2/5 - (1 stemmen)

Cleanness (Clannesse)

Niveau:
Genre: poetry
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1693053004915", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"1001004011178812","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Longman%20Anthology%20Of%20Old%20English","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

Clannesse who so kyndly cowþe comende
& rekken vp alle þe resounz þat ho by riʓ3t askez,
Fayre formez myʓt he fynde in for[þ]ering his speche
& in þe contrare kark & combraunce huge.
For wonder wroth is þe Wyʓþat wroʓt alle þinges
Wyth þe freke þat in fylþe folʓes Hym after,
As renkez of relygioun þat reden & syngen
& aprochen to hys presens & prestez arn called;
Thay teen vnto his temmple & temen to hym seluen,
Reken with reuerence þay rychen His auter;
Þay hondel þer his aune body & vsen hit boþe.
If þay in clannes be clos þay cleche gret mede;
Bot if þay conterfete crafte & cortaysye wont,
As be honest vtwyth & inwith alle fylþez,
Þen ar þay synful hemself & sulped altogeder
Boþe God & His gere, & hym to greme cachen.

© Penguin Random House Company / Penguin Classics, 1971

^ Terug naar boven

Algemeen

De dichter benadrukt het belang van zuiverheid voor de mens: God heeft een enorme afkeer van onzuiverheid. Onzuiverheid kan letterlijk vuil betekenen, maar ook de figuurlijke vunzigheid die het gevolg is van een zondig leven.
Aan de hand van Bijbelse verhalen (over Adam en Eva, over Lot en zijn dochters en over het leven van aartsvader Abraham) vertelt de dichter over de (on)zuiverheid van de mensen. Later beschrijft hij de Babylonische ballingschap waaruit ook het belang van zuiverheid (van het geloof) blijkt.


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C2

Schrijver:
Anonymous

Jaar van uitgave:
1390

Aantal pagina's:
132

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
Een aantal eeuwen vóór Christus

Plaats van handeling:
De Oudtestamentische wereld (Palestina, Babylon)

Bijzonderheden:
Het dichtwerk bestaat uit 1812 allitererende dichtregels.
Een alternatieve titel van het gedicht is ‘Purity’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

‘Cleanness’ is een Middelengels gedicht. Het is een mooi voorbeeld van alliteratie. Het thema van het gedicht is het geloof: alleen zuiverheid in het geloof kan je als mens redden.
Het gedicht is vooral interessant voor studenten van (Middel-)Engelse literatuur en voor theologische studenten.


WAT MOET JE WETEN?

In ‘Cleanness’ zijn veel verwijzingen naar de Oudtestamentische Bijbel: de verhalen van de vroege belangrijke Bijbelse figuren, zoals Adam, Lot en Abraham.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘Cleanness’ zijn Middelengels. Dus bijna onbegrijpelijk voor de moderne lezer van Engelstalige teksten.
Het gedicht is geschreven in allitererende regels.


DE TAAL EN HET VERHAAL

Wat taal betreft is ‘Cleanness’ eigenlijk alleen maar goed leesbaar voor studenten en wetenschappers van het Middelengels. Wel zijn er prima vertalingen op het Internet beschikbaar. Het verhaal geeft een aantal voorbeelden van hoe je wel of niet moeten leven aan de hand van Bijbelse verhalen.
Op basis van deze eigenschappen is ‘Cleanness’ een boek met een literair niveau C 6e en een taal-(ERK-)niveau C2.


Schrijfstijl:

‘Cleanness’ is geschreven door een zeer gelovige dichter: de vrijwel onbekende ‘Pearl’-poet of een andere vrome geestelijke. Het gedicht is een mooi voorbeeld van Middelengelse poëzie.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het gedicht ‘Cleanness’ vertelt Bijbelse verhalen met zeer weinig actie. Het zijn vooral lessen die de lezer kan trekken uit – al eeuwenlang bekende – Bijbelse verhalen.


Tijd:

‘Cleanness’ speelt zich af in de jaren van het Oude Testament, dus ver vóór Christus. Het verhaal volgt een aantal Bijbelse figuren, vanaf de zondvloed tot en met de Babylonische ballingschap.


Plaats:

De setting van ‘Cleanness’ is met name de Oudtestamentische wereld: het huidige Israël, Jordanië, Syrië en Irak (destijds met landen als Palestina, Mesopotamië en Babylonië).


Verhaallijn:

Er is één belangrijke verhaallijn in ‘Cleanness’: hoe kun je als mens gered worden – namelijk door zuiver van geest en lichaam te worden.


Verteller:

Het gedicht ‘Cleanness’ heeft een auctoriale verteller.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

De hoofdkarakters in ‘Cleanness’ zijn:
• Bijbelse figuren: Adam, Lot, Abraham, Daniël.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘Cleanness’ zijn:
• Andere, min of meer historische figuren in de tijd van het Oude Testament: Nebukadnezar en Belsazar.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

Het gedicht ‘Cleanness’ is niet verfilmd.


Overig:

Het religieuze gedicht ‘Cleanness’ wordt vaak toegeschreven aan de ‘Pearl’-poet, degene die ook Sir Gawain zou hebben geschreven. Maar dat is niet helemaal zeker.^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Anonymous .

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi gedicht vond, zou je ook kunnen lezen:
• St Erkenwald
• The Owl and the Nightingale
• Sir Gawain and the Green Knight


Citaat:
Suche a roþun of a reche ros fro þe blake,
Askez vpe in þe arye & vsellez þer flowen,
As a fornes ful of flot þat vpon fyr boyles
When bryǯt brennande brondez ar bet þeranvnder.
Þis watz a uengaunce violent þat voyded &thor

Vragen over het boek:

Wat zou de lezer van het gedicht kunnen leren van het verhaal over:
1. De val der engelen?
2. De verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs?
3. Het leven van Abraham en Lot?
4. De ondergang van de koningen van Babylon?
^ Terug naar boven

Comments are closed.