5/5 - (3 stemmen)

The Adventures of Huckleberry Finn

Niveau:
Genre: growing up
Thema: travel

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696362176866", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9300000043638537","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"The%20Adventures%20of%20Tom%20Sawyer%20+%20The%20Adventures%20...","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

You don’t know about me, without you have read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer, but that ain’t no matter. That book was made by Mr. Mark Twain, and he told the truth, mainly. There was things which he stretched, but mainly he told the truth. That is nothing. I never seen anybody but lied, one time or another, without it was Aunt Polly, or the widow, or maybe Mary. Aunt Polly – Tom’s Aunt Polly, she is – and Mary, and the Widow Douglas, is all told about in that book – which is mostly a true book; with some stretchers, as I said before.
Now the way that book winds up, is this: Tom and me found the money that the robbers hid in the cave, and it made us rich. We got six thousand dollars apiece – all gold. It was an awful sight of money when it was piled up. Well, Judge Thatcher, he took it and put it out at interest, and it fetched us a dollar a day apiece, all the year round – more than a body could tell what to do with. The Widow Douglas, she took me for her son, and allowed she would sivilize me; but it was rough living in the house all the time, considering how dismal regular and decent the widow was in all her ways; and so when I couldn’t stand it no longer, I lit out. I got into my old rags, and my sugar-hogshead again, and was free and satisfied. But Tom Sawyer, he hunted me up and said he was going to start a band of robbers, and I might join if I would go back to the widow and be respectable. So I went back.

© Penguin Random House Company, 1985

^ Terug naar boven

Algemeen

Huckleberry Finn woont met zijn alcoholische vader in een hutje aan de rand van het stadje St. Petersburg aan de Mississippi rivier. Huck is zijn hele leven een arme sloeber geweest, die grotendeels voor zichzelf moest zorgen, omdat zijn moeder niet meer leefde en omdat zijn drankzuchtige vader hem verwaarloosde. Maar uiteindelijk veranderde die situatie. Huck kreeg veel geld, samen met zijn vriend Tom Sawyer (zie de roman 'The Adventures of Tom Sawyer'). Ze vonden geld dat gestolen was door een stelletje boeven. Omdat het zoveel geld was, werd het bewaard door een betrouwbare man uit de stad, Judge Thatcher. De rechter gaf Tom en Huck elke dag een dollar, veel geld voor arme jongens in die tijd. En Huck werd ondergebracht bij een lieve oude dame, Widow Douglas, zodat hij niet langer bij zijn vervuilde en agressieve vader hoefde te wonen.
Maar dat ging Huck stierlijk vervelen. Huck is eigenlijk niet te handhaven in een gewoon huis: zichzelf wassen en schone kleren dragen heeft hij niets mee, een opleiding hoeft hij niet. En als zijn vader probeert het geld van zijn zoon te pakken te krijgen, besluit Huck er vandoor te gaan. De beste manier om weg te komen uit het stadje is via de rivier, de Mississippi. Als je die afzakt, kom je vanzelf wel een keer bij de oceaan terecht; en naar het noorden, dan kom je wel een keer bij de meren bij Canada terecht. Dat wil Huck eens uitzoeken.
Maar eerst komt hij in contact met Jim, de slaaf van Miss Watson. Jim wil vluchten omdat Miss Watson die goed voor Jim zorgt, gezegd heeft dat ze hem wil verkopen aan handelaars in het zuiden, waar de slavernij verschrikkelijk is. Huck besluit Jim te helpen op zijn vlucht.
De twee gaan met een vlot de Mississippi op. Ze gaan naar het noorden, weg van de slavenstaten. Zo varen ze van Missouri naar Illinois, en later gaan ze van Kentucky naar Arkansas. En overal wordt Jim bedreigd. Het ziet er niet zo goed voor hem uit. Totdat ze Tom Sawyer ontmoeten. En die heeft weer eens een mooi plan.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Mark Twain

Jaar van uitgave:
1884

Aantal pagina's:
321

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
19e eeuw ergens tussen 1835 en 1845

Plaats van handeling:
USA, langs de Mississippi

Bijzonderheden:
Een roman in 43 hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘De lotgevallen van Huckleberry Finn’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ is een mooi en ontroerend, maar ook een lastig te lezen boek. Het boek is veel complexer en gelaagder dan zijn voorganger, The Adventures of Tom Sawyer, wat echt een kinderboek is (hoewel ook met zijn specifieke moeilijkheden). Huck Finn vertelt over zijn leven in een slecht soort Amerikaans, vol met taal- en stijlfouten en vol met slang en dialect. Hij is een jongen die nooit naar school ging en die vrijwel nooit iets over taal heeft geleerd.
Maar wanneer je meer wilt weten over de beginjaren van de Verenigde Staten – en dan met name de periode 1835-1845 in het Midwesten – dan is dit een mooi boek voor jou. Je krijgt van alles te horen over slavernij, over goede en slechte slavenhouders, over gokkers en bedreigers en over de belangrijkste verbindingsweg in het Midwesten in die tijd: de Mississippi.


WAT MOET JE WETEN?

Voor het begrijpen van ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ heb je een grote kennis van de Engelse taal nodig. Allereerst zul je het slang van Huck Finn moeten begrijpen. Ook moet je hem snappen, wanneer hij – door zijn gebrekkige kennis – niet precies kan uitleggen wat hij allemaal meemaakt en ziet. Je zult dus ook enige kennis van tijd (de 19e eeuw) en plaats (het midden van de Verenigde Staten) moeten hebben.
Tenslotte gaat het verhaal veel over slavernij, over racisme, over arme Amerikanen en over oplichters en gelukszoekers.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De roman is behoorlijk lastig te lezen. Dit komt voornamelijk door de verteller. Huck Finn is een ongeletterde Amerikaanse jongen die leeft halverwege de 19e eeuw; factoren genoeg die de taal zeer ingewikkeld kunnen maken voor een moderne lezer. Dan is ook zijn vriend, de al even ongeletterde zwarte Afro-Amerikaan Jim, vaak aan het woord. Die twee gebruiken een Engels dat vol zit met slang, met taal- en stijlfouten: dubbele ontkenningen, verkeerd gebruik van tijden en persoonsvormen. ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ geeft daarmee een zeer reëel tijdsbeeld omdat er geloofwaardige karakters aan het woord zijn, die vanuit hun eigen ervaring spreken. Maar de taal wordt daardoor lastig te lezen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ is een mooie, maar lastig te lezen roman. Het taalgebruik zit vol slang, zowel het idioom gebruikt door ongeletterde blanken als door zwarten. Doordat er een jongen aan het woord is die nauwelijks onderwijs heeft genoten, zit de taal vol met taal- en stijlfouten. Voor de ervaren lezer van de Engelse taal een plezier om te lezen, voor de minder belezende is het een lastige zaak.
Het verhaal zit vol met avonturen, vol met zijsprongen en subplots. Als de lezer denkt dat Huck zich in Kentucky bevindt, verplaatst de handeling zich weer naar Tennessee en omgekeerd. Landeigenaren zijn beurtelings onbetrouwbaar voor Huck en Jim, en even later weer vol mededogen. Het op en neer gaan van gebeurtenissen en subplots komt enerzijds door de verteltrant van de vrijwel analfabetische Huck en anderzijds door de schrijver, Mark Twain, zelf; ook hij houdt zich niet aan de toentertijd geldende conventies van verhalen vertellen.
Op grond van deze eigenschappen is ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ een roman met een literair niveau C 5d en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

In ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ is een onbetrouwbare verteller aan het woord. Hij vertelt hortend en stotend over zijn avonturen, vol omissies en uitweidingen en hij heeft meestal niet echt in de gaten wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: is de slavernij in deze staat nu wel of niet afgeschaft, zijn die ‘duke’  en die ‘king’ wel te vertrouwen, wat heb je aan de familie Phelps? Dat maakt de roman tot een vermakelijk werk; de lezer weet immers veel meer dan die onnozele Huck Finn en zijn al net zo onwetende maat Jim.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ zit vol actie. En die actie speelt zich grotendeels af op en om de rivier de Mississippi, de belangrijkste verkeersader in het Midwesten in de negentiende eeuw. De kwajongensstreken die de lezer kent uit The Adventures of Tom Sawyer hebben plaatsgemaakt voor diepe ernst: het redden van de slaaf Jim is een zaak van leven en dood. En ook Huck die wil ontsnappen aan zijn agressieve en op geld beluste vader heeft moeite het vege lijf te redden. Daarnaast wordt de actie mede bepaald door de vreemde figuren die Huck en Jim onderweg tegenkomen, zoals de onbetrouwbare ‘duke’ en ‘king’.


Tijd:

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ speelt zich af tussen 1835 en 1845: de eerste stoomboot voer in die tijd op de Mississippi.
Het verhaal wordt chronologisch verteld en het speelt zich af in een periode van een aantal maanden.


Plaats:

De roman begint in St. Petersburg, Missouri, waar The Adventures of Tom Sawyer zich ook afspeelde. Maar ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ strekt zich over een veel groter gebied uit, voornamelijk langs de Mississippi. De reis per vlot van Huck en Jim gaat van Missouri naar Illinois, van Kentucky en Tennessee naar Arkansas om daarna weer te eindigen in Missouri. Het is een reis door gebieden die soms gevaarlijk en soms minder gevaarlijk zijn voor zwarte Amerikanen, omdat de slavernij daar wel of niet is afgeschaft, of omdat deze nog wel bestaat, maar dan in een mildere vorm (zoals in Missouri).


Verhaallijn:

Er is één verhaallijn: hoe kan Huck ervoor zorgen dat Jim niet wordt verkocht aan wrede slavenhandelaren in het zuiden? Maar naast deze grote verhaallijn zijn er meerdere subplots en zijlijnen in ‘The Adventures of Huckleberry Finn’: via Huck en Jim komt de lezer in aanraking met allerhande andere karakters en bevolkingsgroepen: rechtschapen karakters in St. Petersburg, personeel aan boord van de stoomschepen op de Mississippi, onbetrouwbare en medelijdende grootgrondbezitters, gokkers en landlopers, alcoholisten en godsdienstfanaten. Kortom: de roman geeft een behoorlijk divers beeld van de bewoners van de oevers van de Mississippi in de eerste helft van de negentiende eeuw.


Verteller:

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ heeft een onbetrouwbare verteller: Huckleberry Finn is tamelijk onwetend en vrijwel geheel ongeletterd. Hij heeft weinig weet van de Amerikaanse staten, van politiek, van overheid, of van de situatie rond de slavenhandel. Huck is echter wel een overlever; hij weet zich in alle situaties te redden door zijn intuïtieve slimheid. Maar het beeld wat hij ons voorschotelt van de wereld aan de Mississippi is onvolledig en zeker niet betrouwbaar.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdpersonen in ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ zijn:
• Huckleberry Finn: een jongen zonder moeder. Aan het begin van de roman woont hij bij de Widow Douglas. Maar daar kan hij niet blijven: hij is te veel een vrijbuiter. Bovendien loert zijn drankzuchtige vader op het geld dat Huck aan een vorig avontuur heeft overgehouden;
• Jim: de slaaf van Miss Watson. Hij wordt door Miss Watson goed behandeld (hoewel hij haar slaaf is), maar hij ontvlucht haar wanneer hij hoort dat ze hem aan handelaren in het zuiden wil verkopen;
• Tom Sawyer: de beste vriend van Huck. In deze roman speelt hij een kleinere rol dan in The Adventures of Tom Sawyer.


Bijfiguren:

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ kent veel bijfiguren. De belangrijkste daarvan zijn:
• The Widow Douglas: zij heeft zich ontfermd over Huck en ze wil hem zo goed mogelijk opvoeden:
• Miss Watson: de zuster van de Widow Douglas;
• ‘Pap’ Finn: de drankzuchtige vader van Huck;
• Judith Loftus: een vriendelijke dame uit St. Petersburg;
• The Grangerfords: een familie in Kentucky, die Huck opvangt als hij Jim is kwijtgeraakt;
• The Duke (‘the Duke of Bridgewater/Bilgewater’): een bedrieger die met de ‘king’ meevaart op het vlot met Jim en Huck. Hij doet zich voor als hertog;
• The King (‘the Dauphin of France’ / ‘Capet’): hij zegt dat hij koning is, maar hij is al net zo’n bedreiger als zijn maat, de ‘duke’;
• Mary Jane, Joanna en Susan Wilks: drie rijke jongedames;
• Aunt Sally en Uncle Silas Phelps: een boerenechtpaar (Silas is naast boer ook prediker);
• Doctor Robinson: degene die de plannen van de ‘duke’ en ‘king’ doorziet.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Adventures of Huckleberry Finn’ is talloze malen verfilmd (en niet alleen door Amerikanen). Denk erom: de film is vaker een kinderversie van de roman (en zal dus veel van het verhaal versimpeld hebben).


Overig:

Van ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ zijn toneelvoorstellingen, muziekstukken en musicals gemaakt.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Mark Twain.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• The Bluest Eye van Toni Morrison
• Vernon God Little van DBC Pierre
• Butcher’s Crossing van John Williams


Citaat:
‘Goodness gracious, is dat you, Huck? En you ain’ dead – you ain’ drownded – you’s back agin? It’s too good for true, honey, it’s too good for true. Lemme look at you, chile, lemme feel o’ you. No, you ain’t dead! You’s back agin, ‘live and soun’, jis de same ole Huck – de same ole Huck, thanks to goodness!’ (p.92)

Vragen over het boek:

1. Vind je dat Huckleberry een goede keus heeft gemaakt wanneer hij besluit zijn huis en omgeving te verlaten? Waarom vind je dat?
2. Analyseer de vriendschap tussen Huckleberry en Jim aan de hand van voorbeelden uit het boek.
3. Mark Twain geeft in ‘The Adventures of Huckleberry Finn’ een duidelijk tijdsbeeld van dit deel van de Verenigde Staten halverwege de 19e eeuw. In hoeverre is hij kritisch over tijd, plaats of mensen uit die tijd?
4. Kies een subplot uit de roman en leg uit wat deze subplot met de roman te maken heeft.
^ Terug naar boven

Comments are closed.