Sunset Park

Niveau:
Genre: coming-of-age
Thema: love

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1691008184872", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"37589844","familyId":"37589844","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Sunset%20Park%2C%20Paul%20Auster","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

For almost a year now, he has been taking photographs of abandoned things. There are at least two jobs every day, sometimes as many as six or seven, and each time he and his cohorts enter another house, they are confronted by the things, the innumerable cast-off things left behind by the departed families. The absent people have all fled in haste, in shame, in confusion, and it is certain that wherever they are living now (if they have found a place to live and are not camped out in the streets) their new dwellings are smaller than the houses they have lost. Each house is a story of failure – of bankruptcy and default, of debt and foreclosure – and he has taken it upon himself to document the last, lingering traces of those scattered lives in order to prove that the vanished families were once here, that the ghosts of people he will never see and never know are still present in the discarded things strewn about their empty houses.
The work is called trashing out, and he belongs to a four-man crew employed by the Dunbar Realty Corporation, which subcontracts its ‘home preservation’ services to the local banks that now own the properties in question. The sprawling flatlands of south Florida are filled with these orphaned structures, and because it is in the interest of the banks to resell them as quickly as possible, the vacated houses must be cleaned, repaired, and made ready to be shown to prospective buyers. In a collapsing world of economic ruin and relentless, ever-expanding hardship, trashing out is one of the few thriving businesses in the area. No doubt he is lucky to have found this job. He doesn’t know how much longer he can bear it, but the pay is decent, and in a land of fewer and fewer jobs, it is nothing if not a good job.

© Henry Holt, 2010

^ Terug naar boven

Algemeen

Miles Heller gaat niet meer naar de universiteit. In plaats daarvan ruimt hij spullen op in huizen die door mensen abrupt verlaten zijn, omdat ze vanwege de bankencrisis van 2008 hun hypotheken niet meer kunnen betalen. Miles is een New Yorker, maar hij woont er al zeven jaar niet meer. Zijn werk is nu in Florida. Zijn vriendin Pilar, een Mexicaanse immigrante, slaagt er in toegelaten te worden tot de universiteit. Als Miles een brief van zijn oude vriend Bing Nathan krijgt, besluit hij terug naar New York te gaan. Bing woont met een paar vrienden in een leegstaand huis in Sunset Park, een wijk in Brooklyn. Als Miles teruggaat naar New York, overdenkt hij zijn tijd daar met zijn vader en wat er allemaal is misgegaan in hun relatie.
Het huis in Brooklyn wordt behalve door Bing ook nog bewoond door Ellen Brice en Alice Bergstrom. Langzamerhand komt de lezer meer te weten over de twee vrouwen, over Bing, maar ook over Pilar, die nu ook in het huis in Sunset Park woont. En uiteindelijk wordt de verhouding tussen Miles Heller en zijn vader Morris duidelijker.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Paul Auster

Jaar van uitgave:
2010

Aantal pagina's:
308

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
2000 – 2010

Plaats van handeling:
New York City (Brooklyn) en (het begin van de roman in) Florida

Bijzonderheden:
De delen en de hoofdstukken zijn genoemd naar de hoofdkarakters.
In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Sunset Park’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De lezer moet een geoefende lezer zijn. Het verhaal is weliswaar redelijk spannend en het gaat over jonge Amerikanen, maar het vergt wel de nodige concentratie van de lezer, vooral vanwege de zijpaden die Auster zo nu en dan inslaat.


WAT MOET JE WETEN?

Auster refereert regelmatig aan bekende personen: degenen die begraven liggen op Green-Wood Cemetery, de verwijzingen naar de schrijver Salman Rushdie en naar Liu Xiabo, een Chinese dissident; lezers worden wel geacht de nodige namen te (her)kennen.
Het verhaal begint met het ‘thrash out work’ van de hoofdpersoon: het leegmaken van huizen die abrupt door Amerikaanse gezinnen zijn verlaten in verband met de bankencrisis uit het eerste decennium van de eeuw (2008).
Veel literaire kennis veronderstelt Auster niet in dit boek. Ook leunt hij in de roman – in tegenstelling tot veel van zijn vorige boeken – niet op veel bronnen uit de Engelstalige literatuur.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is zo nu en dan lastig. Niet tijdens de beschrijvingen van de handelingen van de hoofdpersonen, maar des te meer wanneer Auster meer beschouwende alinea’s schrijft (zoals over de maatschappelijke problemen in de V.S.).


DE TAAL EN HET VERHAAL

Er zijn veel lange, samengestelde zinnen in vaak ook lange alinea’s. Dat maakt de roman vaak lastig te lezen en het zorgt ervoor dat Sunset Park een roman is met een literair niveau C 4b en een taal-(ERK-)niveau C1.
In het oeuvre van Paul Auster is dit zeker niet het meest complexe boek: Sunset Park kan gelezen worden als een ontwikkelingsroman van jongeren die hun plek in de Amerikaanse maatschappij trachten te vinden. Aan de andere kant past het werk goed binnen het oeuvre van Auster, die al jaren achtereen verschillende kanten van het leven in de USA, in New York City (en vooral in Brooklyn) belicht. De persoonswisselingen en het gegoochel met de tijd – wat vaak kenmerkend is in het werk van Auster – zal de lezer hier vergeefs zoeken. Vandaar dat het een boek op niveau C 4b is.
De taal is voor de near-native lezer: Auster gebruikt een gevarieerd vocabulaire en hij schrijft regelmatig lange alinea’s met complexe, samengestelde zinnen. Het taal-(ERK-)niveau komt daarmee op C1.


Schrijfstijl:

De stijl is literair. Auster is een woordkunstenaar, die heel goed weet zijn verhalen voor het voetlicht te brengen. Dat maakt het verhaal een genot om te lezen, maar het kan de minder geoefende lezer zeker verwarren (en misschien zelfs vervelen).^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Er zit betrekkelijk weinig actie in het verhaal. De hoofdpersoon werkt in Florida, hij gaat na een tijdje weer terug naar Brooklyn. Zijn vriendin komt ook bij hem en de wederwaardigheden van de (meerdere) vrienden in Sunset Park worden beschreven.


Tijd:

Het verhaal wordt chronologisch verteld. De roman speelt zich af over een periode van een aantal maanden (in het eerste decennium van de 21e eeuw). Er zijn zo nu en dan flashbacks (en dan heel lange).


Plaats:

Het verhaal begint in Florida, maar het speelt zich voor een groot deel af in Sunset Park, gelegen in Brooklyn (New York).


Verhaallijn:

Er zijn een paar verhaallijnen, waarbij die van Miles Heller de belangrijkste is. Maar ook komen we veel te weten over zijn vader, Morris. En verder over de levens van Pilar, Bing Nathan, Alice Bergstrom en Ellen Brice.
De roman gaat over relaties en hoe die (waar nodig) te herstellen zijn. In het verleden van veel karakters uit het boek is er iets gebeurd dat hen heeft gevormd / beïnvloed en het gaat er in het verdere verhaal om, of het karakter in het reine kan komen met zijn of haar verleden.


Verteller:

Het verhaal wordt vanuit verschillende perspectieven verteld, hoewel er een alwetende verteller is. Maar door de verschillende hoofdstukken (soms: delen) over de verschillende karakters krijgt de lezer een divers beeld van de karakters in het verhaal.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdpersoon is Miles Heller. De andere karakters staan ten dienste van zijn ontwikkeling als persoon.


Bijfiguren:

Er zijn weinig karakters in de roman en ze hebben allemaal met Miles Heller te maken. Het zijn: zijn vader Morris en de vrouwen in diens leven, Mary-Lee Swann en Willa. Dan is er de vriendin van Miles, Pilar en haar Mexicaanse familie. Tenslotte zijn er Bing Nathan, Alice Bergstrom en Ellen Brice, de bewoners van het huis in Sunset Park.
Gaandeweg de roman komen we meer te weten over de onderlinge verhoudingen tussen de karakters en de redenen  waarom Miles zo weinig lijkt te geven om zijn vader.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Sunset Park  is niet verfilmd.


Overig:

Sunset Park is afwijkend van de meeste andere Paul Auster-romans. Soms lijkt het zelfs een beetje op een young adult novel vanwege de leeftijden van de hoofdkarakters en de problemen waarmee zij te maken krijgen. Maar later wordt het toch weer een adult novel, vooral wanneer Auster meer weglaat dan hij beschrijft (en daarmee wordt het ook weer een echte Auster-roman).^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Paul Auster.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Brooklyn van Colm Toíbín
Falling Man van Don DeLillo
Everyman van Philip Roth


Citaat:
‘The cemetery is more than half the size of Central Park, ample enough space for a person to get lost in there, to forget that he is a prisoner serving out his time in a dreary part of Brooklyn, and to walk among the thousands of trees and plantings, to climb the hillocks and traverse the sweeping paths of this vast necropolis is to leave the city behind you and enclose yourself in the absolute quiet of the dead.’ (p.135)

Vragen over het boek:
  1. Het boek kent een aantal – lange – flashbacks. Kies er twee uit. Wat maken zij duidelijk over Miles en in hoeverre hebben zij invloed op wat er later in het verhaal gebeurt?
  2. Analyseer een karakter uit het huis in Sunset Park: Alice, Ellen of Bing. Geef aan wat dit karakter te maken heeft met het geluk (of het gebrek daaraan) van Miles Heller.
  3. Analyseer een van de vrouwen met wie Morris Heller te maken heeft en geef aan in hoeverre zij erin slaagt om de band tussen Miles en zijn vader te verbeteren.
  4. Paul Auster wordt vaak gekarakteriseerd als een schrijver die absurdistische of existentialistische elementen in zijn romans verweeft. Is dat in Sunset Park ook het geval? Zo ja, in welk opzicht? Zo nee, hoe zou je zijn roman dan willen karakteriseren?^ Terug naar boven

Comments are closed.