedereen die houdt van verhalen en van het vertellen van verhalen, zal dit verhaal kunnen waarderen.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het begrijpen van ‘Red, White & Blue’ heb je niet heel veel specifieke kennis nodig. Wel gaat het verhaal over een tijd die al vrij lang geleden is: de vader van Wain verdween tijdens de zogenaamde ‘Falklands War’: een oorlog over de Falkland Islands die tussen Groot-Brittannië in 1982 werd uitgevochten. Argentinië viel de eilanden binnen, Groot-Brittannië stuurde schepen en mariniers en er werd een oorlog uitgevochten die 74 dagen duurde. Na afloop van de strijd trokken de Argentijnen zich terug en de eilanden bleven behoren tot het Britse Gemenebest (wat de meeste inwoners van de eilanden trouwens ook het liefste wilden).
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Red, White & Blue’ zijn niet moeilijk te noemen. De alinea’s en de hoofdstukken zijn behoorlijk kort en er zijn veel dialogen.
Wat een beetje vreemd is aan dit verhaal, is dat het – volgens de verteller – geschreven is door een jongen van elf jaar oud. En dat is vrijwel onmogelijk: Wain schrijft heel vaak als een puber (en zeker niet als in kind van elf).


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Red, White & Blue’ is nergens ingewikkeld of lastig. Het boek is heel leesbaar, ondanks het feit dat er om beurten drie verhalen worden verteld. De taal van het ridderverhaal – het blauwe verhaal – is het moeilijkst te lezen (omdat er een aantal termen en woorden in voorkomen die te maken hebben met ridders, kastelen en middeleeuwse gevechten); maar ook dat verhaal blijft spannend.
Het verhaal – of eigenlijk: de drie verhalen – is (zijn) heel boeiend geschreven. Je leest eerst een beetje een saai verhaal over iemand die schrijft zoals hij – volgens de docenten op school – zou moeten schrijven. Daarna lees jet hetzelfde verhaal, maar dan schrijft de verteller eerlijk wat hij denkt. En tenslotte is er het verhaal over het middeleeuwse rijk: een echt ridderverhaal – dat een soort allegorie is voor het echte leven van Wain.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Red, White & Blue’ een boek met een literair niveau B 2c en een taal-(ERK-)niveau A2.


Schrijfstijl:

De jeugdroman ‘Red, White & Blue’ is heel mooi geschreven: spannend, vaak humoristisch of ontroerend en zeer literair. Met ‘literair’ wordt hier niet ‘moeilijk’ of ‘lastig’ bedoeld, maar wel ‘kunstzinnig’ en ‘iets wat je laat nadenken over wat je leest’. De verschillende manieren van vertellen maken heel goed duidelijk wat er met Wain en zijn vrienden en familie aan de hand is – en ze doen dat op drie verschillende manieren.

 ^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘Red, White & Blue’ is een verhaal met veel actie. Die actie vindt vaak plaats op school, iets vaker thuis en heel vaak in het middeleeuwse rijk. Thuis heeft Wain soms problemen, op school vindt hij maar moeilijk vrienden en in die oude (ridder)tijd zijn heel veel problemen rond de macht in het rijk.


Tijd:

De jeugdroman ‘Red, White & Blue’ speelt zich af in de jaren 1990-2000. Het verhaal speelt waarschijnlijk in het jaar 1995. Maar er wordt verwezen naar de Falklands War (die in 1982 plaatsvond) en ook naar oudere oorlogen (zoals de Tweede Wereldoorlog): in die oorlogen vochten de vader en de grootvaders van Wain.
Een belangrijk verhaal is het verhaal over het rijk Sylvania: een soort middeleeuws (sprookjes)rijk, waar van alles en nog wat misgaat en waar edellieden op zoek gaan naar een toverzwaard.


Plaats:

De setting van ‘Red, White & Blue’ bestaat uit twee plekken. Allereerst is er het stadje in het graafschap Oxford, waar Wain sinds ongeveer een jaar met zijn moeder en zijn broer woont. Dan is er het rijk Sylvania: een middeleeuws sprookjesrijk waar ridders tegen elkaar vechten en waar de strijd gaat om goed en kwaad.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Red, White & Blue’: zal Wain ooit gelukkig worden met het leven dat hij nu leidt?


Verteller:

De roman ‘Red, White & Blue’ heeft drie vertellers.
Allereerst is er een ik-verteller, die schrijft wat er van hem wordt verwacht (door de docenten van zijn school die dit ‘dagboek’ lezen). De verteller is heel neutraal, maar niet echt eerlijk (omdat hij het leven zonniger beschrijft dan het voor hem is).
De twee verteller is ook een ik-verteller. Maar deze vertelt wat er echt gebeurt in zijn leven en wat hij daar echt van vindt. Soms zijn deze twee vertellers – de eerste en de tweede – onbetrouwbaar: ze weten niet precies wat er echt aan de hand is.
De laatste verteller is een alwetende verteller. Deze vertelt (onder een pseudoniem) een sprookjesachtig ridderverhaal. Het perspectief in dit verhaal is heel neutraal.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Red, White & Blue’ zijn:
• Wain (echte naam: Gawain): een leerling uit groep 7. Hij is elf jaar oud als het verhaal begint (en twaalf als het verhaal uit is);
• Lance (echte naam: Lancelot): de oudere broer van Wain. Hij is vijf jaar ouder dan Wain; hij pest zijn broertje vaak en het liefste gaat hij zo snel mogelijk het leger in (net als zijn vader en zijn beide grootvaders);
• Vivien: de moeder van Lance en Wain. Zij voedt haar kinderen alleen op, sinds haar man verdween tijdens de Falklands War (in 1982). Wain heeft bijvoorbeeld zijn vader nooit echt gekend;
• Blossom Curtiss: de vriendin van Wain. Zij is slim en behoorlijk dik (in tegenstelling tot de magere Wain). Ook wordt zij – net als Wain – opgevoed door één ouder (haar vader) en ze heeft – net als Wain – nog één familielid (haar zus Helen).


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Red, White & Blue’ zijn:
In het stadje in Oxfordshire:
• Christopher Ratcliffe (‘Rat’): een van de vrienden van Wain. Hij kent veel vieze moppen en gore verhalen;
• Graham (‘Soccer’): de vriend van Wain. Hij heeft een heel sportieve vader – maar voetballen (of een andere sport) kan hij totaal niet;
• Mr Sandeman (‘Sandy’): de docent aan de high school van Wain die geschiedenis en maatschappijleer geeft;
• Kent Farrell: een schrijver die de school bezoekt;
• Mr Holcroft: de directeur van de school;
• Ms Redmond: de docente die het dagboek van Wain regelmatig leest (het officiële dagboek);
• A.P. Earnshaw (‘APE’): de docent PE (Physical Education);
• Keith Clarridge (‘Clarry’): een oudere leerling, die de schoolkrant op de computer samenstelt;
• Oldfield (‘Oldie’): een stoere rugby-leerling (maar ook een ‘bully’), de beste vriend van Lance;
• Richard Curtiss: de vader van Blossom en Helen Morten.
In het rijk Sylvania:
• Queen Sylva: de koningin van het rijk Sylvania. Haar man is tijdens de oorlog met de legers van de vijand Tauro verdwenen;
• Tancelo: de zoon van King Anedar en Queen Sylva. Hij wil op zoek gaan naar het toverzwaard om te vechten voor de vrijheid van Sylvania;
• Ingawa: de jongste zoon van King Anedar en Queen Sylva. Hij is dichter, maar hij wil ook op zoek naar het zwaard;
• Queen Mother Lady Grania: de oud-koningin, de oma van Tancelo en Ingawa;
• Magra: de lijfwacht van Lady Grania, die Ingawa vergezelt op zijn reis;
• Rodon: een zakkenroller en dief die Ingawa helpt bij zijn zoektocht;
• Tauro: de tiran die Sylvania wil overheersen;
• Blodwen: een dapper meisje uit het volk dat tegen Tauro wil vechten;
• Clarus the Hermit: de bewaker van het legendarische zwaard Exordo.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Red, White & Blue’ is niet verfilmd.


Overig:

De young adult novel ‘Red, White & Blue’ is een heel boeiend boek. en dat komt eigenlijk helemaal door de manier waarop het verhaal verteld wordt: door drie vertellers – die hun ‘eigen’ verhaal in een eigen kleur schrijven: red, white & blue.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Robert Leeson.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Chronicles of Narnia: The Last Battle van C.S. Lewis
• The House of Rats van Stephen Elboz
• Midwinter van Maeve Henry


Citaat:
Life is getting very complicated. Just as some things seem clearer, others get more mysterious. Let me tell you. Well, you can’t stop me, can you? That’s what I like about you, you are such a good listener. (p.66)

Vragen over het boek:

1. Wat is het belangrijkste dat je als lezer komt te weten uit het rode verhaal?
2. Wat is het belangrijkste dat je als lezer komt te weten uit het witte verhaal?
3. Wat is het belangrijkste dat je als lezer komt te weten uit het blauwe verhaal?
4. Heeft dit verhaal een happy end? Waarom vind je dat?
^ Terug naar boven

Comments are closed.