Blott on the Landscape

Niveau:
Genre: satire
Thema: environment

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696449898159", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000000964376","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Blott%20On%20The%20Landscape%20%28ebook%29%2C%20Tom%20Sharpe","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Sir Giles Lynchwood, Member of Parliament for South Worfordshire, sat in his study and lit a cigar. Outside his window tulips and primroses bloomed, a thrush pecked at the lawn and the sun shone down out of a cloudless sky. In the distance he could see the cliffs of the Cleene Gorge rising above the river.
But Sir Giles had no thoughts for the beauties of the landscape. His mind was occupied with other things; with money and Mrs Forthby and the disparity between things as they were and things as they might have been. Not that the view from his window was one of uninterrupted beauty. It held Lady Maud, and whatever else she might be, nobody in his right mind would ever have described her as beautiful. She was large and ponderous and possessed a shape that someone had once aptly called Rodinesque – certainly Sir Giles, viewing her as dispassionately as six years of marriage allowed, found her monumentally unattractive. Sir Giles was not particularly fussy about external appearances. His fortune had been made by recognizing potential advantage in unprepossessing properties and he could justly claim to have evicted more impecunious tenants than any other anonymous landlord in London. Maud’s appearance was the least of his marital problems. It was rather the cast of her mind, her outspoken self-assurance, that infuriated him. That, and the fact that for once in his life he was lumbered with a wife he could not leave and a house he could not sell.

© Martin Secker & Warburg Ltd / Pan Books, 1975/1977.

^ Terug naar boven

Algemeen

Op het oude landgoed van de Handymans wonen Lady Maud Lynchwood (néé Handyman) en haar man Sir Giles Lynchwood. Ze kunnen elkaars bloed wel drinken na een huwelijk van zes jaar.
Eén van de bedienden is Blott, een Duitser die eruitziet als een Jood en die wordt versleten voor een Italiaan: een voormalige PoW (Prisoner of War) die dolgraag in het vrije Groot-Brittannië wil blijven wonen. Hij is tuinman en hij doet allerlei klusjes, terwijl hij woont in een oude, grote woning (The Lodge) op het terrein.
De gewapende vrede wordt wreed verstoord wanneer de overheid besluit een snelweg aan te leggen door de Gorge waar het landgoed en meerdere andere grote, oude landhuizen liggen. Er zijn protesten van de plaatselijke bevolking: adel en het gewone plebs wil de snelweg niet.
Dan stuurt Londen de ambtenaar Dundridge, een vrij domme man die echter bereid is door muren te gaan. En dat doet hij ook: explosieven doen de heuvels trillen, bruggen worden vernield, oude panden in de dorpjes sneuvelen en landhuizen storten in elkaar …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Tom Sharpe

Jaar van uitgave:
1975

Aantal pagina's:
238

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1970-1980

Plaats van handeling:
GB, een denkbeeldig gebied gelegen tussen Engeland en Wales.

Bijzonderheden:
De roman bestaat uit 28 genummerde hoofdstukken.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De humoristische roman ‘Blott on the Landscape’ gaat over een nare, adellijke Engelse familie met een lange familietraditie van grootgrondbezit en uitbuiting. Het is een hilarisch verhaal, maar tegelijkertijd is het nog altijd heel actueel: wat moet (kun) je opofferen voor de vooruitgang, wat is belangrijker: grootgrondbezit, geld, aanzien of vooruitgang in welvaart en welzijn?


WAT MOET JE WETEN?

‘Blott on the Landscape’ is een verhaal over de voortschrijdende ‘welvaart’: snelwegen moeten worden aangelegd ten koste van landschap en eeuwenoude landerijen. De gevestigde orde (landeigenaren, adel) is het daar uiteraard niet mee eens – maar sommige oude en nieuwe rijken ruiken geld: en dan is er veel mogelijk.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Blott on the Landscape’ zijn van een pittig niveau. Mr Sharpe neemt meestal geen blad voor de mond en zijn dialogen zijn regelmatig dubbelzinnig.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte en er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Blott on the Landscape’ toegankelijk, maar soms wel lastig.
Het verhaal is satirisch, ironisch – vol met kritiek op de upper classes en de hebzucht van sommige Engelsen. De kritiek is duidelijk en qua taal en thema is deze roman nauwelijks verouderd.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Blott on the Landscape’ een boek met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

‘Blott on the Landscape’ is grappig geschreven. Het is een hilarisch verhaal over landeigenaren, ambtenaren, liefde, haat en hebzucht.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De humoristische roman ‘Blott on the Landscape’ is een verhaal met redelijk veel actie.


Tijd:

‘Blott on the Landscape’ speelt zich af in de jaren 1970-1980. Het thema is nog altijd erg actueel: het aanleggen van wegen (‘vooruitgang’) in beschermde natuur- en cultuurgebieden.


Plaats:

De setting van ‘Blott on the Landscape’ is het denkbeeldige graafschap South Worfordshire, een regio gelegen tussen Zuid-Wales en West-Engeland.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Blott on the Landscape’: zal het Sir Giles en Lady Maud lukken om het landgoed te verkopen dan wel in stand te houden?


Verteller:

De roman ‘Blott on the Landscape’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Blott on the Landscape’ zijn:
• Sir Giles Lynchwood, MP for South Worfordshire: een rijke man (hij belegt veel in aandelen en hij is een inhalige huisjesmelker) die getrouwd is met een adellijke dame. Het huwelijk is een verstandshuwelijk – ‘geconsu-meerd’ is het nog altijd niet na zes jaren. Sir Giles hoopt ooit nog eens te kunnen scheiden van zijn vrouw – met in bezit houden van het landgoed en/of het familiekapitaal, uiteraard;
• Lady Maud Lynchwood (née Handyman): de echtgenote van Sir Giles. Een onaantrekkelijke, bazige dame. Zij geeft niets om haar man; ze wil echter wel dat hij zorgt voor nageslacht – op die manier blijft het landgoed en het landhuis van het geslacht Handyman (waartoe Lady Maud behoort) behouden en in het bezit van de gebouwen en landerijen;
• Blott: de tuinman en manus-van-alles op het landgoed van de Handymans. Hij werd te vondeling gelegd in Dresden, werd neergeschoten tijdens de Tweede Wereldoorlog en werkte als oorlogsgevangene in South Worfordshire. Men denkt dat Blott Italiaans is (maar hij ziet er Joods uit). Zelf ziet hij zich het liefst als een echte Engelsman;
• Dundridge: een punctuele ambtenaar van het Ministerie van Environment. Dundridge houdt van regels een regelmaat, maar hij is ook een serieuze ambtenaar die zijn vak serieus neemt.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Blott on the Landscape’ zijn:
• Mr Henry Turnbull, Mr Ganglion: de familieadvocaten van de Handymans, van advocatenbureau Ganglion, Turnbull and Shrine;
• Mr Hoskins: hoofd van de Worfordshire Planning Authority, een man die zijn best doet om Sir Giles te behagen (voor geld of aandelen, uiteraard);
• Felicia Forthby: de minnares van Sir Giles. Een mooie, maar weinig liefdevolle dame die in Londen woont;
• General Burnett, Mr Bertie en Mrs Ivy Bullett-Finch, Colonel en Mrs Chapman, Miss Percival, Mrs Thomas, The Dickinsons: landeigenaren in de Cleene Gorge, de vallei waardoorheen de snelweg zou kunnen (moeten?) worden aangelegd;
• Lord Leakham: de rechter die de aanleg van de weg moet beoordelen;
• Sally Williams: een mooie wulpse dame die veel doet voor geld;
• Mr Rees, Mr Joynson: hoge ambtenaren in Whitehall, Londen;
• Sir Francis Puckerington: een MP uit Ottertown;
• Mrs Wynn: de uitbaatster van de ‘Royal George’, een weduwe die vaak door Blott geholpen wordt (op meerdere manieren);
• Mr Schaeffer, Mr Blodger en Mr Vaizey: beurshandelaren;
• Mr Firkin: een aannemer;
• Chief Constable Percival Henry: het plaatselijke hoofd van politie.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Blott on the Landscape’ is verfilmd door de BBC.


Overig:

‘Blott on the Landscape’ is een roman over milieu, standsverschillen, ambtenarij en onbegrip. De humoristische toon kan echter de onderliggende ernst niet helemaal verhullen.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Tom Sharpe.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy van Douglas Adams
Road Rage van Ruth Rendell
Snuff van Terry Pratchett


Citaat:
‘Blott,’ she called through the broken panes, ‘I have something to tell you.’
Blott opened the window and leaned out.
‘I want you to prepare for a shock,’ she told him. Blott looked at her uncertainly. (p.233)

Vragen over het boek:

1. Waarom wil Blott niet terug naar zijn geboorteland?
2. Waarom heeft Lady Maud zo’n hekel aan haar echtgenoot?
3. Waarom is Dundridge de aangewezen persoon om zich bezig te houden met de snelweg?
4. Voor wie heeft het conflict ernstige gevolgen? Licht je antwoord toe.
^ Terug naar boven

Comments are closed.