2.5/5 - (2 stemmen)

The Once and Future King

Niveau:
Genre: fantasy
Thema: legend

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1696072750148", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"30317411","familyId":"30317411","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Once%20%26%20Future%20King%2C%20T.%20H.%20White","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

On Mondays, Wednesdays and Fridays it was Court Hand and Summalae Logicales, while the rest of the week it was the Organon, Repetition and Astrology. The governess was always getting muddled with her astrolabe, and when she got specially muddled she would take it out of the Wart by rapping his knuckles. She did not rap Kay’s knuckles, because when Kay grew older he would be Sir Kay, the master of the estate. The Wart was called the Wart because it more or less rhymed with Art, which was short for his real name. Kay had given him the nickname. Kay was not called anything but Kay, as he was too dignified to have a nickname and would have flown into a passion if anybody had tried to give him one. The governess had red hair and some mysterious wound from which she derived a lot of prestige by showing it to all the women of the castle, behind closed doors. It was believed to be where she sat down, and to have been caused by sitting on some armour at a picnic by mistake. Eventually she offered to show it to Sir Ector, who was Kay’s father, had hysterics and was sent away. They found out afterwards that she had been in a lunatic hospital for three years.

© William Collins / Fontana Books, 1962

^ Terug naar boven

Algemeen

De roman 'The Once and Future King' bestaat uit vier boeken over het leven van Koning Arthur.
Het eerste deel, 'The Sword in the Stone', gaat over de jeugd van Arthur. Arthur, die als bijnaam ‘the Wart’ (rijmt op Art) heeft, is de schildknaap van Kay, een zoon van een belangrijke ridder. Art wordt opgeleid door de tovenaar Merlyn, die hem leert de wereld door de ogen van verschillende dieren te bekijken. Alles is een leuk spel voor een arme schildknaap die verder toch weinig kansen op een adellijke toekomst lijkt te zullen hebben.
Maar dat verandert op zekere dag. Als alle jonge ridders van Brittannië zich in Londen hebben verzameld om uit te proberen wie van hen het magische zwaard uit de steen kan trekken om zo koning over alle Britten te worden, ziet the Wart toevallig dat zwaard ook. En hij gaat er naar toe en trekt aan dat zwaard …

In het tweede deel, 'The Queen of Air and Darkness', is Arthur de koning over alle Britten geworden. Hij is een geweldige leider die erin slaagt om de meest koene en meest talentvolle ridders om zich heen te verzamelen. Hij heeft ridders als Sir Grummore en zijn oude vriend Sir Kay bij zich, evenals de lichtelijk lachwekkende Sir Pellinore, een ridder op zoek naar the Questing Beast. Maar helaas maakt Arthur ook een fatale fout in zijn nog jongen leven: hij deelt het bed met Morgause (van Cornwall), de zuster van de heks Morgan le Fay en de moeder van de dappere maar wraakzuchtige broers Gawaine, Agravaine, Gaheris en Gareth. En Morgause is ook de halfzuster van Arthur (maar dat weet Arthur niet) …

Het derde deel van de serie heet 'The Ill-made Knight'. Deze stuntelige ridder is Lancelot, de meest trouwe metgezel van Arthur, een koene ridder uit Frankrijk. Hij is de vertrouweling van Arthur: dapper, onverschrokken en een beetje onhandig. Maar hij wordt na een tijdje ook de vertrouweling van Queen Guenever, de echtgenote van King Arthur. En zelfs meer dan dat …

In het laatste deel van de roman, 'The Candle in the Wind', begint het machtige rijk van Arthur scheuren te vertonen. Het zijn niet zo zeer de vijanden van buiten het rijk die de macht van Arthur bedreigen, als wel de ridders en vrienden van King Arthur die zijn ondergang inluiden: de zoons van Morgause – het blijken er uiteindelijk niet vier, maar vijf te zijn – en hun machtige tante Morgan le Fay. En Arthur beseft dat hij in zijn leven veel fouten heeft gemaakt en misschien minder naar Merlyn heeft geluisterd dan hij had moeiten doen.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
T.H. White

Jaar van uitgave:
1958

Aantal pagina's:
639

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
In een (fantasie)verleden

Plaats van handeling:
UK (Wessex, Zuid-Engeland, maar ook in de andere delen van het rijk, zoals Schotland, Wales, Cornwall)

Bijzonderheden:
Een roman in 4 delen (gepubliceerd 1939, 1939, 1940, 1958), onderverdeeld in tientallen hoofdstukken. De verschillende delen van de roman zijn:
Part I – 'The Sword in the Stone'
Part II – 'The Queen of Air and Darkness'
Part III – 'The Ill-made Knight'
Part IV – 'The Candle in the Wind'

In het Nederlands heet het boek ‘Arthur, koning voor eens en altijd’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘The Once and Future King’ is één van de belangrijkste (en spannendste) boeken over het leven van de legendarische en mythische koning Arthur. Het is een originele visie op het beroemde verhaal over het zwaard in de steen, de tovenaar Merlijn, het mythische rijk Avalon, het kasteel Tintagel, de Holy Grail, de Round Table, het zwaard Excalibur en vele andere legendarische en mythische personen, gebeurtenissen en voorwerpen. Het verhaal is complex, moeilijk van taal, maar ook origineel, hilarisch en ontroerend.


WAT MOET JE WETEN?

Voor ‘The Once and Future King’ is enige kennis van de Britse geschiedenis en de geografie een pre. Het verhaal refereert aan koningen en oorlogen uit het verleden, maar ook aan de delen van het Britse rijk.
White maakt gebruik van diverse stijlmiddelen als ironie, satire, flashback, flash forward en stream-of-consciousness.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

‘The Once and Future King’ kent veel moeilijke woorden. Woorden die gaan over literatuur en geschiedenis, maar ook over heraldiek en middeleeuwse normen en waarden. Dat maakt de roman vaak lastig om te lezen.
De zinnen en alinea’s zijn soms lang. Wel zijn er veel hoofdstukken en de teksten worden verlevendigd door veel – soms grappige, soms dramatische – dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

‘The Once and Future King’ is een lastig te lezen verhaal qua taal. White gebruikt veel complexe woorden en uitdrukkingen, zijn taalgebruik is zo nu en dan archaïsch, zelfs in de tijd waarin het verhaal geschreven werd. De taal ademt de sfeer van een oud, middeleeuws verhaal wat de roman wel authentiek, maar ook moeilijk te lezen maakt.
Daar staat tegenover dat ‘The Once and Future King’ verschillende, interessante schrijfstijlen kent. Het eerste boek is een boek dat doet denken aan een kinderboek: het is sprookjesachtig en de avonturen van Art als dier zijn betoverend. Deel II is wrang en grappig, vaak hilarisch (met name de fragmenten met Sir Pellinore en zijn jacht op het ‘monster’ zijn prachtig beschreven). In de loop van de delen III en IV wordt het epos beklemmend en dramatisch en de lezer voorvoelt een triest einde.
Op grond van deze eigenschappen is ‘The Once and Future King’ een roman met een literair niveau C 5d en een taalniveau C1.


Schrijfstijl:

T.H. White heeft een boeiende schrijfstijl in ‘The Once and Future King’. Hij schrijft nu eens spannend als voor een kinder-/jeugdboek (deel I), dan weer onheilspellend of hilarisch (deel II), daarna weer als een ridderroman (deel III) of als een koningsdrama (deel IV). Soms goochelt hij met de tijd, wat het verhaal heel actueel maakt. Zo leeft Merlyn duidelijk in een ver verleden met Arthur en de zijnen, terwijl hij soms refereert aan heel oude gebeurtenissen (bijvoorbeeld uit de Romeinse oudheid) of uit de twintigste eeuw (bijvoorbeeld transport of politiek). Deze verrassende schrijfstijl geeft een unieke waarde aan het verhaal.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘The Once and Future King’ zit vol actie, maar per deel is deze van een verschillende soort. Terwijl deze in deel I veel avonturen betreft, gaan de volgende delen meer over intriges: zowel politiek als relationeel. In de loop van de roman wordt Arthur van een kwajongen eerst een dappere jongeman, daarna een wijze, volwassen koning en tenslotte een oude, vermoeide en teleurgestelde man.


Tijd:

Het verhaal van ‘The Once and Future King’ speelt zich af in een denkbeeldige middeleeuwen. Brittannië had meerdere belangrijke steden (zoals Winchester en Londen), maar ook de verafgelegen gebiedsdelen en de daar wonende volkeren waren belangrijk: de Cornish, de Welsh, de Irish, Scots, Picts en Orcadians.
Chronologisch kan het verhaal soms verwarrend overkomend. Dat komt voor een deel omdat een hoofdkarakter als Merlyn leeft in meerdere tijden: hij kent het verleden, het heden en de toekomst en soms verwart ook hij tijden en historische figuren met elkaar: hilarisch, maar ook verwarrend.


Plaats:

De handelingen in ‘The Once and Future King’ verplaatsen zich naar verschillende plekken van het Britse rijk: van Tintagel in het Zuidwesten naar de Orkney eilanden in het verre noorden, van Cornwall naar Londen, van Ierland naar Bretagne.
Ook de decors zijn heel wisselend: van de zalen van de paleizen van Arthur en de Orkney Clan naar de wouden van midden Engeland en de kusten van Cornwall en Devon.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘The Once and Future King’: hoe wordt Arthur koning, hoe regeert hij en hoe zal het gaan met zijn rijk? Alle intriges en zijlijnen in het verhaal werken mee aan deze hoofdlijn: Merlyn doet zijn best om Arthur op te leiden tot een rechtvaardig en groot heerser, ridders doen hun best om Arthurs macht uit te breiden en te bestendigen, de gebroeders van de Orkneys smeden snode plannen tegen hun oom.


Verteller:

‘The Once and Future King’ kent een auctoriale verteller. Deze vertelt – met de nodige ironie maar ook met mededogen – het verhaal van de archetypische Britse koning. Elke lezer zal de spanning ervaren van de koning die ziet hoe zijn rijk groeit, maar ook hoe de scheuren van binnenuit ontstaan.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

‘The Once and Future King’ heeft een beperkt aantal hoofdkarakters:
• King Arthur (‘‘The Once and Future King’’): ooit genaamd Art, of ook wel ‘The Wart’, op latere leeftijd de koning der Britten;
• Merlyn the Magician: de (onsterfelijke) tovenaar: hij bepaalt als een soort god dat Arthur zal gaan regeren (hoe Arthur dat zal doen is aan de koning zelf);
• Queen Guenever: de koningin van het rijk;
• Sir Lancelot: de trouwste metgezel van King Arthur. Maar ook de vertrouweling van Queen Guenever;
• Mordred: een ridder van Arthur. Een familielid, maar ook zijn vloek.


Bijfiguren:

‘The Once and Future King’ kent talloze bijfiguren, te veel om op te noemen. De meeste van hen zijn ridders aan het hof van Arthur of tegenstanders van de Britten. Een aantal belangrijke minor characters zijn:
• De leden van de Orkney Clan: de broers Gawaine, Agravaine, Gaheris en Gareth;
• Hun moeder Morgause en hun tante Morgan le Fay;
• Ridders als Sir Pellinore, Sir Gummore, Sir Balin, Sir Tristram, Sir Galahad, Sir Bors;
• Kay (later ‘SirKay’): eerst een speelkameraad van Art (‘The Wart’), later een trouwe ridder van zijn Round Table;
• Sir Ector: de vader van Sir Kay.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘The Once and Future King’ werd in zijn geheel nooit verfilmd, verschillende Arthur-verhalen uiteraard wel.
Ook maakte de Amerikaanse regisseur Walt Disney in 1958 een beroemde tekenfilm over het eerste deel van de roman: ‘The Sword in the Stone’.


Overig:

T.H. White schreef ‘The Once and Future King’ op basis van bestaande Arthurverhalen, -liederen, -balladen en –gedichten. Hij raadpleegde belangrijke bronnen als Le Morte d’ Arthur (de uitgebreide bundel verhalen over het leven en de dood van Arthur van Sir Thomas Malory) en ‘Idylls of the King’ (een cyclus gedichten van Alfred, Lord Tennyson). Wat hij toevoegde aan de al eeuwen bekende verhalen was humor, tragiek en fantasy: dit maakt de roman tot een belangrijk werk in de schier oneindige reeks Arthurverhalen.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over T.H. White.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• Le Morte d’Arthur van Sir Thomas Malory
Idylls of the King van Alfred, Lord Tennyson
The Book of Merlyn van T.H. White


Citaat:
‘The Wart lay awake as he had been told to do. He was to wait until Kay was asleep, and then Archimedes would come for him with Merlyn’s magic.’ (p.158)

Vragen over het boek:

Veel belangrijke literaire thema’s komen aan bod in ‘The Once and Future King’. Kies een of meer van de onderstaande thema’s en werk zo’n thema uit aan de hand van fragmenten uit de tekst.
1. Goed en kwaad.
2. Bedrog en trouw.
3. De voor- en nadelen van een hechte familieband.
4. Goede bedoelingen en foutieve beslissingen.
^ Terug naar boven

Comments are closed.