3/5 - (1 stemmen)

Digital Fortress

Niveau:
Genre: crime
Thema: thriller

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com
var bol_sitebar_v2={"id":"bol_1693414616937", "baseUrl":"partner.bol.com","productId":"9200000008426087","familyId":"","siteId":"30874","target":true,"rating":true,"price":true,"deliveryDescription":true,"button":true,"linkName":"Digital%20Fortress%20%28ebook%29%2C%20Dan%20Brown","linkSubId":""};

SNEL NAAR...

Het begin!

It is said that in death, all things become clear; Ensei Tankado now knew it was true. As he clutched his chest and fell to the ground in pain, he realized the horror of his mistake. People appeared, hovering over him, trying to help. But Tankado did not want help – it was too late for that. Trembling, he raised his left hand and held his fingers outward. Look at my hand! The faces around him stared, but he could tell they did not understand. On his finger was an engraved golden ring. For an instant, the markings glimmered in the Andalusian sun. Ensei Tankado knew it was the last light he would ever see.

© Penguin Random House Company / Doubleday, 1998.

^ Terug naar boven

Algemeen

Susan Fletcher werkt bij de NSA, de National Security Agency. Als ‘cryptographer’ ontcijfert (en ontwerpt) ze ingewikkelde formules en wachtwoorden waarmee computerbestanden worden beveiligd. Haar geliefde, David Becker, is hoogleraar in vreemde talen. Samen leiden ze een nogal romantisch en gelukkig bestaan. Maar dan hoort Susan dat een oud-werknemer van de NSA, de Japanner Ensei Tankado, de supercomputer in haar bedrijf, ‘Crypto’, heeft gekraakt. Hij laat nu een programma op Crypto los waarmee alle beveiligingsschillen verdwijnen. Dat betekent dat iedereen waar dan ook ter wereld met een PC toegang kan krijgen tot alle – geheime – informatie van de V.S.: defensie, financiën, geheime diensten. De NSA zal met Tankado moeten onderhandelen.
Maar dan slaat het noodlot toe. Tankado, die zich in de Spaanse stad Sevilla bevindt, krijgt een hartaanval en sterft. De ring waarop het wachtwoord staat waarmee het computervirus kan worden tegengehouden, geeft hij aan een voorbijganger, die het op zijn beurt weer doorgeeft, die het ook weer doorgeeft, enzovoort, enzovoort.
De directeur van NSA stuurt in het geheim David Becker naar Sevilla om de ring te vinden. Ondertussen, in Fort Meade in de Amerikaanse staat Maryland, probeert Susan Fletcher de code te kraken. Terwijl David achternagezeten wordt door een gewetenloze huurmoordenaar, wordt Susan in haar werk bedreigd door onbetrouwbare collega’s. En het virus breekt de beveiliging hoe langer hoe verder af …


^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
B2

Schrijver:
Dan Brown

Jaar van uitgave:
1998

Aantal pagina's:
431

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
1990 – 2000

Plaats van handeling:
USA (Maryland, Fort Meade) en Spanje (Sevilla)

Bijzonderheden:
Een roman in 129 korte hoofdstukken.
In het Nederlands heet het boek ‘Het Juvenalis dilemma’.


^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

Vanaf de eerste bladzijde wordt je als lezer gegrepen door de spanning in het verhaal: een Japanner in Sevilla valt stervend neer en hij geeft een ring aan een omstander. In een supercomputer in de Verenigde Staten ontstaan daarna grote problemen.
Je hoeft geen specifieke kennis van digitale zaken te hebben, of het zou moeten zijn dat jij je interesseert voor computers en alles wat daarmee te maken heeft.


WAT MOET JE WETEN?

Behalve enige computerkennis (maar dan zeer weinig, want vrijwel iedereen weet ondertussen wel wat een ‘virus’ en een ‘worm’ is) is er geen kennis voor nodig om dit verhaal te kunnen volgen.
Enige specifieke culturele en literaire kennis is voor het verhaal niet nodig.
^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

Het vocabulaire is soms lastig wanneer er over computers wordt gesproken, maar verder zal een lezer in deze roman weinig problemen ondervinden.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De zinsconstructies zijn eenvoudig. Er wordt veel herhaald en er staan zeer veel dialogen in het verhaal.
‘Digital Fortress’ is een heel spannend boek. Het is een verhaal vol actie, dat de lezer op het puntje van zijn stoel houdt. Vanwege de snelheid van het verhaal en vanwege de vele dialogen is het een boek op niveau C 3a. Het verhaal wordt verteld zonder literaire trucjes of bijzonderheden: het is een recht-toe-recht-aan verhaal dat ook de minder geoefende lezer zeker zal kunnen boeien.
Soms is het vocabulaire lastig, met name wanneer het gaat over specialistische computertaal. Maar echt begrip van dat vocabulaire is niet nodig voor het begrijpen van het verhaal. Het ERK-(taal-)niveau is niveau B2.


Schrijfstijl:

De stijl van de thriller ‘Digital Fortress’ is direct en zeer verhalend; dubbele bodems zijn er nergens in het verhaal.^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

Het verhaal zit boordevol actie: de lezer wordt meegesleurd van Sevilla naar de Amerikaanse staat Maryland en weer terug, in een sneltrein van spannende gebeurtenissen; en dat 128 hoofdstukken lang.


Tijd:

Het verhaal wordt chronologisch verteld. Flashbacks zijn er niet; wat er voorafging aan het verhaal wordt gaandeweg de roman duidelijk verteld.


Plaats:

De roman speelt zich voornamelijk af in Sevilla, Spanje (met David Becker) en in de Amerikaanse staat Maryland (met Susan Fletcher).


Verhaallijn:

De verhaallijnen zijn helder: er is het verhaal van David Becker die een ring moet vinden in Sevilla en er is het verhaal van Susan Fletcher (Davids geliefde) die een groot computerprobleem moet oplossen in Maryland. En die twee verhaallijnen komen gaandeweg het verhaal bij elkaar.


Verteller:

Er is een auctoriale verteller. Hij heeft veel raadsels en nog meer cliffhangers voor de lezer, maar de lezer weet dat gedurende het verhaal alles zal worden ontrafeld en uitgelegd.
Meer betekenis dan het oplossen van een cybercrime ligt er niet ten grondslag aan dit verhaal. Het verhaal is geschreven om de lezer te vermaken en op het puntje van zijn stoel te houden.
^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Er zijn twee hoofdkarakters:
• Susan Fletcher: een computerdeskundige (cryptografie is haar specialiteit). Zij werkt voor de NSA;
• David Becker: een professor vreemde talen ie soms door de NSA wordt ingehuurd. David en Susan zijn geliefden.


Bijfiguren:

De bijfiguren in ‘Digital Fortress’ zijn:
In het computercentrum van de NSA in Maryland:
• Strathmore en Fontaine: meerderen van Susan;
• Greg Hale: een collega;
• Een aantal andere computerdeskundigen.
In Sevilla:
• Hulohot: een moordenaar;
• Een aantal bewoners en toeristen in de stad.

De verhoudingen zijn helder: er zijn twee geliefden, veel collega’s, een aantal toevallige contacten. Er zijn good guys en bad guys, en het is lang niet altijd helder wie de good en wie de bad guy is.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De thriller ‘Digital Fortress’ is niet tot een bioscoopfilm bewerkt; wel is er een TV-serie van gemaakt.


Overig:

Dan Brown is bekend vanwege zijn spannende verhalen en vanwege de onderwerpen die hij kiest. Soms zijn dat onderwerpen die te maken hebben met klassieke, religieuze of filosofische zaken; in ‘Digital Fortress’ had Brown de vooruitziende blik om de NSA als semi-geheim overheidsbedrijf kritisch te bekijken, niet vermoedend dat er jaren later een soortgelijke persoon als Tankado zou werken bij die organisatie die allerlei geheime bestanden mee naar buiten zou nemen …^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Dan Brown.

Auteur:

Werken:


^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
Thief of Hearts (a.k.a. Stolen) van Tess Gerritsen
The Testament van John Grisham
The Finder van Colin Harrison


Citaat:
‘It came from the world’s first computer – the Mark 1 – a room-size maze of electromechanical circuits built in 1944 in a lab at Harvard University. The computer developed a glitch one day, and no one was able to locate the cause. After hours of searching, a lab assistant finally spotted the problem. It seemed a moth had landed on one of the computer’s circuit boards and shorted it out. From that moment on, computer glitches were referred to as bugs.’ (p.145)

Vragen over het boek:

1. Heeft dit verhaal een happy end? Voor wie wel en voor wie niet en waarom vind je dat (en noem dan niet de vermoorde karakters – voor wie het verhaal uiteraard slecht afliep …).
2. Het verhaal kent vele good guys en bad guys. Sommigen veranderen van good guy in bad guy en omgekeerd. Kies twee van zulke karakters uit het verhaal en leg uit wanneer je doorhad dat het karakter anders was dan je had gedacht.
3. ‘Digital Fortress’ is een verhaal over ‘cybercrime’ uit 1998. Veel zaken uit het verhaal die met computers te maken hebben zijn op dit moment achterhaald. Geef een paar voorbeelden. Leg uit waarom je het boek toch de moeite waard vond om te lezen (of waarom je dat juist niet vond).
4. David Becker en Susan Fletcher gedragen zich voorspelbaar: ze doen alles om misdaden te verijdelen. Zou jij je ook zo hebben gedragen? Kies een van de twee hoofdpersonen en (David of Susan) en geef een voorbeeld uit het verhaal waarin jij misschien een andere beslissing zou hebben genomen en leg uit waarom je dat zo zou hebben gedaan.
^ Terug naar boven

Comments are closed.