Sula

Niveau:
Genre: family matters
Thema: coming-of-age

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

In that place, where they tore the nightshade and blackberry patches from their roots to make room for the Medallion City Golf Course, there was once a neighborhood. It stood in the hills above the valley town of Medallion and spread all the way to the river. It is called the suburbs now, but when black people lived there it was called the Bottom. One road, shaded by beeches, oaks, maples and chestnuts, connected it to the valley. The beeches are gone now, and so are the pear trees where children sat and yelled down through the blossoms to passersby. Generous funds have been allotted to level the stripped and faded buildings that clutter the road from Medallion up to the golf course. They are going to raze the Time and a Half Pool Hall, where feet in long tan shoes once pointed down from chair rungs. A steel ball will knock to dust Irene's Palace of Cosmetology, where women used to lean their heads back on sink trays and doze while Irene lathered Nu Nile into their hair. Men in khaki work clothes will pry loose the slats of Reba's Grill, where the owner cooked in her hat because she couldn't remember the ingredients without it.
There will be nothing left of the Bottom (the footbridge that crossed the river is already gone), but perhaps it is just as well, since it wasn't a town anyway: just a neighborhood where on quiet days people in valley houses could hear singing sometimes, banjos sometimes, and, if a valley man happened to have business up in those hills – collecting rent or insurance payments – he might see a dark woman in a flowered dress doing a bit of cakewalk, a bit of black bottom, a bit of ‘messing around’ to the lively notes of a mouth organ. Her bare feet would raise the saffron dust that floated down on the coveralls and bunion¬split shoes of the man breathing music in and out of his harmonica. The black people watching her would laugh and rub their knees, and it would be easy for the valley man to hear the laughter and not notice the adult pain that rested somewhere under the eyelids, somewhere under their head rags and soft felt hats, somewhere in the palm of the hand, somewhere behind the frayed lapels, somewhere in the sinew's curve. He'd have to stand in the back of Greater Saint Matthew's and let the tenor's voice dress him in silk, or touch the hands of the spoon carvers (who had not worked in eight years) and let the fingers that danced on wood kiss his skin. Otherwise the pain would escape him even though the laughter was part of the pain.

© Chatto & Windus / Picador, 1980.^ Terug naar boven

Algemeen

In een arm deel van een stadje in Ohio gaat het leven zijn gewone (maar armoedige) gangetje: mannen en vrouwen gaan samenwonen, oude (en jongere) mensen sterven, betaald werk is er weinig, oogsten mislukken soms.
In deze harde, maar hechte samenleving groeien de twee Afro-Amerikaanse meiden Sula en Nel op: ze zijn elkaars beste vriendinnen. Beiden kennen hun vaders niet of nauwelijks, beiden worden opgevoed door moeders en oma’s. In deze omstandigheden leren ze van zich af te bijten. Ook maken ze kennis met ziekte en dood – een dood die soms wel heel dichtbij komt.
Na jaren wordt Nel ten huwelijk gevraagd. Haar vrijgevochten vriendin Sula verdwijnt op dat moment. Het leven in de zwarte gemeenschap gaat zijn gewone gangetje. Totdat tien jaar later Sula opeens weer voor de deur staat …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Toni Morrison

Jaar van uitgave:
1973

Aantal pagina's:
172

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1919-1965

Plaats van handeling:
USA (Ohio), een stadje

Bijzonderheden:
Een roman in 2 delen en in veel hoofdstukken die de titels van jaartallen hebben (1919 tot 1965).
In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Sula’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘Sula’ gaat over een zwarte gemeenschap, een nederzetting in de heuvels van Ohio, tegen een blank stadje aan. Discriminatie is een thema, maar zeker niet het hoofdthema: dit verhaal gaat vooral om relaties tussen zwarte mensen onderling – tussen vriendinnen, tussen ouders en kinderen, tussen buren onderling. Uiteraard is de armoede in deze gemeenschap wel het gevolg van discriminatie (een eeuwenlange discriminatie).


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van ‘Sula’ moet je je realiseren dat de zwarte gemeenschap in het dorpje The Bottom een nieuwe gemeenschap is: de slavernij is nog maar kort geleden afgeschaft, zwarten worden slechts ingehuurd voor de minste baantjes en er is verder vrijwel geen contact tussen zwarte en blanke Amerikanen. In de loop van iets meer dan vijftig jaar (tussen 1919 en 1965) veranderen de verhoudingen wel, maar nog altijd is er in 1965 een grote rassenongelijkheid.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Sula’ zijn heel goed te begrijpen. Toni Morrison heeft een vlotte pen en ze gebruikt nauwelijks moeilijke woorden om haar heldere verhaal te vertellen. Er wordt regelmatig in slang gesproken, maar die slang wordt voornamelijk duidelijk door de dubbele ontkenningen (‘I ain’t go no home’, en dergelijke zinnen).
De alinea’s en de hoofdstukken zijn over het algemeen kort. Er zijn veel dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal van ‘Sula’ is nergens moeilijk en blijft altijd netjes, ook wanneer het onderwerp iets platvloerser of gewelddadiger wordt.
Het verhaal is heel boeiend: een verhaal over een jarenlange vriendschap die uiteindelijk verandert in een soort vijandschap/kilte. De redenen daarvoor worden in de loop van het verhaal duidelijk
Op basis van deze eigenschappen is ‘Sula’ een boek met een literair niveau C 4d en een taal-(ERK-)niveau B2.


Schrijfstijl:

De roman ‘Sula’ is heel mooi geschreven, niet alleen wat taal, maar ook wat de plot betreft. Het verhaal krijgt op een gegeven moment iets mysterieus, iets sprookjesachtigs: het lijkt alsof er wordt gerefereerd aan heksen of aan de rattenvanger van Hameln.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘Sula’ is een verhaal met veel actie. De vriendinnen Sula en Nel lijken gewoontjes op te groeien. Maar plotseling gebeurt er iets vreselijks dat beider levens bepalen zal. En daarna gebeurt er elk hoofdstuk wel iets dat de lezer op het puntje van haar/zijn stoel zal houden.


Tijd:

‘Sula’ speelt zich af in de jaren 1919-1965. Het is de tijd van na de Eerste en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar die oorlogen gaan voor een deel aan het plaatsje in Ohio voorbij: de crisis is veel ingrijpender voor de inwoners – ze krijgen het moeilijker dan ooit.
Het verhaal wordt chronologisch verteld.


Plaats:

De setting van ‘Sula’ is The Bottom, een deel van een stadje in de heuvels van de Amerikaanse staat Ohio. The Bottom bestaat uit een onvruchtbaar gebied: heuvelachtig en gelegen op de wind. Zwarten worden er getolereerd: alle blanken wonen in het stadje ertegenaan: Medallion. Het stadje ligt aan een rivier. Pas wanneer de blanken de schoonheid van de heuvels leren kennen, kopen ze de zwarten uit en gaan ze er zelf wonen. Tot dat moment (de jaren zestig van de vorige eeuw) zijn er in The Bottom nauwelijks voorzieningen, geen ziekenhuizen of openbaar vervoer en wie iets wil verdienen moet werk zoeken in Medallion.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Sula’: hoe zal de vriendschap zich tussen Sula en Nel ontwikkelen?


Verteller:

De roman ‘Sula’ heeft een auctoriale verteller. Een enkel fragment wordt verteld door een ik-verteller – dit gebeurt wanneer Nel haar relatie met Sula analyseert.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Sula’ zijn:
• Sula Peace: een meisje dat bij haar moeder opgroeit. Haar moeder kwam uit Ohio, maar ze trouwde met een man uit New Orleans. Nadat het echtpaar scheidde, keerde de moeder terug naar haar geboortedorp. Sula is een zelfstandig meisje, dat vrij roekeloos is en vaak de gevolgen van haar handelingen niet overziet;
• Nel Wright: de beste vriendin van Sula. Haar vader overlijdt als ze drie is. Nel woont daarna bij haar moeder en oma. Andere bewoners van het huis zijn een oom, een kamerhuurder en drie jongetjes. Nel is bedachtzaam en ze helpt haar vriendin bij diens onverwachte acties;
• Eva Peace: de oma van Sula. Een harde, onafhankelijke vrouw. Eén van haar benen is geamputeerd en dientengevolge heeft ze een invaliditeitspensioen. Haar man BoyBoy verdween na de geboorte van haar drie kinderen uit haar leven. Haar oudste dochter Hannah woont bij haar in huis, evenals haar verslaafde zoon Plum;
• Hannah Peace: de moeder van Sula. Haar man overleed al snel na de geboorte van Sula. Hannah heeft veel, maar zeer kortstondige relaties met mannen uit het dorp (uiteraard zeer tot ongenoegen van de vrouwen van het dorp);
• Helene Wright Sabat: de moeder van Nel. Haar man kwam uit New Orleans (waar ze ook even gingen wonen). Toen Helene terugkeerde met haar dochter, bleef haar man in New Orleans achter.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Sula’ zijn:
• Tar Baby: een zachtaardige man die een kamer huurt in het huis van Eva Peace. Hij zingt in het kerkkoor;
• The deweys: ook zij wonen bij Eva in huis. Het zijn drie, niet aan elkaar verwante jongetjes: wezen waarschijnlijk. Ze hebben alle drie een groeistoornis. Eva duidt hen aan als ‘the deweys’;
• Ajax (Albert Jacks): de knappe jongen van het dorp. Alle meiden – waaronder Sula en Nel – zijn verliefd op hem, hoewel hij veel ouder is en nog nooit iets voor de kost heeft gedaan;
• Shadrack: een zonderling die alleen in een hutje woont. Shadrack heeft een oorlogstrauma, opgelopen in de loopgaven van Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Sinds zijn terugkeer woont hij alleen; hij verkoopt vis en hij loopt regelmatig met een bel door het dorp, waarbij hij het einde van de wereld aankondigt;
• Reverend Deal: de dominee van The Bottom;
• Chicken Little: een verlegen jongetje uit het dorp;
• Teapot: een jongetje uit het dorp;
• Jude Greene: een man die als ober werkt in een (blank) restaurant. Hij is zorgzaam en betrouwbaar en hij zingt in het kerkkoor;
• Dessie: een roddelende buurvrouw.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘Sula’ is niet verfilmd.


Overig:

‘Sula’ is een roman over Afro-Amerikanen. Er is discriminatie, maar er zijn voornamelijk gevolgen te merken van die discriminatie: blanke Amerikanen komen nauwelijks voor in het verhaal. Alleen wanneer er armoede of ziekte is (een zeer koude winter, een epidemie, een ongeluk) merken we het gebrek aan voorzieningen: ziekenhuizen en ambulances zijn nergens in de buurt. Vandaar dat de dood vaak aanwezig is in The Bottom.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Toni Morrison.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Their Eyes Were Watching God van Zora Neale Hurston
I Know Why the Caged Bird Sings van Maya Angelou
The Underground Railroad van Colson Whitehead


Citaat:
She had lied only once in her life – to Nel about the reason for putting Eva out, and she could lie to her only because she cared about her. When she had come back home, social conversation was impossible for her because she could not lie. She could not say to those old acquaintances, ‘Hey, girl, you looking good,’ when she saw how the years had dusted their bronze with ash, the eyes that had once opened wide to the moon bent into grimy sickles of concern. The narrower their lives, the wider their hips.
Those with husbands had folded themselves into starched coffins, their sides bursting with other people's skinned dreams and bony regrets. Those without men were like sour-tipped needles featuring one constant empty eye. Those with men had had the sweetness sucked from their breath by ovens and steam kettles. Their children were like distant but exposed wounds whose aches were no less intimate because separate from their flesh. They had looked at the world and back at their children, back at the world and back again at their children, and Sula knew that one clear young eye was all that kept the knife away from the throat's curve. (pp.121-122)

Vragen over het boek:

1. Wat maakt dat Sula en Nel zulke goede vriendinnen worden?
2. Waarom is Ajax een belangrijk karakter in het verhaal?
3. Waarom bekoelt de liefde tussen Sula en Nel?
4. Was Sula een ‘duivelin’ of juist helemaal niet? Welke bewijzen vind je daarvoor in de roman?

^ Terug naar boven

Comments are closed.