The Children Act

Niveau:
Genre: relations
Thema: religion

Getagd op:
Verkrijgbaar bij bol.com

SNEL NAAR...

Het begin

London. Trinity term one week old. Implacable June weather. Fiona Maye, a High Court judge, at home on Sunday evening, supine on a chaise longue, staring past her stockinged feet toward the end of the room, toward a partial view of recessed bookshelves by the fireplace and, to one side, by a tall window, a tiny Renoir lithograph of a bather, bought by her thirty years ago for fifty pounds. Probably a fake. Below it, centered on a round walnut table, a blue vase. No memory of how she came by it. Nor when she last put flowers in it. The fireplace not lit in a year. Blackened raindrops falling irregularly into the grate with a ticking sound against balled-up yellowing newsprint. A Bokhara rug spread on wide polished floorboards. Looming at the edge of vision, a baby grand piano bearing silver-framed family photos on its deep black shine. On the floor by the chaise longue, within her reach, the draft of a judgment. And Fiona was on her back, wishing all this stuff at the bottom of the sea.

© Jonathan Cape Ltd, 2014^ Terug naar boven

Algemeen

Fiona Maye is een succesvolle rechter. Zij is één van de belangrijkste rechters in Groot-Brittannië en haar oordeel wordt meestal gevraagd in zeer precaire en complexe zaken. Ze woont al bijna dertig jaar met haar man Jack in een mooi appartement in het centrum van Londen. Toch knaagt er iets aan het geluk van het tweetal. Fiona heeft – in verband met haar carrière – nooit voor kinderen gekozen; daarnaast mist Jack de laatste tijd de passie in hun huwelijk (hij beschrijft de relatie tussen hem en Fiona als die tussen broer en zus). Jack besluit van het ene op het andere moment te vertrekken en hij trekt in bij zijn maîtresse, Melanie.
Fiona stort zich in de dagen die daarop volgen volledig op haar werk. Ze spreekt recht in een vete tussen twee Joodse echtelieden die wel of niet meer vrijheid voor hun kinderen willen. Ze behandelt de zaak van een Siamese tweeling, waarbij ze als Salomo moet beslissen over de dood van beide of het leven van één van de twee. Ook probeert ze het kind van een Engelse vrouw terug te halen, die door haar Marokkaanse ex-man meegenomen is naar Marokko. Maar daarna komt er een nog grotere en meer ingewikkelde zaak op haar pad.
In de rechtbank vindt de hoorzitting plaats van de zaak van het ziekenhuis van Wandsworth tegen de familie Henry. De Henry’s zijn Jehova’s Getuigen. Hun 17-jarige zoon Adam heeft acute leukemie gekregen. Hij is direct in het ziekenhuis opgenomen om medicijnen toegediend te krijgen. Artsen hebben hem onderzocht en ze hebben besloten om hem bloed toe te dienen: de enige kans die hij heeft om te overleven. Maar Adam en zijn ouders weigeren een bloedtransfusie op religieuze gronden.
Fiona besluit, na het horen van alle feiten, de jongen in het ziekenhuis te bezoeken en daarna een oordeel te vellen. In het ziekenhuis merkt ze hoe Adam de harten van alle verpleegsters heeft veroverd. En dat overkomt ook Fiona wanneer ze Adam ziet. Hij is jong en levenslustig, knap en welbespraakt, hij schrijft gedichten en speelt sinds kort viool. En hij weigert resoluut een bloedtransfusie …^ Terug naar boven

Boekinformatie

ERK Niveau:
C1

Schrijver:
Ian Mc Ewan

Jaar van uitgave:
2014

Aantal pagina's:
213

Tijd waarin het verhaal zich afspeelt:
2010-2015

Plaats van handeling:
UK, Londen (centrum), Newcastle

Bijzonderheden:
Een roman in 5 delen.
In het Nederlands heet het boek ‘De kinderwet’.
^ Terug naar boven

Het boek - onderwerp

IS HET BOEK VOOR JOU INTERESSANT?

De roman ‘The Children Act’ is niet dik en zeker ook niet ingewikkeld wat taal en plot betreft. Toch zal het verhaal maar een beperkte groep lezers aanspreken. De hoofdpersoon is een 59-jarige dame, een rechter, die niet zo veel spectaculairs in haar leven meemaakt. Wel ontmoet ze een belangrijk jong personage, de 17-jarige Adam die aan leukemie lijdt. Dat is een zeer interessant jong persoon; maar ook hij zal niet alle jongeren aanspreken: hij is nogal ouwelijk voor zijn leeftijd en hij schrijft gedichten en speelt viool. Zoals gezegd, niet voor alle lezers boeiend. Maar voor degenen die geïnteresseerd zijn in een moreel dilemma zeker wel.


WAT MOET JE WETEN?

‘The Children Act’ speelt zich voornamelijk af in Londen. En dan voornamelijk in de hogere kringen in die stad. De hoofdpersoon is een rechter die haar beschermde leventje in en bij haar rechtbank leidt.
Enige kennis van de Britse rechtspraak is wel nodig: de wereld van ‘judges’, ‘solicitors’, ‘barristers’ en andere edelachtbare lieden is niet bij iedereen bekend.

^ Terug naar boven

Het boek - Moeilijkheid

DE TAAL

De woorden en de zinnen in ‘The Children Act’ zijn ingewikkeld en vaak lang. De taal is prachtig, maar het is wel een beetje een voortkabbelend geheel. De alinea’s en de vijf hoofdstukken zijn vaak lang. Er zijn weinig dialogen.


DE TAAL EN HET VERHAAL

De taal is vrij ingewikkeld en deze kan een barrière vormen voor sommige lezers van ‘The Children Act’. Er zijn weinig hoofdstukken, weinig alinea’s per pagina en weinig dialogen. De taal is die van de rechtspraak of die van de meer ontwikkelde Engelsen. Ook dat kan een probleem vormen voor een aantal lezers.
Het onderwerp is boeiend: niet alleen relationele problemen van een al wat oudere dame, maar ook het dilemma van een gelovige familie: mag er wel of niet een bloedtransfusie plaatsvinden wanneer een kind getroffen is door een levensbedreigende ziekte? De manier waarop dit onderwerp wordt behandeld is echter voor een aantal lezers lastig: de roman is nogal beschrijvend en het verhaal kent weinig actie. De hoofdpersoon laat ons haar gedachten weten al wandelend van en naar haar werk. Spectaculaire ontwikkelingen zijn in deze roman ver te zoeken.
Op basis van deze eigenschappen is ‘The Children Act’ een boek met een literair niveau C 5b en een taal-(ERK-)niveau C1.


Schrijfstijl:

De roman ‘The Children Act’ is erg mooi geschreven: Ian McEwan is iemand die zijn woorden met zorg kiest. Het verhaal wordt sober verteld en de auteur gaat nooit voor de grote en sensationele effecten. Dat kan voor veel (met name jongere) lezers wellicht een probleem zijn: dit is niet een verhaal dat zal leiden tot een spectaculaire film of een enerverende TV-serie.
Maar het blijft een mooi verteld verhaal over duivelse dilemma’s.

^ Terug naar boven

Het boek - het verhaal

Actie:

De roman ‘The Children Act’ is een verhaal met weinig actie. Veel handelingen spelen zich af in de rechtszaal of in het appartement van Fiona, maar het zijn ook vaak de gedachten van Fiona die worden weergegeven.


Tijd:

‘The Children Act’ speelt zich ergens af in de jaren 2010-2015. Een exacte datum wordt niet gegeven. Het verhaal wordt chronologisch verteld en het speelt zich af over een periode van enkele dagen.


Plaats:

De plaats waar ‘The Children Act’ bijna volledig is gesitueerd, is Londen. En dan met name het centrum, zo tussen de rechtbank (‘the Royal Courts of Justice’) en het huis van Fiona (‘Gray’s Inn Square’). Een klein deel van het verhaal speelt zich af in Newcastle.


Verhaallijn:

Er zijn twee belangrijke verhaallijnen in ‘The Children Act’: hoe moet het verder met de verstoorde relatie tussen Fiona Maye en haar (ex-)man en hoe moet Fiona recht spreken in de gecompliceerde zaak van leven en dood van de doodzieke Adam?


Verteller:

De roman ‘The Children Act’ heeft een auctoriale verteller, die het verhaal vertelt vanuit het perspectief van Fiona.

^ Terug naar boven

Het boek - de karakters

Hoofdkarakters:

Het hoofdkarakter in ‘The Children Act’ is:
• Fiona Maye: een 59-jarige rechter van de Hoge Raad in Londen, een ‘High Court Judge’. Zij is succesvol, gezond en ze voelt zich gelukkig met haar man Jack, ondanks de afwezigheid van kinderen. Zij beiden hebben veel sociale contacten en het leven gaat zo zijn gangetje. Totdat alles verandert op een dag.


Bijfiguren:

De belangrijkste bijfiguren in ‘The Children Act’ zijn:
• Jack: de 60-jarige echtgenoot van Fiona. Hij verlaat haar aan het begin van het verhaal. Jack is universitair docent in Londen;
• Adam Henry: een zeventienjarige jongen die aan leukemie lijdt. Hij is een overtuigd Jehova’s Getuige;
• Mr Kevin en Mrs Naomi Henry: de ouders van Adam. Ook zeer gelovige Jehova’s Getuigen;
• Marina Greene: een sociaal werkster die Adam Henry begeleidt;
• Melanie: de minnares van Jack;
• Justic Sherwood Runcie: een mederechter en collega van Fiona;
• Max Berner: Queen’s Councilor, een vriend en collega van Fiona;
• Leslie Grieve: Queen’s Councilor, een collega van Fiona;
• Nigel Pauling: de persoonlijke secretaris van Fiona.

^ Terug naar boven

Het boek - verder


Film:

De roman ‘The Children Act’ is in 2018 verfilmd, met in de hoofdrol Emma Thompson.


Overig:

De titel ‘The Children Act’ heeft betrekking op een wet van 1989 over ouders en kinderen waarin onder andere werd bepaald dat de wet altijd in het voordeel van het kind moet worden uitgelegd. Tegelijkertijd is het woord ‘act’ uiteraard ook een werkwoord: Adam is hier degene die handelt. Weliswaar in zijn eigen nadeel, maar toch. De titel geeft duidelijk het dilemma weer, waar de rechter Fiona Maye voor staat wanneer ze een besluit moet nemen. Een ander dilemma in het leven van Fiona is wat ze moet besluiten met betrekking tot haar eigen leven.
^ Terug naar boven

Auteur en Werken

Link naar pagina over auteur
-->Informatie over Ian Mc Ewan.

Auteur:

Werken:
^ Terug naar boven

Meer

Leessuggesties:

Als je dit een mooi boek vond, zou je ook kunnen lezen:
• ‘Ticket to Ride’ van Dennis Potter
• Oranges Are Not the Only Fruit van Jeanette Winterson
• ‘Down by the River’ van Edna O’Brien


Citaat:
‘And there’s another possibility. I need to be sure you’ve considered it. Not death, Adam, but a partial recovery. You could lose your sight, you could suffer brain damage, or your kidneys could go. Would it please God, to have you blind or stupid and on dialysis for the rest of your life?’ […]
Adam was staring at a space over Fiona’s head. With a wet clicking sound he moistened his lips with a white-coated tongue. Now there was sulkiness in his tone.
‘If you don’t believe in God you shouldn’t be talking about what does or doesn’t please him.’ (pp.105-106)

Vragen over het boek:

1. Waarom zou McEwan de andere rechtszaken eerst aan de orde hebben gesteld voordat hij de zaak van het ziekenhuis tegen de Henry’s weergaf?
2. Wat heeft het dilemma van Fiona’s huwelijk met het dilemma van Adam Henry te maken?
3. In hoeverre helpt het bezoek van Fiona aan Adam de rechter om tot een besluit te komen?
4. Wat heeft de reis van Fiona te maken met het verloop van het verhaal?

^ Terug naar boven

Comments are closed.