3/5 - (1 stemmen)

A Little Lower than the Angels

Niveau:
Genre: history
Thema: work (acting)

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1697704281396", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000033610773","familyId":"9200000033610773","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"A%20Little%20Lower%20Than%20The%20Angels%2C%20Geraldine%20Mcca...","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

One moment he was holding them – the mallet in one hand, the spike in the other – and the next he was upside down, hanging by one foot from the rope. The loop closed round his ankle: he could feel the hemp biting into his skin. His knee, thigh and pelvis seemed on the point of parting company. He was swinging, suspended, his arms flailing and his hair hanging away from his skull. Blood hammered inside his head.
The Mason, who had been standing underneath, bent down and picked up the mallet and the spike and weighed them in his hands. The sun shining through the stained glass on to his pock-marked face turned it a terrifying green and red. ‘You mindless little toad. You half-wit yard of kennel-water. You could have done for me, dropping them!’ He made as if to throw the tools back up at the boy, but did not let go of them. There was nothing Gabriel could do to protect himself, strung up by one foot and just within the Mason’s reach. He took hold of Gabriel’s hair and set him swinging, so that the boy crashed against the wall. ‘Look at you. What good are you, anyway? Look at your pretty yellow curls. If I’d wanted an apprentice with curls I’d have signed on a girl. Next time do me a favour – break your neck. Get him down, Squit.’

© Puffin Books / Penguin Books / Oxford University Press, 1987/1989.

^ Terug naar boven

Algemeen

Gabriel is door zijn ouders ‘verkocht’ om het vak van metselaar te leren. Maar dat is geen goede keus: de metselaar, 'The Mason', is een brute kerel die Gabriel heel slecht behandelt. Dus vlucht Gabriel.
Hij wordt ingelijfd bij een groep rondtrekkende toneelspelers die verhalen uit de Bijbel opvoeren voor geld. Gabriel vindt het geweldig. Vooral wanneer de regisseur erachter komt dat Gabriel wel een beetje op een engel lijkt: misschien geloven de mensen dat hij een echte engel is …
En dat doen ze … Mensen buigen en bidden voor Gabriel, ze geven geld en ze hopen op gezondheid of beterschap. En Gabriel wordt hoe langer hoe belangrijker in het gezelschap: belangrijker dan God (de directeur van het gezelschap) of de Duivel (een toneelspeler die heel veel teksten kent).
Maar op zekere dag gaat het mis. Mensen voelen dat ze bedrogen worden, de toneelspelers reizen door een gebied waar de Pest heerst en … The Mason ontdekt wie die engel is …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B1

Schrijver:
Geraldine McCaughrean

Jaar van uitgave:
1987

Aantal pagina's:
133

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1300-1500

Plaats van handeling:
Groot-Brittannië, meerdere plaatsen

Bijzonderheden:
Een jeugdroman in 11 getitelde hoofdstukken.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De jeugdroman ‘A Little Lower than the Angels’ is geen kinderboek – hoewel de hoofdpersoon pas elf jaar oud is wanneer het verhaal begint. Maar dat verhaal is te heftig voor kinderen: veel geweld, veel bijgeloof, ernstige ziekten en zo nu en dan een ernstige mishandeling …
Wanneer je een spannend en informatief over de Middeleeuwen in Engeland wilt lezen dan is dit boek zeker een goede tip.


WAT MOET JE WETEN?

‘A Little Lower than the Angels’ vertelt over toneelspelen. Dat toneelspelen was eigenlijk het verbeelden van een verhaal uit de Bijbel. Dat werd vaak gedaan door rondreizende toneelspelers maar ook wel door gilden, zoals timmerlieden of metselaars – en dat waren nu net mensen die nooit konden lezen of schrijven. Ze hadden een (Bijbels) verhaal vaak vaag gehoord en beeldden dat op hun manier uit: maar wel zodanig dat de mensen bleven kijken (en dat ze een beetje geld gaven, uiteraard). Vandaar dat de verhalen spectaculair werden opgevoerd met veel gescheld, veel gevechten, veel monsters en boeven. Dus spannend en griezelig – net als een film(serie) van dit moment …
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De taal van ‘A Little Lower than the Angels’ is vrij moeilijk. De auteur gebruikt vaak moeilijke woorden. Dat komt voor een deel omdat de tijd die beschreven wordt vrij onbekend is bij de meeste lezers (de Middeleeuwen in Engeland): er moet veel uitgelegd worden. Het was een tijd van hard werken – wanneer je werk had –, veel geloof en nog meer bijgeloof, veel ernstige ziekten en soms een vroege dood.
De alinea’s en de hoofdstukken zijn van een gemiddelde lengte.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Qua taal is de roman lastig.
Dat geldt soms ook voor het verhaal zelf. Dat is heel spannend, maar het wordt soms moeilijk verteld. Er wordt veel verteld over de reizende toneelgezelschappen die in de Middeleeuwen Bijbelse verhalen uitbeeldden. Dat gebeurde overal in Europa, maar vooral heel vaak in Engeland. Die Bijbelse verhalen werden spectaculair verbeeld: met engelen en duivels, met slangen en monsters. En dat alles gespeeld door mannen – en jongens (meiden en vrouwen mochten nooit meespelen …).
Op basis van deze eigenschappen is ‘A Little Lower than the Angels’ een boek met een literair niveau B 3d en een taal-(ERK-)niveau B1.


Schrijfstijl:

Het verhaal is spannend geschreven; je zult je dan ook niet vervelen wanneer je het leest. Maar denk er wel om dat het verhaal soms bepaalde perioden overslaat: dan ben je ineens op een andere plek of in een andere tijd. Het verhaal speelt zich af over een periode van een aantal jaren, maar dat wordt niet duidelijk gezegd.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

‘A Little Lower than the Angels’ bevat een verhaal met veel actie.


Tijd:

De gebeurtenissen in de roman spelen zich af ergens in de Middeleeuwen. Een bepaald jaar – of zelfs een bepaalde eeuw – wordt niet genoemd.


Plaats:

De setting van ‘A Little Lower than the Angels’ is meerdere kleinere plaatsen in Groot-Brittannië: dorpen en stadjes.


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘A Little Lower than the Angels’: hoe zal het Gabriel vergaan in zijn nieuwe baantje als toneelspeler?


Verteller:

De roman heeft een alwetende verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘A Little Lower than the Angels’ zijn:
• Gabriel: een 11-jarige jongen die het vak van metselaar moet leren (apprentice stonemason). Hij wordt (voor geld) tewerkgesteld bij een meester-metselaar, een zeer wrede man. Gelukkig kan hij ontsnappen en hij komt terecht bij een interessante beroepsgroep: toneelspelers;
• Colley of Sedgwick, the Mason: de wrede meester-metselaar (master stonemason) die Gabriel het vak moet leren. Maar daar heeft hij weinig zin in: hij is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd in geld;
• Lucie (echte naam: Jean Lucier of Dover): de toneelspeler die de Duivel speelt (‘Lucifer the Devil’). Hij kent heel veel verhalen uit zijn hoofd (hoewel hij, net als alle andere spelers) niet lezen of schrijven kan. Lucie is van Franse afkomst, maar hij woonde heel lang in Dover (aan de Engelse zuidkust). Hij heeft een dochter;
• Izzie: de dochter van Lucie. Ze is een paar jaar ouder dan Gabriel. Ze naait kleren en kookt het eten voor de toneelspelers; zelf zou ze graag toneelspelen, maar dat is voor meisjes en vrouwen verboden;
• Garvey: de eigenaar-directeur-regisseur van het toneelgezelschap. Meestal speelt hij ook de rol van God in de toneelstukken. Zulke toneelstukken noemt hij ‘Mysteries’ of ‘Miracle Pageants’.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘A Little Lower than the Angels’ zijn:
• Squit: een leerling-metselaar – net als Gabriel;
• Andere toneelspelers: Hob and Jack, John and Simon, Adam of Wendle, Adam of Rochester, Jack of Longleigh, Davey of Carlisle;
• Musici bij het toneelgezelschap: Rolande and Ydrys;
• Leden van de kerken (die altijd tegen de toneelspelers en toneelstukken zijn): priests, parsons, bishops;
• Publiek: arme sloebers (boeren, burgers en buitenlui), maar ook edellieden (zoals Lord Llewellyn of the Squire);
• Alan Reddler: een schilder die met zijn gezin in een verlaten dorp woont;
• Leden van een klooster: The Friar, Brother Michael;
• Yeoman Gabriel of the Banks: de vader van Gabriel.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

‘A Little Lower than the Angels’ is niet verfilmd.


Overig:

Het boek won de ‘Whitbread Book of the Year’-Prize in het jaar waarin het uitkwam, 1987.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Geraldine McCaughrean.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
The Bells of Freedom van Dorothy Gilman
Devil-in-the-Fog van Leon Garfield
The Witch’s Brat van Rosemary Sutcliff


Citaat:
‘I’m not an angel!’ Gabriel raged, rocking his body to and fro.
Izzie leaned across her father to hold his hand. ‘I thought you knew that, boy. I thought you worked that out long since.’
‘I did! But in a sort of way … oh, out there! Out there and in here! I want a miracle so much – I’ve wished for one so much. If I was a millionth part of an angel there would be a miracle. But I’m not. I’m nothing. I’m nobody.’ (p.104)

Vragen over het boek:

1. Waarom hebben de ouders van Gabriel hem aan een metselaar ‘meegegeven’?
2. Waarom denkt Gabriel soms dat hij echt een engel is?
3. Wanneer mislukken de boze plannen van de Mason?
4. Heeft het verhaal een ‘happy end’? Leg uit waarom je dat vindt.
^ Terug naar boven

Comments are closed.