The Earthsea Quartet (Book 4) – Tehanu

Niveau:
Genre: fantasy
Thema: magic

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

After Farmer Flint of the Middle Valley died, his widow stayed on at the farmhouse. Her son had gone to sea and her daughter had married a merchant of Valmouth, so she lived alone at Oak Farm. People said she had been some kind of great person in the foreign land she came from, and indeed the mage Ogion used to stop by Oak Farm to see her; but that didn’t count for much, since Ogion visited all sorts of nobodies.
She had a foreign name, but Flint had called her Goha, which is what they call a little white web-spinning spider on Gont. That name fit well enough, she being white-skinned and small and a good spinner of goat’s-wool and sheep-fleece. So now she was Flint’s widow, Goha, mistress of a flock of sheep and the land to pasture them, four fields, an orchard of pears, two tenants’ cottages, the old stone farmhouse under the oaks, and the family graveyard over the hill where Flint lay, earth in his earth.
‘I’ve generally lived near tombstones,’ she said to her daughter.
‘Oh, mother, come live in town with us!’ said Apple, but the widow would not leave her solitude.
‘Maybe later, when there are babies and you’ll need a hand,’ she said, looking with pleasure at her grey-eyed daughter. ‘But not now. You don’t need me, And I like it here.’
When Apple had gone back to her young husband, the widow closed the door and stood on the stone-flagged floor of the kitchen of the farmhouse. It was dusk, but she did not light the lamp, thinking of her own husband lighting the lamp: the hands, the spark, the intent, dark face in the catching glow. The house was silent.^ Terug naar boven

Algemeen

Tenar is getrouwd met Flint, een boer. Ze woont op het eiland Gont, het eiland waar Sparrowhawk vandaan komt. Hij heeft haar daar aan het eind van het tweede verhaal ('The Tombs of Atuan') naar toe gebracht om te worden opgeleid en begeleid door Ogion, de oude magiër die ook Sparrowhawk heeft begeleid. Maar Tenar heeft niet voor de magie, maar voor het huwelijk en voor kinderen gekozen. En nu, jaren later, is haar dochter Apple ook al getrouwd, zij woont in de stad op het eiland; de zoon van Tenar vaart op zee.
Als Flint sterft neemt Tenar de boerderij over. Ze denkt zo gewoon verder te kunnen leven. Maar dan komt er een meisje op haar pad. Therru is als kind verkracht en mishandeld door haar vader, mishandeld door haar moeder en door een vriend van haar ouders, die haar uiteindelijk in het vuur hebben geworpen. Ze is gered, maar ze is zwaar mismaakt en getraumatiseerd. Tenar – die ook wel Goha heet – zorgt als een liefhebbende moeder voor haar.
Als Ogion, de oude magiër, op sterven ligt, gaat Tenar met Therru naar hem toe. Ze begeleidt hem tot in de dood. Maar dan ontmoet ze ook de vriend van Therru’s ouders, een sadist die nog steeds op Therru loert. En ook wordt ze belaagd door Aspen, de magiër van het kasteel die jaloers is op alle contacten en het spectaculaire verleden van Tenar (als hogepriesteres van Atuan). Tenar voelt zich zeer bedreigd door de sadistische man en door de kwaadaardige magiër.
Maar dan landt Sparrowhawk, gezeten op een draak, op Gont. Hij zou haar kunnen redden. Ware het niet dat hij zijn magie is kwijtgeraakt. Sparrowhawk besluit de bergen in te trekken om daar als geitenhoeder verder te leven. Tenar moet zien dat ze de dreiging voor Therru en voor haarzelf wegneemt en dat ze haar redder – en haar grote liefde – Sparrowhawk voor zich kan winnen.^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Ursula Le Guin

Jaar van uitgave:
1990

Aantal pagina's:
220

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een fantasie tijd

Plaats van handeling:
Een fantasieplaats: Earthsea

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in 14 hoofdstukken

Dit is het vierde en laatste deel van ‘The Earthsea Quartet’.
Deze serie bestaat uit:
I ‘A Wizard of Earthsea’ (1968)
II ‘The Tombs of Atuan’ (1972)
III ‘The Farthest Shore’ (1973)
IV ‘Tehanu’ (1990)

In het Nederlands heet het boek eveneens ‘Tehanu’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘Tehanu’ is het laatste deel uit ‘The Earthsea Quartet’-serie. Als je de vorige drie delen hebt gelezen, zul je dit boek zeker ook willen lezen. Het leek erop alsof na deel 3 alles was opgelost. Maar dat is niet zo (het is net het echte leven): na ‘they lived happily ever after …’ komt er nog wel eens een vervolg. En dat is soms niet zo happy. Zoals in dit geval. Tenar – die was achtergebleven als gelukkig getrouwde boerin – krijgt te maken met een mishandeld meisje. Dat wil ze redden. Aan de andere kant is er ook nog altijd haar grote liefde voor die zonderlinge, eenzame, trieste magiër, Ged/Sparrowhawk. misschien kan ze Therru redden en tevens Sparrowhawk voor zich winnen …


WAT MOET JE WETEN?

Voor het waarderen van het vierde deel van ‘The Earthsea Quartet’ is het noodzakelijk dat je iets weet van de voorgeschiedenis van Earthsea, zoals deze beschreven staat in de vorige drie delen. Het eilandenrijk – met Gont als een groot eiland in die groep – is regelmatig bedreigd geweest door kwade krachten van binnen- en van binnenuit. Magiërs – zoals Sparrowhawk en Ogion – hebben veel kwaad kunnen verhinderen of vernietigen, maar toch steekt het telkens weer de kop op. Nu moet Tenar het zien op te lossen. Zij is een boerin; maar ze is uiteraard ook een onbevreesde hogepriesteres die al van alles en nog wat heeft meegemaakt.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is soms lastig. Dit komt enerzijds door de archaïsche taal, die al ten tijde van het ontstaan van de roman ouderwets aandeed. Anderzijds wordt een wereld in een oude tijd beschreven, compleet met voor ons vrij onbekende situaties en werkzaamheden als beroepszeilvaart, het boerenbedrijf zonder machines, het stadsleven (maar dan een soort middeleeuws stadsleven), toverkunsten, het kasteelleven.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De zinsconstructies zijn vaak lang en beschrijvend, maar niet moeilijk. De alinea’s zijn van een gewone lengte en er zijn veel dialogen in het verhaal. Al met al is dit verhaal toegankelijker dan de eerdere drie delen. Dat komt waarschijnlijk omdat de onderwerpen – onderdrukking, mishandeling, de strijd tussen goed en kwaad – vanwege de vele films en verhalen over die thema’s dichter bij de meeste lezers zullen staan dan de onderwerpen uit de vorige delen. Het verhaal is minder mystiek, maar des te ontroerender.
Het literaire niveau is daarmee niveau B 3d; het taal-(ERK-)niveau is B2.


Schrijfstijl:

Zoals opgemerkt is dit deel boeiender dan de vorige drie delen. Het lijkt alsof Ursula Le Guin meer betrokken is bij de karakters dan bij de handelingen. Daardoor is de roman veel leesbaarder geworden. Het vierde deel is een erg mooie afronding van een indrukwekkende serie.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Er is één lange, eenvoudige plot: hoe kan Tenar het meisje Therru redden van haar belagers? Gaandeweg begrijpen we dat er meer dreigingen zijn voor de eilandbewoners. Het is de vraag of Tenar dat allemaal alleen af kan of dat ze nog iets heeft aan de oude magiër Sparrowhawk.


Tijd:

De young adult novel wordt chronologisch verteld. Het verhaal speelt zich af over een periode van enkele maanden.


Plaats:

De roman is gesitueerd in een denkbeeldig eilandenrijk, dat Earthsea heet. Dit vierde deel speelt in zijn geheel op het eiland Gont.


Verhaallijn:

Het verhaal kent één verhaallijn: Tenar moet het kwaad bestrijden. Dat kwaad bestaat uit de persoon (of eigenlijk de personen) die het leven van Therru tot een verschrikking hebben gemaakt. Maar tevens komt Tenar erachter dat er andere kwade figuren op het eiland zijn die uit zijn op macht en machtsmisbruik.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller die het verhaal van de Tenar en haar strijd tegen het kwaad weergeeft.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Tehanu’ zijn:
• Tenar (op haar nieuwe eiland Gont wordt ze Goha genoemd): ze is boerin. We kennen haar van deel 2 van de serie: The Tombs of Atuan. Gaandeweg het verhaal zal ze haar magische krachten van vroeger opnieuw moeten aanspreken;
• Sparrowhawk (Ged): de Archmage. Ged is een hoofdpersonage in alle delen van ‘The Earthsea Quartet’: A Wizard of EarthseaThe Tombs of Atuan en The Farthest Shore. Lange tijd is hij de machtigste magiër van Earthsea. Maar nu hij oud en zwak is geworden, is hij teruggekeerd naar zijn oude eiland Gont;
• Therru: de pleegdochter van Tenar. Ze is als kind vreselijk mishandeld en ze is mismaakt door het vuur waarin ze geworpen werd.


Bijfiguren:

De bijfiguren in ‘Tehanu’ zijn:
• Ogion: de oude magiër die Sparrowhawk en Tenar heeft op- en begeleid. Hij is een stokoude en verzwakte magiër;
• Apple: de dochter van Tenar. Ze is getrouwd en ze woont in de stad;
• Handy, Shag en Hake: mannen die snode plannen smeden tegen de inwoners van Gont;
• Aspen: de magiër van het kasteel Re Albi die jaloers is op alle contacten en het bijzondere verleden van Tenar (als hogepriesteres in Atuan);
• Kalessin: de draak van Ged (bekend van deel 3, The Farthest Shore);
• Aunty Moss: een oude dame die in de buurt van Tenar woont.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘Tehanu’ is niet verfilmd.


Overig:

Dit is het vierde en laatste – en misschien wel het beste – deel van ‘The Earthsea Quartet’. In dit laatste deel komen veel karakters bij elkaar die in eerdere delen hun avonturen beleefden zonder dat die volledig werden afgesloten. In dit deel horen we hoe het verder gaat met Tenar en met Sparrowhwak. En we komen ook te weten, of hun levens de moeite waard zijn geweest.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Ursula Le Guin.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
 The Return of the King (Book III van The Lord of the Rings) van J.R.R. Tolkien
The Sleeping Sword van Michael Morpurgo
• A Feast for Crows van George R.R. Martin

 


Citaat:
They were not at the fire. They were in the dark – in the dark hall. The dark passage. They had been there before, leading each other, following each other, in the darkness underneath the earth.
‘This is the way,’ she said. (p.164)

Vragen over het boek:

1. Waarom is het beroep waarvoor Tenar heeft gekozen belangrijk voor dit verhaal?
2. Welke rol spelen de godsdienst en de adel in dit verhaal?
3. Wie of wat is ‘Tehanu’? Hoe kom je dit als lezer te weten?
4. In hoeverre heeft dit verhaal – en daarmee de hele serie – een goed einde? En in welk opzicht is dat niet het geval?

^ Terug naar boven

Comments are closed.