2/5 - (1 stemmen)

Out of This World

Niveau:
Genre: relations
Thema: work

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696009628092", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30321527","familyId":"30321527","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Out%20Of%20This%20World%2C%20Graham%20Swift","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

I remember, in ’69, three years before he died, when I was home for a brief while in the summer, how we sat up together all night watching those first moon-men take their first, shy steps on the moon. I didn’t think he’d care. Didn’t think he’d give a toss about that old dream come true. But he watched those pictures as if it were all some solemn duty he couldn’t neglect. He’d turned seventy that previous winter. Talked about ‘three score and ten’. And some time that night he leant across to chink his whisky glass against mine and said, without sarcasm, ‘I’ve lived to see men land on the moon.’ As if he truly found the fact momentous, as if he were proud that his life spanned the full, galloping gamut of the twentieth century.
We were close that night. We talked. We talked! He said it was time he was getting out. Getting out of Irving’s way. And he’d never said it like that before, as if it wasn’t just some tired, insincere prevarication but he really wanted his release. It wasn’t home anymore, he said, it was headquarters. And it was true, he’d had barbed wire strung from angled posts all along the boundary wall, new alarms wired up. Though that was nothing to what Irving would have in three years’ time. To what Irving has now. And those jokes I used to make – the ‘Arsenal’, the ‘Fortress’ – they weren’t jokes I could make any more. Though I’d never exactly meant them to be funny.

© Macmillan Publishers Ltd / Picador, 1997

^ Terug naar boven

Algemeen

In april 1982 beschrijven Harry Beech en zijn dochter hun levens tot nu toe. Die levens zijn voor een groot deel bepaald door hun (respectievelijke) vader/opa Robert Beech, de directeur van een belangrijk familiebedrijf dat wapens fabriceerde. Robert was een gevierd Engelsman: militair in de Eerste Wereldoorlog, adviseur van Churchill in de Tweede Wereldoorlog, zwaargewond (een geamputeerde arm), meermalen onderscheiden. Zijn zoon Harry is niets van dat alles. Hij werd oorlogsfotograaf die vooral na de Tweede Wereldoorlog veel fotografeerde. Later werkte hij in oorlogsgebieden als Congo en Vietnam. In Duitsland ontmoette hij de Griekse Anna, met wie hij trouwde. Maar al snel slokte het werk hem op, en Anna en hun dochter Sophie zagen meer van Robert Beech dan van zijn zoon Harry.
Het opgroeien vrijwel zonder vader wordt genadeloos beschreven door Sophie, die dan ook al meer dan tien jaar geen contact meer met haar vader heeft. Zij ontmoette haar man Joe in het land van haar moeder en verhuisde later naar New York.
Het leven van het geslacht Beech wordt bepaald door uit elkaar groeien en door de dood. In 1972 komt Robert Beech om bij een bomaanslag: zijn auto ontploft wanneer Noordieren daar een bom in hebben geplaatst.
En nu, na tien jaar, nodigt Harry zijn dochter Sophie uit op zijn bruiloft. Hij gaat trouwen met een vrouw die half zo oud is als zijn dochter en veertig jaar jonger is dan hij zelf …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Graham Swift

Jaar van uitgave:
1988

Aantal pagina's:
209

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1910-1985

Plaats van handeling:
UK (in de buurt van Londen), USA (New York), en Duitsland en Griekenland.

Bijzonderheden:
Een roman afwisselend verteld door (met name) de 2 hoofdkarakters.
In het Nederlands heet het boek ‘De wereld uit’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Out of This World’ is voor veel lezers niet een erg boeiend boek. Er is weinig actie; het gaat vooral om de psychologie van de verschillende karakters: de drie leden van één familie, grootvader, vader en dochter. Het is een enerverende en dramatische periode in de geschiedenis (oorlogen bepalen het nieuws), maar over drama valt weinig spectaculairs te lezen. ‘Out of This World’ is een roman voor fijnproevers, voor lezers op de vierkante centimeter.


WAT MOET JE WETEN?

Voor ‘Out of This World’ is enige kennis van de Engelse geschiedenis geen voorwaarde, maar wel een voordeel. Het verhaal beschrijft in vogelvlucht de twee wereldoorlogen, de Noord Ierse burgeroorlog en de oorlog tegen Argentinië (the Falklands War), grote of kleine oorlogen die elk op hun eigen manier een grote invloed op de Engelsen en hun geschiedenis hadden.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

‘Out of This World’ kent niet veel moeilijke woorden. Voor een B2-lezer is dit een zeer begrijpelijk verhaal wat de taal betreft. De zinnen en de hoofdstukken zijn kort en zeer begrijpelijk van taal.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘Out of This World’ is qua taal en qua inhoud niet erg moeilijk te lezen. Wel is het soms lastig om te begrijpen waar het verhaal over gaat: wie zijn die opa/vader, die vader/zoon en die (klein)dochter, en wat zijn hun verhoudingen met elkaar? Langzamerhand komt de lezer, via de dagboekachtige hoofdstukken te weten wat het verhaal is en waarom deze karakters op deze specifieke manier met elkaar omgaan.
Op grond van deze eigenschappen is ‘Out of This World’ een roman met een literair niveau C 5a en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

‘Out of This World’ is op een speciale manier geschreven. Er is een auteur, maar deze bemoeit zich niet echt met de vertellers. De beide vertellers geven op een persoonlijke manier het verhaal van hun leven weer, waardoor het een bijzondere roman wat schrijfstijl betreft is geworden.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Out of This World’ kenmerkt zich door weinig actie. Er is wel een behoorlijke spanning in het verhaal, maar die spanning is heel onderhuids: de lezer beseft dat er iets gebeurd is, maar wat dat precies is blijft heel lang onduidelijk.


Tijd:

‘Out of This World’ speelt zich af over een lange periode, een tijdperk van drie generaties. De grootvader Robert Beech, was een overlevende van de Eerste Wereldoorlog, de zoon Harry fotografeerde in en na de Tweede Wereldoorlog en de dochter en haar vader vertellen hun verhaal in april 1982.
De roman beschrijft een periode die gekenmerkt werd door in ieder geval vier belangrijke oorlogen (voor de Britten althans): de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog, de Noord-Ierse burgeroorlog en de Falklands War. Maar er zijn ook oorlogen waarbij niet zozeer de Britten als wel de wapenindustrie van Robert Beech als de fotografie van Harry Beech betrokken was: de oorlogen in Congo en in Vietnam. De beschreven periode is van 1914 tot 1982.
Het verhaal wordt chronologisch verteld en het beslaat ongeveer een maand, maar de roman bestaat uit veel flashbacks om duidelijk te maken hoe de onderlinge verhoudingen zijn geworden zoals ze nu zijn.


Plaats:

De roman ‘Out of This World’ gaat over veel verschillende plaatsen, zoals: de graafschappen Surrey en Wiltshire (waar Harry een tijd woont), New York (waar Sophie woont), Duitsland (waar Harry Anna ontmoet) en Griekenland (waar Sophie Joe ontmoet).


Verhaallijn:

De verhaallijn in ‘Out of This World’ is niet gemakkelijk te volgen, vooral niet in het begin. De vertellers geven een versie van hun leven met de onderlinge verhoudingen tussen grootvader, vader/zoon en (klein)dochter; slechts langzaam wordt duidelijk dat er verschillende gebeurtenissen zijn geweest die de verhoudingen danig hebben verstoord.


Verteller:

De roman ‘Out of This World’ wordt verteld door de hoofdkarakters: Harry Beech en zijn dochter So-phie. Zij vertellen om beurten elk een hoofdstuk; Harry vertelt 17 hoofdstukken, Sophie 16. Twee hoofdstukken worden verteld door Joe, de echtgenoot van Sophie, en door Anna, de ex-echtgenote van Harry.
Het perspectief is onbetrouwbaar: we horen de gebeurtenissen vanuit twee verschillende karakters uit twee generaties en vanuit twee verschillende standpunten, waardoor ‘de’ waarheid vrij moeilijk te ach-terhalen is.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Out of This World’ zijn:
• Harry Beech: nieuwsfotograaf, zoon van een wapenfabrikant;
• Robert Beech: wapenhandelaar en oorlogsveteraan (uit de Eerste Wereldoorlog). Hij is al tien jaar geleden overleden als het verhaal begint, maar hij speelt nog steeds een rol in de levens van vader en dochter;
• Sophie Beech: de dochter van Harry.


Bijfiguren:

‘Out of This World’ kent een beperkt aantal bijfiguren. De belangrijkste daarvan zijn:
• Anna: de ex-vrouw van Harry en de moeder van Sophie;
• Jenny: de tweede vrouw van Harry;
• Joe: de man van Sophie;
• Tim en Paul: de kinderen van Sophie en Joe;
• Frank Irving: de onderdirecteur van – en opvolger van – Robert Beech. Hij zwaait de scepter over de wapenfabriek van de familie.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Out of This World’ is niet verfilmd.


Overig:

De roman ‘Out of This World’ is een trage roman over relaties. Gebeurtenissen bepalen niet het verloop van het verhaal, maar verslagen van gebeurtenissen wel.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Graham Swift.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Saturday van Ian McEwan
• Old Filth van Jane Gardam
• All That Is van James Salter

 


Citaat:
You know, a long time ago, they’d have thought what we’re doing now was magic. Impossible! Out of this world! They’d have thought only gods could fly up into the sky. And now we get into these things and stow our luggage and fasten our seatbelts – and say: How about something to keep us amused?! (p.202)

Vragen over het boek:

1. Is het belangrijk dat Harry en Sophie hun toekomstige echtgenoten ontmoeten in andere landen dan in Groot-Brittannië? Waarom zou zoiets belangrijk kunnen zijn voor het verhaal?
2. Wat veroorzaakt het conflict tussen vader en zoon Beech? Maak je antwoord duidelijk met behulp van een tweetal fragmenten uit de tekst.
3. Wat is de rol van (een) oorlog in de verhoudingen tussen Sophie, Harry en Robert? Maak je antwoord duidelijk met behulp van een tweetal fragmenten uit de tekst.
4. Wanneer krijg je als lezer door wat er aan de hand is in de relatie tussen Sophie, Harry en Robert? En wat is er precies aan de hand?
^ Terug naar boven

Comments are closed.